مقاله تعمیر تلویزیون (تیونرها) دسته بندی الکترونیک و مخابرات

به صفحه دریافت مقاله تعمیر تلویزیون (تیونرها) خوش آمدید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم قسمتی از متن و توضیحات مقاله تعمیر تلویزیون (تیونرها) را در زیر مطالعه نمایید.

مقاله تعمیر تلویزیون (تیونرها) در 70 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی الکترونیک و مخابرات
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 70
حجم فایل 1.999 مگا بایت

مقاله تعمیر تلویزیون (تیونرها) در 70 صفحه ورد قابل ویرایش

 

فهرست مطالب
عنوان                                                              صفحه

بخش 1:

تیونر                                                                           1

بخش 2 :

طبقه IF آشكار ساز و AGC                                                       8

بخش 3:

مدارات رنگی                                                                        17

بخش 4:

مدارات تصویر                                                               62

 

بخش 5:

منبع تغذیه                                                                    66

 

 

بخش 1:
q       تیونر

همانطوریكه در نمای كلی گیرنده های رنگی بررسی گردید امواج دریافت شده توسط آنتن به تیونر منتقل می گردد .، تیونر تلویزیونهای رنگی علاوه بر كارهای معمولی یك تیونر كه از تلویزیون سیاه و سفید به خاطر داریم (انتخاب كانال‌ ، حذف امواج مزاحم ، تقویت موج فرستنده و . . . ) در خروجی خود امواج فرستنده را تبدیل به سه موج IF  به ترتیب زیر می كنند:

1)               IF صدا (فركانس 4/33 مگاهرتز)

2)               IF تصویر(فركانس 9/38 مگاهرتز)

3)               IF رنگ(فركانس 43/34 مگاهرتز)

تیونر ها در دو نوع مكانیكی و الكترونیكی درست می شوند ، در تلویزیونهای رنگی جدید اكثرا تیونر به صورت الكترونیك طراحی میشود . این تیونرها مدارات دریافت هر سه محدوده VHF I , VHF III , UHF  را دارا هستند ، در جدول زیر محدوده امواج تلویزیونی و تعداد كانالهای آنها مشخص شده است :

  باند
  

     تعداد كانال
  

محدوده فركانسی
VH I

 
    

        4 تا 2

 
    

     MHZ 68تا47

 

 VHF III   
    

        12 تا 5
    

   MHZ 230تا174

 
UHF
    

       68 تا 21
    

  MHZ  676تا300

در تیونرهای میكانیكی جهت آنكه كانال و محدوده كار تیونر را تعویض نمائیم دسته سلكتوری وجود دارد كه این كار را انجام می دهد ، ولی در تیونرهای الكترونیك جهت این كار ، مداری در نظر گرفته شده است به نام مدار فرمان تیونر .

بنابراین مدار فرمان تیونر باید بروی تیونرهای الكترونیك دو كنترل اعمال نماید اولا محدوده كار تیونر را مشخص كند كه آیا بر روی UHF ، VHF I  ، VHF III باشد ثانیا معین كند در آن محدوده بر روی چه كانالی تصویر دریافت دارد .

عمل اول با قطع و وصل ولتاژ تغذیه هر قسمت انجام می گیرد یعنی زمانی كه می خواهیم تیونر بر روی محدوده VHF I كار كند ، مدار فرمان ولتاژ تغذیه دو باند VHF III و UHF  را قطع كرده و فقط ولتاژ تغذیه به باند VHF I می دهد . این باعث می شود كه فقط باند VHF I  كار كرده و دو باند دیگر غیر فعال باشند.

عمل دوم (تعویض كانال) با كم و زیاد كردن یك ولتاژ متغییر(معمولا صفر تا 33 ولت) توسط مدار فرمان تیونر و اعمال آن به دیودهای واریكاپ تیونر انجام          می گیرد .

دیودهای واریكاپ چه عملی انجام می دهند ؟

دیودهای واریكاپ یكی از انواع دیودها هستند كه وقتی در بایاس معكوس قرار گیرند میتوان با كم و زیاد كردن ولتاژ دو سرشان از آنها همانند یك خازن متغییر استفاده نمود .

حال در تیونر های الكترونیك در هر باند تیونر ، تعدادی دیوید واریكاپ قرار گرفته كه مدار فرمان تیونر بسته به كانال انتخابی توسط مصرف كننده ولتاژ دو سر دیودهای واریكاپ تیونر در آن قسمت را تغییر داده و ظرفیت دیود واریكاپ را برای آن كانال تعیین می كند ، در حقیقت از دیودهای واریكاپ به عنوان قسمتی از مدارات هماهنگ داخل تیونر استفاده شده است .

 

 

بررسی تیونر تلویزیون رنگی شهاب 21 اینچ :

تیونر این تلویزیون از نوع الكترونیك بوده و قدرت دریافت هر سه محدوده ، UHF و VHF III و VHF I  را دارا می باشد ، كنترل این تیونر بر عهده آی سی كنترل تلویزیون (ICSO1 ) می باشد .

طریقه تنظیم كانال توسط آی سی كنترل : برای آنكه مشخص شود بر روی چه محدوده ای كار كند ، سه پایه BL و BU و BH در بین پایه های تیونر وجود دارد . BU تغذیه محدوده UHF داخل تیونر ، BL تغذیه محدوده مدار VHF I و BH تغذیه مدار محدوده VHF III تیونر است .

 

 

 

 

طرز كار به این صورت است كه وقتی تلویزیون فرمان كار روی محدوده UHF  دریافت كرد ، آی سی كنترل (ICSO1 ) ولتاژ مثبت بیس Q101 را كم می كند ، چون ترانزیستور به محدوده UHF تیونر می رود .

بخش AGC  :

سیگنال ویدئوی آشكار شده در پایه 22 از داخل آی سی به آشكار ساز AGC داده می شود AGC بسته به قوی یا ضعیف بودن سیگنال ولتاژی را تهیه كرده و به تقویت كننده IF داخل آی سی داده مقدار تقویت آنراتنظیم میكند همچنین این ولتاژبه مدارGC) RF AGC Aتیونر) داخل خود آی سی نیز رسیده و باعث می شود ولتاژی بین 4/2 (در هنگامیكه سیگنال قوی است ) تا 3/7 ولت ( هنگامیكه سیگنال ضعیف است ) از پایه 13 آی سی 101 خارج شده به پین AGC روی تیونر رسیده و مقدار تقویت ترانزیستور تقویت RF داخل تیونر را بسته به قوی یا ضعیف بودن سیگنال تنظیم كند .

تشخیص سالمی طبقه IF :

كابل خروجی تیونر به طبقه IF را جدا كرده با یك سیم به آنتن به ورودی آن سیم مغزی ضربه می زنیم اگر نویز در صدا و تصویر ظاهر شد طبقه IF سالم است .

و یا آنكه می توان یك سیم آنتن به پین IF تیونر در حالیكه تلویزیون روشن است ضربه زد اگر در صدا و تصویر اثر كرد طبقه IF سالم است ( در صورتی كه تیونر الكترونیك و سوكتی باشد).

تشخیص سالمی AGC :

آنتن وصل شودبه طوریكه تصویرفرستنده كامل دریافت شوددراین حالت روی پین agc تیونربایدحدود2ولت وباقطع آنتن باید5/7ولت ظاهرگردد.

تشخیص سالمی AFT:

درحالت دریافت سیگنال واضح توسط تلویزیون اكر دربین AFTتیونرحدود5/6ولت دیده شدAFTسالم است .

تنظیمات طبقه IF:

دراین طبقه فقط تنظیم AGC:تیونر(AGC DELAY)داریم به طوریكه وقتی آنتن وصل بود وتصویر واضح رادریافت كردیم باتنظیم VR151(درپایه 12آی سی 101)ولتاژپین AGCروی تیونررادر5/2ولت وزمانیكه آنتن قطع است این ولتاژرادر5/7ولت تنظیم می كنیم .

تعمیرات طبقه IF:

همانطوریكه دربررسی این طبقات مشاهده گردیدبه دلیل آنكه این بخشهاسرراه عبور وتقویت اطلاعات صداوتصویرفرستنده قرار دارند هد گونه ایرادی دركار یكی از مدارات فوق هم صدا وهم تصویر گیرنده راباهم معیوب می كند بنابراین درصورت عدم وجود صدا وتصویر (در صورتیكه راستروجود داشته باشد):

1-بایك سیم آنتن به پین IFروی تیونر ضربه زده شود كه در اینصورت یكی از دوحالت زیر مشاهده می شود:

الف –اگر انجام این كار درصداوراستر اثری نداشت :

عیب در طبقه IF(Q161,IC101وقطعات این مسیر )می باشد جهت تشخیص محل دقیق عیب ولتاژ پایه های آی سی 101گرفته شود،اگر مطابق نقشه نبود به احتمال زیاد خود آی سی خراب است وبه احتمال ضعیفتر قطعات جانبی آی سی .درصورتیكه ولتاژ پایه های آی سی طبق نقشه بود می بایدQ161،Z161وقطعات اطراف آنها بررسی كرد.

ب –درصورتیكه سیگنال دادن به ورودی طبقه IF درصدا وراستر اثركرد:مشخص می شودكه طبقه IFسالم است ابتدا از سالمی طبقه AGCمطمئن می شویم (در صورت غیر نرمال بودن ولتاژAGCروی تیونر باید مسیر AGCتاIC101یا خود آی سی رابررسی نمود )،سپس توجه می كنیم كه ولتاژ تغذیه به تیونر برسد(12ولت )اگر ولتاژدرست نبود می بایست رگولاتور 12ولت (Q101)رادرمنبع تغذیه بررسی كرد،اگر ولتاژ تغذیه تیونر نیز درست بود عیب در تیونر است (تیونر تعویض گردد).
 

 

 

 

2-طریقه تشخیص NTSCاز PAL:

دراین تلویزیون برای تشخیص NTSCازPALازاختلافی كه فركانس

های افقی وعمودی سیستم NTSCباPALدارد،برای شناسائی این دو سیستم از هم استفاده شده است :

حالت PAL                                         حالت NTSC

15625HZ:فركانس طبقه افقی   15750HZ:فركانس طبقه افقی

50HZ:فركانس طبقه عمودی       60HZ:فركانس طبقه عمودی

25:فركانس تصویر                  30HZ:فركانس تصویر

625:تعدادخطوط افقی                      525   :تعدادخطوط افقی

بنابراین درسیستم NTSCهررفت عمودی ازبالای لامپ تصویر تاپایین

تقریبا 260خط افقی رادر بر می گیرد ،درحالیكه درسیستم PAL310خط افقی به ازاءهر رفت عمودی وجود دارد (چرا كه می دانیم جاروب خطوط یك در میان انجام می شودبه این معنی كه در هر رفت عمودی فقط نیمی از خطوط افقی جاروب می شود به علت آنكه از چشمك زدن تصویر از برود).

بنابراین یك شمارنده كه بتواند به ازای هر رفت عمودی تعداد خطوط افقی را بشمارد می تواند سوئیچ كننده حالت NTSCاز PALباشد ،IC101به همین منظور در تلویزیون قرارگرفته است .

سیگنال مركب تصویر بعد از خارج شدن از IC101وحذف صدابه پایه 4آی سی ICK01داده می شود دراین پایه آی سی یك مدار جداكننده پالس های سینك از سیگنال مركب قرارگرفته ،پالس های سینك از پایه 3آی سی بیرون آمده توسط فیلتر پائین گذر سینك عمودی جدا شده وبه پایه 5آی سی واز آنجا به شمارنده داخل آی سی داده می شود .

از طرف دیگر ، از پایه 11ترانس H.Vنیزنمونه فركانس افقی به پایه 1آی سی واز آنجا به شمارنده می رسد ،درشمارنده این دو باهم مقایسه شده ، اگر به ازای هر سینك عمودی 260پالس افقی شمارش شد سیستم NTSCوچنانچه به ازای هر سینك عمودی 310پالس افقی وجود داشت سیستم PALتشخیص داده خواهد شد

درحالتیكه سیستم NTSCباشد ،آشكار ساز داخل آی سی پایه های 9و10آی سی راشاسی كرده (صفر ولت )ودرهمین حال ولتاژ پایه های 7و8آی سی را زیاد می كند (5/10ولت )وباعث به وجود آمدن تغییرات زیر می گردد:

الف –پایه 7دراین تلویزیون استفاده نشده است .

ب –بالارفتی ولتاژ پایه 8درحالت NTSC(5/10ولت )باعث وصل شدن دودیود DK04وDK01می شود .DK01به سر وسط ولوم Hold.V(تنظیم كننده فركانس عمودی درحالت NTSCاز50هرتز به 60هرتز می شود و DK04نیز به Hold.H(تنظیم كننده فركانس افقی )وصل بوده كه این نیز درحالت NTSC فركانس افقی رااز 15625به 15750هرتز می رساند .

ج –شاسی شدن پایه 9آی سی درحالت NTSCباعث وصل شدن دودیودDK03وDK02به شاسی می شود ،در نتیجه DK03پایه 19آی سی 501راشاسی میكند .وباعث می شود مسیر سیگنال تاخیر یافته از خط تاخیر به شاسی برود (درحالت NTSCنیازی به خط تاخیر نیست )وDK02نیز به ولوم Hight.Vدرطیقه عمودی وصل بوده درحالت NTSCباعث می شود كه ارتفاع تصویر كم نشود (در NTSC خطوط افقی 525خط ودر PAL625خط است ).

د-درحالت NTSCپایه 10آی سی نیز شاسی می شود و باعث می گرددپایه 39از آی سی كنترل به شاسی وصل گرددوحرف NTSCروی تصویر ظاهر گردد.

كلیه تغییرات فوق درحالت تبدیل دو سیستم PALباSECAMبه NTSCانجام           می گیرد ،حال اگر سیگنال دریافتی PALباشد كلیه تغییرات فوق برعكس خواهد بود.

عیوب مدارات سوئیچ سیستم های رنگ :

الف –تصویر NTSCدرجهت عمودی پرش دارد :مسیر DK01وRK10تاپایه 8،ICK01بررسی گردد.

ب –تصویرNTSCپرده كركره ائی می شود :مسیر DK04وRK11تاپایه 8،ICK01بررسی شود.

ج –ارتفاع تصویردرNTSCكم می شود :مسیر DK02وRK14تاپایه 9ICK01بررسی شود .

د-درحالت NTSC رنگ ، ارتفاع فركانس افقی وعمودی اشكال دارد:

مسیر ICK01بررسی شود .

طریقه نصب دیكدورهای رنگ بر روی انواع تلویزیونهای رنگی :

اكثر تلویزیون های رنگی مجهز به هر سه نوع دیكدور گفته شده نیستند بنابراین قادر به پخش رنگ فقط دریك یا 2سیستم می باشند،به این دلیل در بعضی از تلویزیونهالازم است دیكدور رنگ برروی آن نصب كنیم ،دراین قسمت طریقه نصب انداع دیكدورهارا بررسی می كنیم .

نكته مهم : جهت مدارات دیكدور رنگ احتیاج به پالیهائی از طبقه افقی داریم كه می توان به یكی از سه روش زیر این پالسها را تهیه نمود :

1)               با استفاده از دستگاه اسیلوسكوپ از یكی از پایه های ترانس هی ولتاژ.

2)     با استفاده از چند دور سیم روكش دار معمولی كه روی هسته ذغالی ترانس های ولتاژ پیچیده شده است ، یك سر این سیم را به شاسی دستگاه لحیم می كنیم ، در سر دیگر آن پالس افقی خواهیم داشت . باید در نظر داشت در این حالت هر دور سیم ولتاژی حدود 10vp.p دارد .

3)               از محل دو پایه فیلامان (چرا كه اكثر فیلامان از طبقه افقی تغذیه        می گیرد).

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مقاله تعمیر تلویزیون (تیونرها) ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مقاله تعمیر تلویزیون (تیونرها) – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
تحقیق تعمیر تلویزیون (تیونرها),پژوهش تعمیر تلویزیون (تیونرها),مقاله تعمیر تلویزیون (تیونرها),دانلود تحقیق تعمیر تلویزیون (تیونرها),تعمیر تلویزیون (تیونرها),تعمیر, تلویزیون ,تیونر

جدیدترین و بهترین فایل های موجود در اینترنت برای استفاده کاربران در همین سایت گردآوری شده است. در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو فایل خود را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *