مقاله بررسی كاربردهای روانشناسی در محیط كار 17 صفحه + doc

مقاله بررسی كاربردهای روانشناسی در محیط كار در 17 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 17

حجم فایل: 15 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

مقاله بررسی كاربردهای روانشناسی در محیط كار در 17 صفحه ورد قابل ویرایش

كاربردهای روانشناسی در محیط كار

فهرست مطالب

مقدمه ?
قلمرو روانشناسی در کار ?
کاربردهای کنونی روانشناسی در محیط کار ?
زمینه های کاربرد روانشناسی در محیط کار ?
انتظارات مدیران سطوح مختلف سازمانها از روانشناسی ??
پیشنهادات ??
خلاصه ??
منبع ??

مقدمه :

در فصل حاضر فهرستی از ابعاد گوناگون كاربرد دانش روانشناسی در كار و در حیطه زمانی برای دانشجویان رشته های مختلف و به ویژه برای مدیران آینده و كنونی سازمانها معرفی شده است . دلیل اینكه مدیران را مخاطب قرار داده ایم آن است كه به نظر می رسد جوانه هر گونه تغییر و تحول سازمانی باید در تفكر منطقی باور داشتها و در عقل سلیم مدیران خاصه مدیران سطوح بالای سازمانهای دولتی و بخش خصوصی كشورمان بارور شود . اگر بالاترین سطوح مدیریت یك سازمان با دانش روانشناسی و كاربردهای وسیع آن در همه ابعاد حیات سازمانی آشنا نباشد سرپرست واحد كوچكتر سازمان نیزنمی تواند در تحلیل مشاغل و در آزمایش و انتخاب آموزش ارزشیابی و استفاده از نظامهای تشویق و تنبیه افزایش سطح روحیه و كارآمدی كاركنان تحت نظارت خود از روشهای علمی شناخته شده استفاده كند .

قلمرو روانشناسی در كار :

روانشناسی كه آن را به عنوان مطالعه علمی رفتار و فرآیندهای ذهنی موجود زنده تعریف می كنیم . از دو جنبه علمی و عملی یا حرفه ای مورد توجه قرار می گیرد . وقتی درباره تحقیقات روانشناسی و استفاده از روشهای علمی برای شناخت رفتار آدمی صحبت می كنیم در این صورت با علم روانشناسی سروكار داریم و هنگامی كه درباره كاربرد یافته های روانشناسی در ابعاد گوناگون حیات انسانی سخن می گوییم حرفه روانشناسی را مورد توجه قرار داده ایم . یك نفر روانشناس حرفه ای نیز مانند یك فیزیكدان یا زیست شناس با كاربرد یافته های علمی رشته تخصصی خود به منظور حل مشكلات عملی مردم سروكار دارد . در قلمرو كاربرد روانشناسی در كار رفتار آدمی در رابطه با كار مورد مطالعه قرار می گیرد و هدف اصلی روانشناس مطالعه و كاربرد آن دسته از اصول و یافته های روانشناسی است كه در رابطه بین انسان و كار او اثر می گذارد . به اعتقاد بعضی از صاحب نظران حیطه روانشناسی صنعتی از قلمرو روانشناسی در كار محدودتر است . در مورد روانشناسی صنعتی رفتار آدمی در همه مراحل تولید توزیع و مصرف كالاها و خدمات مورد مطالعه قرار می گیرد بطور كلی می توان گفت كه :

در روانشناسی صنعتی با بررسی رفتار آدمی و كاربرد حقایق روانشناسی در حل مسایل انسانی در سازمانها سروكار داریم . برای روانشناسی صنعتی یافته های روانشناسی به صورت نظریه ها و روابط علّی بین محرك و پاسخ مطرح است .

نكته مهم دیگر آنكه روانشناس از این یافته ها برای شناخت رفتار آدمی در رابطه با كار و مسایل انسانی ناشی از كار استفاده می كند بنابراین می توان قلمرو روانشناسی كار را به عنوان مطالعه رفتار آدمی در آن جنبه از حیات بدانیم كه :

1- با كار پیوندی تنگاتنگ دارد و رفتار آدمی را در رابطه با آن تحت مطالعه و بررسی قرار می دهد .

2- برای به حداقل رساندن مشكلات انسانی در كار از قوانین و یافته های روانشناسی استفاده می كند .

در روانشناسی صنعتی كوشش اصلی آن روانشناس آن است كه :

1- هر سازمان تولیدی یا خدماتی به تولید آن دسته از كالاها و خدمات بپردازد كه اولاً نیازهای معقول آدمی را تامین كند و ثانیاً در این راه رفاه جسمی و ارزشهای شخصی و انسانی مردم نیز مورد توجه قرار گیرد .

2- كارآیی و خاصه اثر بخشی فعالیت كاركنان سازمانها در تولید و توزیع كالاها و خدمات افزایش یابد .

3- شرایطی فراهم شود تا كاركنان سازمانها با اعتقاد و علاقه به فعالیت بپردازند .

4- ارزشهای شخصی و انسانی كاركنان سازمانها همچنان محفوظ باقی بماند و موجباتی فراهم گردد كه ایمنی كاركنان در زمینه های سلامت جسمی و روانی تامین شود .

5- بهداشت روانی كاركنان سازمانها با تمام ابعاد آن تامین می شود و رشد و بالندگی شخصیت آنان همراه با افزایش كارآیی و اثر بخشی فعالیتشان مورد نظر قرار گیرد .

6- مسایل انسانی در محیط كار حل شود و اگر بخواهیم واقع بینانه تر بیان كنیم مسایل و مشكلات انسانی در محیط كار به حداقل برسد .

كاربردهای كنونی روانشناسی در محیط كار :

موفقیت كنونی روانشناس صنعتی چنان است كه در آن مطالعه درباره همبستگی ها و كشف روابط علّی موجود بین متغیرهای مستقل ( درجه حرارت نوع سرپرستی رنگ و میزان سروصدای محیط كار حقوق و دستمزد و …) و متغیرهای وابسته ( روحیه كاركنان اثر بخشی افراد و كـارآیـی سـازمـان ) مورد تایید می باشد . امروزه در رواشناسی صنعتی به پدیده هایی نظیر تفاوتهای فردی ساخت سازمانی پاداش و دستمزد ساخت گروهی در سازمان نظام تنبیه و تشویق طراحی وسایل كار شرایط كار روحیه كاركنان و نظایر آن توجه دارد و پیش بینی می شود در آینده نیز توجه روانشناس صنعتی سازمانی بجای عوامل منفرد به عمل متقابل رفتار آدمی و عوامل دیگری نظیر سازمان شرایط كار بهره وری آدمكهای مصنوعی و نظایر آن معطوف شود .

زمینه های كاربرد روانشناسی در محیط كار :

وقتی روانشناس صنعتی یا در حیطه وسیعتر روانشناس علاقه مند به كاربرد روانشناسی در محیط كار در یك سازمان تولیدی آموزشی خدماتی بهداشتی درمانی و نظایر آن به كار اشتغال دارد باید از او انتظار ایفای وظایف مقدور و متنوعی را داشت كه برخی از آنها در زیر آورده شده است :

1- تجزیه و تحلیل مشاغل گوناگون یك سازمان كه باید در آن از یكسو وظایف متعدد و دقیق هر یك از مشاغل سازمان در همه سطوح سازمانی تامین شود و از سوی دیگر تواناییها و استعدادها مهارتهای عقلی و كلامی نگرشها خصوصیات جسمی خلقی و شخصیتی لازم برای ایفای موفقیت آمیز وظایف هر یك از مشاغل سازمان دقیقاً مشخص شود .

2- تهیـه و میزان كردن آزمونهای مختلف استخدامی ( آزمونهای هوش استعداد شخصیت و نظایر آن ) آزمونهای عملی و فراهم آوردن امكاناتی كه مدیریت سازمان بتواند به سهولت از تخصص روانشناسی صنعتی سازمانی در انتخاب استخدام انتصاب و ارتقای كاركنان به نحو موثر و اثر بخش استفاده كند . ‌‌‌‌

انتظارات مدیران سطوح مختلف سازمانها از روانشناسی :

اكنون موقع آن رسیده است كه درباره انتظارات مدیران از كاربرد مفاهیم علمی روانشناسی در حل مسایل انسانی در سازمان سخن بگوییم . در تجزیه و تحلیل وظایف مدیران رده های مختلف مدیریت به این نتیجه می رسیم كه بخش عظیمی از وقت آنان صرف برقراری ارتباط با افراد دیگر می شود . مسایـل نـیـروی انسانـی و استـفـاده صحیح از فعالیت های مدیران سطوح پایین تر نگرانی های عمده ای را برای مدیران عالی ایجاد می كند. برای مدیران سازمان ها این سوال مطرح است كه روانشناسی چگونه می تواند در جهت حل مسایل و مشكلات انسانی كمك كند و نیز چه راه حلهایی را برای این مشكلات ارئه دهد . نمونه هایی از این سوالات كه مدیران سازمان ها در كارگاه های آموزشی مدیریت می شود در زیر آمده است:

– چگونه می توان كاركنان سازمان را برای ایفای وظایف خود به نحوی موثر برانگیخت؟

– چگونه می توان جلسات اثربخشی تشكیل داد و طی آن همكاری اعضای گروه را در جهت حل مشكلات مطرح شده جلب كرد؟

– اختصاص حقوق و دستمزد پاداش و شیوه های تشویق و تنبیه كاركنان سـازمـان چگونه انجام مـی گیـرد كه هم عـدالت ورعـایت شود و هم هدف های سازمانی تامین گردد؟

– چگونه می توان تضاد موجود بین مدیران سطوح عالی میانی و پایه را به گونه ای حل كرد كه رضایت شغلی آنان نیز تامین شود؟

– نگرش كاركنان مرد و زن نسبت به وظایف شغلی خود چیست و آثار مثبت و منفی این گونه نگرش ها بر سازمان كدام است ؟

– چگونه می توان یك مدیر غیر كارآمد را به یك مدیر كارآمد تبدیل كرد؟

– چگونه می توان از میزان سوانح و حوادث در محیط كار كاست؟

– خلاقیت چیست و چگونه می توان خلاقیت را در كاركنان سازمان افزایش داد؟

– آیا فرایند ارزشیابی عملكرد شغلی كاركنان نتیجه یا ثمری نیز برای سازمان دارد نتایج حاصل چیست و چگونه می توان این گونه نتایج را ارزیابی كرد ؟

– سلامت روانی كاركنان از چه راهی تامین می شود آیا رابطه ای از نوع علت و معلولی بین شیوه های مدیریت و سلامت روانی كاركنان وجود دارد ؟ این رابطه را چگونه می توان مشخص كرد ؟

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مقاله بررسی كاربردهای روانشناسی در محیط كار ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مقاله بررسی كاربردهای روانشناسی در محیط كار – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
تحقیق بررسی كاربردهای روانشناسی در محیط كار ;پژوهش بررسی كاربردهای روانشناسی در محیط كار ;مقاله بررسی كاربردهای روانشناسی در محیط كار ;دانلود تحقیق بررسی كاربردهای روانشناسی در محیط كار ;بررسی كاربردهای روانشناسی در محیط كار ;كاربردهای روانشناسی ;محیط كار

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *