مقاله بررسی عوامل مؤثر بر یادگیری 36 صفحه + doc

مقاله بررسی عوامل مؤثر بر یادگیری در 36 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: علوم انسانی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 36

حجم فایل: 28 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

مقاله بررسی عوامل مؤثر بر یادگیری در 36 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

مقدمه ?
ویژگیهای ورودی عاطفی ?
راههای مقابله با مشکل کمبود انگیزش یادگیری ?
نظریه یادگیری معنی دار کلامی ?
یادگیری مطالب معنی دار ?
انگیزش و یادگیری معنی دار ?
یادگیری از راه مشاهده ??
مراحل یادگیری از راه مشاهده ??
مرحله به یاد سپاری یا یادداری ??
مرحله تولیدی یا بازآفرینی ??
مرحلة انگیزش ??
تعریف انگیزش و انگیزه ??
تعریف آموزش برای یادگیری در حد تسلط ??
?-مداومت و استمرار بحث و مطالعات علمی ??
?-نباید از یادگیری و تسهیل آگاهی در هیچ شرائطی استنکاف نمود. ??
?-رعایت نظافت و پاکیزگی و آراستن ظاهر ??
?-صلاحیت و شایستگی معلم در امر تعلیم ??
?-حفظ حیثیت و شئون علم و دانش ??
?-دریغ نورزیدن از تعلیم علم ??
?-بازتابهای رفتار و کردار معلم و تأثیر آن در رفتار شاگردان ??
ایجاد و پرورش روحیة مثبت ??
عادات غلط را بهبود بخشید ??
روش خلاق ??
روشهای یادآوری بهتر ??
روحیة مثبت در خود ایجاد کنید ??
مهارتهای حافظه با تداعی ??
هدفهای یادگیری از دیدگاه گانیه ??
?-نشانه آموزی ??
?-محرک ??
?-زنجیره کردن ??
?-همخوانی آموزی کلامی ??
?-بازشناسی آموزی ??
?-مفهوم آموزی ??
?-قاعده آموزی ??
انواع یادگیری سازمانی از دیدگاه صاحبنظران ??
یادگیری برای بقاء ??
یادگیری برای گذار ??
یادگیری دوگانه ??
یادگیری آینده نگر ??
یادگیری تک حلقه‌ای ??
یادگیری دو حلقه‌ای ??
یادگیری سه حلقه‌ای ??
متغیرهای مؤثر بر یادگیری سازمانی ??
الف) ساختار ??
ب: محیط ??
ج: تکنولوژی ??
د: فرهنگ سازمانی ??
و) رهبری ??
منابع ??

گفتیم كه هدف آموزش آسان كردن یادگیری است.یادگیری را میتوان به راههای گوناگون تعریف كرد.كسب اطلاعات و اندیشه­های تازه، عادتهای مختلف،مهارتهای متنوع و راههای گوناگون حل كردن مسائل همچنین یادگیریها میتوان بصورت كسب رفتار و اعمال پسندیده یا حتی كسب رفتار و اعمال پسندیده یا حتی كسب رفتار و اعمال ناپسند نیز تعریف كرد ، پس یادگیری حوزی بسیار گسترده ای شامل می شود .

با این حال معروفترین برای یادگیری این است : یادگیری به فرایند ایجاد نسبتاً پایدار در رفتار یا توان رفتاری كه حاصل تجربه است ، گفته می شود و نمی توان آنرا به حالتهای موقتی بدن مانند آنچه بر اثر بیماری ، خستگی ، یا داروها پدید می آید نسبت داد .

ویژگیهای مهم یادگیری عبارتند از : 1- تغییر 2- تغییر نسبتاً پایدار
3- تغییر نسبتاً پایدار در توان رفتاری 4- تغییر نسبتاً پایدار در توان رفتاری بر اثر تجربه .

ویژگیهای ورودی عاطفی :

ویژگیهای ورودی عاطفی نشان دهنده انگیزش یادگیری یا همان علاقه به درس است . همه می دانیم كه علاقه به درس دقت كوشش و پشتكار یادگیرنده را افزایش می دهد و در نتیجه بر یادگیری او تأثیر مثبت دارد ، بنابراین كوشش در بالا بردن سطح علاقه یادگیرنده یكی از تدابیر آموزشی معلم به حساب می آید .

آنچه كه تعیین كنندة ویژگیهای ورودی عاطفی یا انگیزش دانش آموزان برای یادگیری یك موضوع تازه است تصورات او از موفقیتها یا
شكست هایی است كه در گذشته از موضوعهای تازه كسب كرده است .

به عبارت دیگر تصور یادگیرنده دربارة موفقیت یا شكست در یك تكلیف یادگیری مبتنی بر تجاربی است كه وی از آن تكلیف یا تكالیف مشابه آن به دست آورده است،اگریادگیرنده معتقد باشد كه در گذشته تكالیف مشابهی را با موفقیت انجام داده است احتمالاً با تكلیف بعدی نیز با نوعی عاطفة مثبت برخورد خواهد كرد .

در مقابل اگر اعتقاد داشته باشد كه در تكالیف مشابه گذشته با شكست مواجه خواهد شد . این عواطف مثبت یا منفی ابتدا مشخص و محدود به درسهای خاص گسترش یابد و تا آنجا وسعت می گیرد كه تمام دروس آموزشگاهی را شامل می شود .

راههای مقابله با مشكل كمبود انگیزش یادگیری :

مشكل كمبود انگیزش یادگیری دانش آموزان یا كمبود علاقه آنان نسبت به یادگیری موضوعهای تازه ناشی از شكست های پی در پی قبلی در درسهای مشابه درس جدید است . بنابراین بهترین راه رفع این مشكل این است كه سطح رفتارهای ورودی شناختی و در صورت لزوم سطح رفتارهای ورودی روانی ـ حركتی دانش آموزان را بالا ببریم و كیفیت آموزش را نیز بهبود ببخشیم ، این اقدامات سبب افزایش یادگیری و كسب موفقیت از سوی دانش آموز در درسهای تازه خواهد شد این كسب موفقیت باعث می شود كه یادگیرنده به تدریج به تصوری مثبت تر از تواناییهای خود نسبت به یادگیری آموزشگاهی دست یابد . اگر این جریان در چندین واحد یادگیری ادامه یابد از تصورات منفی دانش آموز نسبت به توانائیهایش در رابطه با یادگیری مطالب آموزشگاهی كاسته
می شود و بجای آن تصورات مثبت تری در این مورد كسب خواهد كرد كه این خود علاقه و انگیزه یادگیری او را افزایش می دهد .

آنچه كه در بالا گفته شد بهترین روش ایجاد علاقه در دانش آموزان نسبت به یادگیری موضوعهای درسی است . علاوه بر این روش كلی ، روانشناسان ترتیبی شیوه ها و فنون دیگری را كشف كرده اند كه با توجه به آنها سطح علاقه و انگیزش یادگیرندگان را بالا می برد .

1- حفظ حیثیت و شئون علم و دانش

معلم باید مقام و حیثیت علم دانش را ارج نهد و آنرا به ابتذال ‌و فرومایگی سوق ندهد. به این معنی كه علم را به افراد نالایق تعلیم ندهد و برای قیام به وظیفة تعلیم به خانه شگرد و دانشجوی خود نرود و اگر چه آن شاگرد فردی محترم و آبرومند و گرانقدر باشد. معلم باید علم را از چنین فرومایگی ها و ابتذال حفظ نماید. چنانكه پیشینیان ،‌نگاهبان و پاسدار حرمت و آبروی علم و دانش بوده اند.

2- دریغ نورزیدن از تعلیم علم :

رسالت و وظیفه معلم ایجاب كه نباید از تعلیم و آموزش هیچ كسی به خاطر آنكه ممكن است احیاناً واجد قصد و نیت خداپسندانه ای نباشد دریغ ورزد. زیرا تصحیح هدف و جهت گیریهای سنجیده و خداپسندانه برای بسیاری از افراد تازه كار و كسانیكه در فراگیری علم ،‌مبتدی هستند دشوار می باشد. بجهت اینكه جان و روح آنها بعلت خردسالی و یا فقدان بنیش كافی در این بسیار نارسا و ضعیف می باشد. علاوه بر این آنان با عوامل تحصح هدف و نیت و مبانی آن انس و آشنایی كمتری دارند.

اگر بنا باشد معلم بخاطر فقدان نیت صحیح و محرومیت شاگردان از جهت یابی درست از تعلیم آنان خودداری كند بسیاری از سرمایه های علمی و ذخائر دانش و فرهنگ دینی از دست می رود. باید توجه داشت كه این امید هم وجود دارد كه شاگرد فاقد نیت و هدف صحیح از بركت علم آنگاه كه با علم و دانش پیوند و انسی برقرار ساخت – توانائی لازم را در تصحیح هدف و نیت خود بدست آورد.

لذا بعضی از دانشمندان گفته اند ما علم و دانش را برای غیر خدا و بخاطر هدفهای دیگری جویا شدیم ولی خود علم و دانش از اینكه برای غیر خدا باشد امتناع ورزید یعنی اگر یك شاگرد فاقد قصد الهی ‌در حصیل علم بوده است قهراً با ادامه تحصیل و كسب بینش فزونتر ، قصد و هدف او تصحیح خواهد شد و طبعاً بسوی «الله » و هدفهای والای الهی و انسانی رهنمون خواهد گردید.

3- بازتابهای رفتار و كردار معلم و تأثیر آن در رفتار شاگردان

معلم بر فرض آنكه دارای عذر موجهی باشد – نباید میان كردار و گفتارش و دوگانگی و تفاوت موجود داشته باشد ] بلكه باید سعی كند همواره بر طبق گفتار و امر و نهی خود عمل كند [ مثلاً او نمی تواند عملی را تحریم كند كه خود مرتكب آن می گردد و یا انجام عملی را واجب و حتمی الاجرا معرفی كند و خود پای بند آن نباشد و یا مردم را به انجام عملی – بعنوان كار مستحب دعوت كند ولی خو د ا و از انجام آن عمل دریغ ورزد.

بطور خلاصه باید گفت قضیة معلم و شاگرد از لحاظ نقش پذیری شاگرد نسبت به اعمال معلم همانند قضیة مهر و موم می باشد كه در موم تمام نقشها و تصویر هائی كه در مهر وجود دارد منعكس می شود. ما این نقش پذیری را در مورد گروهی از شاگردان و دانشجویان در برابر معلمان و استادانشان بچشم دیده ایم و این حقیقت را كاملاً حس كرده ایم كه شاگرد در رفتار خود ، یك نمونه بردار ماهری از اعمال استاد و معلم خود می باشد. كه البته با توجه به اختلاف اختلاق و افعال معلم همه گونه رفتار او را شاگرد را اعمال و رفتار خود پیاده می كند.

ایجاد و پرورش روحیة مثبت :

شما باید به درس یا مطلبی كه می خوانید علاقه داشته باشید در غیر اینصورت محرك و انگیزه ای برای علاقمند شدن ایجاد كنید. تأكیدات و اندیشه های مثبت را بكار گیرید. می توانید به خود بگویید: وقتیكه خواندن این درس را تمام بكنم می توان كاری را كه از آن بیشتر لذت می برم انجام دهم در اندیشه های منفی بكار بندید و یا خود را تهدید بكنید مثل اینكه اگر در این درس نمرة‌الف نگیرم بورس تحصیلی خود را از دست خواهم داد. اگر روحیه ای پذیرا و نگرشی مثبت در خود ایجاد كنید در خواهید یافت كه درك مطلب آسانتر می شود چون با خودتان در حال مبارزه نخواهید بود مطالعه كردن با حالت مبارزه یا نبرد و تقلا درست مثل و حشت زدگی و دستپاچه شدن موقع شناكردن است رمز كار در خونسرد بودن و آرامش داشتن است.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مقاله بررسی عوامل مؤثر بر یادگیری ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مقاله بررسی عوامل مؤثر بر یادگیری – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر یادگیری;پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر یادگیری;مقاله بررسی عوامل مؤثر بر یادگیری;دانلود تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر یادگیری;بررسی عوامل مؤثر بر یادگیری;عوامل مؤثر ;یادگیری

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *