مقاله بررسی مقایسه كودكان تیزهوش با كودكان عادی از نظر شخصیت 49 صفحه + doc

مقاله بررسی مقایسه كودكان تیزهوش با كودكان عادی از نظر شخصیت در 49 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 49

حجم فایل: 35 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

مقاله بررسی مقایسه كودكان تیزهوش با كودكان عادی از نظر شخصیت در 49 صفحه ورد قابل ویرایش

فصل اول – طرح تحقیق

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول (طرح تحقیق)

كلیات موضوع تحقیق………………………………………………………………………………………………………….

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………

بیان مساله …………………………………………………………………………………………………………………………..

هدف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….

فرضیه‌های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………

روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….

جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………….

نمونه‌ آماری نحوه گزینش ………………………………………………………………………………………………….

ابزار جمع‌آوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………………….

روش آماری …………………………………………………………………………………………………………………………

اهمیت و ضرورت تحقیق …………………………………………………………………………………………………..

محدودیتها ……………………………………………………………………………………………………………………………

تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق …………………………………………………………………………………….

فصل دوم (ادبیات و پیشینه تحقیق)

درونگرایی و برونگرایی ………………………………………………………………………………………………………..

تیز هوش موفق (پیش آموز) ……………………………………………………………………………………………..

تیز هوش و با استعداد…………………………………………………………………………………………………………

فصل سوم (روش تحقیق)

روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….

جامع آماری …………………………………………………………………………………………………………………………

نمونه آماری و نحوه گزینش داده‌ها …………………………………………………………………………………..

روش آماری …………………………………………………………………………………………………………………………

فصل چهارم (یافته‌ها و تجزیه و تحلیل داده‌ها)

جدول توزیع فراوانی …………………………………………………………………………………………………………..

تفسیر …………………………………………………………………………………………………………………………………..

فصل پنجم (خلاصه تحقیق و پیشنهادات

خلاصه و نتیجه‌گیری …………………………………………………………………………………………………………

محدودیتها…………………………………………………………………………………………………………………………….

پیشنهادات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….

كلیات موضوع تحقیق

1-1: مقدمه

2-1: بیان مساله

3-1: هدف تحقیق

4-1: فرضیه‌های تحقیق

5-1: روش تحقیق

6-1: جامعه آماری

7-1: نمونه آماری و نحوه گزینش

8-1: ابزار جمع‌آوری اطلاعات

9-1: روش آماری

10-1: اهمیت و ضرورت تحقیق

11-1: محدودیتها

12-1: تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق

1-1: مقدمه

شتاب دنیای فرا صنعتی امروز هر لحظه افزایش می‌یابد، انسان هر روز راه و روش‌های (تكنولوژی) پیشرفته‌ای برای انجام اغلب كارهای خود می‌یابد و آنها را با صرف انرژی و سرمایه كمتری به انجام می‌رساند و به این ترتیب سطح رفاه مادی زندگی خویش را بهبود میبخشد – با استفاده از روش‌های علمی كاری كه قبلا انجام آن مستلزم صدها ساعت كارشان ده‌ها مغز انسان بود، اكنون توسط یكی دو نفر در زمانی بسیار كوتاه به انجام می‌رسد. امروزه با استفاده از تكنولوژی جدید یك انسانی از یك هكتار زمین مقدار محصولی را به دست می آورد، كه در گذشته ده‌ها انسان از ده‌ها هكتار به دست می آورند. همین است. اوضاع در عرصه صنعت و بسیاری دیگر از عرصه صنعت و بسیاری دیگر از عرصه‌های زندگی بشر در دنیا پیچیده امروز كه شاهد رقابت‌های بسیار فشرده جوامع مختلف در دستیابی به تكنولوژی برتر به مثابه منبع اصلی قدرت هستیم، و اگر، از گرانبهاترین سرمایه‌های هر جامعه و ملتی هستند، اینك جامعه‌ها پیش از هر زمان دیگر نیازمند افراد هوشمند، خلاق و نوآور هستند. هر قدر جهانی كه در آن زندگی می‌كنیم پیچیده‌تر می‌شود، نیازمند به شناسایی و پرورش ذهن‌های خلاق و آفریننده بیشتر و تحقیقات مربوط به تیزهوشی و خلاقیت از مهمترین مسائل در قلمرو روان شناسی آموزشگاهی بوده است.

با توجه به اینكه دنیا روز به روز پیچیده تر می‌شود و تكنولوژی با سرعت سرسام‌آوری به پیش می‌رود. سخن از جنگ ماهوارهاست، انسانهای رباتیك پای به عرصه حیات بشری می‌گذارند و لجام گسیختگی‌های فرهنگی هم به شیوه‌های بی‌سابقه فراگیر شده و خواهد شده، اگر محصلان هر جامعه به خصوص تیزهوشان آن جامعه دچار عقب ماندگی فرهنگی خواهد شد، پس باید بچه‌ها را به نوعی تربیت كنیم كه از حداكثر ظرفیت هوش خویش بهره‌مند شوند تا در آینده قادر باشند خود و جامعه صنعتی شان را اداره كنند. دنیای امروز به این نتیجه رسیده است كه اگر چه تیزهوشان از اهمیت بسیار برخوردارند و درست است كه انسان‌ها برای ادامه حیات مطلوب خود نیازمند بهره‌گیری از حداكثر ظرفیت هوش خویش هستند، اما در آینده كشورهای قدرتمند و جوامع

پیشرو، جوامعی هستند كه به منابع قدرت بیشتری دسترسی داشته باشند و منبع اصلی قدرت یعنی تكنولوژی جدید و برتر به بیان دیگر در دهه اول سال 2000 كشوری كه بتواند به تكنولوژی برتر مسلح شود، غنی‌تر و قوی‌تر خواهد بود. بنابراین، شایسته است كه از میان افراد تیز هوش جامعه، نوجوانان و جوانانی را انتخاب و تربیت كنیم . كه دارای قابلیت‌های آموزشی، آفرینش علمی و هنری هستند. همچنین ، زمینه تفكر و اگر برای آنان فراهم كنیم تا با اختراعات و نوآوری هایشان جامعه آموزش‌های ویژه برای دانش‌آموزانی است كه دارای توانایی‌هایی و استعدادهای برتری هستند.

اولین تحقیق منظم و جدی در زمینه كودكان تیزهوش توسط ترمن انجام گرفت كه وی بر ین باور نادرست كه كودك تیزهوش دارای شخصیت بیمار و رنجور است و از لحاظ جسمانی دچار ضعف می‌باشد، خط بطلان كشید. ترمن با بررسی طولی بر روی افراد تیزهوش نشان داده كه كودكان تیزهوش دارای ویژگی‌های جسمانی بالایی می‌باشند و از لحاظ جسمانی دچار ضعف می‌باشد، خط بطلان كشید. تر من با بری طولی بر روی افراد تیزهوش نشان داد كه كودكان تیزهوش دارای ویژگیهای جسمانی بالایی می‌باشند و از لحاظ مشكلات روانی در وضعیت مطلوبی قرار دارند.

در حال حاضر مطرح می شود كه كودكان تیزهوش دارای رشد اجتماعی بالاتری می‌باشند و در محور برون گرایی از مقادیر بالاتری برخوردارند.

از این رو، در تحقیق فوق به مقایسه نیمرخ شخصیتی كودكان تیزهوش و عادی می پردازیم و میزان درونگرایی – برونگرایی و همچنین محور با ثبات- بی‌ثبات هیجانی را در افراد تیزهوش و عادی مورد مقایسه قرار می دهیم.

2-1 بیان مسئله

ابهامات گوناگونی در زمینه عوامل تشكیل دهنده، هوش وجود دارد. این وضعیت به جنبه‌های شخصیتی نیز اشاره می نماید كه ما هنوز نیز در شناسایی عوامل شخصیتی موثر بر هوش بهر با محدودیت روبرو می‌باشیم ضعف در خلا نظر فوق می‌تواند احساس مساله تحقیق را بارز كند كه این خلا نظری در عوامل شخصیتی موثر بر هوش / هوشبهر/ جای دارد ولی با بررسی دقیق‌تر مساله تحقیق باید آن را محدود كرده و آنگاه فقط به عوامل شخصیتی موثر به هوشبهر جای دارد ولی با بررسی موثر بر هوش تاكید كنیم. از این رو مسئله تحقیق اینگونه عنوان می‌شود كه آیا بین عوام شخصیتی و هوش بهر ارتباط معنی داری وجود دارد یا خیر ؟ بنا بر این سوالات پژوهش زیر به شرح زیر عنوان می‌شوند:

– آیا نیمرخ روانی با هوش بهر در ارتباط می‌باشد یا خیر؟

– آیا افراد تیزهوش در مقایسه با افراد با هوش معمولی از نیمرخ روانی متفاوتی برخوردارند؟

– آیا افراد تیز هوش در مقایسه با دیگران از میزان برونگرایی- روانگرایی متفاوتی برخوردارند؟

– آیا افراد تیزهوش در مقایسه با دیگران از میزان ثبات- بی‌ثبات هیجانی متفاوتی برخوردارند؟

3-1: هدف تحقیق

هدف این تحقیق در حیطه تحقیقات بنیادی یا ناب جای می‌گیرد.

زیرا كه به شناسایی روابط بین متغیرها معطوف است و تلاش دارد تا به چرایی پدیده‌های پاسخ دهد. از آنجایی كه در این تحقیق فرضیه به صورت قیاسی عنوان شده‌اند و هدف این تحقیق كسب نظریه در زمینه روابط بین هوش و ویژگی‌های شخصیتی می باشد، می‌توان هدف تحقیق را در حیطه تحقیقات بنیادی قرار داد. بنابراین، هدف این تحقیق به توصیف رابطه جزیی بین نیمرخ روانی افراد تیزهوش می‌پردازد و از این طریق به شناسایی عوامل شخصیتی موثر بر تیزهوشی پی برد. تا بتوانیم ارتباط بین تیزهوشی و برونگرایی- درونگرایی و همچنین با ثبات هیجانی- بی‌ثبات هیجانی را توصیف، تبیین، كنترل و پیش بینی نماییم.

4-1: فرضیه‌های تحقیق

فرضیه‌های این تحقیق كه به صورت فرض خلاق یا مقابل بدون جهت تدوین شده‌اند به شرح زیر می باشند:

– میزان درونگرایی- برونگرایی افراد هوش دی عادی متفاوت است.

– میزان بی‌ثبات هیجانی- با ثبات هیجانی افراد تیزهوش با افراد عادی متفاوت است.

5-1: روش تحقیق

درونگرایی – برونگرایی:

بر طبق نظریه آیزنگ و نظریه یونگ برونگرایی را می توان كنشی از شخصیت محسوب نمود كه با فعالیت‌های اجتماعی در ارتباط است در حالی كه درونگرایی یا حالتهای همچون تفكر نسبت به خویشتن و گوشه عزلت طلبید همراه است.

با ثبات هیجانی – بی‌ثبات هیجانی:

افرادی كه دارای ثبات هیجانی هستند از گرایش‌های روان نژندی و اختلالات هیجانی كمتری برخوردارند و می توانند كنترل بیشتری را نسبت به خویشتن اعمال دارند در حالی كه افراد بی ثبات هیجانی نقطه مقابل این وضعیت را دارند.

موفقیت در آزمون استعدادهای درخشان:

عبارتست از قبولی در آزمونی كه سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان ایران با همكاری وزارت آموزش و پرورش در دو مرحله برگزار می كند. شرط موفقیت نهایی ورود به این مراكز، قبولی در هر دو مرحله است.

تیزهوش موفق (پیش آموز):

تیزهوش موفق كودكی است كه در مدرسه كار كرد خوبی دارد و انتظارات معلم را بر آورده می‌كند. این كودك همه كارهایش را به خوبی انجام داده، نمرات خوبی كسب می‌كند و لایق مفهوم كلی دانش آموز خوب كودك یا بهره هوشی او مطابقت دارد.

تیزهوش ناموفق (كم آموز):

تیز هوش ناموفق به كودكی گفته می شود كه كار كرد مدرسه‌ای او با برآورد معلم از توانایی یادگیریش تطبیق نمی‌كند یا به جای نظر معلم ممكن است نمره IQ املاك متفاوت قرار گیرد. به این ترتیب، از كودكی با IQ نسبتاً بالا انتظار می ورد كه در خواندن یا انجام دادن سایر درون نیز عملكردی متناسب با آن IQ داشته باشد. این توقع ناشی از رابطه آماری بین IQ بالا و كار كرد در مواد درس از قبیل رو خوانی توانایی تخمین بالا، عملكرد خوبی در مدرسه ندارد در چنین مواردی باید علت مغایرت را جستجو كرد، تا مشخص شود كه مثلا آیا احتمال علل جسمانی، اجتماعی، یا عاطفی مانع فراگیری كودك می شود. بنابراین، والدین باید بین عدم موفقیت واقعی كه می‌تواند معلول مسائل جدید كه نیازمند به توجه باشد، و استفاده غلط این واژه در مورد كودكانی كه صرفا مانند (همه مردم) عملكرد عادی دارند تمایز قایل شوند.

تیزهوشان سر آمد:

تیز هوشان سرآمد یك تصور ذهنی است. اگر كودكی در سطح بالاتر از آنچه كه ما طور معمول Over Achiver-1 انتظار داریم، عمل نماید تخمین‌های ما اشتباه بوده نه عملكرد كودك، كودكانی هستند كه با حداكثر ظرفیت خودكار می كنند و كارشان این تلاش آنها را منعكس می سازد، آنها ممكن است به مثبتی بر انگیخته به وسیله جاه طلبی والدین به تلاش غیرعادی سوق داده شوند. اما، دلیل هر چه باشد، عملكرد نمی تواند از ظرفیت تجاوز كند.

نابغه:

در محافل آموزشی اصطلاح نابغه به ندرت مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اصطلاح مخصوص انسان‌های نادری است. كه دانش و توانایی هایشان بی‌انتهاست و به نحو باور نكردنی بر جسته و درخشان به نظر می رسند، ما می توانیم این اصطلاح را برای هنرمندان، موسیقیدانان ، نویسندگان و شاعران نظیر میكل آنژ، بهتون و شكسپیر به كار ببریم و گاهی به دانشمندان

1- Geinivs

سهم ارزنده ای در دانش بشری داشته‌اند نسبت دهیم، نظیر انیمیشن اینها افراد برجسته‌ای هستند كه دستاوردهای آنها منحصر به فرد است. آنها تیزهوشان موفق هستند. كارشان تعلیم و تربیت زمانی اصطلاح نابغه را به هر كودكی كه دارای بهره‌هوشی یا نمره‌ای بالاتر از 140 در آزمون ویژه‌ای به نام آزمون هوش استنفررد بینه بود نسبت می‌دادند، كاربرد این واژه صرفا به این دلیل بود كه لویس تورمن این اصطلاح را در مورد 1000 كودك تیزهوش مورد مطالعه‌اش در كتاب مشهورش تحت عنوان مطالعات ژنتیكی نابغه به كار برد، كه این كتاب برای اولین بار در سال 1926 منتشر شد. ناگفته نماند كه تعریف نابغه معنای واقعی خود را در سومین چاپ فرهنگی بین‌المللی جدید و بشر یافته است: (شخصی با برتری ذهنی، نیروی ابداع و ابتكار، توانایی برتر از حد معمول . . . . شخصی با بهره هوشی بالا معمولا در حدود 140 یا بالاتر، مترادف . . . . . . موهبت).

قبلا از اینكه تعاریف به كودكانی كه دارای نمرات در سطح بالایی بوده‌اند بچه‌ها (ترمن) گفته می شد. این علت تحقیقات وی در زمینه انطباق آزمون‌ های بینه سیمون از زبان فرانسوی با كار خود بود.

در زیر نمونه‌هایی از تكالیف شناختی ابتدای مطرح شده‌اند:

1- تكالیف صورت بندی ادراكی این آزمون مستلزم آن است كه آزمودنی محرك‌های مبهم را تفسیر یا بازشناسی كند و به عنوان مثال كلمه‌هایی كه بعضی از آنها حذف شده ‌است با درجه‌های مختلف ابهام ارائه می‌شود و آزمودنی باید آنها را بازشناسی كند در این آزمون تعداد پاسخ‌های درست و زمان واكنش هر دو اندازه‌گیری می شود.

2- ابهام ها در این تكلیف عبارت‌هایی به آزمودنی‌ ارائه می‌شود و او باید درست یا غلط بودن آنها را تشخیص دهد. مثال درست (سگ پا دارد) غلط كتاب بال دارد)، مبهم (شصت یك ع دد است).

اگر آزمودنی از كلمه (شصت) عدد شصت را در حافظه خود بازیابی كند آن را درست و اگر انگشت را بازیابی كند آن را غلط تشخیص می‌دهد. این تكلیف توانایی فرد را در سرعت بازیابی معانی مختلف اندازه‌ می گیرد اگر سرعت بازیابی كند باشد آزمونی معنای متداول كلمه را به یاد می ‌آورد و جمله مبهم را درست تشخیص می‌دهد. اگر سرعت بازیابی معانی لغات زیاد باشد، معنای كمتر متداول را غلط تشخیص می دهد این تكلیف ارزشیابی و تصمیم را اندازه‌گیری می‌كند.

به طور كلی، ملاحظه می‌شود كه روان شناختی الگوهای تفكر و حل مسأله را كار كرد مغز می‌داند كه با داشتن ذخایر عظیمی از اطلاعات در حافظه، محرك ماه دریافتی را پرورش كرده و آنها را سازمان می دهد و انواع برنامه‌ها و راهبر دمای پیچیده در خزانه حافظه اندوخته شده‌اند كه هر یك از آنها با محرك درون داد خاصی فرا خوانده می‌شود. بنابراین، روان شناسان شناختی هوش را بر حسب متغیرهایی مانند گنجایش‌اند ورزش، سرعت انجام عملیات اساسی، سرعت دستیابی به محتوی خزانه حافظه و تعداد و تنوع برنامه‌های ذخیره شده در حافظه تجزیه و تحلیل می‌كنند.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مقاله بررسی مقایسه كودكان تیزهوش با كودكان عادی از نظر شخصیت ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مقاله بررسی مقایسه كودكان تیزهوش با كودكان عادی از نظر شخصیت – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
تحقیق بررسی مقایسه كودكان تیزهوش با كودكان عادی از نظر شخصیت;پژوهش بررسی مقایسه كودكان تیزهوش با كودكان عادی از نظر شخصیت;مقاله بررسی مقایسه كودكان تیزهوش با كودكان عادی از نظر شخصیت;دانلود تحقیق بررسی مقایسه كودكان تیزهوش با كودكان عادی از نظر شخصیت;بررسی مقایسه كودكان تیزهوش با كودكان عادی از نظر شخصیت;مقایسه كودكان; تیزهوش ;كودكان عادی

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *