مقاله بررسی واژه شناسی 18 صفحه + doc

مقاله بررسی واژه شناسی در 18 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: تاریخ و ادبیات

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 18

حجم فایل: 18 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

مقاله بررسی واژه شناسیدر 18 صفحه ورد قابل ویرایش

واژه های جدید چگونه ایجاد می شوند؟

یكی از طرق جالب پرداختن به مسایل تكواژشناسی پاسخگویی به این پرسش است كه ،واژه های جدید چگونه به وجود می آیند؟با آزمودن فرایند ایجاد واژه های جدید،باید بتوانیم اصول عام و بنیادی سازی را كشف كنیم.

ابداع واژه های جدید

واژه های جدید و بی سابقه پیوسته وارد زبان می شوند.این،اغلب هنگامی رخ می دهد كه سخنگویان واژه های جدیدی را كشف یا(ابداع) می كنند تا اشیاء نوپدیدی را نام نهند كه بر اثر تحولات صنعتی ساخته می شوند.برای مثال،واژه های ابداع شده ای همچون radar ، laser ، kleenex و xerox افزوده های جدید به زبان انگلیسی هستند.

واژه های radar و laser واژه های اختصاری هستند:هر یك از حروف این واژه ها،نخستین(یا دومین)حرف یك واژة كامل دیگر است.برای مثال واژة laser از تسلسل واژه های radio detecting and raning برگرفته شده است،.و واژة laser اختصاری است از:

light amplification (by) stimulated emission (of) radiation . ذكر این مطلب مهم است كه هر چند این قبیل واژه ها در اصل به عنوان واژه های اختصاری ایجاد می شوند،سخنگویان بزودی منشأ ایجاد آنها را به فراموشی می سپارند،در نتیجه واژه های اختصاری به واژه های مستقل جدید تبدیل می شوند.

فرایند ایجاد واژها ی اختصاری نوعی فرایند مخفف سازی یا كوتاه سازی واژه است كه در حال حاضر به گونة فزاینده در جامعة آمریكا(شاید در سطح جهان ) به منزلة یكی از طرق واژه سازی مورد استفاده قرار می گیرند در بسیاری از آمریكاییها،صورتهای مخففی همچون TV ،در اثر سبكهای غیر رسمی،زمانی جایگزین وارژه های بلندی مانند TELEVISION شده است-این صورت مخفف واژة نو بنیادی است كه هم اكنون به كارگرفته می شود.

انواع كارتهای شناساییID خوانده می شود،بیماریهای مقاربتی را VD می نامند،و هرچند زمانی به شوخی صورت مخفف Oj را برای ایجاد دلالت بر آب پرتغال به كار می برند،اكنون كاربرد آن در سطحی گسترده آغاز شده است.صورتهای مخففی همچون prof به جای professor ، math به عوض mathematic ، gas برای نمایاندن gasoline هم اكنون كاربرد عام دارند(این كوتاه سازیها را گاه قیچی كردن نامند،زیرا بدین طریق واژه قیچی شده و كوتاه می شوند).

بحث مربوط به واژه های ابداع شده بی اشاره به واژة OK ،كه شاید معروفترین واژة زبان انگلیسی در سطح جهان باشد و تقریباً به یك واژة بین المللی تبدیل شده است،كامل نخواهد شد.در مورد توجیه منشأ این واژه دهها نظر ارائه شده است.بر اساس یك نظر،ok مخفف Old kinderhook است كه نام یكی از سازمانهای حزب دمكرات است،یعنی باشگاهی كه در انتخابات 1840 از رئیس جمهور ون برن پشتیبانی كرد(kinderhook محل تولد ون برن در ایالت نیویورك است).مطابق نظری دیگر،ok مخفف all korrect یعنی نگارش طنزآلود oll correct است.ثابت شده است كه واژة OK در انگلیسی آمریكایی در سالهای 1830 به كار برده شده است،و نظر داده می شود كه ممكن است با صورت مخفف دیگر،یعنی D.K. كه به جای don t know به كار برده می شود،در ارتباط باشد.در هر صورت،در مورد همة نظرها تردید وجود دارد و نكتة مهم این است كه واژه هایی مثل OK و TV واژه های كامل به نظر می رسند،نه صورتهای مخفف.این كه در سبكهای غیر رسمی صورت نوشتاری آنها به گونة okey teevee نگاشته میشود،خود گواه بركاربردشان به منزلة واژه های كامل است.

واژه های kleenex xerox نمایانگر شیوة دیگری برای ابداع واژه هایی است كه قبلاً وجود نداشته اند.در این شیوه نام تجاری كالای بخصوصی برای نامیدن كالاهای مشابه به كار می رود.مثلاً واژة kleenex نام دستمال كاغذی بخصوص است كه تا كنون كلاً به مفهوم دستمال كاغذی به كار برده می شود.یا واژة xerox (زیراكس) نام شركتی است كه دستگاه فتوكپی معروفی را تولید می كند، و به رغم خواست خود این شركت،اصطلاح زیراكس ارتباط نام تجاری خود را از دست داده است و كلاً برای مشخص كردن فرایند فتوكپی گرفتن اطلاق می شود( مثلاً در I xeroxed a letter ) حتی در گفتار بی قید ممكن است صحبت از خریدن زیراكس آی بی ام (IBM xerox ) نیز بشود.

واژه های جدید ممكن است با به كارگیری انواع فرایندهای امتزاجی نیز تولید شوند:برای مثال motel (برگرفته از motor hotel )،selectric (امتزاجی از select electric )،brunch (امتزاجی از lnch breakfast )،reaganomics (امتزاجی ازeconomics reagon ).

تركیب و تركیب سازی

در زبان انگلیسی(به گونة بسیاری از سایر زبانها) می توان با تمسك به فرایند معروف به تركیب و تركیب سازی،از واژه های موجود در زبان واژه های جدیدی پدید آورد.در این فرایند واژه سازی،به گونه ای كه در جدول 2-1 نشان داده شده است،واژه های منفرد را می توان به یكدیگر پیوست و واژة مركب ایجاد كرد.برای مثال،اسم ape با اسم man به صورت اسم مركب ape-man به كار می رود،صفت sick با اسم room تركیب شده و اسم مركب sickroom را پدید آورده است،از تركیب صفت red و صفت hot صفت مركب red-hot به وجود آمده است.نمونه های دیگری از تركیبهای زبان انگلیسی در جدول 2-1 ارائه شده است(برگرفته ای از سلكیرك 1982 ).برای مثال،راست ترین عنصر(هسته) تركیب hig chair نیز یك اسم می باشد.راست ترین عضو تركیب over do یك فعل است(فعل do )،در نتیجه كل این تركیب یك فعل می باشد.

شمار عناصر واژه های تركیبی،به گونه ای كه مثالهای bathroom towel – rack و community center finance committee نشان می دهند،محدود به دو نیست.در واقع،فرایند تركیب سازی در زبان انگلیسی از محدودیتی برخوردار نمی باشد:مثلاً می توان از واژه های مثل sailboat آغاز كرد و بسادگی تركیب sailboat rigging را درست كرد و از آن نیز تركیبهای sailboat rigging design ، sailboat rigging design training ، institude ، rigging design training sailboat ، و غیره را به وجود آورد.

یكی دیگر از مسایل تكواژشناسی،كه رابطة نزدیك با این مسایل دارد،مورد واژه هایی است كه حاوی پیشوند یا پسوند مشخصی هستند كه به پایه هایی افزوده شده اند كه جزو واژه های موجود زبان نمی باشند.برای مثال،در میان واژه های حاوی-able می توان واژه های malleable و feasible را ذكر كرد.در این دو واژه،پسوند -able (كه در دومی به خاطر منشاء تاریخی متفاوت پسوند،به صورت ible نگاشته می شود) همان مفهوم دارای قابلیت را القاء می كند،و پسوند-ity را می توان برآنها افزود:feasibility mallebility البته دلیلی نداریم بگوییم كه able/ible در این واژه های اشتقاقی پسوند -able واقعی نیست.اما اگر این پسوند باشد در آن صورت malleable را به صورت mall+able و feasible را به صورت fease+ible تجزیه كنیم؛اما در زبان انگلیسی واژه ای(تكواژی) به مانند malle یا fease یا حتی malley یا fease وجود ندارد.بنابراین در این قبیل موارد واژه ای اشتقاقی داریم كه پایة آن فقط در آن نوع اشتقاقهیا پدیدار می شود(بحث مربوط به پایه مقید cran را به خاطر بیاورید كه فقط در cranberry و چند واژة دیگر مشاهده می گردد.)

تا كنون پیرامون مسایل مربوط به جدا كردن پایة واژة اشتقاقی بحث كرده ایم1-گاه پایه (عنصری كه وند بدان افزوده می شود ) به مجموعه بسته ای از عناصر زبانی تعلق دارد كه برای قاعده واژه سازی دیگر قاعده ای زایا به شمار نمی رود؛2-گاه ممكن است پایه به گونه ای نادرست تحلیل شود؛و 3-گاه امكان دارد پایه در زمرة واژه های زبان نباشد.تمامی این گونه مسایل با تحلیل درست ساخت واژة اشتقاقی ارتباط پیدا می كنند.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مقاله بررسی واژه شناسی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مقاله بررسی واژه شناسی – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
تحقیق بررسی واژه شناسی;پژوهش بررسی واژه شناسی;مقاله بررسی واژه شناسی;دانلود تحقیق بررسی واژه شناسی;بررسی واژه شناسی;واژه شناسی

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *