مقاله بررسی نقش خانواده در جامعه 29 صفحه + doc

مقاله بررسی نقش خانواده در جامعه در 29 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: علوم انسانی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 29

حجم فایل: 22 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

مقاله بررسی نقش خانواده در جامعه در 29 صفحه ورد قابل ویرایش

مقدمه

خانواده‌ اولین و مهم‌ترین نهاد درتاریخ فرهنگ و تمدن انسانی است واولین مدرسه ای است كه انسان درآن تعلیم می‌یابد و با اصول زندگی اجتماعی وروش تفاهیم بادیگران آشنا می‌شود. خانه، فضایی است كه درزیر سقف آن ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی ازنسلی به نسل دیگر منقل می‌شود و اسباب رشد عاطفی، اخلاقی، اجتماعی افراد فراهم می‌گردد. درجهان امروز متأسفانه به رغم تعالیم حیات‌بخش انبیاء‌ بنیان خانواده دركشورهای صنعتی درحال فرو ریختن است واگر خرمندان و متفكران برای جلوگیری از این پیش‌آمد، تدابیر لازم را اتخاذ نكند، بخش عظیمی از ارزش‌های والای انسانی دسخوش خطر خواهد شد و عالم بشری با بحران‌‌های مضاعفی روبرو خواهد گردید. سست‌شدن اساس خانواده، افزایش خشونت، اضطراب، ناامنی و بحران‌های اجتماعی به‌واقع ریشه درعدم توجه به اهمیت و نقش خانواده‌ دارد. همان‌طور كه می‌دانیم شخصیت هرفرد درخانواده شكل می‌گیرد. روابط عاطفی پدران و مادران با فرزندان خود، اهمیت وئ نقش خانواده دارد. همان‌طور كه می‌دانیم شخصیت هرفرد درخانواده شكل می‌گیرد. روابط عاطفی پدران و مادران با فرزندان خود، اهمیت خانواده و نقش آن را روشن می‌سازد. ادراك ارزش‌های معنوی واخلاقی، رشد اجتماعی، عاطفی، عقلانی و بدنی، درحد وسیع درخانواده صورت می‌گیرد. بنابراین خانواده را باید نهادی مقدس یا باارزش تقلی كرد. ازسوی دیگر، خانواده نهادی است كه عواطف فرد در آن شكل می‌گیرد فرد درخانواده نحو بروز عواطف را فرا می‌گیرد. كنترل كردن عواطف را می‌آموزد و نیازهای عاطفی خود را تأمین می‌كند. شاید هیچ نهاد اجتماعی دیگری به اندازه خانواده در تامین نیازهای اساسی روانی به ویژه نیازهای عاطفی، موثر نباشد. به زعم‌ اكثر قریب به اتفاق دانشمندان علوم انسانی آنچه تحت عنوان نابسمانی‌ هاغی رفتار بشری و به بیان صحیح تر اختلات رفتاری از قبیل بزهكاری، اعتیاد به مواد مخدر، سرقت، سرگشتگی‌های جنسی، فرار از كانون خانواده و … در جامعه مشاهده می‌شود ، درحقیقت منشاء و مأوا در تربیت‌های غیر اصولی و نابسامی‌های خانوادگی دارد. بنابراین از روزی كه توجه علمای انسان‌شناسی و به خصوص روان‌شناسان به منشأ علت عمده اختلالات رفتاری بشری جلب گردید، دروان كودكی سال‌ها ی سرنوشت‌ساز برای پرورش شخصیت و به تبع آن محیط خانواده به عنوان اولین و مهم‌ترین پرورشگاه، مورد توجه و بررسی پژوهشگران قرار گرفت.

یكی از ویژگیهای دنیای امروز انفجار علم ودانش درهمه حوزه‌های و تأثیر ژرف آن در زندگی فردی و اجتماعی است. به تناسب گسترش علوم، حیات‌روانی انسان‌ها، پیچیده‌گی‌ می‌یابد. و برای شناخت بهتر انسان‌ها نسبت به یكدیگر در مناسبات اجتماعی كه خانواده بارزترین نمونه آن است، محتاج به علم و دانش بیش از مناسبات اجتماعی كه خانواده‌ بارزترین نمونه آن است، محتاج به علم و دانش بیش از گذشته هستیم و این امر آموزش‌های خانواده را برای هرزن و هرمردی ضروری می‌سازد. آموزش‌هایی كه ضمن ایجاد شناخت بیشتر اعضای خانواده را قادر می‌سازد نقش‌ها و وظایف خود را در رابر همسر و فرزندان به بهترین شكل انجام دهند.

رویكرد نظریه پردازان به مساله تاثیر محیط و عوامل محیطی بر پرورش ورشد قوا و استعدادهای انسانی و اهمیت این عوامل دردوران كودكی مساله آموزش والدین را به عنوان یك راه روش كار مطرح ساخت. از طرف دیگر می‌دانیم كه مدرسه دومین واحد متشكل و درحقیقت به عنوان پلی برای ورود كوكان از محیط محدود بسته و تحت كنترل خانواده به جامعه بزرگ و متنوع انسانی است كه درمسیر تلاش برای آموزش والدین مورد توجه مجریان برنامه‌های آموزش والدین قرار گرفت. مدارس از این جهت كه خانه دوم فرزندان محسوب می‌شوند، مكان مناسبی برای بررسی و تنظیم برنامه‌های متناسب برای‌ آموزشی والدین هستند. بنابراین نخستین كوشش‌ها درجهت آموزش والدین درهمین مكان‌ها و با كمك و مساعدت مربیان مدارس و استادان دنشگاهها صورت می‌گیرد. انجمن اولیاء و مربیان وزارت آموزش و پرورش متكفل برگزاری این گونه كلاسهای آموزش مسائل تربیتی برای والدین دانش‌آموزان در ایران است. این كلاسها تحت عنوان كلاسهای آموزش خانواده دایر شده است كه در وهله اول گام مثبت و موثری درجهت شكوفایی استعدادهای دانش‌آموزان این آینده‌سازان جامعه است.

هدف تحقیق

خانواده‌ در تفكر اسلامی از اساسی‌ترین و نتیجه‌بخش‌ترین واحدهای اجتماعی است كه مبانی آن برالفت، صمیمیت، فداكاری و ازخودگذشتگی استوار است. درچنین واحد اجتماعی مؤثری چه بسیارند عواملی كه ممكن است.‌ آگاهانه و یا ناآگاهانه در بنیان آن نفوذ كرده و آنرا كرده متزلزل سازد.

برای جلوگیری از نفوذ زیانبار و ویرانگر این عوامل زن و شوهر به آموزش و آگاهی ویژه محتاج‌اند تا از به‌هم پاشیدگی خانواده جلوگیری بعمل آورند. این عوامل ممكن است اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، دینی واخلاقی و غیره باشند. زن و شوهر را به اجبار نمی‌توان وادار به زندگی دائم دركنار یكدیگر نموده و آنان را وادار نمود كه علیرغم تمایلات درونی سالیان دراز زندگی مشتركی را ادامه دهند. اما با راه حل‌های معقول از طریق آموزش می‌توان جهت ادامه حیات و از بین بردن عواملی كه زندگی مشترك آنان را مورد تهدید قرار داده به تعلیم و تفهیم اصول دوجانبه‌ای ك وظایف زوجین را شامل میگردد پرداخت و آنان را جهت ادامه یك زندگی مسالمت‌آمیز تحت آموزش قرار داد. علاوه برآن، پیچیدگی روزافزون روابط اجتماعی، ناشی از تحولات اقتصادی و اجتماعی و تبادل و تهاجم فرهنگی بین ملتها و تأثیر مثبت و منفی زائیده از آنها از یكسو و نقش مؤثر والدین در تربیت اجتماعی كودكان و نوجوانان، ضرورت هم‌آهنگی بین خانه و مدرسه، وجود سلیقه‌‌های فردی ازنظر تربیتی، تفاوتهای فردی بین فرزندان و اختلافاتی كه پس از تشكیل خانواده ممكن است بین زن ومرد بوجو آید از سوی دیگر نیاز خانواده را به آموزش و افزایش سطح آگاهی درروابط با تربیت فرزندان اجتناب‌ناپذیر می‌سازد. بنابراین هدف از تحقیق زمینه‌یابی درمورد یادگیری والدین در موضوعات تربیتی و تأثیر كلاسهای آموزشی خانواده برروی اولیایی كه از این كلاسها استفاده كرده در مقایسه بااولیایی كه از این كلاسها استفاده نكرده‌اند می‌باشد.

دوم : تجزیه و تحلیل داده‌ها

فرضیه‌اول: آیا كلاس‌های خانواده وزارت آموزش و پرورش اثربخشی لازم را دارند

جدول فراوانی مشاهده شده از سئوال 30 فرضیه (1)

سؤالات

خیلی‌كم

كم

متوسط

زیاد

خیلی‌زیاد

جمع‌

30

18

46

36

100

جمع

18

46

36

100

تحلیل فرضیه اول:

باتوجه به فراوانی مشاهده شده از داده‌های مربوط به سئوال 30 بیشترین فراوانی مربوط به آن دسته از اولیائی می‌باشد كه معتقدند كه كلاسهای آموزش خانواده اثربخش لازم را دارد. و فراوانی تراكمی متوسط و متوسط به بالا محاسبه شده (100= 36 + 46 +18)

حاكی از این است كه 100% آموزش خانواده رااثربخش دانسته‌اند.

فرضیه‌ دوم

آیا كلاس‌های آموزش خانواده وزارت آموزش و پرورش نیازهای آموزشی والدین شركت‌كننده دراین كلاسها را برآورده می‌سازد؟

جدول فراوانی مشاهده شده از سئوالات ذی فرضیه (2)

سؤالات

خیلی‌كم

كم

متوسط

زیاد

خیلی‌زیاد

جمع

3

4

34

38

24

100

4

4

30

46

20

100

5

5

17

53

25

100

6

6

17

48

29

100

7

3

10

24

44

19

100

8

5

24

47

24

100

9

2

2

16

48

32

100

23

6

22

36

36

100

26

1

3

18

36

42

100

جمع

6

45

202

396

251

900

تحلیل فرضیه دوم:

با توجه با فراوانی مشاهده شده از داده‌های مربوط به سؤالات 3 الی 9 و 23 و 26 بیشترین فراوانی مربوط به آن دسته از اولیائی می‌‌باشد ك معتقدند ك كلاسهای آموزشی خانواده‌ نیازهای آموزشی والدین شركت‌كننده دراین كلاسها را برآورده می‌سازد. فراوانی تراكمی متوسط و متوسط به بالا محاسبه شده (849 = 251 + 396 + 202) حاكی از این است كه 94% نیازهای آموزشی والدین شركت‌كننده برآورده‌ می‌شود درمقابل 6% معتقدند كه نیازهای آموزشی والدین برآورده نمی‌شود.

فرضیه سوم

آیا والدین دانش آموزان به طور مرتب و مستمر در كلاسهای آموزش خانواده شكرت می‌كنند؟

جدول فراوانی مشاهده شده از سؤالات 27 و 28 (فرضیه 3)

سؤالات

خیلی‌كم

كم

متوسط

زیاد

خیلی‌زیاد

جمع

27

1

11

34

54

100

28

2

14

48

36

100

جمع

3

25

82

90

200

تحلیل فرضیه سوم:

باتوجه به فراوانی مشاهده از داده‌های مربوط به سؤالات 27 و 28 بیشترین فراوانی مربوط به آن دسته از اولیائی می‌باشد كه معتقدند والدین دانش‌آموزان بطور مرتب و مستمر در كلاس‌های آموزش خانواده شركت می‌كنند. و فراوانی تراكمی متوسط ومتوسط به بالا محاسبه شده (197 = 90 + 82 + 25) حاكی از این است كه 098% والدین بطور مستمر و مرتب دركلاس‌های آموزش خانواده شركت می‌كنند و درمقابل 2% معتقدند كه بطور مستمر شركت نمی‌كنند.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مقاله بررسی نقش خانواده در جامعه ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مقاله بررسی نقش خانواده در جامعه – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
تحقیق بررسی نقش خانواده در جامعه;پژوهش بررسی نقش خانواده در جامعه;مقاله بررسی نقش خانواده در جامعه;دانلود تحقیق بررسی نقش خانواده در جامعه;بررسی نقش خانواده در جامعه;نقش خانواده ;جامعه

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *