گزارش كارآموزی آموزش و راهنماهای فیلرگیری موتور (پیكان ، پژو RD ) 22 صفحه + doc

گزارش كارآموزی آموزش و راهنماهای فیلرگیری موتور (پیكان ، پژو RD ) در 22 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: گزارش کارآموزی و کارورزی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 22

حجم فایل: 18 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

گزارش كارآموزی آموزش و راهنماهای فیلرگیری موتور (پیكان ، پژو RD ) در 22 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مختصری بر فعالیتهای انجام شده در دوره كارآموزی 1

بازكردن گیربكس وبستن آن 3

تعویض واشر سر سیلندر اتومبیل پیكان پژو RD 6

تعمیر دیفرانسیل 10

نصب و تنظیم میل بادامك 12

تنظیم كردن میل بادامك 18

لیفتر های هیدرولیك 23

لیفتر های سفت 24

تعویض كردن كلاج ماشین 26

سر و صدای كلاچ 36

ضربانهای پدال كلاچ 39

بسمه تعالی

مختصری بر كارهای انجام شده در دوران كارآموزی

1) فیلرگیری اتومبیلهای پیكان و پژو RD (هر دو یك موتور دارند) كه به شرح زیر می باشد :

ابتدا درب سوپاپ را باز كنیم و بعد با چرخاندن میل لنگ (بوسیلة چرخاندن پروانه) سیلندر (1) را در حالت قیچی قرار داده و سیلندر (4) را فیلرگیری می كنیم . (فیلر 30 برای سوپاپ دود و فیلر 25 برای سوپاپ هوا) بعد سیلندر 3 را قیچی كرده سیلندر 2 را فیلرگیری می كنیم . سپس سیلندر 4 را قیچی كرده 1 را فیلرگیری می كنیم و در انتها سیلندر 2 را قیچی كرده و 3 را فیلرگیری می كنیم .

2) میزان فرمان اتومبیل پیكان و پژو RD

ابتدا ماشین را روی چاله سرویس می آوریم بعد با میلة مخصوص فاصلة جلوی دو چرخ جلو را اندازه می گیریم سپس فاصلة عقب دو چرخ جلو را اندازه می گیریم كه باید 4 تا 6 میلیمتر بیشتر باشد كه در غیر این صورت اگر فاصله كمتر بود با بلندتر كردن میلة اتصال (بوسیلة شل كردن پیچ آن) و اگر فاصله بیشتر بود با كوتاه تر كردن میلة اتصال (بوسیله سفت كردن پیچ آن) این كار را انجام می دهیم و در پایان برای اطمینان این كار را دوباره انجام می دهیم .

3)تعویض روغن و فیلتر روغن موتور :

برای تعویض روغن و فیلتر روغن موتور ماشین را روی چاله سرویس می بریم و با بازكردن پیچ ته كارتر روغن سوخته را خارج می كنیم . پیچ را سفت كرده و بعد از بالا روغن تازه را در موتور می ریزیم (تعویض روغن معمولاً پس از 2 تا 3 هزار كیلومتر كاركرد انجام می شود ).

4)باز كردن گیربوكس و بستن آن روی ماشین :

برای بازكردن گیربوكس ابتدا اتصالات به آن را باز می كنیم كه به این شرح می باشند . ابتدا پیچ استارت را باز می كنیم بعد كلاچ را باز می كنیم . سپس گاردان را باز كرده و بعد از آن پیچهای اتصال به موتور را باز می كنیم از داخل اتومبیل دسته دنده را از گیربوكس جدا می كنیم و در انتها پیچهای اتصال به بدنه را باز می كنیم و با تكان دادن گیربوكس و كشیدن آن رو به عقب با درآمدن شافت ورودی گیربوكس آزاد می شود .

برای بستن گیربوكس خلاف كارهای بالا را انجام می دهیم و برای جازدن آن شافت ورودی برای اینكه شافت راحت جا برود باید موتور كمی رو به پائین متمایل شود كه برای این كار لوله اگزوز را به طرف پائین می كشیم .

5) تعویض لنت ترمز (ترمزهای دیسكی) در اتومبیل های پیكان و سمند و سایر اتومبیلهای ساخت ایران خودرو :

ابتدا چرخ را باز كرده بعد (H پین ها) را كه نگهدارنده لنت هستند باز می كنیم لنتها را در آورده و لنت جدید را قرارمی دهیم (H پین ها) را جا زده و چرخ را می بندیم .

6) بالانس كردن چرخهای اتومبیل (بوسیلة دستگاه بالانس)

ابتدا چرخ را باز كرده و روی دستگاه می بندیم . دستگاه را روشن كرده و اطلاعاتی شامل شعاع لاستیك شعاع رینگ و فاصلة لبة رینگ تا دستگاه را به رایانه دستگاه می دهیم و دكمه استارت را می زنیم چرخ شروع به چرخیدن می كند و پس از پایان اعمال نیرو توسط دستگاه كه به صورت خودكار انجام می شود چرخ می ایستد .

حال روی صفحة نمایشگر دو ردیف چراغ روشن می شود كه روی هر ردیف شماره ای نوشته می شود ، چرخ را می چرخانیم تا یك طرف چراغهایش بطور كامل روشن شوند در همان جا چرخ را نگهداشته و به میزان عدد نوشته شده روی آن ردیف چراغ در همان طرف چرخ و در موازات محور چرخ وزنه ای را به رینگ وصل می كنیم و در انتها دوباره آنرا چك می كنیم .

7) در آوردن و جا زدن دیفرانسیل پیكان و پژو RD :

ابتدا چرخهای عقب را باز كرده و بعد بوسیله پولوس كش پولوسها را در می آوریم بعد گاردان را باز می كنیم و روغن دیفرانسیل را تخلیه می كنیم بعد پولوسها را به خارج می كشیم و دیفرانسیل را در می آوریم بعد از تعمیر نیز ابتدا پولوسها ره به طرف پایین فشار می دهیم و بعد از جا زدن دیفرانسیل آنها را به طرف داخل فشار می دهیم تا جا بروند و بقیه پیچهای قسمتهای دیگر را می بندیم . (اشكال دیفرانسیل به علت فاصله افتادن بین كرانویل و پینیون است یا خورده شدن دندهای یكی از آنها).

8) تعویض واشر سرسیلندر اتومبیلهای پیكان و پژو RD :

این كار زمانی انجام می شود كه واشر سرسیلندر بسوزد كه در این صورت آب و روغن در موتور قاطی می شوند و موتور خوب كار نمی كند . برای تعویض واشر سرسیلندر ابتدا درب سوپاپ را باز می كنیم سپس آب رادیاتور را تخلیه می كنیم بعد لوله اگزوز را باز می كنیم (اگر موتور انژكتوری را باز كنیم) و سایر قسمتهای آن را باز كنیم سپس پیچهای اتصال دهندة الاكولنگی سوپاپها را كه آنها را به موتور وصل می كنند باز كنیم و در انتها پیچهای سرسیلندر را به صورت حلزونی(از وسط به طرف بیرون) باز می كنیم .

بعد سرسیلندر را شسته و تمیز می كنیم بعد به وسیلة چسب اكواریوم واشر جدید را می چسبانیم و بعد اتصالات هوا و دود به موتور را با قرار دادن واشر جدید و چسباندن آن به موتور وصل كرده و پیچهای آنرا می بندیم بعد برای بستن سرسیلندر از تركمتر كه وسیله ای است كه ماكزیمم نیرو را تنظیم می كند استفاده می كنیم بعد الاكلنگی سوپاپها را بسته و فیلرگیری می كنیم و سایر قسمتها را كه باز كرده ایم می بندیم و آب رادیاتور را از آن می ریزیم و برای امتحان چند دقیقه ای موتور را می گذرانیم تا در جا كار كند .

9) تنظیم كلاچ (كلاچهای هیدرولیك)

ابتدا كلاچ را می گیریم تا ببینیم در كجا عمل می كند . اگر خیلی بالا یا پائین بگیرد با پیچاندن پیچ تنظیم شیش كلاچ این عیب را برطرف می كنیم .

10) تنظیم ترمز هیدرولیكی :

در سیستم هیدرولیكی ممكن است كه هوا وارد لوله شود و در هنگام فشار دادن پدال ترمز به علت وارد نشدن نیروی كافی به پمپ پائینی ترمز عمل نكند كه برای رفع این اشكال ابتدا چندبار پدال را فشار می دهیم تا به اصطلاح پر شود بعد پدال را پائین نگه داشته و بوسیلة پیچ هواگیری هوای آنرا خارج می كنیم این كار را ادامه می دهیم تا هوای سیستم به كلی خارج شود و ترمز با فشار دادن پدال ترمز به راحتی كار كند و دیگر احتیاجی به چند بار فشار دادن پدال ترمز نباشد .

11) بستن ترموستات در سیستم خنك كاری :

كار ترموستات این است كه نگذارد دمای آب از حد معینی پائین تر رود كه آنرا در فصل سرما برای زود گرم شدن موتور و كاهش استهلاك موتور بر روی سیستم خنك كاری نصب می كنند .

طریقة عمل كردن ترموستات به این صورت است كه وقتی آب در مجاری عبور آب در سیلندر به حركت درآمد و گرمای موتور را گرفت گرم می شود و به رادیاتور برمی گردد و پس از خنك شدن دوباره به موتور برمیگردد . اما در فصل سرما با بستن ترموستات در مسیر آب گرم شده از گرمای موتور تا به دمای 73درجه سانتیگراد نرسد . ترموستات به آن اجازة عبور را نمی دهد و به این ترتیب موتور زودتر به دمای مناسب می رسد .

برای بستن ترموستات دریچة آنرا باز كرده آنرا در محل قرار داده و سپس واشر آب بندی را روی آن می چسبانیم و بعد پیچهای درپوش آنرا سفت می كنیم .

12) تعمیر دیفرانسیل :

برای این كار بعد از باز كردن دیفرانسیل از روی ماشین پیچهای دو قطعة نگهدارنده را باز می كنیم روی یكی از دنده های كرانویل كمی رنگ می زنیم و قبل از خشك شدن كمی آنرا می چرخانیم تا با دنده های پینیون درگیر شود بعد جای رنگ را می بینیم اگر در طرف بیرونی دنده های پینیون اثر رنگ بود در طرف پینیون چند قطعه واشر(به میزان لازم كه با توجه به كار عملی و تجربه بدست می آید تعداد واشرها معین می شود) قرار می دهیم و اگر در طرف داخلی دنده های پینیون اثر رنگ بود در طرف كرانویل چند قطعه واشر قرار می دهیم بعد قسمت نگهدارنده را می بندیم و دیفرانسیل را روی ماشین سوار می كنیم .

13) تعمیر چهار شاخ گاردان :

بعد از باز كردن گاردان از روی ماشین بوسیلة گیره و خار جمع كن خارهای چهار شاخ گاردان را درآورده و بوسیلة ضربه زدن پیستونهای آنرا درآورده و بعد از تعمیر و روغن كاری آنها را سرجایشان قرار داده و خارهای آنها را جا زده و گاردان را روی ماشین سوار می كنیم .

باز كردن گاردان از روی ماشین بوسیلة باز كردن چهار پیچ اتصال دهندة آن به دیفرانسیل انجام می پذیرد .

14) تعمیر كلاچ اتومبیلهای پیكان و پژو RD‌ :

بعد از باز كردن گیربوكس و جداكردن كلاچ ممكن است با یكی از عیوب كلی زیر مواجه باشیم :

صاف شدن لنت صفحه كلاچ كه با لنت كوبی جدید جبران می شود .
تاب داشتن صفحه كلاچ كه در این صورت صفحه كلاچ تعویض می شود .
صاف شدن و خورده شدن هزار خاری توپی صفحه كلاچ كه در این صورت نیز صفحه كلاچ تعویض می شود .
خورده شدن و آسیب دیدن بلبرینگ كلاچ كه به علت زیاد قرار دادن پا بر روی كلاچ صورت می گیرد و باید در این صورت آنرا تعویض كرد .

نصب و تنظیم میل بادامك جدید

این دستورات یك راهنمایی اساسی برای نصب میل بادامك را برای شما مهیا می سازد و باید توسط یك تست دقیق كامل شود. اغلب خرابی های میل بادامك نو بیشتر به نصب نادرست مربوط می شود تا به نقایص موجود در میل بادامك یا لیفترها :
تعویض كردن كلاج ماشین

رفع مشكلات و آزمایش دقیق

به استثناء تنظیمات ، تنها راه تعمیر یك كلاج (متحرك )عوض كردن آن است نصب یك كلاج جدید بسیار سهل و آسان است اما باید مطمئن باشید كه كارتان را بدرستی انجام دادهاید چرا كه اگر اشتباهی صورت گیرد مجبور می شوید كه محور انتقال قدرت را دوباره پائین بگذارید وكاری كه شما دوست ندارید بیش از یك بار انجام دهید باید انجام دهید و بهترین كار این كه با یك واحد خدماتی كه خدمات وسیله نقلیه شما را انجام می دهد مشورت كنید.

در اینجا ما مراحل عمومی تعویض كردن یك كلاج را بررسی می كنیم . ابتدا اتصال مثبت باتری را بر می داریم سپس در حالیكه كه زیر كاپوت كار می كنیم كه محور انتقال قدرت را برای تعویضی بوسیله ای قطع كردن سیم كلاج و یا سیلندر هیدرولیك آماده می كنیم بنابراین قطع كردن این موارد باعث می شود كه محور انتقال قدرت از جای خود حركت نكند . این بقیه موارد . اگر شك دارید كه چه مواردی باید بر طرف شود می توانید به كتاب راهنما مراجعه كنید سپس یك تكه چوب پشت چرخ های عقب بگذارید و جك را زیر ماشین بزنید و كاری نكنید كه ماشین از زمین بلند شود وقتی كه این امر شامل پیچ و مهره های شافت اكسل و محور انتقال قدرت هم می شود برای جدا كردن محور انتقال قدرت شما باید ابتدا یا چند عدد از پایه های موتور را باز كنید البته قبل از اینكه پایه های موتور را كنید شود باید چیزی را برای مهار كردن موتور قرار دهید در بیشتر ماشین های این امكان وجود دارد كه بوسیله یك جك زیر كارتر ماشین موتور را مهار كرد اما در بعضی ماشین ها یك میله ای ساپورت موتور وجود دارد كه این میله باعث می شود كه در حالیكه محور انتقال قدرت باز شده باشد موتور به صورت آویزان و طوری كه از زیر كاپوت آن بتوان آن را نصب كرد دوباره می توانید برای انجام كار صحیح و روشی درست به كتابچه راهنما مراجعه كنید .

برای جدا كردن محور انتقال قدرت از موتور محور انتقال قدرت را با یك جك مهار كنید و سپس پیچ مهره های دور فلایویل را باز كنید و سپس محور انتقال قدرت را از موتور دور كنید تا اینكه شافت وردی صفحه كلاج نمایان شود سپس پائین محور انتقال قدرت را به طرف زمین قرار داده و آن را بچرخانید و از ماشین جدا كنید وقتی محور انتقال قدرت را جدا كردید شما می توانید به صفحه كلاج دسترسی داشته باشید پیچ و مهره های دور صفحه فشار را باز كنید سپس صفحه و دیسك كلاچ را جدا كنید. اصطكاك بین سطح فلایویل را تست كنید اگر خش افتاده بود و یا نقاطی از آن داغ شده بود آن مشكلات را باید رفع كنید و به وسیله دستگاه تراش باید مشكلات بوجود آمده رفع شود و دوباره نصب شود و این را به خاطر داشته باشید كه هر جه سطح دیسك را تراش دهید حالت شكنندگی آن بیشتر می شود اگر فلایویل شما تراشیده شنده باشد شما می توانید با كاغذ سمباده نرم این كار را انجام دهید وقتی فلایویل را تست می كنید سعی كنید بلبرینگ كلاچ و بوش مركزی فلایویل را تست كنید. خار بلبرینگ را نباید چرب و روغنكاری كنید و نگاه كنید كه سائیدگی و خوردگی نداشته باشد. اگر در مورد كیفیت آن شك دارید آنرا عوض كنید و یك نو جایگزین كنید برای اینكه مطمئن شوید روغن از پشت فلایویل نشت نمی كند چون اگر روغن به سطح كلاچ برسد باعث ضربه زدن و گیر كردن آن می شود و این اصل مهم است كه هر دو سطح باید به نحو تراشیده شود و یا لغزندگی آنها به یك صورت باشد اگر فلایویل بیش از حد تراشیده شود باعث سر خوردن كلاچ روی صفحه فشار بلبرینگ می شود و می تواند باعث آزاد گشتن كلاچ شود باید با استفاده از واشر میان میل لنگ و فلایویل كاری كنید كه كلاچ بتواند به راحتی در بلبرینگ آزاد كار كند اگر چه ممكن است یك فلایویل فرسوده در تست RPM بسوزد و تنها راه تعمیر كردن آن جایگزین كردن یك فلایویل نو است و این كار یك كار مطمئن و بی خطر است . كار دیگر كه باید انجام دهید تست كردن شافت محور ورودی انتقال است و اگر از اطراف آن روغن نشت كند آن را تعویض كنید. و بعد از آن دنبال نشت روغن در پشت موتور بگردید اگر بیشتر از چند قطره باشد دلیل این امر ممكن است انتقال زود صفحه كلاچ باشد یك نشانه روی فلایویل بگذارید بنابراین با این كار شما می توانید آن را به درستی نصب كنید(روی میل لنگ) . فلایویل را از جای خود درآورید و كاسه نمدهای كهنه را هم عوض كنید خیلی با دقت یك (كاسه نمد) جدید بدون واشر كاسه نمد را نصب كنید سعی كنید با ابزار نصب كاسه نمد یا با یك تكه چوب این كار را انجام دهید .بعد از آن سطح میل لنگ را چك كنید و قسمتهای خورده و فرسوده شده را تعمیر كنید همینطور بوشهای موتور ، چون عدم تعمیر به موقع آنها باعث نصب كردن یك دستگاه فلایویل جدید خواهد بود.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” گزارش كارآموزی آموزش و راهنماهای فیلرگیری موتور (پیكان ، پژو RD ) ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – گزارش كارآموزی آموزش و راهنماهای فیلرگیری موتور (پیكان ، پژو RD ) – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
گزارش کاراموزی آموزش و راهنماهای فیلرگیری موتور (پیكان ، پژو RD );کاراموزی آموزش و راهنماهای فیلرگیری موتور (پیكان ، پژو RD );کارورزی آموزش و راهنماهای فیلرگیری موتور (پیكان ، پژو RD );دانلود گزارش کارآموزی آموزش و راهنماهای فیلرگیری موتور (پیكان ، پژو RD );آموزش و راهنماهای فیلرگیری موتور (پیكان ، پژو RD );آموزش و راهنمایی; فیلرگیری موتور

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *