مقاله بررسی تهاجم فرهنگی و آثار آن 49 صفحه + doc

مقاله بررسی تهاجم فرهنگی و آثار آن در 49 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: علوم انسانی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 49

حجم فایل: 42 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

مقاله بررسی تهاجم فرهنگی و آثار آن در 49 صفحه ورد قابل ویرایش

مقدمه

مستكبران و جهانخواران از دیرباز جهت تحقق اهداف شوم خود سعی بر فرهنگ سازی و تخریب فرهنگ ملت ها را داشته اند آنان می كوشند تا فرهنگ مبتنی بر ادبیات استعماری خود را كه توجیه كننده این تهاجم می‌باشد را با پوشش دموكراسی در بین ملت ها شایع نمایند لذا ترفندهای مختلفی را با هدف قلب مفاهیم ارزشی و ملوث كردن فضای فرهنگی جوامع به ابهام و تردید و نیز سؤال برانگیز نمودن ارزشهای دینی و قومی جامعة تحت تهاجم، راه وصول به مقصد را بری خود هموار كنند، بدیهی است در چنین فضای آلوده و مصمومی حق از باطل و ارزش از ضد ارزش و … شناخته نمی‌شود. خوشبختانه در جوامع اسلامی كه یكی از هدف های اصلی تهاجم فرهنگی است ( به ویژه كشور عزیزمان ایران) عزیزانی هستند كه ضمن آگاهی از ماهیت تهاجم فرهنگی و شناخت شگردهای پیچیدة آن در معرض ابعاد تهاجم و دفاع از فرهنگ كمل طلب و پویا و حیات بخش اسلامی سعی داشته تا اثرات تهاجمی دشمن را خنثی و یا كم رنگ نمایند

« تهاجم فرهنگی جدی است»

فرهنگ مهمترین عامل نگهداری و پایداری ایرانیان است، زیرا ایرانیان در مواردی چند با فرهنگ خویش از پیروز شدگان تطامی مجذ وبین فرهنگی ساخته اند، تجربه نشان داده است كه ایرانیان ملتی فرهنگ پرور، قانع، حق جو، سخت اعتماد، ولی پایدار در پاسداری از باورها و اعتقاد خود هستند موضوع تهاجم فرهنگی نیز برای ایرانیان كه سهم بزرگی در گسترش و ایجاد فرهنگ و تمدن بشری دارند، بسیار جدی و با اهمیت است زیرا تنها راه، از پای درآوردن ایران و ایرانیان، گرفتن این سه دفاع فرهنگی از این ملت سرافراز در تاریخ است. ایرانیان حتی در هنگام كمبود امكانات ثبت و نگهداری دست آورد فرهنگی و داشن خود را به روش سینه به سینه (گفتاری) به نسل های بعدی منتقل نموده اند، فرهنگ: فرهنگ هر ملت عبارت است از مجموعه باورها و رفتارهای آن قوم یا ملت در واقع فرهنگ هر ملت مانند شناسنامه آن قوم و ملت است، تهاجم فرهنگی هنگامی آغاز می شود كه خود خواهان و زیاده خواهان، فرهنگ امتی را همچون سوی در مقابل خواسته های ببینند.

هدف تهاجم فرهنگی: چون معمولاً انسانها از باورشان پیروی نموده و باورها در واقع الگوهای رفتاری اقوام و ملت ها را مشخص می‌كند، ساده ترین راه به خدمت در آوردن مردم، ایجاد باور دیگری در آنان است پیش از آن نیز در فرهنگسازی به صورت های ابتدایی تر: بهانه جویی، اشكالتراشی، تهمت ناروا، همجو، تمسخر و انكار فرهنگ های ناب الهی انجام می‌شده است. سابقه تهاجم فرهنگی اگر چه تهاجم فرهنگی قدمتی همپای تاریخ دارد ولی خطر آن برای ملت ها از زمان بیرون راندن پرتقالی ها از بندرعباس كه انگلیسی ها متوجه توانایی های رزمی ایرانیان شدند، شكلی جدید به خود گرفت، در زمان تسلط كامل انگلیس در ایران( به علت بی رقیب شدن در اثر تغییر نظام روسیه) با روی كار آوردن رضاخان، بازهم روحانی آزاد، آیت الله سید حسن مدرس یكه و تنها در مقابل استبداد رضاخانی را ادامه و سرانجام به فیض شهاد رسید نهضت ملی شدن نفت نیز با حمایت آیت الله سید ابوالقاسم كاشانی شكل گرفت اما روشنفكرانی كه روحانیت را فقط برای كسب قدرت می خواستند با عدم توجه لازم به مذهب، حمایت عامه را از دست داده و زمینه كودتای، آمریكایی فراهم شد. اولین مقاومت گسترده در مقابل حكومت كودتای آمریكایی به دنبال افشاگری حضرت امام خمینی (ره) در پانزدهم خرداد ماه 1342 آغاز شد، همین مقاومت، سرآغازی شد برای انقلاب اسلامی بهمن 1357 كه همچون بهمنی بر توطئه های چهار صد ساله انگلیس و تسلط 25 ساله، آمریكا فرود آمد. اهمیت انقلاب 22 بهمن چنان قاطع بود كه آخرین سفیر انگلیس پیش از پیروزی انقلاب را وادار به اعتراف شگفت آوری نمود.« رضاشاه در مدت سلطنت خود نتوانست بیشتر از یك خراش سطحی در زیر بنای جامعه ایرانی به وجود آورد.»

رخنه های فرهنگی: هنگامی كه ملت ایران در سایه رهبری روحانیت و مقاومت های دین باوران تا حدی جلوی نفوذ های استعماری را به درون كشور گرفت، فراموشخانه ایها كه همواره در اندیشه كسب و جاهت مردمی بودند با پوشش روشنفكری برای بهره برداری از این شناخت مردمی و گرایش حاصل از آن، با ظاهر ملی گرایانه برای ترقی كشور، مجاری چندی را به روی استعمار گران مترصد گشودند: 1- گشودن مدارس خارجی= حتی افراد با استعداد در میان شاگردان آنها به علت روشن ننمودن علل واقعی عقب افتادگی كشور، در اثر مقایسه آنچه كه از كشور خود می دیدند، با آنچه را كه از اروپا می شنیدند، به جهت ظاهر بینی دچار شیفتگی به غرب می شدند.، و لذا غالباً محصول كار آن مدارس پروردن شیفتگا به غرب بود! 2- اعزام محصل به خارج= آنچه را در اروپا این محصلین می‌دیدند، بسیار برتر از آن چیزهایی بود كه در كشور خود دیده بودند، خصوصاً اینكه بشتر آنها به علت كمی سن و تجربه حاصل از آن و كمبود دانش عقیدتی غالباً دچار خود باختگی شده و بسیاری نیز عامل فراموشخانه شدند.3- تهدید و تدوین كتابهای درسی توسط این تربیت یافتگان: مدارس خارجی یا تحصیل كردگان خارج، ذهن پویا ولی خالی جوانان را با آموخته های غالباً جهت دار فراموشخنه ای می انباشتند، این روش ضمن معمول نمودن فرهنگ غیر خلاق حافظه ای، (متكی بر محفوظات) شیفتگان و خود باختگان بسیاری را برای فرهنگ غرب ساخت. 4- مطبوعات مروج فرهنگ اروپایی: خصوصاً طی پادشاهی پهلوی ها كه كم سوادان را هدف قرار می دادند و زمینه مردمی را برای همراهی با شیفتگان تمدن غربی فراهم می‌نمودند 5- احزاب و گروه های سیاسی= چپ و راست همگی مروج فرهنگ سیاسی غرب و بیگانه از خودی بودند غالباً لامذهبی را ترویج می نمودند، كم دشمن فرهنگ ایراین بود. گسست فرهنگی، از آنان چنان سر گشتگان بی اعتنا به دین و فرهنگ خوری ساخت كه حتی بسیاری از فرط بیگانگان از پیرامون خود، به انواع اعتیاد گرفتار شدند! خطر این خود باختگان هنگامی بیشتر می‌شد كه غالباً خواسته های برنامه ریزان تهاجم فرهنگی را با رنگ و لعاب روشنفكر و طنخواه به جامعه خودی تلقین می‌نمودند.

تلاش برای نفود به اطلاعات قرآنی

هدف آموزش قرآن كریم از قصص، همانطوری كه در پایان سوره یوسف(ع) نیز آمده است عبرت آموزی برای خردمندان و ژرفنگران ( لاولی الالباب) است. اما مطالبی بین مردم رایج شده است. كه در قرآن نیامده اند همچون نام زن اغواگر جضرت یوسف(ع) كه در متن قرآن كریم وجود ندارد اما از طریق تفاسیر و اطلاعات كعب الخباری بین مسلمانان رایج شده است. حتی در دور افتاده ترین روستاهای كشور كه اندكی با قصص مورد اشاره قرآن آشنا شده اند. آوردن نام یوسف(ع) تداعی كننده اسم زلیخای می باشد نامی كه در متن قرآن نیامده و تنها بنابر عادت دیرین ایرانیان سینه به سینه به آنان رسیده است این چنین با تكرار زیاد، افسانه ها را نیز به صورت باور در آورده اند و بدان شك حقیقت داده‌اند ! یوسف و زلیخا توسط عبدالرحمن جامی(1) به صورت یكی از آثار ادبی كشور درآمده است بلی اینگونه افسانه ها، به تاریخ كشور نیز راه یافته است. همچون اسكندر كه كتاب خردنامة اسكندر نیز از جمله آثار جامی است.

ریشة تهاجم فرهنگی بر دین

گوساله پرستان سامری كه چهل شب(2) نبودن حضرت موسی(ع) ماهیت زرپوست و باطن بی ایمان آنان را آشكار نمود و بهانه تراشی های آنان نیز مصداق تاریخی شد زیرا برای حفظ خواهش ها و منافع خو، تجربه ها و دیده ها را ندیده گرفته، بهاه هیا خود را به صورت سوال عنوان می نمودند این عملشان در میان مسلمانان و پیروان مسیحیت مصداق بهانه جویی قرار گرفت ! در گذشته های نه چندان دور اظهار عبادت « ایراد بنی اسرائیل» در مورد بهنه جویان ضرب المثلی روزانه و معمول بود. اما موج دوم روشنفكری پس از جنگ بین الملل دوم در خدمت به صهیونیسم شریك سلطه جهانی این عبارات معمول را از فرهنگ رایج مردم حذف نمود این بهانه جویی های مكرر در زمان حضرت موسی (ع) بعدها فراتر رفته در مورد حضرت مریم (3)به افتراء و تهمت(1) تبدیل شد كه قرآن مجید این بانوی عفیفه و پاكدامن را مبرا میداند این كوردلان علی رغم بشارت حضرت موسی(ع) كه آنان را زیر یوغ ستم فرعون رهانید و پس از عبور از نیل به ارمن موعود رسانید، یعنی بشارت ظهور حضرت مسیح(ع) فرزند بانوی مطهر مریم(س) را نیز طبق عادت معمول مورد بهانه و اشك لتراشی فرار دادند و نپذیرفتند بعد ما توطئه هایشان شدت گرفت و به فكر كشتن حضرت عیسی مسیح (ع) افتادند اما طبق فرمایش قرآن مجید(2) موفق نشدند! اولی از طریق تهاجم فرهنگی افسانه مصلوب نمودن را چنان به مردم قبولانیدند كه صلیب را كه وسیله رنج و كشتن افسانه ای آن حضرت می باشد را نیز به عنوان مظهری مقدس به پیران مسیحیت قبولانیدند!! این كوشش های تهاجم فرهنگی به صورت های دیگری مانند توطته به دار آویختن(3) حضرت عیسی(ع) كه خود به ناچار آن را تكذیب نمودند نیز در تاریخ وارد شده است همراه افزایش سطح آگاهی جهانیان و شناخت بهتر از تاریخ جهان كه می رفت كه اباطیل گوساله پرستان آشكار شود در این هنگام سینما را به خدمت گرفته و با فیلمی به نام باراباس مصلوب نمودن مسیح (ع) را به نوعی دیگر تبلیغ نمودند ! هم چنانكه برای تصاحب فلسطین فرمان خدا به حضرت موسی (ع) را به عنوان نجات بنی اسرائیل و بازگشت به ارض موعود مجدداً توسط آژانس یهود به شكل جدید برای كوجانیدن یهودیان از سراسر جهان و غضب سرزمین دیگران بهانه قرار دادند انبان حتی برای ملل قدیمی همچون ایرانیان تاریخ نوشتند مورخان یهودی همچون لوی، مایر، هموفمان و گیرشمن افسانه بافی و تحریكات ضد عربی علاقه وافری نشان دادند تا خواست فرهنگی صهیونیسم یعنی تفرقه بین مسلمانان را به انجام برسانند!! گروه قدیمی تر اینان در لباس مذهب علاوه بر اضافات قبلی به كتاب عهد عتیق مجموعه ای به نام تلمرد را به عنوان قوانین و آموزه ها برای پیگیری حاكمیت نهایی لوی ها بر جهان حتی پس از تولد حضرت عیسی(ع) تدارك دیدند در واقع این مجموعه تلمود لجبازی و پافشاری علمای یهود برای حفظ خود در مقابل دیانت بعدی یعنی ظهور حضرت عیسی (ع) می‌باشد.

چرا اسلام در ایران پیشرفت نمود :

اسلام به دلایل بسیاری از جمله همة فهم و مستدل بودن مفاهیم دینی یا احكام آن در بهره مندی از مواهب الهی همچون آب یا رسمیت دادن به حقوق زنان مانند، امكان تحصیل و استقلال مالی زنان پذیرفته شده حال آنكه پیش از اسلام«(1) شوهر حق داتش یگانه زن خود را یا یكی از زنانش را حتی زن ممتاز خود را، بردء دیگری، كه بی آنكه قصدی كرده باشد محتاج شده بود بسپارد تا این مرد از خدمات آن زن استفاده كند رضایت زن شرط نبود در اینصورت شوهر دوم دفل و تصرف در اموال زن را نداشت و فرزندانی كه در این ازدواج متولد می شدند متعلق به خانواده شوهر اول بودند و مانند فرزندان او محسوب می شدند این قرار كه شاهد دیگری از مشابهت قضایی وضعیت زوجه و كنیز است با انعقاد پیمان رسمی صورت می گرفت پیشینیان بسیار ناروا و سخیف با زنان رفتار می نمودند نویسندگان كتابهای درسی اخیر علاوه بر مكتوم نگهداشتن چنین رفتارهای ناهنجاری، عدم امكان تحصیل برای همه طبقات را كه نكته مهم ناراضی كننده دیگری بود از مردم پنهان داشته اند. حال آنكه با قبول اسلام و امكان تحصیل برای همه، از اعماق روستاها چهره های جاویدان علمی در ایران و سایر كشورهای اسلامی پیدا شدند. همچنین معقول بودن رفتارهای قضایی در اسلام كه«(1) هر كس مسئول اعمال خود است نه دیگران سبب گرایش مردم به اسلام شد حال آنكه قبلاً چنین نبود»(2) جنایت یك فرد مستلزم هلاك همه خویشانش می شود بلی چنین تفاوتهای روشنی كه برتری اسلام را آشكار می نمود سبب پذیرش اسلام گردید.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مقاله بررسی تهاجم فرهنگی و آثار آن ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مقاله بررسی تهاجم فرهنگی و آثار آن – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
تحقیق بررسی تهاجم فرهنگی و آثار آن;پژوهش بررسی تهاجم فرهنگی و آثار آن;مقاله بررسی تهاجم فرهنگی و آثار آن;دانلود تحقیق بررسی تهاجم فرهنگی و آثار آن;بررسی تهاجم فرهنگی و آثار آن;تهاجم فرهنگی ; آثار تهاجم فرهنگی

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *