پروژه کارآفرینی طرح تولید و اجرای قاب های فلزی 83 صفحه + doc

پروژه کارآفرینی طرح تولید و اجرای قاب های فلزی در 83 صفحه ورد قابل ویرایش

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 83

حجم فایل: 508 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

پروژه کارآفرینی طرح تولید و اجرای قاب های فلزی در 83 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

پیشگفتار

مقدمه

فصل اول:کلیات شناخت

1-1- مشخصات متقاضیان طرح

2-1- معرفی اجمالی پروژه

3-1- معرفی محصول

4-1-سوابق تولید

5-1-کاربرد محصول

6-1-مصرف کنندگان

7-1- استانداردهای محصولات تولیدی

فصل دوم:بررسی کلی طرح

1-2-فرایند تولید:

2-2-نمودارفرایند تولید

3-2-مواد اولیه ومنابع تامین آن

4-2-ابزار و وسایل مورد نیازطرح

5-2- زمان بندی اجرای طرح

6-2- ظرفیت تولید

7-2-جایابی ومحل اجرای طرح

8-2- کنترل کیفیت محصولات تولیدی

فصل سوم:بازار و بازاریابی

– تعریف بازاریابی

بازاریابی صنعتی

بازاریابی چند سطحی

فصل چهارم:بررسی اقتصادی طرح

1-4- نیروی انسانی مورد نیاز

2-4- حقوق ودستمزد

3-4- شرح وظایف پرسنل

4-4- سازماندهی نیروی انسانی

5-4- زمین مورد نیازطرح

6-4-ساختمانهای اداری

7-4- ساختمان واحد تولید

8-4- هزینه ساختمان سازی ومحوطه سازی

9-4- پلان طرح

10-4-انرژی برق

11-4- انرژی آب

12-4- سوخت

13-4-تاسیسات حرارتی

14-4- تاسیسات برودتی

16-4- تاسیسات تهویه و اطفاع حریق

فصل پنجم:بررسی مالی طرح

1-5- سرمایه کل ومنابع تامین آن

2-5- سرمایه ثابت

3-5- سرمایه درگردش

4-5- هزینه تولید سالیانه طرح

5-5- هزینه ثابت و متغیر

6-5-محاسبه نقطه سربه سر تولید:

7-5- محاسبه قیمت تمام شده محصول

8-5- محاسبه قیمت فروش محصول

9-5- محاسبه سود ناخالص

10-5- محاسبه سودخالص طرح

11-5- محاسبه دوره برگشت سرمایه

12-5- توجیه اقتصادی طرح

منابع و مآخذ

پیشگفتار:

كارآفرینی : واژه كارآفرینی از كلمه فرانسوی Entreprendre به معنای ” متعهد

شدن ” نشاُت گرفته اسـت. بنابـر تعریف واژنامه دانشگـاهی وبستر : كارآفرین كسی است كه متعهد می شود مخاطره هـای یك فعالیت اقتصادی را سازماندهی ، اداره و تقبل كند.
اقتصاد دانان نخستین كسانی بودند كه در نظریه های اقتصادی خود به تشریح كارآفرین و كارآفرینی پرداختند. ژوزف شومپــیتر كارآفرین را نیــروی محركــه اصلی در توسعه اقتصادی می داند و می گوید: نقش كارآفرین نوآوری است . از دیدگاه وی ارائه كالایی جدید ، ارائه روشی جدید در فرآیند تولید ، گشایش بازاری تازه ، یافتن منابع جدید و ایجاد هرگونه تشكیلات جدید در صنعت و… از فعالیت های كارآفرینان است. كـرزنر نیز كـه از استــادان اقتصاد دانشگاه نیویورك می باشد كارآفرینی را این گونه تشریح می كند : كارآفرینی یعنی ایجاد سازگاری و هماهنگی متقابل بیشتر در عملیات بازارها.
كارآفرینی سازمانی : فرآیندی است كه در ان محصولات یا فرآیند های نوآوری شده از طریق القاء و ایجاد فرهنگ كارآفرینانه در یك سازمان از قبل تاُسیس شده ، به ظهـور می رسند.به تعریفــی دیگر : فعالیتهـای كارآفرینانـه فعالیت هایی است كه از منابـع و حمـایت سازمانی به منظور دستیابی به نتایج نـوآورانه برخـوردار می باشد.

كارآفرین سازمانی: كسی كه تحت حمایت یك شركت ، محصولات ، فعالیتها و تكنولوژی جدید را كشف و به بهره داری می رساند.

كارآفرینی : فرآینــدی است كه منجر به ایجــاد رضایتمندی و یا تقاضای جدید می گردد.كارآفرینی عبارتسـت از فرآینـد ایجـاد ارزش از راه تشكیل مجموعهُ منحصر به فردی از منابع به منظور بهره گیری از فرصتها.

كارآفرین (مستقل) : فردی كه مسوُلیت اولیه وی جمع آوری منابع لازم برای شروع كسب و كار است و یا كسی كه منابع لازم برای شروع و یا رشد كسب و كاری را بسیج می نماید و تمركز او بر نواوری و توسعه فرآیند ، محصول یا خدمات جدید می باشد. به عبارت دیگر ، كارآفرین فردی است كه یك شركت را ایجاد و اداره می كند و هدف اصلی اش سود آوری و رشد است . مشخصه اصلی یك كارآفرین ، نوآوری می باشد.
كارآفرین شركتی : كارآفرینی شركتی به مفهوم تعهد شركت به ایجاد و معرفی محصولات جدید و نظام های سازمانی نوین است.

ویژگیهای شخصیتی كارآفرینان : دیوید مك كللند از استادان روانشناسی دانشگاه هاروارد آمریكا كه اولین بار “نظریه روانشناسی توسعه اقتصادی” را مطرح نمود ، معتقد است كه عامل عقب ماندگی اقتصادی در كشور های در حال توسعه مربوط به عدم درك خلاقیت فردی است بنابر عقیده ایشان با یك برنامه صحیح تعلیم و تربیت می توان روحیه كاری لازم را در جوامع تقویت نمود ، به گونه ای كه شرایط لازم برای صنعتی شدن جوامع فراهم آید.

كارلند و همكارانش اهم ویژگیهایی را كه در مورد كارآفرینان مورد بررسی واقع و تاُیید شده بودند ، جمع آوری نمودند كه اهم آنها عبارتند از:

– نیاز به توفیق

– تمایل به مخاطره پذیری

– نیاز به استقلال

– كارآفرینان دارای مركز كنترل درونی هستند.

– خلاقیت

مقدمه :

ابعاد، شكل و راستای دالها، تیرها و دیگر اعضای سازه ای بتنی به دقت ساخت قالبها بستگی دارد. قالبها باید با ابعاد صحیح ساخته شوند، جهت حفظ شكل مورد نظر بتن در زیر بارهای ساختمانی از صلیب كافی برخوردار باشند، برای حفظ راستای اعضای بزرگ به اندازه كافی پایدار و مقاوم باشند و طوری به شكل اساسی ساخته شوند كه بدون از دست دادن دقت ابعادی خود تاب تحمل جابجایی و استفاده مجدد را داشته باشند. قالب بندی باید تا زمانی كه بتن مقاومت كافی كه بتن مقاومت كافی جهت تحمل وزن خود را كسب نكرده است.در جای خود باقی بماند، در غیر این صورت امكان آسیب دیدگی سازه تمام شده وجود دارد.

كیفیت رویه سطحی بتن تحت تأثیر مصالح قالب قرار دارد. برای مثال چنانچه با استفاده از یك روكش بافت دار ایجاد یك رویة نقش دار یا بافت دار مورد نظر باشد، بایداین روكش را به درستی حمایت كرد، تا امكان تغییر شكل خمشی و ایجاد فرورفتگی در سطح بتن وجود نداشته باشد. تركیب صحیح مصالح قالب و روغن و یا هر ماده رهاساز دیگر می تواند به حذف سوراخهای ناشی از حبابهای هوا یا دیگرنقایص سطحی بتن در جا كمك می کند.

2-1- معرفی اجمالی پروژه:

در کارهای بتنی هر گونه عملیات مستلزم قالب بندی و آرماتور گذاری است. از این جهت واحد مربوطه ناچار به انتخاب یک نوع قالب فلزی متداول در بازار می باشد. در این پروژه شرکت احداث شده است که به تولید قالب های فلزی در ابعاد و اندازه مختلف برای ساختمان ها می پردازد.

هزینه های قالب سازی برای انواع مختلف ساختمان ها حدوداً 30 تا 70 درصد کل هزینه ی اجرای بتن را شامل می شود. برای صرف چنین هزینه ای قطعاً به نیروی انسانی ماهر و برنامه ریز نیاز است با برنامه ریزی نادرست و اجرای نامناسب این طرح می تواند با شکست مواجه شود.

سرمایه کل این طرح بالغ بر 7160790000 ریال می باشد که از این میان سرمایه ثابت 6365270000 ریال و سرمایه در گردش 795528680 ریال در نظر گرفته می شود.

3-1- معرفی محصول :

قالب های فلزی در انواع و اقسام مختلف از جمله مدولار – تونل – لغزنده – بالارونده – داربست می باشد.

4-1-سوابق تولید :

مزایای نسبی این نوع قالب ها به شرح زیر است:

1- عمر طولانی

2- سرعت عمل در برپایی و جمع کردن قالب ها

3- به وجود آوردن سطحی صاف برای بتن ریخته شده در قالب

4- ایمنی کافی هم از جهت مقاومت در برابر نیروها و هم از نظر بروز آتش سوزی

5- کاهش عملیات اجرایی به دلیل پیش ساخته بودن قطعات

6- امکان تغییر دادن سرعت ظرفیت و مقاومت آنها

7- تمیز نگه داشتن محیط کار نسبت به قالب های دیگر

8- داشتن مزیت اقتصادی بیشتر به واسطه نداشتن وابستگی به واردات (صد در صد تولید داخلی)

شرکت های مختلف درایران به تولید این نوع قالب ها می پردازند. با توجه به مزایای نسبی این نوع قالب ها دارد درست کردن قالب های فلزی در انواع قالبهای مدولار – تونل – لغزنده – بالارونده – داربست می پردازند. این قالب ها در ابعاد مختلف در کشور تولید می شود. همانطور هزینه ساخت قالب برای ساختمان های بتنی 30 تا 70 درصد هزینه های بتن ریزی را تشکیل می دهد پس ساخت این گونه قالب ها در کشور ها بسیار با اهمیت بوده و این شرکت قصد دارد با رقابت با شرکت های دیگر به تولید این گونه قالب ها در ساختمان های بتنی بپردازد.

5-1-کاربرد محصول :

این محصولات در ساختمان بتنی به کار می رود.

6-1-مصرف کنندگان:

سازندگان ساختمان های بتنی نیاز مند چنین قالب هایی می باشند.

7-1- استانداردهای محصولات تولیدی:

قالب های استاندارد فلزی قالب هایی هستند که ابعاد آنها مضربی از 5 باشد (مدول پایه ی قالب بندی در ایران 10 سانتی متر است) قالب هایی با این شرایط، بدون نیاز به سفارش دادن در بازار یافت می شود.

در جدول زیر محدوده رنگی مشخص کننده ی ابعاد قالب های استاندارد فلزی تولید شده است که در کارگاه های تولاید قالب به آسانی یافت می شود. این محدوده به گونه ای انتخاب شده است که هر کدام از قالب های ساخته شده در آن را یک نفر می تواند به راحتی حمل کند. مجریان کارهای بتنی با استفاده از جدول زیر می تواند قالب های موردنیاز را فراهم کند. مثلاً بدنه قالبی به ابعاد 25 * 35 سانتی متر (نقطه 1 در جدول 1-7) قالبی است که در بازار موجود است و می توان آن را بدون نیاز به سفارش دادن تهیه کرد. اما اگر در قالبی با ابعاد خارج از محدوده رنگ شده نیاز باشد مثلاً قالبی در ابعاد 50*70 سانتی متر (نقطه 2) چون این قالب ها در کارگاه های قالب سازی به صورت آماده موجود نیست می توان آن را از ترکیب چند قالب مدولار موجود تأمین کرد.

ساخت مركب:

در مواردی كه طراحی ساخت سازه مركب ایجاب می كند، مهندس یا آرشیتكت باید برای ساخت دال و تیر مركب بر شمع زنی تأیید كند. كمیته 347 پیشنهاد می كند كه تنها پس از رضایت آرشیتكت از نتایج آزمایشهای فرآیند عمل آوری مورد نظر مبنی بر آنكه بتن تازه ریخته شده مقاومت لازم را برای عملكرد مركب كسب كرده است، قالبها و پایه ها برداشته شوند. در چنین مواردی طرز برداشتن شمعها نیز باید توسط مهندس آرشیتكت مشخص یا با نظارت او انجام شود.

ساخت اقتصادی قالب:

در زمان ارزیابی طرح های مختلف جهت دستیابی به حداكثر مورد استفاده مجدد از قالبها و ترتیب موثری از عملیات ساختمانی، پیمانكار باید هزینه ساخت قالب را برای هر برنامه برآورد كند. وی همچنین میان ساخت قالبها توسط خود و خرید یا اجاره كردن‌ آنها امكان انتخاب دارد. در یك برنامه ممكن است به تعداد قالب بیشتر و در برنامه دیگر به تعداد قالب كمتر اما گرانتری احتیاج باشد. برآورد هزینه ای معقول مستلزم وجود یك برنامه ساختمانی عملی جهت تعیین اقتصادی ترین برنامه قالب بندی است.

عوامل هزینه ای برپایی و جداسازی قالبها:

برای مقایسه هزینه های قابل انتظار برپایی و جداسازی برنامه های مختلف قالب بندی همانند تجربه قبلی در مورد انواع مشابه قالبها به سادگی می توان برآوردهایی براساس نفر – ساعت به ازای هر متر مربع به عمل آورد مقایسه جزئی تر را می توان با تحلیل تعداد نفرات، عملیات ویژه و زمان آغاز جداسازی یك قالب تا آمادگی آن برای بتن ریزی بعدی انجام داد. این روش جزئی به وی‍ژه برای قالبهای اصلی یك پروژه، از جمله آنهایی كه به كرات مورد استفاده قرار می گیرند ارزشمند است.

با ضرب كردن زمان كل بر حسب ساعت در تعداد نفرات موجود در گروه می توان كل تعداد نفر- ساعت قابل انتظار را به دست آورد. حال چنانچه سطح تماس قالب بندی شده در هر بار بتن ریزی به تعداد نفر –ساعت برآورد شده تقسیم گردد، نرخ تولید برحسب متر مربع به ازای هر نفر – ساعت حاصل خواهد شد. این رقم منعكس كننده شرایط متوسط در یك دوره زمانی شاخص است و بنابراین باید اضافه مجازی را در ارتباط با تأخیرات ناشی از آب و هوای بد، خرابی تجهیزات و دیگر عوامل در نظر گرفت ضمناً مخارج معمول مختلفی همچون روغنكاری قالبها در فاصله میان هر بار استفاده را نیز باید منظور داشت. به علاوه مقادیر مجازی نیز برای زمان غیر تولیدی معمول كارگران در نظر گرفت.

در بسیاری از برنامه های قالب بندی با كار گذاشتن مغزیهایی در بتن قبلاً ریخته شده یا با استفاده از مغزیهایی به عنوان وسیله مهار، بالا بردن یا متصل كردن قالب، مشكلات بالابردن و استقرار قالب بندی پیش بینی می شود. ضمناً بستها، فاصله نگهدارها و دیگر یراق آلات را می توان در د اخل بتن باقی گذاشت. بنابراین باید برای یراق آلات باقی مانده در بتن به علاوه دیگر مصالح غیر قابل استفاده مجددی كه در طول عملیات نصب و پیاده كردن قالبها به مصرف می رسند، اضافه مجازی در نظر گرفت.

در بسیاری از برنامه های قالب بندی با كار گذاشتن مغزیهای در بتن قبلاً ریخته شده یا با استفاده از مغزیهای به عنوان وسیله مهار، بالا بردن یا متصل كردن قالب، مشكلات بالا بردن و استقرار قالب بندی پیش بینی می شود. ضمناً بستها، فاصله نگهداریها و دیگر یراق آلات را می توان در داخل بتن باقی گذاشت. بنابراین باید برای یراق آلات باقی مانده در بتن به علاوه دیگر مصالح غیر قابل استفاده مجددی كه در طول عملیات نصب و پیاده كردن قالبها به مصرف می رسند، اضافه مجازی در نظر گرفت.

-4- شرح وظایف پرسنل:

1-4-3-وظایف پرسنل تولیدی:

دراین بخش با توجه به مهارت های هر نفر کار هر نفر تعیین شده است. درجه بندی پرسنل بر اساس مراتب روبرو است: مهندس وسرپرست کارگر و کارگرساده.

که پرسنل تولیدی درنظرگرفته شده دارای وظایف زیرمی باشد:

دو نفر مهندس ساختمان جهت نظارت بر کارهای ساخت قالب و نظارت بر تولید قالب های فلزی در نظر گرفته می شود. در این قسمت مهندسین ساختمان با طرح نقشه های مختلف نظارت خود را بر ساخت قالب های فلزی اعمال می کنند.

دو نفر سرپرست کارگران جهت نظارت بر کار کارگران و اجرای دستورات مهندسین ساختمان براساس کار و اندازه های داده شده به کارگران داده تا کارها را به طور صحیح انجام دهند.

کارگران این کارگاه به ساخت قالب های فلزی پرداخته و سعی می کنند که به بهترین کیفیت این قالب را بسازند.

2-3-4- وظایف پرسنل غیرتولیدی:

دراین قسمت با توجه به تعداد پرسنل تولیدی و میزان مبادلات تجاری واحد و….. وظایف پرسنل غیرتولیدی واحد برآورد می شود شامل زیر است.

مدیریت:یکی ازارکان اساسی واحد تولیدی بوده واگرنقش مدیریت دریک واحد بخوبی ایفا شود تاثیر مهمی دررسیدن به اهداف مورد نظر دارد مدیر عامل مسئول مستقیم کلیه عملیات مدیریتی خواهد بود که یک نفر برای تصدی این مسئولیت کافی است.

مدیر فروش (بازرگانی): که مهندس صنایع یا مدیریت صنعتی بوده و وظیفه آن بازاریابی و تبلیغات جهت فروش تولیدات واحد می باشد.

پرسنل اداری مالی وخدماتی:برای انجام اموردفتری و کارگزینی 1 نفر و یک نفر منشی نیز برای دفتر مدیریت کارگاه و 1نفر برای حسابداری در نظرگرفته می شود. همچنین برای امورسرایداری و نگهبانی واحد کارگاهی یک نفر نگهبان در نظر گرفته شده است.

برای تأیید به آرشیتكت مهندس تسلیم كند.

ضروریات شمع زنی این نوع ساخت اغلب نادرست یا بد درك می شود و در نتیجه تغییر شكلهای خمشی غیر قابل قبولی پدید می آید. یك پیمانكار هوشیار یا شمع زنی را پیشنهاد خود منظور می كند یا در مورد عدم نیاز به آن تضمین قطعی كسب می كند.

ساخت مركب:

در مواردی كه طراحی ساخت سازه مركب ایجاب می كند، مهندس یا آرشیتكت باید برای ساخت دال و تیر مركب بر شمع زنی تأیید كند. كمیته 347 پیشنهاد می كند كه تنها پس از رضایت آرشیتكت از نتایج آزمایشهای فرآیند عمل آوری مورد نظر مبنی بر آنكه بتن تازه ریخته شده مقاومت لازم را برای عملكرد مركب كسب كرده است، قالبها و پایه ها برداشته شوند. در چنین مواردی طرز برداشتن شمعها نیز باید توسط مهندس آرشیتكت مشخص یا با نظارت او انجام شود.

ساخت اقتصادی قالب:

در زمان ارزیابی طرح های مختلف جهت دستیابی به حداكثر مورد استفاده مجدد از قالبها و ترتیب موثری از عملیات ساختمانی، پیمانكار باید هزینه ساخت قالب را برای هر برنامه برآورد كند. وی همچنین میان ساخت قالبها توسط خود و خرید یا اجاره كردن‌ آنها امكان انتخاب دارد. در یك برنامه ممكن است به تعداد قالب بیشتر و در برنامه دیگر به تعداد قالب كمتر اما گرانتری احتیاج باشد. برآورد هزینه ای معقول مستلزم وجود یك برنامه ساختمانی عملی جهت تعیین اقتصادی ترین برنامه قالب بندی است.

عوامل هزینه ای برپایی و جداسازی قالبها:

برای مقایسه هزینه های قابل انتظار برپایی و جداسازی برنامه های مختلف قالب بندی همانند تجربه قبلی در مورد انواع مشابه قالبها به سادگی می توان برآوردهایی براساس نفر – ساعت به ازای هر متر مربع به عمل آورد مقایسه جزئی تر را می توان با تحلیل تعداد نفرات، عملیات ویژه و زمان آغاز جداسازی یك قالب تا آمادگی آن برای بتن ریزی بعدی انجام داد. این روش جزئی به وی‍ژه برای قالبهای اصلی یك پروژه، از جمله آنهایی كه به كرات مورد استفاده قرار می گیرند ارزشمند است.

با ضرب كردن زمان كل بر حسب ساعت در تعداد نفرات موجود در گروه می توان كل تعداد نفر- ساعت قابل انتظار را به دست آورد. حال چنانچه سطح تماس قالب بندی شده در هر بار بتن ریزی به تعداد نفر –ساعت برآورد شده تقسیم گردد، نرخ تولید برحسب متر مربع به ازای هر نفر – ساعت حاصل خواهد شد. این رقم منعكس كننده شرایط متوسط در یك دوره زمانی شاخص است و بنابراین باید اضافه مجازی را در ارتباط با تأخیرات ناشی از آب و هوای بد، خرابی تجهیزات و دیگر عوامل در نظر گرفت ضمناً مخارج معمول مختلفی همچون روغنكاری قالبها در فاصله میان هر بار استفاده را نیز باید منظور داشت. به علاوه مقادیر مجازی نیز برای زمان غیر تولیدی معمول كارگران در نظر گرفت.

در بسیاری از برنامه های قالب بندی با كار گذاشتن مغزیهایی در بتن قبلاً ریخته شده یا با استفاده از مغزیهایی به عنوان وسیله مهار، بالا بردن یا متصل كردن قالب، مشكلات بالابردن و استقرار قالب بندی پیش بینی می شود. ضمناً بستها، فاصله نگهدارها و دیگر یراق آلات را می توان در د اخل بتن باقی گذاشت. بنابراین باید برای یراق آلات باقی مانده در بتن به علاوه دیگر مصالح غیر قابل استفاده مجددی كه در طول عملیات نصب و پیاده كردن قالبها به مصرف می رسند، اضافه مجازی در نظر گرفت.

در بسیاری از برنامه های قالب بندی با كار گذاشتن مغزیهای در بتن قبلاً ریخته شده یا با استفاده از مغزیهای به عنوان وسیله مهار، بالا بردن یا متصل كردن قالب، مشكلات بالا بردن و استقرار قالب بندی پیش بینی می شود. ضمناً بستها، فاصله نگهداریها و دیگر یراق آلات را می توان در داخل بتن باقی گذاشت. بنابراین باید برای یراق آلات باقی مانده در بتن به علاوه دیگر مصالح غیر قابل استفاده مجددی كه در طول عملیات نصب و پیاده كردن قالبها به مصرف می رسند، اضافه مجازی در نظر گرفت.

-4- شرح وظایف پرسنل:

1-4-3-وظایف پرسنل تولیدی:

دراین بخش با توجه به مهارت های هر نفر کار هر نفر تعیین شده است. درجه بندی پرسنل بر اساس مراتب روبرو است: مهندس وسرپرست کارگر و کارگرساده.

که پرسنل تولیدی درنظرگرفته شده دارای وظایف زیرمی باشد:

دو نفر مهندس ساختمان جهت نظارت بر کارهای ساخت قالب و نظارت بر تولید قالب های فلزی در نظر گرفته می شود. در این قسمت مهندسین ساختمان با طرح نقشه های مختلف نظارت خود را بر ساخت قالب های فلزی اعمال می کنند.

دو نفر سرپرست کارگران جهت نظارت بر کار کارگران و اجرای دستورات مهندسین ساختمان براساس کار و اندازه های داده شده به کارگران داده تا کارها را به طور صحیح انجام دهند.

کارگران این کارگاه به ساخت قالب های فلزی پرداخته و سعی می کنند که به بهترین کیفیت این قالب را بسازند.

2-3-4- وظایف پرسنل غیرتولیدی:

دراین قسمت با توجه به تعداد پرسنل تولیدی و میزان مبادلات تجاری واحد و….. وظایف پرسنل غیرتولیدی واحد برآورد می شود شامل زیر است.

مدیریت:یکی ازارکان اساسی واحد تولیدی بوده واگرنقش مدیریت دریک واحد بخوبی ایفا شود تاثیر مهمی دررسیدن به اهداف مورد نظر دارد مدیر عامل مسئول مستقیم کلیه عملیات مدیریتی خواهد بود که یک نفر برای تصدی این مسئولیت کافی است.

مدیر فروش (بازرگانی): که مهندس صنایع یا مدیریت صنعتی بوده و وظیفه آن بازاریابی و تبلیغات جهت فروش تولیدات واحد می باشد.

پرسنل اداری مالی وخدماتی:برای انجام اموردفتری و کارگزینی 1 نفر و یک نفر منشی نیز برای دفتر مدیریت کارگاه و 1نفر برای حسابداری در نظرگرفته می شود. همچنین برای امورسرایداری و نگهبانی واحد کارگاهی یک نفر نگهبان در نظر گرفته شده است.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پروژه کارآفرینی طرح تولید و اجرای قاب های فلزی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پروژه کارآفرینی طرح تولید و اجرای قاب های فلزی – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
پروژه کارافرینی طرح تولید و اجرای قاب های فلزی;طرح توجیهی طرح تولید و اجرای قاب های فلزی;کارآفرینی طرح تولید و اجرای قاب های فلزی;دانلود پروژه طرح تولید و اجرای قاب های فلزی;دانلود کارآفرینی طرح تولید و اجرای قاب های فلزی;طرح توجیه فنی طرح تولید و اجرای قاب های فلزی;توجیه اقتصادی طرح تولید و اجرای قاب های فلزی;طرح تولید و اجرای قاب های فلزی

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *