مقاله بررسی روشهای تدریس علوم اجتماعی 12 صفحه + doc

مقاله بررسی روشهای تدریس علوم اجتماعی در 12 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: علوم انسانی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 12

حجم فایل: 20 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

مقاله بررسی روشهای تدریس علوم اجتماعی در 12 صفحه ورد قابل ویرایش

كمك كردن به بچه ها در كاوششان در پی دانش یك هدف اساسی همه نوع آموزش است،‌ مخصوصاً آموزش مطالعات اجتماعی،‌كه قسمتی از برنامه درسی مورد نظر برای تدریس شدن به بچه ها درباره ماهیت آنان،‌جهان و روابط انسانی است.

بچه ها آگاهی از همه رشته های علومی اجتماعی را در امر یادگرفتن دربارة‌ انسان و جهان نیاز دارند. اما مدارس چگونه می توانند همه آن چیزهایی كه برای دانستن و درك كردن جهان پیچیده وجود دارد را طوری كه جهان ما از حقایق و اطلاعات پر شود به نوجوانان آموزش دهند؟

حقایق

همه حقایق تاریخ، جغرافی یا علم اقتصاد را بررسی می كنید. اینجا باید میلیونها حقیقت كه بچه ها می توانند از هر یك از این علوم اجتماعی یاد بگیرند وجود داشته باشد. حقایق یا دانستن چیزهایی كه اتفاق می افتد هر روز زیاد می شود. در سال 1962 انجمن آمریكایی جوامع علمی و انجمن ملی برای مطالعات اجتماعی تا 2000 صفحه كامل از حقایق را در كتابها، روزنامه ها و گزارشاتی كه هر لحظه در جایی از جهان منتشر شده بود را نشان دادند. به خاطر افزایش همیشگی تعدادشان،‌فكر تدریس مطالعات اجتماعی با توجه به حقایق غیر واقع بینانه است.

همچنین،‌ همه حقایق ارزش دانستن یا تدریس ندارند. با تغییر جهانمان ،‌رشد تكنولوژی و تغییر فرهنگها، ارزشها و نگرشها، حقایق می توانند خیلی فوری در مورد مفید بودن بی اعتبار شوند. اكثر ما می توانیم با دقت مقداری از حقایق به خاطر سپرده شده كه مدت طولانی از پذیرش آنها نگذشته را به خاطر بیاوریم. «نمی توانیم موضوعات را خلق كنیم و نمی توانیم آنها را نابود كنیم،» «هفتاد و شش عنصر وجود دارند» یا «مردم هرگز نمی توانند به ماه دسترسی یابند به دلیل اینكه خیلی زیاد از ما دور است. و این ها به ما كه برای حفظ كردن پایتخت كشورهای خارجی تلاش می كنیم باز هم با حقایق دیگر پاداش داده اند – امروزه هیچ كشوری بدون پایتخت نمی تواند وجود داشته باشد.

در یك روش ، تدریس مطالعات اجتماعی خیلی آسانتر خواهد شد،‌اگر هدف آموزش دادن حقایقی از رشته های علوم اجتماعی تاریخ، جغرافی ، علم اقتصاد و غیره می باشد، زیرا بچه ها می توانند به آسانی حقایق را حفظ كنند. اما چون آنها برای نوجوانان معنی كمی دارند، و چون با تجارت بچه ها ،‌ارتباط خیلی كمی دارند،‌حقایق فوراً فراموش می شوند. اغلب وقتی كه نوجوانان از طریق فرستادن حقایق به حافظه تدریس شده اند،‌آنها بیشتر دوست دارند چیزهایی را كه با صحبت كردن تدریس شده است را طوطی وار تكرار كنند – آنها می توانند از بر بخوانند،‌اما بچه ها و طوطی ها هیچ آگاهی یا دركی از آنچه آنها می گویند ندارند.

مفاهیم

بچه ها به یك ذخیره حقایق از هر یك از رشته های علومی اجتماعی در دسترسشان نیاز دارند. بدون حقایق بچه ها احتمالاً در هنگام یادگیری و درك كردن مشكل دارند. حقایق به آجرهای ساختمان تشبیه شده اند. این حقایق برای ساخت آنها خیلی ضروری است،‌اما حقایق مثل یك مجموعه از آجر ها به به كاربردن ،‌جمع آوری كردن و سازماندهی در داخل یك كل با معنی نیاز دارند یادگیری بوسیله جمع آوری و سازماندهی كردن حقایق رشته های علوم اجتماعی ، و یادگیری از طریق به كاربردن آنها برای یادگرفتن چیزهای جدید،‌ به نظر می رسد در جهان امروز از یادگیری ساده حقایق مهمتر باشد، نیازهای بچه ها را برای جمع آوری و سازماندهی كردن حقایق شناسایی كنید. امروزه معلمان علوم اجتماعی یه جای یادگیری حقایق روی پروراندن تكوین تمركز می كنند. بر عكس حقایق، مفاهیم نظم و ترتیب پدید می آورند و به زندگی معنی می دهند. آنها برای سازماندهی حقایق و اطلاعات برای بچه ها و كمك كردن به آنها برای آسان كردن زندگی شان كار می كنند.

مفاهیم، بر عكس حقایق همیشه باید با معنی باشد. كلوس میر و ریپلی تعریف كرده اند یك مفهوم را به عنوان :‌

یك ساخت ذهنی یا انتزاعی بوسیله حالت معنی دار روان شناختی، سازمان دادن و توانایی منتقل كردن شناخته شده است كه یك فرد را قادر به انجام كارهای زیرمی سازد(1) درك كردن موضوعات و وقایع متعلق به طبقه یكسان و همچنین تمیز دادن از چیزها و وقایع متعلق به طبقات دیگر، (2) درك كردن سایر مافوق های مرتبط،‌هم تراز و مفاهیم ثانوی در یك سلسله مراتب ،‌(3) فراگرفتن اصول و حل مسایل مرتبط با مفهوم و (4) یادگیری مفهومهای دیگر با سطح پیچیدگی یكسان در زمان كمتر.

مفاهیم مثل یك قفسه بایگانی ذهنی به بچه ها برای سازماندهی و طبقه بندی كردن تجربیاتشان در داخل واحدهای بامعنی خدمت می كنند. بدون یك ذخیره، به خوبی ذخیره مفاهیم بزرگسالان ، بچه ها مجبور خواهند شد هر رویارویی با محیط را به طور جداگانه پردازش كنند. با تصاحب كردن مفاهیم یك سیستم تفكر وجود دارد كه از طریق تداعی عمل می كند. طبقه بندی ها بوسیله چیزهایی برای مرتب كردن پاسخهای نسبتاً یك دست بوسیله یك مجموعه هماهنگ از محركها شكل گرفته اند. مفاهیم برای كمك كردن به یادگیری بچه ها به روشهای زیر عمل می كنند:

1- آنها به سازماندهی ذهنی فرد و كنار هم چیدن روشن اطلاعات بوسیله ربط دادن آنها در یك واحد یا عقاید كلی كمك می كنند.

2- آنها به یك فرد برای تفسیر كردن ،‌بررسی كردن، كشف كردن و ضمیمه كردن اطلاعات و تجارب جدید كمك می كنند.

3- آنها به یك فرد برای فكر كردن و رسیدن به درك كامل جهانش و درك كامل تغییراتی كه او با آن مواجه است كمك می كنند.

4- آنها كمك می كنند كه مردم به شكل زبانی با یكدیگر ارتباط برقرار كنند؛ به هر حال، چون مفاهیم فردی شده اند، آنها همچنین مشكلاتی را در ارتباط مؤثر بوجود می آورند.

5- آنها وقتی كه به مردم برای یادآوری مشخصاتی كه مورد نیاز هستند كمك می كنند به عنوان سرنخها عمل می كنند.

6- آنها با نظم بخشیدن به تجارب بوسیله ربط دادن و در نظر گرفتن معانی در میان و بین اطلاعات و تجارب ظاهراً ناهم خوان به حیات انسان كمك می كنند.

به هر حال، مفاهیم مثل حقایق همه چیزی نیستند كه بچه ها برای یادگرفتن و درك كردن جهانشان نیاز دارند. بچه ها همچنین به یادگرفتن برای پی بردن به روابط میان مفاهیم نیاز دارند. یك تعمیم به یك گفته اشاره دارد كه یك رابطه را بین دو مفهوم یا مفهوم های بیشتر پدید می آورد یا نشان می دهد. «به هر حال، تعمیمها به جای بیان چیزی بوسیله تك كلمه یا عبارت،‌گزارش یك قانون عمومی یا اصول كه ممكن است در موقعیتهای مختلفی كه مشخصه های مشترك دارند بكار رفته باشند را در بر می گیرند. تعمیمها دستورالعملهایی را كه افراد فعالیتشان را اداره می كنند بوجود می آورند. آنها از مفهومها یا گزاره های ابتدایی حقایق پیچیده تر هستند». آنچه در زیر می آید مثالهایی از تعمیمها هستند: خلاقیتهای جدیدی كه به تغییرات منجر می شوند،‌انسانهایی كه زندگی شان را تغییر می دهند كه روی شرایط موجود پایه ریزی شده است،‌مردم جهان وابسته به هم هستند.

به كار می رود نمی دانند.

5- مشكلات تشخیص . مشكلاتی جهت تشخیص مفاهیم برای نوجوانان وجود دارد. ممكن است بچه‌ها بدون داشتن یك مفهوم، قادر به صحبت كردن باشند به عنوان یك مثال، بچه 5 ساله راجع به تأثیرات جاذبه زمین روی فاصله اش با «ماه» بحث كرده بود. اتفاقی شنیدن گفتگوی شان موجب می شود كه یك معلم تصور كند كه بچه ها مفهوم‌های نسبتاً درستی از جاذبه زمین در اختیار دارند. با این همه وقتی كه از همان بچه‌ها سؤال شد كه هر چیزی پایین می افتد، آنها پاسخ دادند. «البته نه برخی چیزها بالا می افتند» . برعكس، ممكن است بچه ها قادر به توصیف كردن یك واقعه،‌چیز یا وضعیت نباشند برای اینكه آنها مفاهیم نسبتاً دقیقی را دارند. برای مثال ممكن است بچه‌ها مفهوم های نسبتاً درستی از مشاركت، خانواده و جامعه داشته باشند اما آنها ممكن نیست قادر به بیان كردن عقایدشان برای دیگران باشند.

مفهوم ها به عنوان یك پایه برای برنامه درسی

«چون مفهوم ما عنصر تفكر هستند، تدریس خوب همیشه خودش را با فهم مفهوم مربوط می كند. تحریك تفكر یك هدف كاملاً پذیرفته شده تدریس است و مفهوم های بچه ها دنیااش از تفكر هستند» در مجموع برای كمك كردن بچه ها كه حقایق و یادگرفتن را سازمان دهند، مفهوم ها به عنوان یك طرح برای سازمان دادن برنامه درسی مطالعات اجتماعی خدمت می كنند. بانكس پیشنهاد می كند كه سلسله مراتب مفهوم‌ها می توانند برای به وجود آوردن واحدهای برنامه درسی مطالعات اجتماعی به كار روند. مفهوم های كلیدی رشته های گوناگون مثل تاریخ، جغرافی،‌علم اقتصاد و تعلیم و تربیت بین المللی می توانند برای سازمان دادن مفهوم ها برای آموزش دادن مطالعات اجتماعی خدمت كنند.

در هر یك از رشته های علوم اجتماعی، مفهوم ها و تعمیم ها می توانند شناسایی شوند و اینها می توانند از ساده ترین ، عینی ترین به مهفوم های انتزاعی تر، پیچیده تر مرتب شوند. این نظم ساختار یك محتوا را مشخص می كند و یك طرح كلی روی چیزی كه حقایق و اطلاعات ساخته می شوند فراهم می كند. وقتی كه مفهوم ها و تعمیم های اصلی، كلیدی در یك رشته شناسایی شدند،‌یك تمركز برای تدریس یا یك نقطه شروع برای سازمان دادن، تلفیق كردن و بناكردن تجارب یادگیری شناسایی شده است. بدون شناسایی مفهوم های كلیدی در تاریخ، جغرافی،‌علم اقتصاد، تعلیم و تربیت بین المللی و دیگر رشته های علم اجتماعی، تدریس مطالعات اجتماعی می تواند یك تجربه «تفنگ شكاری» ضربه اینجا و به هدف نزدن ‌آنجا، همراه با ایده های غیر واقعی در مورد اینكه چه چیزی به نتیجه رسیده است بشود. وقتی كه معلمان مفاهیم كلیدی را در هر یك از رشته های علوم اجتماعی شناسایی كردند و آنها را از ساده ترین تا پیچیده ترین مرتب كردند، آن وقت آنها یك پایه دربارة چیزی برای ترتیب دادن تجارب هدفمند و یك طرح برای سازمان دادن تدریس‌شان دارند.

تسهیل كردن تكوین مفهوم

به منظور پروراندن دانش و درك كردن همة رشته‌های علوم اجتماعی تدریس باید روی تسهیل كردن تكوین مفهوم پایه ریزی شده باشد. كلاسهای درس باید مكانهای فعالی باشند، جایی كه بچه ها با دیگران بازی كنند، با مواد و عقاید آزمایش كنند، زبان را به كار برند، و فرصتهای خیلی زیادی برای تجارب پربار، حسی و واقعی داشته باشند. به منظور یادگرفتن ، رشد كردن در دانستن ، درك كردن افراد،‌بچه ها باید تجارب متعدد واقعی با افراد دیگر،‌عقاید و چیزها داشته باشند. مهم نیست كه چه رشته هایی از علوم اجتماعی ارائه شده است بلكه مهم آن اهدافی است كه برای تكوین مفهوم ایجاد شده است كه تجارب، فعالیتهای بازی و زبان انتخاب شده این اهداف را منعكس می كند.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مقاله بررسی روشهای تدریس علوم اجتماعی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مقاله بررسی روشهای تدریس علوم اجتماعی – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
تحقیق بررسی روشهای تدریس علوم اجتماعی;پژوهش بررسی روشهای تدریس علوم اجتماعی;مقاله بررسی روشهای تدریس علوم اجتماعی;دانلود تحقیق بررسی روشهای تدریس علوم اجتماعی;بررسی روشهای تدریس علوم اجتماعی;روشهای تدریس; علوم اجتماعی

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *