مقاله نقد و بررسی تاریخ ایران از سقوط دولت ساسانی تا خلافت عباسی 28 صفحه + doc

مقاله نقد و بررسی تاریخ ایران از سقوط دولت ساسانی تا خلافت عباسی در 28 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: تاریخ و ادبیات

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 28

حجم فایل: 23 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

مقاله نقد و بررسی تاریخ ایران از سقوط دولت ساسانی تا خلافت عباسی در 28 صفحه ورد قابل ویرایش

مهاجرت اعراب به ایران:

مهاجرت اعراب به ایران از راه خشكی و از سمت عراق بوده است. و از روزگاران بس كهن مردم فقیر آن سرزمین كه سامی نژاد هستند پی در پی در جستجوی چراگاه و زمینه های بارور به سوی شمال كوچ می كردند از سه هزار سال پیش از میلاد مسیح آبادیهای شمالی این سرزمین كه كشورهای عراق، سوریه، فلسطین، لبنان كنونی كه هلال خصیت نامیده می شد، یعنی سرزمین هلالی بار آور، مورد توجه عربها بادیه قرار گرفت، و برنشان این كوچهای پیاپی دراز تاریخ ساكنان این سرزمین توانستند با كوچهای پی در پی، دولتهای سامی نژاد قدیم چون اگر، بابل و دولتهای آرامی و كنعاتی فنیقی و بحرانی را در هلال پیدار سازند، اكنون از این رو تیرهای سامی نژاد مزبور ناگریز در جستجوی چرا گاه و آب با حواشی خود از آنجا به سرزمینهای آباد شمالی كوچ نمایند. بنابراین عراق و سوریه و فلسطین كه شبه جزیره عربستان در مسان آنها واقع و دریا یا كوهستان یابند میانه آنها نبود از روزگار دیرین كوچگاه عربها بوده است.

از جمله قبایلی كه در اواخر سلسله اشكانی و اوایل روزگار ساسانیان به ایران آمدند یكی طوایف بنوالعلم بوده كه به داخل ایران مهاجرت كرد، این قبیله در پیش از اسلام در ایالت خوزستانی در هویزه و مناذركبری در شمال غربی اهواز مسكن داشتند و از بومیان آنجا به شمار می رفتند و در هنگام حمله اعراب به ایران به یاری هم فراوان خود برخاستند با مهمانداران ایرانی خویش جنگیدند و چون عربها بر خوزستان دست یافتند. به بصره كه شهری جدید الاحداث بود كوچیدند در زمان ساسانیان در ایان پادشاهی اردشیر اول (41- 266) قابل ازد در كرمان تحت فرمانروایی ایران سكونت اختیار كرده بودند البته در بحرین نیز قبایل بنی تمیم و عبد القیس زیر نفوذ ایران بودند، در حیره نیز تنوفیان بر بخش بزرگی از عربستان حكومت داشتند و عموماً خراجگذار دولت ایران به شمار می رفتند و در واقع رغیب ایران بودند، بنابراین از روزگار دیرین ایران به درجات مختلف با اعراب نزدیكی و مناسبات دوستانه داشته است. ولی با این حال، ایرانیان حتی المقدور از مهاجرت اعراب به ایران جلوگیری می كردند و در این زمان عشایر بسیاری از اعراب صحرانورد دو روی به مهاجرت آورده و به مرزهای ایران نزدیك شده بودند و اگر جلوگیری ساسانیان از ایشان توسط دولت دست نشانده حمیره نبود در اندك زمانی سراسر عراق و خوزستان و پارسی را عشایر عرب فرا می گرفتند، چون این عشایر فقیر در مرزهای ایران خطر بزرگی برای كشور به شمار می رفتند، شخص یاران ساسانی همواره مراتب جلوگیری از ایسان بودند. حتی پادشاهان عرب حیره كه تحت حمایت ایران بودند وظیفه مهم ایشان نگاهداری مرزها و دوراندن آن عشایر عرب از خاك ایران بود، چنانكه همین وظیفه را عنانیان پادشاهان دست نشانده روم در مرزهای سوریه انجام می دادند.

ولی با این حال اعراب از ضعف دولت ها استفاده كرده به ایران هجوم می آوردند و دست به قتل و غارت می زدند چنانچه شاهپور دوم ( ذوالاكتاف) اعراب بنوتغلب و بنوبكر را كه باعث خراجی ایران شده بودند گوشمالی داد و همچنین در زمان خسرو اول (انوشیروان) دسته ای از قبیله لیزایاد از فرات گذشته در عراق و جزیره به تاخت و تاز و چپاول پرداختند و جنگی با ایرانیان كرد، مردمی انبوه را بكشند این جنگ در تاریخ عرب به نام دیر الجماجم معروف است زیرا آن واقعه در نزدیكی دیری رخ داد كه تازیان از كمر كشتگان پشته ای ساختند، خسرو انوشیروان سپاهیان را به دفع ایشان فرستاد و ایشان را هلاك كرد.

حملات عرب پس از اسلام:

قرنها به این سان گذشت و اعراب پیوسته به انبوهی شمار و سختی معیتشان می افزود و ناگزیر بودند موانع ایران ورودی و مصر را از پیش برداشته و برای رسیدن به زندگی بهتر راه مهاجرت را بر روی خود باز كنند. در این هنگام پیغمبر اسلام (ص) لوای دعوت بر افراشت و اعراب را به پذیرش این اسلام دعوت نمود.

فتوحات اعراب در زمان عمر:

خلاقت عمر همراه با پیروزیهایی بود كه سپاه اسلام در سوریه با فتح دمشق بدست آوردند، اكنون باید در عراق نیز اقداماتی اولاً برای تثبیت وضعیت آن به نفع مسلمانان و ثانیاً برای توسعة فتوحات صورت می گرفت. در این زمان، شهر حمیره از دست ایرانیها خارج شده بود و طبعاً ایرانیان منتظر فرصتی بودند تا خطر جدید را دفع كنند. لشكر اعراب در دست مثنی بن حارثه بود اما خلافت مدینه همانند زمان ابوبكر بر آن بود تا از حجاز، آن هم از قبایل شناخته شده آن فرماندهی را به عراق اعزام كند .

فتوحات اعراب در زمان عمر:

خلافت عمر همراه با پیروزیهایی بود كه سپاه اسلام در سوریه با فتح دمشق بدست آوردند، اكنون باید در عراق نیز اقداماتی اولاً برای تثبیت وضعیت آن به نفع مسلمانان و ثانیاً برای توسعة فتوحات صورت می گرفت. در این زمان، شهر حمیره از دست ایرانیها خارج شده بود و طبعاً ایرانیان منتظر فرصتی بودند تا خطر جدید را دفع كنند. لشكر اعراب در دست مثنی بن حارثه بود اما خلافت مدینه همانند زمان ابوبكر بر آن بود تا از حجاز، آن هم از قبایل شناخته شده آن فرماندهی را به عراق اعزام كند . سپس به این منظور ابوعبید بن مسعود را با هزار مرد جنگی بسیج كرد و به عراق فرستاد، مثنی بن حارثه و عمر و بن حزم و سلیطبن قیس نیز همراه او بودند این سپاه برفت و در ثعلبیه فرود آمد. سلیط بن قیس ابو عبید را گفت: مبادا خود را بدین ورطه گرفتار سازی كه من شمار سپاه عجمان را بسیار می بینم بهتر است كه به ناحیه بادیه رویم و از عمر بخواهیم كه برای ما مدد فرستد، چون مدد رسید آنگاه بیش می رویم و جنگ را آغاز می كنیم، ابوعبی گفت: ای سلیط ترسیده ای به خدا سوگند.مثنی گفت: نترسیده، او رأی صواب خود را با تو در میان نهاد. من نیز می گویم زنهار پیش مروی كه خود و یارانت را در وسط سرزمینشان گرفتار خواهی ساخت و آنان پنجه های خود را در پیكر تو فرو خواهند برد. ابوعبید به سخن هیچ یك گوش فرا نداد و فرمان داد پل ببندند و در عین ناخشنودی آن دو سپاه از پل بگذرانید. آن دو نیز از پل بگذشته ابو عبید سپاه خود را منظم كرد و خود در قلب جای گرفت، ایرانیان حمله آوردند و بر مسلمانان تیر باران كردند جمع كثیری آنان را مجروح ساختند آنگاه اعراب چون تن واحدی محله آوردند و سپاه ایران واپس نشست. ایرانیان بار دیگر حمله كردند و در این حمله ابوعبید نخستین كس بود كه كشته شد و از مسلمانان خلق كشته شدند، باقی به سوی پل هجوم آوردند و از آن گذشتند مثنی به حمایت از ایشان به جنگ در ایستاد تا همگان از پل بگذشتند و آخرین كس مثنی بود آنگاه پل را ببریدند، این جنگ به نبرد جسر معروف است .

بلازی می نویسد: چون پارسیان ؟؟‌اجتماع تازیان را شنیدند ، مروان شاه ابروبند (ذوالحاجب) را به مقابلة ایشان فرستادند. انوشیروان این سپهسالار را بهمن لقب داده بود و بدان تبرك می جست، او را از آن باب ابروبند گفتند كه وی ابروان را كه از غایت پیری بر چشمانش فرو می ریخت می بست و نیز گفته اند كه نام وی رستم بوده است، ابوعبید پل را اصلاح كرد زیرا نااستوار بود و بخشی از آن بریده شده بود آنگاه وی و نیز دیگر مسلمانان از مروحه آمدند و بر آن پل گذشتند و به سپاه ابروبند رسیدند، ابروبند چهارهزار مرد سلاح پوشیده و یك بیل داشت جنگی سخت در گرفت، زخم های فراوان بر پیكرها نشست و مسلمانان ناتوان گشتند، و شكست خوردند. جنگ پل روز دوشنبه در آخر ماه رمضان سال سیزدهم هجری رخ داد .

بنابراین علی رغم دلیری كه مسلمانان از خود نشان دادند، به لیل حضور فیلهای قوی هیكل كه در سپاه ایران بود، اسبانشان از صحنه گریختند و در نتیجه خودرویی به هزیمت نهادند. بنا به اختلاف نقلها، پل رومی رودخانه به دست خود اعراب یا دشمنانشان ؟؟ شده راه بازگشت نیز بسته شده بود. این امر سبب تلفات بیشتر شد. با این حال پل موقتی زده شد و اعراب با از دست دادن چهار هزار نفر از نیروهای خود این جنگ را كه به نام «یوم الجسر» یا روز پل خوانده شد به ایرانیان باختند .

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مقاله نقد و بررسی تاریخ ایران از سقوط دولت ساسانی تا خلافت عباسی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مقاله نقد و بررسی تاریخ ایران از سقوط دولت ساسانی تا خلافت عباسی – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
تحقیق نقد و بررسی تاریخ ایران از سقوط دولت ساسانی تا خلافت عباسی;پژوهش نقد و بررسی تاریخ ایران از سقوط دولت ساسانی تا خلافت عباسی;مقاله نقد و بررسی تاریخ ایران از سقوط دولت ساسانی تا خلافت عباسی;دانلود تحقیق نقد و بررسی تاریخ ایران از سقوط دولت ساسانی تا خلافت عباسی;نقد و بررسی تاریخ ایران از سقوط دولت ساسانی تا خلافت عباسی;نقد و بررسی

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *