مقاله بررسی مراقبت نگهداری ترانس های قدرت 17 صفحه + doc

مقاله بررسی مراقبت نگهداری ترانس های قدرت در 17 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: برق

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 17

حجم فایل: 11 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

مقاله بررسی مراقبت نگهداری ترانس های قدرت در 17 صفحه ورد قابل ویرایش

زمین زیر ترانس های روغنی باید به طرف چاهك مخصوص روغن شیب بندی شده و روی آن با قلوه سنگ تمیز به ارتفاع حداقل 25 سانتیمتر پر شود.چاهك روغن كه لوله تخلیه برای آن پیش بینی می شود معمولاً‌در كنار دیوار ساخته شده و باید به طور مرتب توسط اپراتور بازدید شود.

باید مراقبت نمود كه روغن قابل اشتعال در ترنچهای كابل و یا منهولهای دیگر موجود در محوطه نفوذ ننموده و ضمناً در اتاق ترانس باید شن خشك در جعبه های مخصوص و همچنین لوازم دیگر اطفاء حریق وجود داشته باشد.

یك ترانس را بعد ا زاتمام عملیات نصب ، باید تحت تستها و بررسیهای لازم قرار داده و پس ا زآن در سرویس گذاشت . هدف از این تستها عبارت است از حصول اطمینان از عملكرد صحیح رله ها و مدارات حفاظتی و اینترلاكهای الكتریكی دژنكتورها ، چك كردن كلیه ترمومترها ،چك كردن سطح روغن در كنسرواتور و اطمینان از برقرار بودن ارتباط آن با تانك ترانس.

قبل از اتصال آزمایشی ترانس كه در آن دژنكتورهای طرف اولیه بسته می شود، اپراتور باید كلیه شیرهای روغن رادیاتورها و كنسرواتور را بازدید كرده و از عدم وجود هوا در رله بوخهلتز اطمینان حاصل نماید.

همچنین قسمتهای مختلف ترانس و تجهیزات جانبی آنرا كه در فضای آزاد قرار دارند تا سر دژنكتورها بازبینی كرده و دقت نماید كه روی ترانسفورماتور اشیاء اضافی وجود نداشته باشد ، تانك ترانس به طور محكم و موثر به زمین وصل شده باشد ، روغنی از ترانس نشت ننماید و اتصالات برقگیر حفاظتی كه معمولاً‌د رجلوی ترانس و روی خط فشار قوی نصب می شوند برقرار باشد.

در این حالت پس از اطمینان از سلامت و در مدار بودن سیستمهای حفاظتی می توان دژنكتورها را وصل نمود . البته در اینجا یاد آور می شود كه وصل ترانس با تأخیری كمتر از 12 ساعت پس از پر نمودن تانك از روغن مجاز دانسته نشده است.

برای وصل آزمایشی ترانس باید مدارهای رله بوخهلتز و رله جریان زیاد برای قطع آنی و بدون تأخیر آماده شود،ولی می توان ترانس را به سیستمهای خنك كننده نیز وصل نمود ، در اینصورت باید توجه داشت كه در جریان كار ،درجه حرارت روغن در قسمت بالای تانك از 75 درجه سانتیگراد تجاوز ننماید (به علت گرمای ناشی از تلفات آهن).

برای كنترل وضعیت ترانس در شرایط بی باری باید حداقل به مدت 30 دقیقه آن را در حالت وصل آزمایشی نگاه داشت . اگر در خلال این مدت نتایج آزمایشات قانع كننده بود می توان بلافاصله دژنگتورهای طرف ثانویه ترانس را زیر بار قرار داد.

در ترانسفورماتورهایی كه سطح روغن كنسرواتور توسط لوله ششیشه ای آب نما كنترل می شود باید دقت نمود كه دو سر لوله مزبور مسدود نباشدزیرا در صورت مسدود بودن این لوله سطح روغن به صورت صحیح نمایش داده نمی شود.

در ذیل ترانسفورماتورهای تحت سرویس را بر حسب شرایط كاری مختلف طبقه بندی نموده ،نحوه رسیدگی و بازرسیهای روتین آنها به شرح زیر می باشد:

1) در نیروگاهها و پستهایی كه توسط تشكیلات پرسنلی شیفت یا مقیم محل كنترل و نگهداری می شوند، ترانسفورماتورهای اصلی و ترانسفورماتورهای مصرف داخلی (اعم از ا صلی و رزرو) باید بطور روزانه و بقیه ترانسفورماتورها هفته ای یك مرتبه مورد بازرسی قرار گیرند.

2) در نیروگاهها و پستهایی كه توسط اكیپهای سیار نگهداری می شوند ، ترانسفورماتورها باید حداقل ماهی یكبار مورد بازرسی قرار گیرند.

3) در پستهای كوچك و كم ظرفیت ترانسها حداقل هر شش ماه یكبار باید بررسی شوند.

سیستمهای خنك كننده ترانسفورماتورها باید از نقطه نظر عملكرد صحیح پمپها و فن ها كنترل شوند.

برای انجام این عمل اپراتور باید دمای روغن ترانسفورماتور و همچنین دمای روغن در ورودی و خروجی كولر (در صورتیكه ترانس مجهز به كولر آبی جهت خنك كردن باشد) را یادداشت نماید.

هرگاه ترانسی توسط رله های حفاظت داخلی قطع شود(رله بوخهلتز ،رله دیفرانسیل ،رله جریان زیاد) ابتدا اپراتور باید وضع ظاهری آن و تجهیزات جنبی مربوطه به جهت پی بردن به علت حادثه مورد بازرسی قرار دهد.

مثلاً اگر وجود گاز در رله بوخهلتز مشاهده شود،نمونه آن باید جهت تست به آزمایشگاه ارسال گردد.

زیرا بعضی مواقع ممكن است در خلال كار ترانس حبابهای هوای درون روغن باعث عملكرد نابجای رله بوخهلتز گردد.

اگر گاز درون بوخهلتز ا زروغن سوخته متصاعد شده باشد مبین وجود حادثه در داخل ترانس بوده كه در این صورت بلافاصله باید ترانس را جهت تعمیرات از مدار ایزوله نمود . تعمیرات دوره ای روی ترانسهایی كه قطع آنها مستلزم خارج شدن ترانس اصلی ازمدار است هر دو سال یك مرتبه و بقیه ترانسها هر چهار سال یك مرتبه صورت می گیرد.ضمناً ترانسفورماتورهایی كه در شرایط محیطی با آلودگی بسیار بالا كا رمی كنند باید طبق دستورالعمل های ویژه مربوط به محل ،مورد تعمیرات دوره ای قرار گیرند.

تستهای دوره ای تجهیزات كلید خانه های فشار قوی

برای اطمینان از شرایط كاری مطلوب ، تجهیزات كلید خانه های در حال كار باید در دوره هایی به شرح زیر مورد بازرسی قرار گیرد:

الف ) مراكزی كه با پرسنا مقیم نگهداری می شوند تجهیزات حداقل هر سه روز یك مرتبه باید بازرسی شده و علاوه بر ااین ماهی یك مرتبه نیز در شب جهت شناسایی دشارژهای سطحی و كرونای غیر مجاز مورد بازدید قرار گیرند.

ب) پستهایی كه با اكیپهای سیار نگهداری می شوند، حداقل ماهی یكبار و پستهایی كه فقط برای تبدیل ولتاژ وكلید زنی دایر شده اند ، هر شش ماه یكبار باید مورد بازرسی قرار گیرند.

ج) پس از هر حادثه اتصال كوتاه نیز تمام تجهیزاتی كه با آن د رارتباط بوده اند باید بازدید شوند.

البته در شرایط جوی نامساعد (مه غلیظ ،برف سنگین و تگرگ ) و همچنین در مورد كلید خانه های قدیمی و مستعمل مراقبت بییشتری باید بعمل آید.

تجهیزات كلید خانه ها (به استثناء شبكه های توزیع 20 كیلوات به پایین ) معمولاً در خلال تعمیرات تست می شوند، در حالیكه انجام تست برای تجهیزات شبكه های توزیع 20 كیلو ولت به پایین هر 6 سال یك مرتبه تعیین شده است.

تعمییرات دوره ای تجهیزات كلید خانه ها عموماً در مواقع مقتضی و یا طبق برنامه هایی كه توسط سرپست فنی واحد تنظیم شده است ، صورت گرفته و تعمیرات اساسی آنها بر حسب مورد در دوره هایی به شرح زیر انجام می گیرد:

1) در مورد دژنگتورهای روغن ، تست مشخصات كاری و مكانیزمهای مربوطه طبق دستوالعمل كارخانه سازنده در خلال تعمیرات اساسی هر 6 تا 8 سال یكبار صورت می گیرد.

2) برای كلیدهای ایزولا تور قابل قطع زیر بار ، كلید های ایزولاتور غیر قابل قطع زیر بار و كلید های اتصال زمین بر حسب مورد هر 4 تا 8 سال یكبار صورت می گیرد.

3) برای دژنگتورهای هوایی بر حسب مورد هر 4 تا 6 سال یكبار انجام می گیرد.

چك كردن رله بوخهلتز

وقتی كه رله بوخهلتز تحت سرویس قرار دارد ، برای پیشگیری از عملكرد ناخواسته آن باید مراقبت دقیقی بعمل آمده و بر حسب تغییراتی كه در شرایط كاری ترانس پیشمی آید وضعیت دقیقی بعمل آمده و بر حسب تغییراتی كه در شرایط كاری ترانس پیش می آید وضعیت رله تنظیم شود.

مثلاً‌وقتی كككه اعمالی در رابطه با سیستم روغن ، مانند فیلتر كردن یا بازیابی آن صورت می گیرد، كنتاكت تریپ رله بوخهلتز باید از مدار خارج شده و فقط كنتاكت مربوط به سیگنال فعال گذارده شود.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مقاله بررسی مراقبت نگهداری ترانس های قدرت ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مقاله بررسی مراقبت نگهداری ترانس های قدرت – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
تحقیق بررسی مراقبت نگهداری ترانس های قدرت;پژوهش بررسی مراقبت نگهداری ترانس های قدرت;مقاله بررسی مراقبت نگهداری ترانس های قدرت;دانلود تحقیق بررسی مراقبت نگهداری ترانس های قدرت;بررسی مراقبت نگهداری ترانس های قدرت;مراقبت; نگهداری ;ترانس های قدرت

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *