کارآموزی -شركت لوله گستر اسفراین 150 صفحه + doc

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به منظور رفع نیاز كشور به لوله های بدون درز در اندازه های 55 تا 16 اینچ كه در صنایع نفت، گاز و ساخت دیگ های نیروگاهی به كار می رود و قبل از تأسیس این كارخانه تماماً از طریق واردات از خارج از كشور تأمین میگردیده، اقدام به ایجاد طرح احداث كارخانه مورد نظر نمود

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 150

حجم فایل: 2.55 مگا بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

فصل اول

تاریخچه شرکت لوله گستر اسفراین …………………………………………………………………………………………………………. 1

فصل دوم

تست های آب درشرکت لوله گستر ………………………………………………………………………………………………………… 5

قلیائیت

– اصول روش ………………………………………………………………………………………………………………………………..6

– موارد استفاده تعیین قلیائیت ………………………………………………………………………………………………………… 7

– قلیائیت پنج گانه آب و نحوه محاسبه آن ………………………………………………………………………………………. 7

– تعیین قلیائیت آب ……………………………………………………………………………………………………………………… 9

اندازه گیری سختی آب

– روش اندازه گیری سختی کل ……………………………………………………………………………………………………. 15

– روش اندازه گیری سختی کلسیمی درآب ……………………………………………………………………………………..17

تعیین مقدار یون کلر به روش مور …………………………………………………………………………………………………………. 19

روش آزمون محلول کلریت سدیم …………………………………………………………………………………………………………. 22

فصل سوم

تصفیه ونگهداری آب درشرکت لوله گستر ……………………………………………………………………………………………… 26

بخش اول :

– مقدمه ای برآب وفاضلاب ………………………………………………………………………………………………………… 27

– آب واهمیت آن …………………………………………………………………………………………………………………………27

– ناخالصی های آب …………………………………………………………………………………………………………………… 27

– آب خالص یاناخالص ………………………………………………………………………………………………………………. 28

– نمک های محلول ……………………………………………………………………………………………………………………. 28

– لزوم تصفیه آب …………………………………………………………………………………………………………………………29

– اثرات زیان بخش ناخالصی های آب ………………………………………………………………………………………….. 30

– اصطلاحات مهم وتعاریف ………………………………………………………………………………………………………… 30

– تصفیه فاضلاب های صنعتی ……………………………………………………………………………………………………… 31

– فاضلاب کارخانه ها …………………………………………………………………………………………………………………. 33

بخش دوم :

– روند کار درشرکت لوله گستر ……………………………………………………………………………………………………..33

– تصفیه خانه شرکت لوله گستر …………………………………………………………………………………………………… 33

– تقسیم بندی فضای درونی استخر ته نشینی …………………………………………………………………………………. 34

– فیلترها ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 34

– ارزیابی روش شستشوی فیلترها ………………………………………………………………………………………………… 37

– اتلاف ذرات بستر فیلترها ………………………………………………………………………………………………………….. 37

– فیلترهادرمواقع تعطیلی ……………………………………………………………………………………………………………… 38

– پساب شستشوی فیلترهاوچگونگی استفاده ازآن ها ………………………………………………………………………. 38

– سرویس ونگهداری فیلترها ……………………………………………………………………………………………………….. 39

بخش سوم :

– لوله وتیوب …………………………………………………………………………………………………………………………….. 41

– انتخاب اندازه لوله ها …………………………………………………………………………………………………………………42

– اتصالات …………………………………………………………………………………………………………………………………. 42

– لقی های مجازبرای انبساط ……………………………………………………………………………………………………….. 43

– جلوگیری ازنشتی درپیرامون قطعات متحرک ……………………………………………………………………………….. 44

– شیرها …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 44

– پمپ ها ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 45

– فن ها ، دمنده ها وکمپرسورها …………………………………………………………………………………………………… 46

بخش چهارم :

– عملکرد دستگاه هاونحوه استفاده ……………………………………………………………………………………………….. 46

– دستگاه های روغن گیری یا دریافت کننده دینامیکی …………………………………………………………………….. 46

– چنگک های پاک کننده ( لجن ) ………………………………………………………………………………………………… 47

– دریچه های اتوماتیک ……………………………………………………………………………………………………………….. 48

فصل چهارم

روغن هاوگریس ها

– تست نقطه اشتعال واحتراق روغن ها …………………………………………………………………………………………. 54

– سختی ، نفوذپذیری واعداد موسسه ملی گریس وروانکار ……………………………………………………………… 55

– آزمایش نفذ پذیری گریس ………………………………………………………………………………………………………… 58

– آزمایش نقطه قطره ای شدن ……………………………………………………………………………………………………… 59

– اندازه گیری دانسیته بااستفاده از پیکنومتر ……………………………………………………………………………………. 61

– اندازه گیری دانسیته بااستفاده از دانسیمتر ……………………………………………………………………………………. 62

– اندازه گیری دانسیته بااستفاده از ویسکومتر حبابی ………………………………………………………………………… 63

– محاسبه ویسکوزیته بادستگاه Brook Field ………………………………………………………………………….. 66

فصل پنجم

روغن های روان کاری

– روغن های فلزکاری …………………………………………………………………………………………………………………..72

1 – روان کاری درفرایندهای فلزکاری ……………………………………………………………………………………………… 72

2 – روان کاری درعملیات برش فلزها ……………………………………………………………………………………………… 73

3 – دسته بندی ونام گذاری روغن های برش فلزها …………………………………………………………………………… 77

4 – روغن های امتزاج پذیرباآب ( روغن های خنک کننده ) ………………………………………………………………. 80

5 – ساختار شیمیایی روغن های امتزاج پذیر ……………………………………………………………………………………. 81

– گران روی امولاسیون های روغن درآب ……………………………………………………………………………………… 93

– غلظت های امولاسیون ها …………………………………………………………………………………………………………. 97

– آماده سازی روغن های امتزاج پذیر ……………………………………………………………………………………………. 98

– روغن های برش بدون آب ……………………………………………………………………………………………………… 100

فصل ششم

فسفاتینگ

– فرایندهای آماده سازی پیش از رنگ …………………………………………………………………………………………. 103

– تشریح عملیات فسفاتینگ ………………………………………………………………………………………………………. 106

– اندازه گیری وزن وضخامت لایه فسفات …………………………………………………………………………………… 122

فصل هفتم

خوردگی

– عوامل موثر برخوردگی …………………………………………………………………………………………………………… 128

– آزمون های کنترل خوردگی درکارخانه لوله گستر ………………………………………………………………………. 143

– شیوه کاروبررسی خوردگی حاصل از اثر مه نمکی …………………………………………………………………….. 146

– تست خوردگی HIC …………………………………………………………………………………………………………. 150

فصل هشتم

ضمائم

فصل اول

تاریخچه

شركت لوله گستر اسفراین

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به منظور رفع نیاز كشور به لوله های بدون درز در اندازه های 5.5 تا 16 اینچ كه در صنایع نفت، گاز و ساخت دیگ های نیروگاهی به كار می رود و قبل از تأسیس این كارخانه تماماً از طریق واردات از خارج از كشور تأمین میگردیده، اقدام به ایجاد طرح احداث كارخانه مورد نظر نمود.

درراستای اجرای این هدف قراردادی با شركت soconord بلژیك در تاریخ 20 سپتامبر 1995 به مبلغ 15.5 میلیون دلار منعقد گردید كه بر این اساس تجهیزات و ماشین آلات خط تولید كارخانه NTM متعلق به شركت مزبور بصورت دست دوم خریداری شد و شركت لوله گستر اسفراین بعنوان متولی و مجری طرح تعیین گردید و گشایش اعتبار اسنادی مربوطه به صورت یوزانس داخلی از محل تخصیص سهمیه ارزی وزارت صنایع و منابع ریالی سازمان گسترش در اواخر شهریور ماه 1375 انجام و با پرداخت، پیش پرداخت اعتبار مذكور در مهرماه آن سال نافذ گردید.

كارخانه تولید لوله های بدون درز از بخشهایی به شرح ذیل تشكیل می گردد؛

1-كارگاه نورد ( تولید لوله های بدون درز ) مجهز به دو خط نورد پیلگر (روش مانسمان).

2-كارگاه عملیات حرارتی + NDT .

3-كارگاه ماشین كاری لوله های جداری (CASING ) به قطر خارجی 5.5 تا 16 اینچ و طول 4.5 تا 14.5 متر.

4-كارگاه ماشین كاری لوله های انتقالی ( TUBING ) به قطر خارجی 1.9 تا 7 اینچ.

5-كارگاه تولید اتصالات (COUPLING ) و محافظ های لوله های جداری و انتقال.

6-آزمایشگاه های مكانیك و فیزیك و شیمی مجهز به تجهیزات مربوط به بررسی خواص مكانیكی و فیزیكی لوله ها.

7-تجهیزات جانبی از قبیل كمپروسورخانه، تصفیه خانه، تأسیسات برق، آبرسانی، هیدروسیكلون، تصفیه فاضلاب و …

8-ساختمانهای اداری، انبارها، دفتری و دفاتر مهندسی.

اطلاعات كلی پروژه :

زمین طرح دارای مساحت 250 هكتار می باشد كه در جوار مجتمع قطعات سنگین ریخته گری و آهنگری اسفراین قرار گرفته است. شهر اسفراین در استان خراسان شمالی واقع شده است. این شهر در فاصله بین بجنورد و سبزوار واقع شده كه از طریق این دو شهر به جاده های ترانزیتی خط تهران- مشهد و شبكه راههای كشور متصل می گردد. فاصله این شهر تا مشهد 315 كیلومتر و تا تهران 770 كیلومتر است. این زمین در 10 كیلومتری شمال غربی شهر اسفراین و در كنار جاده اسفراین- بجنورد واقع شده كه فاصله آن تا بجنورد 55 كیلومتر است.

از زمین طرح 61.500 متر مربع برای واحدهای صنعتی، 14.000 متر مربع برای واحدهای جانبی صنعتی، 11.500 متر مربع برای واحدهای خدماتی و رفاهی، 7.000 متر مربع برای انبارها و 102.000 متر مربع برای انبارهای روباز در نظر گرفته شده است.

فصل دوم :

تستها آب

در

شرکت لوله گستر

قلیائیت

اصول روش :

قلیائیت آب عبارت است از ظرفیت كلی آن برای واكنش با یك اسید قوی در یك PH معین .

چون قلیائیت بسیاری از آبهای سطحی در درجه اول بی كربناتها ، كربنات و هیدوركسید میباشد ، در نتیجه بعنوان یك عامل غلظت این تركیبات نیز در نظر گرفته شده است . سایر نمكهای اسیدهای ضعیف مانند براتها ، فسفاتها و سیلیكاتها نیز ممكن است در نمونه وجود داشته باشد كه خود سهمی در بالا برده قلیائیت آب دارند ولی عامل اصلی قلیائیت آب بیكربناتها هستند .

تعیین قلیائیت نمونه آب توسط حجم اسید مصرفی برای تیتراسیون تا یك PH معین انجام گرفته و بر حسب میلی گرم در لیتر كربنات كلسیم بیان می شود .

اگر PH نمونه آب بیشتر از 3/8 باشد نمایانگر آن است كه در این نمونه عامل هیدوركسید و كربنات وجود دارد كه تیتراسیون نمونه را 2 مرحله انجام میدهیم .

در مرحله اول تیتراسیون در مقابل معرف فنل فتالئین و تغییر رنگ از صورتی به بیرنگ و خنثی شدن هیدوركسید و تبدیل كربناتها به بی كربنات انجام می گیرد .

OH+ H+→H2O

CO32- +H+→HCO3

در مرحله دوم به كمك معرف متیل اورانژ ، تیتراسیون با اسید صورت گرفته كه طی آن ، بی كربناتها به اسید كربنیك تبدیل میشوند .

خاتمه عمل با تغییر رنگ محیط از زرد نارنجی به قرمز نارنجی مشخص میگردد .

HCO3+ H+→ H2CO3

چنانچه PH نمونه كمتر از 3/8 باشد تنها یك تیتراسیون در مجاورت شناساگر متیل اورانژ انجام میگیرد چون گونه های OHو CO32-در نمونه وجود ندارد .

مقدار كل اسید مصرفی برای خنثی نمودن هیدوركسیدها و بیكربناتها را قلیائیت كل گویند .

موارد استفاده تعیین قلیائیت:

تعیین نوع و مقدار قلیائیت آب برای تصفیه شیمیایی آب ، كنترل خورندگی آب در لوله ها ، بویلرها و جلوگیری از ایجاد جرم در آنها ، تعیین مناسب بودن آب جهت آبیاری ، تفسیر و كنترل پروسس های اصلاح آب و فاضلاب كنترل رشد انگلها و جلبكها ، دانستن قلیائیت و در نتیجه كاهش آن در حد مجاز .

قلیائیت پنج گانه آب و نحوه محاسبه آنها :

اگر P مقدار مصرفی اسید برای تیتراسیون هیدوراكسید و كربنات در مقابل شناساگر فنل فتالئین و M مصرفی اسید برای بی كربناتها در مقابل معرف متیل اورانژ در نظر گرفته شود ، مقدار كل اسید مصرفی T برابر با P+M خواهد بود .

1-فقط هیدوراكسید :

اگر P=1 در اینصورت M=O نمونه آب حاوی فقط قلیائیت هیدرواكسید است تیتراسیون تا نقطه پایانی فنل فتالئین انجام میگیرد . (PH معمولاً بالاتر از 10 )

2-فقط كربنات :

T

2

اگر P=M در اینصورت تیتراسیون تا نقطه پایانی فنل فتالئین دقیقاً برابر با نصف تیتراسیون كل است .

= P

T

2

قلیائیت كربنات یا قلیائیت كل برابر است (M+P) ( PH حدود 5/8 یا بالاتر )

3-اگر P> قلیائیت مربوط به هیدروكسید و كربناتهاست تیتراسیون از مرحله پایان فنل فتالئین تاپایان نقطه پایان متیل اورانژ (M) نمایانگر نصف قلیائیت كربنات است . در اینصورت قلیائیت كربنات برابر است با : 2M=2(T-P) و قلیائیت هیدروكسید برابر است با : T-2(T-P)=2P-T ( PH معمولاص بالاتر از 10)

T

2

4- اگر P< در اینصورت قلیائیت كربنات 2 برابر قلیائیت فنل فتائلین (2P) و قلیائیت بی كربنات برابر است با اختلاف قلیائیت كل و قلیائیت كربنات ( PH بالاتر از 3/8 )

5-اگر P=O قلیائیت آب مربوط به بیكربنات است و PH نمونه آب كمتر از 3/8 است در این حالت قلیائیت بیكربنات برابر با قلیائیت كل میباشد .

قلیائیت بی كربنات

قلیائیت كربنات

قلیائیت هیدروكسید

نتایج تیتراسیون

T

0

0

T

2

P=0

(T-2P)

2P

0

P<

0

T

0

T

2

T

2

P=

0

2(T-P)

2P-T

P>

0

0

P

P=T

تعیین قلیائیت آب

وسایل مورد نیاز

– پی پت حجمی 500 میلی لیتری .

– بالن ژوژه یك لیتری .

– ارلن مایر 250 میلی لیتری

– همزن مغناطیسی

– بورت

نكات ایمنی

اسید كلریدریك : اسید كلریدریك یك ماده خورنده است از تماس با پوست و بدن اجتناب شود .

مواد شیمیائی مورد نیاز

– اسید كلریدریك 01/0 مولار

– محلول معرف فنل فتالئین

– محلول معرف متیل اورانژ

روش تهیه معرفها و محلولهای لازم

1- محلول معرف فنل فتالئین :

5/0 گرم پورد فنل فتالیئن را در 50 میلی لیتر الكل اتیلیك 95% حل كرده و به آن 50 میلی لیتر آب مقطر اضافه كنید . سپس قطرخ سود 01/0 نرمال به آن افزوده تا رنگ صورتی كم رنگ ظاهر شود .

2- محلول معرف متیل اورانژ :

05/0 گرم پودر متیل اورانژ را در 100 میلی لیتر آب مقطر حل كنید .

3- تهیه محلول كربنات سدیم :

برای این منظور حدود 5 گرم پودر كربنات سدیم را در دمای 25 درجه سانتیگراد و بمدت 4 ساعت قرار دهید سپس در دسیكاتور سرد نموده و معادل 5/2 گرم با تلرانس 2/0گرم از آن را در یك بشر 400 میلی لیتری وارد و توسط آب مقطر حل كنید . محلول حاصل را به طریقه كمی وارد بالن ژوژه یك لیتری كرده و به حجم برسانید .

توجه : پایداری این محلول بیش از یك هفته نبوده و بعد از آن بایستی محلول تازه تهیه گردد .

A

52.995

مولاریته محلول ساخته شده از رابطه زیر بدست می آید .

MC=

A = گرم كربنات سدیم توزین شده MC مولاریته كربنات سدیم

4- تهیه محلول اسید كلریدریك با مولاریته حدود 01/0

– 500 میلی لیتر آب مقطر را به یك بالن ژوژه یك لیتری وارد كنید .

– 85/0 میلی لیتر اسید كلریدریك 36% را به بالن فوق اضافه نمائید و سپس آب مقطر را به حجم برسانید.

5- استاندارد نمودن اسید كلریدریك :

– 50 میلی لیتر از اسید تهیه شده مرحله (4) را توسط پی پت حبابدار به یك ارلن مایر وارد كنید .

– چند قطره متیل اورانژ به آن اضافه كنید .

– محلول فوق را توسط كربنات سدیم تهیه شده تیتر نمائید .

Vc× Mc

50

6- محاسبه مولاریته اسید كلریدریك

Ma=

=MAمولاریته اسیكلریدریك

=Mcمولاریته محلول كربنات سدیم كه در قسمت 3 بدست می آید.

=VCحجم مصرفی كربنات سدیم كه توسط تیتراسیون بدست می آید .

تذكر : برای اطمنان از مولاریته محاسبه شده بهتر است این عمل سه بار انجام گرفته و میانگین سه عدد بدست آمده گزارش شود .

روش آزمایش :

توجه : برای اندازه گیری قلیائیت آب بلافاصله پس از باز شدن درب بطری نمونه بایستی اقدام به انجام آزمایش نموده و از قرار دادن زیاد از حد نمونه در معرض هوا خودداری كنید .

1- 50 میلی لیتر از نمونه را در یك ارلن مایر 250 میلی لیتر بریزید . دو قطره معرف فنل فتالئین به آن افزوده ، در صورت وجود كربناتها و هیدروكسیدها رنگ محلول صورتی میشود .

2- نمونه را توسط اسید كلریدریك 01/0 مولار تازایل شدن رنگ صورتی تیتر نمائید حجم اسید مصرفی در این مرحله را یادداشت نمائید . PH=8.3

3-دو قطره معرف متیل اورانژ اضافه نموده و تیتراسیون را تا پیدایش رنگ نارنجی متمایل به قرمز ادامه دهید . PH=4.6 حجم اسید مصرفی در این مرحله را نیز یادداشت كنید .

نكته :

اگر با اضافه كردن محلول معرف فنل فتالئین به نمونه تغییری حاصل نشد آزمایش را مستقیماً در مجاورت متیل اورانژ انجام دهید .

P × N × 50000

V

محاسبات

P × N × 50000

V

mgcao3/ litr قلیائیت فنل فتالئین بر حسب =

mgcaco3/Litr قلیائیت متیل اورانژ ویاكل بر حسب =

V = حجم نمونه

این محلول را در بطری پلی اتیلن ذخیره نمائید .

– محلول كلرور منیزیم 1/0 مولكول گرم در لیتر مقدار 3/20 گرم كلرو منیزیم هیدرات (mgcl26h2o) را تا 01/0 گرم تقریب وزن كرده و به یك بالن ژوژه و 1000 میلی لیتری كه مقدار 800 میلی لیتر آب مقطر در آن ریخته شده است بریزید . پس از بهم زدن و حل شدن این نمك در آب حجم محلول را با آب مقطر به یك لیتر برسانید . این محلول را در بطری پلی اتیلن ذخیره نمائید .

– محلول استاندارد كربنات كلسیم كه هر میلی لیتر آن معادل 1 میلی گرم كربنات كلسیم باشد مقدار 1 گرم كربنات كلسیم با دقت 001/0 گرم وزن كرده و به یك بشر 400 میلی لیتری كه دارای 100 میلی لیتر آب مقطر باشد بریزید قطره قطره ، اسید كلرئیدریك 1:1 بدان اضافه كنید تا نمك بطور كامل حل گردد .

محلول را سرد كرده و بدقت به یك بالن ژوژه 1000 میلی لیتری انتقال دهید بشر را چندین بار شسته و به بالن اضافه كنید . محلول را بشدت بهم زده و پس از سرد شدن كامل به حجم رسانیده و در یك بطری پلی اتیلن ذخیره نمائید .

این محلول را با EDTA استاندارد تیتر می كنیم سپس فاكتور آنرا بدست می آوریم در صورتی كه در مدت زمانی رسوب كرده چند قطره اسید اضافه می كنیم . به مرور رسوب حل می گردد .

– محلول بافر سختی : مقدار 10 گرم هیدارت سدیم ، 10 گرم سولفور سدیم ، 40 گرم سدیم تترابورات Na2B407 و 10 گرم سدیم پتاسیم تارتارات NakC4H406 را در یك لیتر آب مقطر حل كنید برای هر آزمایش 5/0 میلی لیتر از این محلول لازم است .

این محلول برای مدت 3 ماه پایدار می باشد.

– معرف سختی (بصورت محلول ) : مقدار 10 گرم اریو كروم بلاك تی را در 300 میلی لیتر محلول كربنات سدیم 2/0 درصد حل كنید این محلول را با الكل 99 درصد به حجم 1 لیتر برسانید با استفاده از محلول كربنات سدیم 1/0 نرمال ، PH محلول را به 9 برسانید .

برای هر بار آزمایش سختی 6-4 قطره از این معرف استفاده میشود . این محلول برای مدت 3 ماه پایدار میباشد .

– معرف سختی (بصورت پودر) : 5/0 گرم اریو كروم بلاك تی را با 100 گرم پودر كلرید سدیم آسیاب كرده و در بطری قهوه ای رنگ نگهداری میشود این پودر برای مدت یكسال اعتبار دارد .

– وسایل آزمایشگاهی شیشه ای شامل بورت ، پیپت ، ارلن مایر ، بشر ، بهم زن مغناطیسی ، ترازو و غیره.

– بافر PH10 : 5 گرم كلرور آمونیم در 100 سی سی آب مقطر حل كرده و در یك بالن ژوژه 250 سی سی میریزیم . سپس 25 سی سی آمونیاك NH3 به آن افزوده و با آب مقطر به حجم می رسانیم .

روش آزمایش :

با استفاده از استوانه مدرج مقدار 100 میلی لیتر از نمونه را اختیار كرده و در یك بشر 250 میلی لیتری بریزید . اگر غلظت نمونه بالا باشد مقدار كمتری از نمونه را به آب مقطر به حجم 100 میلی لیتر میرسانیم .

=Pمیلی لیتر اسید مصرفی در مقابل فنل فتالئین

=M میلی لیتر اسید مصرفی در مقابل متیل اورانژ فنل فتالئین

=N نرمالیته اسید مصرفی

اندازه گیری سختیها

روش اندازه گیری سختی كل

اصول روش

اندازه گیری مقدار كلسیم و منیزیم (سختی ) در آب بستگی به عكس العمل یونهای كلسیم و منیزیم با ماده شیمیایی دی سدیم اتیلن ، دی آمین تتراستیك اسید (ورسین) داشته كه در آب تشكیل یك كمپلكس می نماید .

برای انجام آزمایش نمونه را با محلول استاندارد و رسین و با استفاده از معرف شیمیائی اریوكروم بلاك تی تیتره مینمایند . از روی مقدار ورسین مصرف شده سختی آب اندازه گیری میشود .

مواد شیمیایی لوازم كار

محلول استاندارد و رسین كه هر میلی لیتر آن معادل 1 میلی گرم كربنات كلسیم است مقدار 446/7 گرم و رسین را تا 001/0 گرم تقریب توزین كرده و به یك بالن ژوژه 2000 میلی لیتری كه دارای 800 میلی آب مقطر می باشد انتقال دهید .

بالن را خواب بهم بزنید تا جسم شیمیائی كاملاً حل شود با استفاده از یك پیپت مقدار 1 میلی محلول 1/0 محلول را خوب بهم بزنید و سپس با محلول استاندارد كربنات كلسیم آنرا استاندارد نمائید .

COOH-CH2 COOH-CH2

N-CH2-CH2-N

COOH-CH2 COOH-CH2

– مقدار 5/0 میلی لیتر از محلول بافر به نمونه می افزائیم و محلول را با یك بهم زن مغناطیسی بملایمت میزنیم .

– مقدار 4 تا 6 قطره محلول معرف رنگی اریوكرم بلاك تی و یا 2/0 گرم پودر معرف سختی به محلول اضافه میكنیم در صورتیكه نمونه آب دارای سختی باشد رنگ محلول به رنگ قرمز در می آید .

– به آهستگی نمونه را با محلول استاندارد و رسین تیتره نمائید ، به مجرد تغییر رنگ از قرمز به آبی تیتراسیون را متوقف و حجم محلول و رسین مصرف شده را یادداشت نمائید .

V× F× 1000

V

محاسبات

سختی كل بر حسب كربنات كلسیم (PPM) =

=Vحجم و رسین مصرفی

=Fفاكتور ورسین

=Vحجم نمونه آب (ML)

عملیات مربوط به استاندارد كردن محلول و رسین

– با استفاده پیپت مقدار 10 میلی لیتر از محلول استاندارد كربنات كلسیم را به یك بشر 250 میلی انتقال دهید .

مقدار 90 میلی لیتر آب مقطر بدان اضافه كنید .

– مانند آنچه برای نمونه گفته شد در رابطه با افزایش محلول بافر و محلول اریوكروم بلاك تی عمل نمائید .

– محلول را باورسین تیتره كرده و پس از خاتمه فعل و انفعال مقدار و رسین مصرفی را یادداشت نمائید .

Mgcaco3

VEDTAml

Vcaco3

VEDTAML

– محاسبه فاكتور محلول ورسین بصورت زیر انجام میشود .

F= =

روش اندازه گیری سختی كلسیم در آب

محلولهای مورد نیاز :

الف: محلول استاندارد 01/0 مولار ورسین

ب: معرف موروكساید : 5/0 گرم موروكساید را با 100 گرم كلرور سدیم آسیاب كرده و در یك بطری قهوه ای نگهداری كنید .

ج: محلول سود 1 نرمال : مقدار 4 گرم سود را در 100 سی سی آب مقطر حل كرده و به حجم

روش آزمایش :

با استفاده از استوانه مدرج مقدار 25 سی سی نمونه را به یك ارلن مایر 100 سی سی انتقال داده به آن یك میلی لیتر سود 1 نرمال و مقدار كمی پودر موروكساید اضافه كرده و باورسین 01/0 نرمال تا ظهور رنگ بنفش تیتر می كنیم سپس مقدار مصرفی و رسین را در فرمول زیر قرار داده و مقدار كلسیم را محاسبه می كنیم .

V×F×1000

V

محاسبات

سختی كلسیم بر حسب كربنات كلسیم (PPM) =

تعیین مقدار یون كلر به روش مور

اصول روش

اساس این روش واكنش یون كلر (CL) با یون نقره (Ag+) و تشكیل رسوب نامحلول كلرید نقره و سپس تشكیل كرومات نقره آجری رنگ بر اثر واكنش بین یونهای اضافی نقره با یون كرومات در نقطه پایانی میباشد.

محدوده قابل استفاده روش

این روش برای اندازه گیری مستقیم یون CL از mg/1 10 تا mg/1150 بكار می رود .

مزاحمتها

عوامل زیر در این آزمایش ایجاد مزاحمت مینمایند .

– تشكیل نمكهای نامحلول بین یونهای برمید ، یدید ، سولفید و سیانید با یون نقره

– تشكیل كمپلكس بین یونهای آمونیوم و تیو سولفات با یون نقره

– احیاء یونهای كرومات توسط یونهای آهن دو ظرفیتی و سولفیت

– وجود تركیباتی مثل اكسید آهن هیدراته ، تشخیص نقطه پایانی را بعلت رنگ خود مشكل می سازند این مزاحمتها را می توان بوسیله استفاده از نمونه صاف شده تا حدی كاهش داد .

وسایل مورد نیاز

– بورت 25 میلی لیتری 1 عدد

– اربن مایر 250 میلی لیتری 2 عدد

– پیپت حجمی 50 تا 100 میلی لیتری

– بالن ژوژه 100 و 1000 میلی لیتری

محلولها و معرفهای مورد نیاز

– پتاسیم كرومات :

10 گرم پتاسیم كرومات را توزین نموده و به یك بالن ژوژه 100 میلی لیتری منتقل كنید ، سپس در مقدار آب مقطر حل نموده و محلول بدست آمده را با آب مقطر به حجم برسانید .

– محلول نیترات نقره 02/0 مولار :

10 گرم پودر نیترات نقره را بمدت نیم ساعت در دمای 150 درجه سانتیگراد قرار داده و سپس به دسیكاتور منتقل كنید . پس از سرد شدن دوباره توزین نمائید و مجدداً بمدت 15 دقیقه در دمای 150 درجه سانتیگراد قرار دهید . دوباره مراحل قبلی را تكرار كنید . اگر وزن نیترات نقره پس از توزین در مرحله سوم تفاوتی با مقدار وزن در مرحله اول نداشت مقدار 3974/3 گرم آنرا دقیقاً توزین نموده و به یك بالن ژوژه یك لیتری منتقل كنید و پس از حل كردن با آب مقطر به حجم برسانید . محلول اخیر را در یك بطری تیره رنگ نگهداری كنید .

– محلول سدیم كلرید :

یك گرم سدیم كلرید را در یك لیتری آب مقطر حل كنید .

روش آزمایش

1- 100 میلی لیتر از نمونه را بوسیله پیپت حبابدار به یك اربن مایر 250 میلی لیتر منتقل كنید

تذكر : اگر حجم مصرفی نیترات نقره كمتر از 5/1 میلی لیتر و یا بیتشر از 25 میلی لیتر باشد جهت تصحیح حجم نمونه به مسئول مربوطه مراجعه نمائید .

2- یك میلی لیتر از معرف پتاسیم كرومات به نمونه اضافه كنید .

3- PH محلول را بین 5/6 تا 5/9 بوسیله اضافه نمودن اسید نیتریك و یا هیدروكسید سدیم (بصورت قطره قطره )برسانیم .

4- نمونه را با محلول نیترات نقره 02/0 مولار تا ایجاد رنگ قرمز آجری تیتر كنید و حجم مصرفی را یادداشت نمائید .

5- 100 میلی لیتر آب مقطر (بعنوان شاهد) انتخاب نموده و طبق مراحل قبلی با نیترات نقره تیتر كنید و حجم مصرفی را یادداشت نمائید .

(VA-VB) × CA× 35453

VS

محاسبات

CL(mg/1)=

VA= حجم مصرفی نیترات نقره برای نمونه بر حسب میلی لیتر

=VBحجم مصرفی نیترات نقره برای شاهد بر حسب میلی لیتر

=CAمولاریته نیترات نقره

=VSحجم نمونه

تذكرات :

باید توجه داشت كه PH نمونه تا حد امكان بین 5/6-5/9 باشد در غیر اینصورت با اضافه كردن اسید نیتریك یا هیدروكسید سدیم ، PH را تنظیم نمائید .

اگر نمونه حاوی یون آمونیم باشد PH را بین 5/6 –7 تنظیم كنید .

روش آزمون محلول هیپوكلریت سدیم

1- هدف

این استاندارد روشهای آزمون محلول هیپوكلریت سدیم جهت مصارف عمومی را توضیح میدهد .این روش را می توان در مورد محلول تازه تولید شده و یا محلولهای مانده كه محتوی مواد تجزیه شده است بكار برد .

2- نكاتی در مورد نمونه برداری از محلول هیپوكلریت سدیم

تدابیر احتیاطی زیر بعلت اثر نامطلوب هیپوكلریت بر روی چشم و پوست باید مورد دقت قرار گیرد .

نمونه باید توسط یك ظرف شیشه ای تمیز و مناسب یا پلاستیكی بداخل یك بطری شیشه ای رنگین یا در منفذدار منتقل شود .

این محلول را در جای تاریك و خنك نگهداری كرده و آزمون باید بدون تاخیر انجام شود .

3- اندازه گیری مقدار هیپوكلریت و مقدار كلرفعال

3-1-روش الف :

3-1-1- اساس روش – این مواد با محلول ارسنیت سدیم تعیین مقدار میگردد . برای بدست آوردن حدود عیار سنجی باید تیتراسیون مقدماتی انجام شود سپس برای تیتراسیون دقیق بیشتر محلول ارسنیت سدیم یكدفعه افزوده شده و برای رسیدن به حدنهانی عمل تیتراسیون قطره قطره انجام می گیرد .

یادآوری – بیان غلظت هیپوكلریت سدیم بر حسب كلرفعال یك طریق قراردادی است مقدار كلرفعال 95/0 برابر مقدار هیپوكلریت سدیم موجود در نمونه است مقدار كلرفعال معرف خاصیت اكسید كنندگی محلول هیپوكلریت سدیم است .

هیپوكبریت سدیم تعریف می شود .

این مقدار كلر را ممكنست با مقدار معادل اكسیژن آن كه در هنگام تجزیه كامل هیپوكلریت سدیم به كلرور سدیم و اكسیژن تولید میگردد بدست آورد .

3-1-2- مواد شیمیائی – مواد لازم باید از نوع كاملاً خالص شیمیائی بوده و آب مقطر مصرفی باید مطابق استاندارد شماره 1728 ایران باشد .

– بی كربنات سدیم

– ارسنیت سدیم محلول 05/0 نرمال

– كاغذ آغشته به محلول بدور پتاسیم – نشاسته

3-1-3- روش آزمون – با تقریب 01/0 گرم مقداری از محلول را كه معادل تقریباً 5/1 گرم از هیپوكلریت سدیم باشد وزن نمائید این محلو را به یك بالن ژوژه 500 میلی لیتر منتقل نموده و به حجم برسانید 10 میلی لیتر از محلول رقیق شده را در یك ارلن مایر ریخته و 5/0 گرم بی كربنات سدیم بدان اضافه نمائید با محلول ارسنیت سدیم تیتر نموده و بعنوان شناساگر خارجی از كاغذ آغشته به یدور پتاسیم – نشاسته استفاده كنید . عمل تیتراسیون زمانی كامل خواهد بود كه اضافه كردن آخرین قطره ارسنیت سدیم موجب تولید رنگ آبی بر روی كاغذ نگرد . در ارلن مایر دیگری دو مرتبه 10 میلی لیتر از محلول رقیق شده در بالن ژرژه را ریخته و 5/0 گرم بی كربنات سدیم بدان بیفزائید . بر روی آن حجمی از محلول ارسنیت سدیم كه 5/0 میلی لیتر كمتر از حجم مصرف شده در آزمایش اول باشد افزوده سپس آزمون را طبق روش بالا بطوریكه كاغذ شناساگر در اثر یك قطره از محلول آبی رنگ نگردد ادامه دهید .

31/9 × T1

M1

3-1-4- محاسبه – مقدار درصد وزنی هیپوكبریت موجود (بر حسب NaOCL )

86/8 × T1

M1

برابر است با :

و مقدار وزنی كسر موجود در نمونه از رابطه

محاسبه می گردد.

T1 = حجم محلول ارسنیت سدیم 0.05 نرمال بکار رفته بر حسب ml

M1 = وزن نمونه برداشته شده بر حسب گرم

3-2- روش ب- اندازه گیری مقدار كلرفعال

3-2-1- اساس كار – كلر با یدورپتاسیم تركیب شده و تشكیل ید میدهد ید آزاد شده بوسیله تیوسولفات سدیم تیتر میشود .

3-2-2- مواد شیمیائی لازم

– اسید استیك گلاسیال

– محلول نشاسته

تیوسولفات سدیم 1/0 نرمال

– یدور پتاسیم

3-2-3- روش كار – 2 تا 3 گرم از بلور یدرو پتاسیم را در 50 میلی لیتر آب مقطر در یك ارلن مایر 250 میلی لیتر حل كنید 10 میلی لیتر اسید استیك گلاسیال اضافه كرده و سپس مقدار از نمونه را در سطح محلول وارد كنید كه مقدار تیوسولفات سدیم لازم در حدود 40 میلی لیتر باشد و با محلول تیوسولفات سدیم 1/0 نرمال تا تولید رنگ زرد كاهی تیتر كنید سپس یك میلی لیتر محلول نشاسته اضافه كرده و با از بین رفتن رنگ آبی تیتراسیون را خاتمه دهید .

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” کارآموزی -شركت لوله گستر اسفراین ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – کارآموزی -شركت لوله گستر اسفراین – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
کارآموزی شركت لوله گستر اسفراین ;روش آزمون محلول هیپوكلریت سدیم;تاریخچه شرکت لوله گستر اسفراین

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *