کار آموزی مکانیزم مخابرات 23 صفحه + doc

ارتباط مخابراتی سرخس با دنیای خارج اولین بار در سال 1315 هجری شمسی توسط یك رشته سیم مغز فولاد به صورت فیزیكی و با تیرهای چوبی بر قرار گردید در شهریور 1320 همزمان با حمله روس ها از شمال به ایران این خط ارتباطی قطع گردیده و مجدداً از سال 1323 اما از مسیر دیگری ارتباط دایر می شود

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 23

حجم فایل: 45 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

فهرست

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………1

نمودار سازمانی ………………………………………………………………………………………….2

انواع انتقال ………………………………………………………………………………………………3

انواع مراکز ……………………………………………………………………………………………..4

انواع سو ئیچینگ ……………………………………………………………………………………….6

سیگنالینگ ………………………………………………………………………………………………6

مراکز تلفن………………………………………………………………………………………………..7

مکانیزم مخابرات ………………………………………………………………………………………10

واحد سوئیچ ……………………………………………………………………………………………11

کارتهای موجود در سوئیچ …………………………………………………………………………….11

چک سوئیچ…………………………………………………………………………………………….12

راه اندازی یک مرکز…………………………………………………………………………………..13

شبکه های خصوصی مجازی (V P N ) ………………………………………………………………….16

دسته بندی V P N بر اساس رمز نگاری ……………………………………………………………….17

دسته بندی V P N بر اساس لایه پیاده سازی ………………………………………………………….17

دسته بندی V P N بر اساس کارکرد تجاری……………………………………………………………..19

مختصری درباره تئوری V P N ………………………………………………………..19

پیاده سازی V P N ………………………………………………………………..20

پرتکل های مورد استفاده……………………………………………………………….21

مقدمه:

ارتباط مخابراتی سرخس با دنیای خارج اولین بار در سال 1315 هجری شمسی توسط یك رشته سیم مغز فولاد به صورت فیزیكی و با تیرهای چوبی بر قرار گردید.

در شهریور 1320 همزمان با حمله روس ها از شمال به ایران این خط ارتباطی قطع گردیده و مجدداً از سال 1323 اما از مسیر دیگری ارتباط دایر می شود

در سال 1352 پنجاه خط مغناطیسی در سرخس دایر كه این مقدار در سال 1353 به 200 خط و در سال 1357 به 440 خط افزایش می یابد.

پس از انقلاب شكوهمند اسلامی ایران و در سال 1363 مركز تلفن سرخس احداث و 1000 شماره الكترو مكانیكی (EMD) نصب و راه اندازی شد.

در سال 1374 سوئیچ فوق جمع آوری و به جای آن سوئیچ 3000 شماره های دیجیتال ERICSSON نصب و راه اندازی گردید. در سال 1377 این مقدار به 5000 شماره ERICSSON و در سال 1380 به 8000 شماره افزایش یافت. در سال 1381 نیز سوئیچ 10000 شماره PARSTEL نصب و راه اندازی گردید.

در سال 1384 با اضافه شدن تقاضا بیش از ظرفیت سوئیچ را تغییر داده و سوئیچ ZTE كه قابلیت 12000 شماره را دارد و قابل ارتقا نیز می باشد.

نمودار سازمانی:

مخابرات یعنی انتقال اطلاعات ( پیام ) یا ارتباط میان مشتركین بدین صورت كه امواج ساطع شده از انسان را كه میرا هستند را به امواج پایدار الكتریكی تبدیل كرده و آن را انتقال داده و به مقصد می رساند

انواع انتقال:

1- سیم تلفنی:

از این نوع ارتباط در فواصل كوتاه و داخل شهر استفاده می شود

2- فیبر نوری:

برای ارتباطات راه دور و نیز ارتباطاتی كه حجم بسیار زیادی دارد استفاده می شود.

از فیبر نوری برای ارتباطات بین شهری و نیز ارتباطات بین دو مركز كه در داخل شهر قرار دارد استفاده می شود.

3- انتقال هوایی:

برای ارتباطات بین شهری و حتی بین المللی استفاده می شود. كه شامل سه نوع ارتباط است:

الف- انتقال موازی با زمین

در این نوع انتقال امواج موازی سطح زمین ارسال می شود.لازم به ذكر است امواج بالاتر از 80 كیلو متر از سطح زمین نمی رود.

ب‌- ارسال هوایی:

در این نوع ارسال از خاصیت منعكس كنندگی جو زمین استفاده می شود ، ارتفاع امواج می توانند بین 80 تا 400 كیلو متر باشد.انعكاس جو زمین در شب به مراتب بیشتر از روز می باشد ، بنابراین در شب دریافت اطلاعات به مراتب خیلی بهتر از روز می باشد.

پ- ارسال ماهواره ای

در این نوع ارسال فركانس سیگنال ارسالی به مراتب خیلی بیشتر از دو حالت قبلی است.

تلفن های ابتدایی

ابتدایی ترین سیستم یك دهنی و یك گوشی بوده ، مكانیزم آن به گونه ای بود كه یك كاسه فلزی كه داخل آن براده های زغال قرار داشته و یك صفحه دیاگرام كه با كاسه كاملاً عایق شده بود و یك باتری كه بتوان نوسانات صوتی را به نوسانات الكتریكی تبدیل نمود و از طریق جفت سیم به گوشی شخص مورد نظر بفرستد.

نوسانات نوسانات

گوشی

میكروفن

))) ________________________ )))

صوتی نوسانات الكتریكی صوتی

ابتدایی ترین ارتباط ، ارتباط خانگی بود كه در این سیستم از هر مشترك به مشتركهای دیگر یك جفت سیم كشیده شده این نوع ارتباط به هیچ وجه به صرفه نمی باشد و نیز یك شبكه تار عنكبوتی بسیار پیچ در پیچ بوجود می آید.

انواع مراكز:

1- مراكز دستی

در این نوع مراكز به هر مشترك یك جفت سیم داده شده بود و مشترك برای ارتباط لازم بود تا هندل تلفن را بچرخاند كه فركانس 25 هرتز بوجود می آمد و با باتری در مركز زنگ به صدا درمی آمد در آنجا شخص به صورت دستی ارتباط را با مشترك مورد نظر برقرار می نمود.اشكال این مراكز این بود كه با زیاد شدن تقاضا مركز قادر به جواب گویی به تمامی مشتركین را نداشت.

2-مراكز تلفن الكترو مكانیك

در این مراكز از بازوهای الكترو مكانیكی استفاده می شود برای وصل دو مشترك A تا B مكانیزم به گونهای است كه هنگامی كه مشترك A شماره خود را گرفته بازو AS برروی آن قفل شده تا ارتباط را برقرار نماید بعد به وسیله بازوهای ІGWشماره اول ПGW شماره دوم ШGW شماره سوم و… تا شماره آخر كه با بازوی LW گرفته شده و ارتباط میان دو مشترك برقرار می شود.

3- مراكز تلفن الكترو مكانیك با كنترل الكترونیكی

همان مراكز تلفن الكترو مكانیك می باشد با این تفاوت كه بعضی از قسمتهای كنترلی آن با كارتهای الكترونیكی كار می نمود.

4-مراكز الكترونیكی

بعد از ساخت یكسو كننده ها و دیودها و ترانزیستورها و پیشرفت صنعت وسایل الكترو مكانیكی مخابراتی جای خود را به وسایل الكترونیكی داد كه از انواع آن می توان به XT BIX اشاره نمود.

5- مراكز دیجیتالی

بعد از مراكز الكترونیكی مراكز دیجیتالی بر سر كار آمد كه در آن به جای سلكتورها از مالتی پلكسرها استفاده شد.

6- مراكز SPC

بعد از مراكز الكترو مكانیكی روند رشد وسایل مخابراتی بسیار زیاد بود به گونه ای كه وقتی مراكز الكترو مكانیكی شروع به جمع آوری شد مراكز سوئیچ یا همان SPC روی كار آمد كه به آن مراكزی با برنامه های ذخیره شده گفته می شود و در آن هم سخت افزار و هم نرم افزار بكار رفته است.از مواردی كه می توان نام برد (سوئیچ های خارجیS12 EWSD NEAX614 CDC98و سوئیچ های مونتاژ ایران پارستل ، كیاتل ، عصر).

انواع سوئیچینگ:

1- سوئیچینگ مداری

در این روش برای انتقال اطلاعات بین دو ماشین ابتدا یک اتصال فیزیکی بین مبدا و مقصد برقرار می شود در این روش خطوط ارتباطی گیرنده و فرستنده از نظر الکتریکی به هم متصل می شوند .

2- سوئیچینگ پیام

در این روش که صرفا مختص انتقال داده های دیجیتال است هر ایستگاه یک اتصال دائمی و همیشه وصل با مر کز سوئیچ خود دارد .

سیگنالینگ:

زبان ارتباطی بین سیستم ها را سیگنالینگ می گویند.

از انواع آن می توان بهE&M R1 R2 NO0 NO1 … NO7)) اشاره نمود.

سیستمی كه در ایران كار می نماید از نوع NO7 مدل كانال مشترك یا ‍‍CCS می باشد.

مراكز تلفن:

1- مركز تلفن شهری

ارتباط را میان مشتركین داخل شهر برقرار می نماید.

2- مركز تلفن بین شهری(STD)

ارتباط را میان مشترك داخل شهر و مشترك خارج از شهر برقرار می نماید.

كه شامل سه بخش LX PC SC می باشد.

كه می توان مكانیزم زیر را برای آن تعریف نمود.

مشتركی كه در شهر كاشمر می باشد می خواهد با مشتركی كه در شهر لاهیجان است تماس بگیرد بنابراین از LX كاشمر به PCتربت حیدریه ارتباط برقرار می شود و از آنجا به PC رشت ارتباط برقرار می شود اگر ارتباط برقرار شود به LX لاهیجان رفته و ارتباط برقرار می شود اگر DR1 برقرار نشد آنگاه از DR2 ارتباط برقرار میشود و به PC رشت رفته و از آن به LX لاهیجان می رود اگر باز هم از DR2 ارتباط برقرار نشد به SC مشهد می رود و از آن دوباره از خط LCR1 ارتباط برقرار می نماید و اگر ارتباط برقرار نشد از خط LCR2 ارتباط را برقرار می كند به نزدیكترین راه DR و به دورترین راه LCR می گویند.

3- مركز تلفن بین المللی(ISC)

ارتباط را میان مشترك داخل كشور و مشترك خارج از كشور برقرار می نمایداگر ارتباط بین المللی داشته باشیم همان فرایند بالا را انجام می دهیم با این تفاوت كه با مشترك خارج از كشور تماس برقرار می شود و تا SC تهران سعی به برقراری ارتباط می كند

مراكز در شهرستانها:

1- شهرستانهای كوچك:

به علت فاصله كم شهری یك مركز پاسخ گوی تمام شهر می باشد

2- شهرستانهای متوسط :

شهرهای متوسط به علت بزرگی نصبی ، معمولاً فاصله زیاد مشترك با مركز ایجاد مشكل می نماید بنابراین از دو مركز استفاده می شود و برای ارتباط میان آنها از فیبر نوری استفاده می شود

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” کار آموزی مکانیزم مخابرات ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – کار آموزی مکانیزم مخابرات – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
شبکه های خصوصی مجازی;دسته بندی بر اساس رمز نگاری;انواع سوییچینگ;مركز تلفن بین المللی ISC

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *