مقاله بررسی پیامدهای جهانی شدن بازارهای مالی دسته بندی اقتصاد

به صفحه دریافت مقاله بررسی پیامدهای جهانی شدن بازارهای مالی خوش آمدید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم قسمتی از متن و توضیحات مقاله بررسی پیامدهای جهانی شدن بازارهای مالی را در زیر مطالعه نمایید.

مقاله بررسی پیامدهای جهانی شدن بازارهای مالی در 23 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 23
حجم فایل 73 کیلو بایت

مقاله بررسی پیامدهای جهانی شدن بازارهای مالی در 23 صفحه ورد قابل ویرایش

پیامد جهانی شدن بازارهای مالی

مقدمه:

در مسیر زندگی انسان بعضی اوقات شرایطی پیش می آید مجبور می شود بین « آنچه كه بود و آنچه كه از این به بعد خواهد بود» یكی را انتخاب كند و گاهی این شرایط پدید آمده طوری است كه انسان ناگزیر است كه حتماً دست به انتخاب بزند كه میزان صحت این انتخابها و انطباق آن با حقیقت می تواند عامل تعیین كننده ای برای رسیدن به كمال و سعادت انسانی باشد. از طرفی درستی هر انتخابی نیز تابعی از میزان شناختی است كه انسان از اطراف خودش و شرایط قدیم و جدید دارد. مسئله جهانی شدن نیز اصطلاحی است كه خبر از پایدار شدن شرایط جدیدی در عرضه روابط بین المللی می دهد كه كشورها و بازیگران این عرصه ناگزیر به اتخاذ سیاستی خواهند بود كه در بردارنده منافع آنها باشد از طرفی از ضرورتهای توسعه هر كشوری شناخت دگرگونیهای جهانی و شكل دادن این دگرگونیها بر اساس خواست و منافع ملی است. نكته مهمی كه باید به آن توجه شود این است كه جهانی شدن واقعیت دارد و یافته ذهن بعضی نویسندگان و نظریه پردازان نیست.

جهانی شدن فرایندی است كه قابلیت تبدیل به فرصتی برای منافع ملی ما و تهدیدی بر ضد منافع را خواهد داشت و اینكه كدام روی سكه روی دهد بستگی مستقیم به نحوه مواجهه ما با آن دارد.

مقاله حاضر سعی در ایجاد زمینه مناسب برای شناساندن جهانی شدن مالی (    Financil Globalization) و نقش حسابداری بین المللی در این میان دارد.

تعریف كلی جهانی شدن

برخی از صاحبنظران در تعریف پدیده جهانی شدن به جنبه اقتصادی آن تاكید ورزیده و اقتصاد واحد جهانی و پیامدهای آن را به عنوان جهانی شدن آورده اند و برخی دیگر از اندیشمندان نیز سعی كرده اند جهانی شدن را به عنوان یك مفهوم سیاسی تعریف كنند، (فوكویاما) كه در كتاب ( پایان تاریخ) به جهانی شدن الگوی حكومتی دموكراسی لیبرال اشاره كرده و آن را شكل نهایی حكومت بشری قلمداد می كند و صاحبنظران دیگر نیز به تبیین این مفهوم در چارچوب تحولات اقتصادی ، سیاسی و زیست محیطی پرداخته اند.

با مطالعه در این زمینه در می یابیم كه جهانی شدن در ابعاد مختلف و گوناگون نظیر اقتصاد، سیاست، فرهنگ…. تعریف خاص خود را دارد و یا به عبارت دیگر چون جهانی شدن به تكامل نرسیده است و تا زمانی  كه رشد و حركت مداوم آن متوقف نشود نمی توان تعریف كامل و كلی ارائه داد.

جهانی شدن بازارهای مالی هر روز توسعه بیشتری می یابد. توسعه بازارهای مالی بین المللی و افزایش حجم معاملات در بازارهای خارجی و بازارهای سرمایه یك واقعیت غیر قابل انكار است. پیشرفت در فن آوریهای ارتباطی  اطلاعاتی، آزاد سازی دربازارهای سرمایه و ارائه ابزارهای جدید مالی باعث تحرك بیشتر گردش بین المللی سرمایه و راهنمایی برای افزایش توسعه و كارایی در بازارهای مالی بین المللی است.

شواهد تجربی نشان می دهد كه مرزهای بومی موانعی در راه جریانهای بین المللی سرمایه محسوب می شوند. پرتقوی سرمایه گذاران در كشورهای صنعتی به سمت دارایی های بومی (Home bios puzle) بوده و پس اندازهای ملی عمدتاً توسط صنایع ملی جذب می شود (Feldstein Horioka paradox) از سوی دیگر میزان جریانهای خالص سرمایه روند افزایشی نداشته است. توسعه جهانی شدن مالی را می توان از جنبه های مختلف نظیر معاملات خارج تراز نامه ای  (OFF- balance) و ابزارهای مشتقه (Derivatives) كه امكان تسهیم ریسك را بین داراییهای اساسی فراهم آورده است، بررسی كرد.

 افزایش در معاملات مالی بین المللی دارای دو بعد اساسی است:

الف) افزایش  تحرك و پویایی پس اندازها كه باعث بهبود كارایی در تخصیص منابع می شود.

ب) اثرات معاملات بین المللی كارایی ریسك انتقال را بهبود می بخشد. به عبارت دیگر، به واسطه توسعه معاملات ، قیمت دارایییهای مالی در بین كشورها، به صورت هموارتری نسبت به گذشته عمل می كند و این شواهد دلیل بر جهانی شدن بازارهای مالی است.

چگونگی و جهت حركت و توسعه جهانی شدن بازارهای مالی در آینده، كاربردهای مهمی برای جهت دهی به سیاستهای پولی توسط بانكهای مركزی دارد. به عنوان مثال، چنانچه بازارهای مالی یكپارچه تر و جریانهای بین المللی سرمایه فعالتر شود، سیاست پولی مستقل برای تحقق اهداف بومی، آزاد سازی تحرك سرمایه و نرخهای ثابت تسعیر ارز را نمی توان به طور همزمان با هم داشت. علاوه بر این اتخاذ سیاست محافظه كارانه نیز ممكن است با مسائل جدیدی در زمینه ثبات سیستم مالی به واسطه افزایش روابط بین المللی بر روی قیمت دارایی ها روبه رو شود.

مفهوم جهانی شدن مالی

قبل از آن كه به تعریف جهانی شدن بازارهای مالی بپردازیم. ضروری است ابتدا تفاوت بین دو اصطلاح جهانی شدن بازارهای مالی و بین المللی شدن بازارهای مالی
 (Financil internationalization) را به وضوح مشخص كنیم .

بین المللی شدن بر شرایطی دلالت دارد كه معاملات خارجی مشخصی افزایش می یابد و جهانی شدن بر شرایطی دلالت دارد كه اقتصاد همه كشورها به خصوص بازارهای مالی آنها آنچنان یكپارچه می شوند كه یك بازار جهانی واحد را به وجود می آورند. برای مثال وقتی كشوری مكانیسم واحدی را برای واردات محصولات كشاورزان به منظور حمایت از بخش كشاورزی بومی خود در نظر می گیرد، ممكن است بین المللی شدن توسعه یابد، ولی جهانی شدن نمی تواند توسعه یابد.

حال بر اساس این تعریف به بررسی حال و آینده جهانی شدن بازارهای مالی
 می پردازیم.

برای طراحی مبنایی برای بحثهای آتی، انواع جهانی شدن را توضیح می دهیم. برای سهولت كار، ما جهانی را با دو كشور در نظر می گیریم F و R به ترتیب نشان دهنده بازارهای كالا و خدمات و بازارهای مالی و اندیس آن نشان دهنده كشور است. اقتصاد جهانی شدن واقعی حالتی بین بدون جهانی شدن (Nonglobalization) ، حالتی كه هم بازارهای مالی و هم بازارهای كالا و خدمات در حد كشور ها هستن (نمودار 1-1) و یا حالت جهانی شدن كامل (CompleGlobalization) حالتی كه هر نوع بازار به صورت كاملا یكپارچه است. (نمودار 1-2)

عوامل محیطی مؤثر بر حسابداری بین المللی

رویه های حسابداری و افشای اطلاعات همانند خود بنگاه تحت تأثیر عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. این عوامل شامل ماهیت مالكیت بنگاه، نوع فعالیتهای تجاری بنگاه، منابع تامین مالی و سطح توسعه بازارهای سرمایه، ماهیت سیستم مالیاتی، وجود و اهمیت حرفه حسابداری، سطح تحقیقات و آموزش حسابداری، ماهیت سیستم سیاسی،  ویژگیهای اجتماعی، سطح رشد اقتصادی و توسعه، نرخ تورم، ماهیت و چگونگی سیستم های حسابداری در هر كشور متناسب با اثر نسبی هر یك از عوامل محیطی و سایر سیستم ها تغییر می كند.

با توجه به نوع مالكیت بنگاه، نیاز به پاسخگویی عمومی و افشای اطلاعات فرق می كند. در یك بنگاه دارای مالكیت عمومی نسبت به بنگاه دارای مالكیت خانوادگی فشار برای پاسخگویی بیشتر است. در حالت مالكیت دولتی، فشار متمركزی بر روی سیستم های حسابداری به سمت برآوردن اهداف كلان اقتصادی وجود دارد. نوع فعالیتهای بنگاه نظیر تولیدی یا كشاورزی بودن، متنوع بودن، بین المللی بودن، كوچك یا بزرگ بودن بنگاه بر ماهیت سیستم حسابداری تاثیر می گذارد.

 در كشورهایی كه سیستم حسابداری تحت تاثیر و نفوذ اهداف دولتی است، سیستم مالیاتی یكی از عوامل مهم است. در كشورهایی نظیر فرانسه و آلمان گزارشهای حسابداری عمومی به عنوان مبنایی برای محاسبه مالیات مورد استفاده قرار می گیرد. در دیگر كشورها نظیر انگلیس و آمریكا گزارشهای ارائه شده توسط شركتها برای مقاصد مالیاتی تعدیل می شود.

در كشورهایی كه حرفه حسابداری توسعه یافته و حسابداران نقش حرفه ای اعمال می كنند، سیستم های حسابداری متمركز  متحد الشكل هستند. باید توجه داشت كه توسعه حرفه حسابداری بستگی مستقیم به وجود تحقیقات و آموزش حسابداری دارد.

سیستم سیاسی تاثیر مهمی بر حسابداری داشته و سیستم های حسابداری منعكس كننده اهداف و فلسفه های سیاسی هستند. ماهیت و دامنه رشد و توسعه اقتصادی نیز بر چگونگی سیستم های حسابداری موثر است. به عنوان مثال تغییر از اقتصاد كشاورزی به سمت اقتصاد تولیدی مسائل جدید حسابداری را به وجود آورده اند.

 سیستم حقوقی عامل مهمی در تعیین ابعاد مشاركت بنگاه در تدوین مقررات حسابداری دارد.

به رغم تفاوتهایی كه در شرایط محیطی كشورها وجود دارد و بر سیستم های حسابداری تاثیر می گذارد، شباهتهایی نیز وجود دارد. تلاشهای زیادی برای طبقه بندی كشورها و شناسایی الگوها و تعیین گروهها انجام شده است. به هر حال. چنین تلاشهایی روش مفیدی برای درك بهتر از عوامل موثر بر توسعه سیستم های حسابداری و در نتیجه پیش بینی تغییرات و تاثیرات آن است. به دلیل فعالیتهای سازمانهای مالی و بین المللی و تغییر ماهیت تجارت و عملیاتهای بین المللی، حسابداری پی در پی در حال تغییر است و مدلیهای جدیدی برای حسابداری و گزارشگری ارائه شده است.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مقاله بررسی پیامدهای جهانی شدن بازارهای مالی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مقاله بررسی پیامدهای جهانی شدن بازارهای مالی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
تحقیق بررسی پیامدهای جهانی شدن بازارهای مالی ,پژوهش بررسی پیامدهای جهانی شدن بازارهای مالی ,مقاله بررسی پیامدهای جهانی شدن بازارهای مالی ,دانلود تحقیق بررسی پیامدهای جهانی شدن بازارهای مالی ,بررسی پیامدهای جهانی شدن بازارهای مالی ,پیامدهای جهانی شدن, بازارهای مالی

جدیدترین و بهترین فایل های موجود در اینترنت برای استفاده کاربران در همین سایت گردآوری شده است. در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو فایل خود را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *