مقاله بررسی مهندسی ارزش در اجرای مدیریت پروژه 14 صفحه + doc

مقاله بررسی مهندسی ارزش در اجرای مدیریت پروژه در 14 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: علوم انسانی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 14

حجم فایل: 19 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

مقاله بررسی مهندسی ارزش در اجرای مدیریت پروژه در 14 صفحه ورد قابل ویرایش

مهندسی ارزش در اجرای مدیریت پروژه

خلاصه :

این مقاله ، مدیریت/ مهندسی ارزش را به عنوان یك سبك مدیریت در اجرای پروژه­ها بیان می­دارد و در كل سعی شده است. با بررسی یك سری تحقیقاتی كه توسط محققان زبده در این زمینه انجام گرفته و تحلیل نتایج آنها به یك نتیجه­گیری كلی در مورد چگونكی تداخل مدیریت ارزش و اجرای پروژه­ها دست یابیم. همانطور كه می­دانیم مدیریت یا مهندسی ارزش تكنیكی است كاركردگرا كه كارآیی خود را به عنوان یك ابزار مدیریتی مؤثر برای بهبود طراحی، ساخت و صرفه جویی در هزینه­های عناصر متنوع یك پروژه در عمل اثبات كرده است و برای رسیدن به نتایج مطلوب در مرحله توسعه پروژه، از مهندسی ارزش بایستی در مواردی همچون گزینه های زیر كمك گرفته شود :

– در ابتدای برنامه ریزی ، پروژه را بایستی چنان برنامه­ریزی كرد تا پتانسیل ارتقای محصول و صرفه جویی در هزینه بر حداكثر خود برسد.

– از یك تیم چند رشته ای شامل متخصصان حرفه­ای كه به استفاده كاربردی مهندسی ارزش در اجرای پروژه ها مسلط می باشند ، بهره مند گردیم.

این مقاله شامل چندین بخش كلی است. در ابتدا پس از بیان مقدمه ای بیش­تر در راستای توضیح فعالیت­های تحقیقاتی انجام گرفته، پیشرفت ها در مدیریت ارزش را بیان نموده و پس از آن مدیریت ارزش را به عنوان سبك روش مدیریت مورد بحث قرار داده و در نهایت 4 روش تحقیق همواره با ویژگی های هر كدام را شرح می دهیم.

1- مقدمه

«كلی» و «میل» چند تحقیق برای مؤسسه رویال (یك مؤسسه نقشه­برداری با پروانه رسمی) در اواسط تا اواخر دهه 1980 انجام دادند(1) و بقیه كار توسط انجمن تحقیقات علوم مهندسی انگلیس پشتیبانی شده این انجمن از یك مطالعه الگو­برداری 26 ماهه ملی در مورد مدیریت ارزش پشتیبانی كرد. نتیجه­ای كه از این مطالعه بدست آمد عبارت بود از یك متودولوژی الگوبرداری شده ملی با بهترین عملكرد در مورد ارزش كه در سال 1998 منتشر شد.

از سال 1998 به بعد نویسندگان توان و دقت این متدولوژی را آزمایش كردند و این نظریه را از طریق اجرای یك برنامه تقویت نمودند. این برنامه عبارت بود از مطالعات متمركز بر روی صنایع در بیش از دویست صنعت به شیوه تحقیق عمل نگر كه به طور سیستماتیك نتایج را بررسی می كند. این متدولوژی در مطالعاتی از قبیل پروژه­های اصلی و مهم، ایجاد تنظیمات مربوط به شركا و زنجبره تأمین به كار رفته است.

این تحقیق عمل­نگر بطور موفقیت آمیز به عنوان رویكردهای متقابلاً تقویت كننده مورد استفاده قرار گرفته است تحقیق عمل­نگر رویكردیست برای پژوهش اجتماعی كاربردی كه در آن محقق و مشتری در ایجاد و تشخیص راه حل یك مسأله با هم همكاری می كنند این كار به طور معمول مستلزم طراحی مداخلات در فرآیندهای اجتماعی می باشد. (2)

مبنای اصلی تحقیق عمل درگیری محقق و نمایندگان این در فرآیند تحقیق به عنوان اقدام ناشی از عمل است. نتیجه عبارتست از بهبود خود عمل، افزایش فهم از طریق نمایندگانی كه در فرآیند تحقیق درگیرند و بهبود وضعیتی كه در آن، تحقیق عمل صورت می گیرد. در نهایت تمركز بر سیستم است كه تأكید می­شود و ارتباط تنگاتنگی با سیستم های جهان حقیقی دارد. تئوری پایه ریزی شده به عنوان یك رویكرد كیفی برای تحقیق توسط گلاسر و استرائوس مطرح شد. اصول اصلی شناخت فزاینده از كار زمینه ای، تئوری پایه ریزی شده در واقعیت، روش اجتماعی مربوط به رفتار، عمل و تأكید در مورد فرآیند، تغییر، تغییرپذیری و پیچیدگی زندگی است.

نویسندگان كه بازتاب در عمل را پذیرفته اند قادر به شناخت تصویر كاملی برای مدیریت ارزش بوده اند كه شامل عناصر ساختار، فرآیند و شرایط سازمانی پروژه را می باشد. روش شناسی كه اكنون انتخاب شده و توسط نویسندگان استفاده می شود.(3) یك سیستم حل مسأله كار او مؤثر تغییرگرا برای پروژه­ها و سازمانهاست كه قدرتمند و ساخت یافته شده است.

مرحله اجرا در تحقیق معیاربندی بین المللی به عنوان زمینه كلیدی شناخته شد جایی كه مدیریت ارزش افت می­كند. نویسندگان اكنون دامنه­ای از روش­ها را برای تضمین این كه مسئله و مشكل به حداقل برسد، انتخاب كرده­اند كه در آن نشست­های اجرایی و كارگاهها استفاده شدند.

استراتژی اجرا مراجعین را از آغاز مورد برسی قرار خواهد داد. در جای ممكن، افراد مسئول اجرایی و كار مصاحبه می شوند و در طرح عمل در نزدیك مرحله كارگاهی شناخته می شوند.

روش شناسی از طریق یك سری روش های كلی تحقیق عملی شده است كه گروههای تئوری از استراتژی تجاری، مدیریت پروژه، زنجیره ارزش پروژه و مدیریت برنامه را مطلع می سازد. كلی و میل و گراهام، سبك تحقیق را به صورت نتیجه و آرایش و تركیب فرآیند مدیریت ارزش تعریف می كنند كه برای مداخله در مرحله خاص در یك چرخه عمد پروژه مورد نیاز است یا در یك سازمان، فرآیند، تحویل و انتقال محصول یا خدمات مورد نیاز است و تركیبی از روش، فرآیند و شرایط جوی و روش های مناسب برای تسهیل در طول مرحله كارگاهی مدیریت، ارزش را نشان می دهد. نقطه آغازین مهم برای شناخت سبك تحقیق این واقعیت است كه تحقیق معیاربندی 1998-1996 یك سری نكات تداخلی برای پروژه ها در كل چرخه عمر با روش های به وضوح طبقه بندی شده بر حسب تأكید تركیب تیم ارزش، روش و مدت انجام، بین نمود. همچنانكه كار در ایجاد ساختاری پیشرفت كرد و جنبه نظری مدیریت ارزش را تأیید نمود معلوم شد كه سبك های تحقیق اساسی تر، این نوع مداخلات ارزش و انواع دیگر مداخلات ارزش را تأكید می كند. اكنون سبك های كلی تحقیق كه بر 4 نوع می باشد را در زیر توضیح می دهیم:

میل و دیگران(18) قیاس چوب كاری را برای توضیح روش های تحقیق استفاده كردند. برای مثال ذره ذره پیش رفتن فرآیند مدیریت ارزش را به عنوان تنظیم دامنه ای از سیستم های ارزش موجود در موقعیت مسئله و مشكل به اتفاق نظر توصیف می كند. در این وضعیت مدیر ارزش در نقش مدیر فرآیند بسیار گسترده تر عمل می كند. رفتن خلاف اصل مدیریت ارزش را احتمالاً برای برهم پاشیدن نقش یا حتی فروپاشی تنظیم سیستم ارزش توصیف می كند كه عملاً به عنوان استراتژی مداخله یا نتیجه فرایند است چون لازم است به عنوان تنها روش روی دهد. مدیر ارزش در نقش سیستم ارزش چالش آمیزتر، رویاروتر و مداخله گرتر است.

روش تحقیق (1) جایی رخ می دهد كه مدیر ارزش كه مستقلاً منصوب شده است با یك تیم چند رشته ای داخلی موجود با استفاده از فرآیند ساختاربندی شده مدیریت ارزش، برای كمك به تیم در انسجام و اولویت بخشی اطلاعات، شناخت مشكلات ارزش ، تفكر ساختاری و ایجاد روش عمل كند. فرضیات چالش آمیز در مدرك، فرآیند ، ابزار و روش های مدیریت ارزش برای كمك به تفكر تیم از طریق مشكل و یافتن راهی كمتر استفاده می شود و آموزش تیمی و سیستم اطلاعات را سریع و مؤثر افزایش می دهد و مشكل واقعی را حل می كند. نویسندگان به طور روزافزون با پیمانكاران با استفاده از این سبك با تیم های خود در دامنه ای از مسیرهای اجرا و موقعیت های زنجیره منبع، كار كرده اند و همچنین در طرح ریزی و انجام ساختارهای مشاركتی در پروژه ها استفاده شده است. تأكید مدیر ارزش در روش تحقیق 1 بیشتر بر اصل گرایی و تشخیص مراحل كارگاهی است و كمتر در مورد مرحله اجرا می باشد چون یتیم فعلی باید معمولاً در راستای اجر كاملاً تحریك شود. روش تحقیق 1 امكان رفتن همراه با زمان و پیش رفتن تدریجی را در حدی می دهد كه هیچ احتمالی در حركت خلاف آن نرود و نویسندگان به ندرت در این نوع موفقیت با مورد دوم مواجه می شوند. امكان پیشروی تدریجی و حركت خلاف آن برای گسترش ساختارهای مشاركت بستگی به نقطه آغازین اولیه سهامداران دارد. نویسندگان هر دو را تجربه كرده اند و گاهی در یك كارگاه مشاركتی بوده اند.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مقاله بررسی مهندسی ارزش در اجرای مدیریت پروژه ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مقاله بررسی مهندسی ارزش در اجرای مدیریت پروژه – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
تحقیق بررسی مهندسی ارزش در اجرای مدیریت پروژه;پژوهش بررسی مهندسی ارزش در اجرای مدیریت پروژه;مقاله بررسی مهندسی ارزش در اجرای مدیریت پروژه;دانلود تحقیق بررسی مهندسی ارزش در اجرای مدیریت پروژه;بررسی مهندسی ارزش در اجرای مدیریت پروژه;مهندسی ارزش ;اجرای مدیریت پروژه

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *