مقاله بررسی مخابرات و امكانات رفاهی برای مشتركین 22 صفحه + doc

مقاله بررسی مخابرات و امكانات رفاهی برای مشتركین در 22 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: علوم انسانی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 22

حجم فایل: 21 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

مقاله بررسی مخابرات و امكانات رفاهی برای مشتركین در 22 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب
بخشهای مرکز تلفن و مسیر ارتباط بین مرکز تا مشترک : ?
یک تقسیم بندی برای کابلها : ?
نگاهی کلی به صنعت مخابرات و عملکرد آن درجهان ?
اطلاعات ?
فرستنده ?
گیرنده ?
روند کار یادگیری های کار آموز ?
ترمینال ??
خط مشترک یا تلفن ??
مرکز ??
انواع سوئیچ دور افتاده : ??
تاریخچه فیبر نوری ??
فناوری ساخت فیبر نوری ??
انواع فیبر نوری ??
کاربردهای فیبر نوری ??
سرویس های ویژه و انواع آن ??
ارتباط شهری ??
پاس دادن مکالمه (Transfer) 21
منتظر مکالمه (Call Waiting) 21
انتقال مکالمه (Call Forward) 22
مزاحم نشوید(do not disturb) : 24
شماره گیری مجدد (Redial) 24
فراخوان عمومی (page) : 25
دسترسی فوری (Hotline) : 25
رزرو کردن داخلی و خط شهری (resevation) : 26
جواب تلفن دیگر (Call Pick up) : 27
بیدار باش (Wake up Service) 28
حالت کنفرانس (Conference) : 28

بخشهای مركز تلفن و مسیر ارتباط بین مركز تا مشترك :

بخشهای مركز تلفن عبارتند از :اتاق سوئیچ ،اتاق كابل ، اتاق MDF ،با تریخانه و اتاق ژنراتور كه این اتاقها به ترتیب شكل در كنار هم قرار دارند .

مركز مربوطه دارای 3 داك می باشد از هر شلف تعدادی كابل بیرون می آید . و داك ها در اتاق سوئیچ (SW) قرار دارندكابل های خروجی به اتاق MDF كه در مجاور(SW) قرار دارند م یرود بخش MDF توسط سیمهای وانژه (زوج سیاه و سفید) به دو قسمت تقسیم می شود قسمت اول شامل ورودی كابلهای اتاق سوئیچ می باشد كه به ترتیب شماره تقسیم بندی شده است قسمت دیگر شامل كابلهای دو زوجی می باشد كه به اتاق كابل می رود كه تعداد شان بیشتر از تعداد مشتركین می باشد . نحوه اتصال این دو قسمت بهم ترتیب خاصی ندارد و سیم وانژه ممكن است ا زابتدای قسمت اول به انتهای قسمت دوم وصل شود یا به انتهای آن .در اصل كار MDF وصل شماره مورد نظر (قسمت اول ) به خط اشتراك مشترك مورد نظر (قسمت دوم ) می باشد.

حال كابلهای خروجی كه 200 تایی هستند از MDF خارج م یشود و به اتاق كابل می رود . در اتاق كابل ، كابلهای ورودی 200 تایی مبدل به كابلهای 600 تایی یا بیشتر می شود. این كابلهای ضخیم وارد حوضچه می شوند.

اكنون كابلهای ورودی به حوضچه (كه به عبارتی می توان ا زآن بعنوان جعبه تقسیم نام برد) می روند و و در آنجا به كافوها م یروند (KV) .

كافوها در سطح شهر بسته به تراكم جمعیت به تعداد مورد نیاز با ظرافت متغیر قرار می گیرند كه 1400 تایی یا 2400 تایی هستند و بسته به نیاز آن منطقه از ظرفیت كافو استفاده می شود.

كار كافو تقسیم كابلهایی است كه از حوضچه آمده و به پستها (P) می رود .

كافو رشدهای 15 زوجی یا 20 زوجی را به هرپست (p) منتقل می كند . حتی الامكان سعی می شود كه كافو در وسط محل مورد نظر نصب شود تا تقریباً به صورت مسیر دایره ای شكل با پستها ارتباط داشته باشد تا طول كابلهای ارتباطی بین كافو و پست را به حداقل برسانیم .

هر ترمینال داخل كافو به یك پست م یرود (پست 15 تایی)

كافو تیر مانند MDF در بخش داده كه بوسیله سیم های رانژه بهم متصل شده اند.

فرض كنیم كه از خروجی یكی از كافوها یك كابل بیرون آمده . هر كدام از این زوجها مستقیماً به پست مورد نظر انتقال داده نمی شود چون هزینه كابل كشی بالا می رود و مخابرات بیشترین هزینه را در كابل كشی دارد بنابراین این كابل بیرون آمده از كافو در مسیر خود به سر هر كویه ای كه رسید یك زوج 10 تایی ا زآن جدا می شود و به پست مربوطه می رود تا كل مسیر به همین صورت تحت پوشش قرار گیرد .

انواع سوئیچ دور افتاده :

1- متمركز كننده خط مشترك دور افتاده همانطور كه اشاره شد بكمك بررسی و پیدا كردن مركز ثقل و احداث یك مركز دور افتاده ، هزینه كابلكشی كاهش می یابد ازآنجائیكه در متمركز كننده ها عمل سوئیچ انجام نمی شود كلیه عملیات توسط مركز مادر انجام می شود كه به آنها ما كش مشترك نیز می گویند.

2- واحد سوئیچ دور افتاده كاملاً شبیه واحد متمركز كننده است و گاهی با همان نام خوانده می شود با این تفاوت كه از یك سوئیچ كم ظرفیت برای ارتباط دو مشترك شهرك دور افتاده استفاده می شود و برای ارتباط برقراری ارتباط آن دو نیازی به سوئیچ مادر نیست.

تاریخچه فیبر نوری

نور همیشه با ما بوده است با استفاده ا زنور د راوایل دوران پیشرفت بشری از زمانه كه بشر ابتدا با استفاده ا زعلامت دادن با دست پیام خود را ارسال می كرد شروع شده است . این خود بطور بدیهی یك نوع مخابرات نوری است و در تاریخ قابل اجرا نمی باشد در خلال روز ، منبع نور برای سیستم مورد مثال خورشید است . اطلاعات از فرستنده به گیرنده روی پرتو نور خورشید حمل می گردد. نور بر حسب حركات دست تغییر وضعیت داده ویا مدوله می گردد. چشم پیام را آشكار كرده و مغز پردازش لازم را روی آن انجام می دهد. در این سیستم ، انتقال اطلاعات كند ، میزان اطلاعات قابل انتقال در یك زمان معین محدود و احتمال خطا زیاد است . سیستم نوری دیگری كه برای مسیرهای طولانی تر مفید تر است ارسال علائم دودی است . سیستم نوری دیگری كه برای مسیرهای طولانی تر مفیدتر است ارسال علائم دودی است . پیام با استفاده ازتغییر شكل دود حاصل از آتش ارسال می گردیده است . د راین سیستم به طرح و یادیگیری یك رمز بین فرستنده و دریافت كننده نیاز می باشد . این سیستم با سیستم های جدید مخابرات دیجیتال كه در آن از رمزهای پالسی استفاده می شود قابل قیاس است . در سال 1880 الكساندر گراهام بل یك سیستم مخابرات نوری به نام فوتوفون را اختراع كرد . د راین سیستم ، بل از یك آئینه اطلاعات را حمل می كند در گیرنده این نور خورشید مدوله شده به سلینوم هادی نور اصابت می كند و در آن به یك سیگنال الكتریكی تبدیل می شود . این سیگنال الكتریكی د ریك تلفن مجدداً به سیگنال صوتی تبدیل می گردد. با وجودی كه سیستم فوق نسبتاً خوب كار می كرد هرگز یك موفقیت تجاری كسب نكرد . ابداع لامپهای ساخته بشر منجر به ساخت سیستم های مخابراتی ساده مثل چراغهای چشمك زن بین دو كشتی و پایین كشتی ساحل گردید . د رواقع هر نوع چراغ راهنما د راصل یك سیستم مخابرات نوری با ظرفیت اطلاعاتی كمی هستند یك جهش اساسی كه منجربه ایجاد سیستم های مخابرات نوری با ظرفیت زیاد شد كشف لیزر بود كه اولین نوع آن در سال 1960 ساخته شد. لیزر یك منبع انتشار نور با عرض با تراكم مناسب ، قابل استفاده به عنوان حامل اطلاعات را فراهم م یكرد . لیزرها قابل قیاس با منابع فركانس رادیویی مورد استفاده درمخابرات معمولی هستند. سیستم های مخابرات نوری هدایت نشده (بدون تار) كمی بعد از كشف لیزر توسعه یافتند . مخابره اطلاعات توسط پرتوهای نوری كه د رجو سیر می كنند به آسانی انجام گردیده نقاط ضعف عمده این سیستم عبارتند از : نیاز به یك جو شفاف ، نیاز به داشتن دید و مسیر مستقیم به فرستنده و گیرنده ، احتمال آسیب رسیدن به چشم بیننده ای كه بطور نا آگاهانه ممكن است به پرتو نگاه كند . موارد استفاده اولیه سیستم های نوری ، هر چند محدود باعث ایجاد علاقه به سیستم های نوری شد كه بتواند پرتو نور را هدایت كند و بر معایب ذكر شده در ارسال هدایت نشده نور غلبه نماید. بعلاوه پرتوها هدایت شده می تواند د رگوشه ها (انحراف مسیر) خم شود و خطوط انتقال آن می توانند زیر زمین كار گذاشته شوند . یك سیستم مخابراتی ، شامل فرستنده ، گیرنده و كانال اطلاعات است . در فرستنده خبر تولید شده و به شكل قابل انتقال توسط كانال اطلاعات در می آید ، اطلاعات از فرستنده به گیرنده توسط این كانال ارسال می گردد.

فناوری ساخت فیبر نوری

برای تولید فیبر نوری ابتدا ساختار آن توسط عملیات حرارتی و واكنشهای شیمیایی با درجه خلوص زیاد در یك میله شیشه ای مرسوم به «پیش سازه »از جنس سیلیكا ایجاد و سپس در یك فرآیند جداگانه این میله كشیده شده و تبدیل به فیبر می شود موادی كه برای ساخت فیبر نوری انتخاب می شوند باید دارای خلوص زیر باشند:

1- امكان ساخت فیبرهای طولانی نازك با قابلیت انعطاف زیاد با آنها ممكن باشد.

2- مواد باید در طول موج نور مورد نظر كاملاً شفاف باشند تا بتوانند نور را با راندمان بالا هدایت كنند.

3- به طور فیزیكی بتوان با افزودن مقدار كمی از مواد مشابه دیگر ، ضریب شكست آن را برای مغزی و غلاف تغییر داد . در حال حاضر بیشتر از همه ، از شیشه های اكسیدی كه كاملاً ا زنظر نوری شفاف هستند برای ساخت فیبر نوری استفاده شده و معمولترین این اكسیدها ، سیلیكا یا اكسید سیلسیم است .

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مقاله بررسی مخابرات و امكانات رفاهی برای مشتركین ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مقاله بررسی مخابرات و امكانات رفاهی برای مشتركین – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
تحقیق بررسی مخابرات و امكانات رفاهی برای مشتركین;پژوهش بررسی مخابرات و امكانات رفاهی برای مشتركین;مقاله بررسی مخابرات و امكانات رفاهی برای مشتركین;دانلود تحقیق بررسی مخابرات و امكانات رفاهی برای مشتركین;بررسی مخابرات و امكانات رفاهی برای مشتركین;مخابرات ; امكانات رفاهی ;مشتركین

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *