گزارش كارآموزی باردهی ترانسفورماتور 44 صفحه + doc

گزارش كارآموزی باردهی ترانسفورماتور در 44 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: گزارش کارآموزی و کارورزی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 44

حجم فایل: 32 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

گزارش كارآموزی باردهی ترانسفورماتور در 44 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه

باردهی ترانسفورماتور 1

شرایط پارالل كردن 2

تنظیم ولتاژ 5

مراقبت و نگهداری از ترانس های قدرت 9

دژنكتورها 14

اندازه گیری زمان قطع و وصل كلید 17

سكسیونرها 18

ترانسفورماتورهای ولتاژ 23

ترانسفورماتورهای جریان 25

راكتورها 29

فیوزها 31

برقگیرها 33

تست دوره ای تجهیزات 36

نیروگاهها و پست های برق 38

زمین حفاظتی در تجهیزات الكتریكی 44

بازرسی و تست شبكه اتصال زمین 50

كابلهای قدرت سه فاز 50

استفاده از فیلتر ترموسیفون در ترانسفورماتور 53

باردهی ترانسفورماتور

ابتدا باید گفته شود كه كه مطلوب ترین شرایط برای كار یك ترانس این است كه با تمام ظرفیت تحت سرویس بوده و ایزولاسیون آن نیز نباید از حد مجاز تجاوز ننمایند.

اضافه بار مجاز

عملا منحنی مصرف بار الكتریكی كه در طول شبانه روز غیر یكنواخت بوده و در فاصله زمانی مشخصی مقدار ماكزیمم خود را خواهد داشت .

از طرف دیگر با توجه به این حقیقت كه عمر مفید هر نوع از عایق های الكتریكی پس از جذب میزان معینی حرارت به اتمام می رسد می توان در ماقع پیك بار ترانس را به صورتی تحت اضافه بار قرار داد كه اضافه فساد عایق در این پریود درست به اندازه كمبود فساد آن در زمان مینیمم بار باشد .

به این ترتیب عایق عمر مفید معین شده خویش را حفظ نموده و دچار خرابی زودرس نخواهد گردید . این اضافه بار كه معمولا به صورت درصدی از بار نامی بیان می شود بستگی به میزان غیر یكنواختی منحنی بار روش خنك كردن ترانس و ضریب انتقال حرارت آن دارد . اضافه بار مجاز برای زمان های كوتاه برای ترانس به شرح زیر می باشد .

ترانس ها را به یكی از روش های زیر خشك می نمایند :

1- خشك كردن ترانس در خود تانك و به كمك حرارت ناشی از تلفات مس و یا تلفات آهن در شرایط خلا و یا بدون آن .

2- خشك كردن در داخل خود تانك و به كمك هوای گرم وخشك كه توسط یك منبع خارجی تولید شود .

3- خشك كردن به كمك حرارت ناشی از یك منبع خارجی و بدون شرایط خلا .

بررسی وضعیت عایق سیم پیچ ها از نظر میزان رطوبت اصولا باید در شرایط تانك بدون روغن صورت گرفته و اندازه گیری پارامترهای عایق در خلال علیات خشك سازی نیز باید به طور مرتب تا زمانیكه این پارامترها به زمانیكه این پارامترها به میزان ثابت خود برسند ادامه داده شود.

دژنگتورها

دژنگتورها ی فشار قوی بدون شك از مهمترین تجهزات كلید خانه ها به شمار می روند كه نقش انها قطع و وصلمدار در وضیعت عادی و هم چنین در تحت شرایط اضافه بار غیر مجاز اتصال كوتاه و یا هر نوع حادثه غیر نرمال دیگر است .

وقتی كه یك دژنگتور قطع می شود تا مدتی ارتباط مدار در دهانه كنتاكت های ان به وسیله قوس الكتریكی برقرار می ماند . به همبن جهت دژنگتور باید مجهز به لوازمی برای كنترل و قطع قوس و پیشگیری از بازگشت مجدد آن باشد .

در دژنگتورهای روغنی به علت خشك شدن قوس و همچنین افزایش فشاری كه در اثر تجزیه روغن پیش می آید شرایط لازم برای بقا قوس یه میزان زیادی تضعیف شده و از آن طرف به دلیل افزایش فاصله كنتاكت ها اطفا جرقه در پریودهای بعد از گذشتن منحنی جریان از اولین نقطه صفر براحتی میسر می شود . یادآور می شود كه روغنی كه در اغلب دژنگتورهای روغنی مورد استفاده واقع می شود همان روغن ترانس می باشد .

دژنگتورهای دیگری نیز وجود دارند كه در آن ها از انواع گازها افزایش طول قوس به روش الكترومغناطیسی یا لوازم دیگر جهت تسهیل و تسریع امر اطفا استفاده می شود .

انواع مختلف دژنگتورها را می توان به شرح زیر دسته بندی نمود :

الف ) دژنگتورهای پر روغن كه در آن ها روغن علاوه بر خاموش نمودن جرقه نقش ایزولاسیون هادیهای جریان را نیز بر عهده دارد .

ب ) دژنگتور های كم روغن كه در آن ها روغن فقط به عنوان خاموش كننده جرقه به كار رفته و ایزولاسیون توسط عایق های جامد صورت می گیرد .

ج ) دژنگتورهایی كه از گاز جامد (ماده جامدی كه به راحتی تبدیل به گاز می شود) استفاده می نمایتد .

در این دژنگتور در اثر درجه حرارت بسیار بالای قوس ماده جامدی به گاز تبدیل شده و با شدت از محفظه كلید خارج می شود كه در اثر وزش آن قوس نیز خاموش می گردد .

د ) دژنگتورهای هوای فشرده كه در ان ها قوس الكتریكی به كمك هوای تحت فشاری كه از كمپرسور مخصوص كلید خارج می شود خاموش می گردد .

ه ) دژنگتورهای گازی كه در ان ها از گازهای صد در صد خنثی نظیر sf6 استفاده می شود .

و ) دژنگتورهای با اطفا قوس الكترومغتاطیسی كه در آن ها با استفاده از میدان مغناطیسی قوس را به داخل محفظه مشبكی كه از مواد نسوز تشكیل شده است كشیده و منقطع می نماید .

ز ) دژنگتورهایی كه با ایجاد خلا قوس را خاموش می نمایند .

تست همزمانی فازها در دژنگتور

اگر كنتاكت های هر سه فاز یك دژنگتور به طور همزمان بسته و باز نشوند عملكرد كلید مورد مخاطره واقعی قرار گرفته و ممكن است منجر به سوختن كنتاكت ها شود لذا برای پیشگیری از این حادثه باید كنتاكت ها را طوری تنظیم نمائیم كه در زمان وصل كلید كاملا به طور همزمان بسته شوند .

این عمل با تغییر میزان درگیری در محل اتصال صورت می گیرد . البته هرچه میزان درگیری كنتاكتها كوچكتر باشد تفاوت كمتری در زمان وصل فازها اجازه داده می شود . مثلا برای كنتاكتی با طول درگیری 15 تا 20 میلیمتر تاخیر در وصل بیش از یك میلیمتر در بین كنتاكت ها مجاز نمی باشد .

اندازه گیری زمان قطع و وصل كلید

كیفیت تنظیم مكانیزم های یك دژنگتور با اندازه گیری سرعت حركت كلید و یا زمان لازم برای قطع و وصل ان ارزیابی می شود . به طور معمول سرعت قطع و وصل كلید در خلال تعمیرات دورهای وكنترل شده وبا توجه به وضیعت فن باز كننده كلید و همچنین لوازم دیگر مكانیزم قطع و وصل علل تاخیر را شناسایی كرده و برطرف می سازند.

اندازه گیریهای مورد نیاز در این زمینه به كمك ویبراتور میلی ثانیه شمار و یا اسیلوگراف انجام می پذیرد .

اگر مدار وصل دژنگتور عمل نكند علل احتمالی آن ممكن است :

الف ) سوختن سیم پیچ سولنوئید وصل سوختن سیم پیچ یكی از كنتاكت های موثر در این مدار و یا سوختن یك فیوز باشد .

ب ) ممكن است علت عمل نكردن مدار وصل به وجود آمدن قطعی در مدار آن جام كردن محور یك سولنوئید كاهش قدرت الكترومغناطیسی در جذب قطعات مربوطه محكم و خشك شدن بیش از حد فنرها ضعیف شدن كنتاكت های الكتریكی در مدارات مختلف و یا كاهش ولتاژ در باس های قطع و وصل كلید باشد .

اگر سرعت قطع یك دژنگتور روغنی از حد معمول خود افت پیدا كند دو علت می توان برای آن باز شناخت :

الف ) خارج شدن از تنظیم و یا خرابی سولنوئید و لوازم دیگری كه خار قفل فنر را بیرون كشیده و آن را جهت قطع آزاد كلید رها می سازند .

ب ) كاهش ولتاژ عمل كننده در مورد فوق .

اگر یك دژنگتور روغنی فرمان قطع نگیرد علل احتمالی آن عبارتند از :

الف ) سوختن سیم پیچ سولنوئید قطع وجو یك اینترلاك در مدار قطع انحراف محوری بیش از اندازه در سیستم قطع آزاد كلید و یا جام نمودن محور یك كویل به اندازه فرسودگی و خرابی آن .

ب ) خرابی یا ایجاد قطعی در مدار تغذیه باس بارهای جریان مستقیم نیروگاه یا پست كه به علت تخلیه زیاد یا اتصال كوتاه پیش آمده باشد .

سكسیونرها

كلیدهای ایزولاتور یا سكسیونرها قطع كننده هایی هستند كه نقش آن ها جدا نمودن كامل ایمن و قابل رویت تجهیزات مختلف از شبكه قدرت جهت انجام تعمیرات و یا بازرسی ها می باشد علاوه بر این برای قطع و وصل ترانس ها یا خطوط انتقال برق در حالت بی باری نیز می توان از این كلید ها استفاده نمود .

چك كردن رله بوخهلتز

وقتی كه رله بوخهلتز تحت سرویس قرار دارد ،برای پیشگیری از عملكرد ناخواسته آن باید مراقبت دقیقی بعمل آمده و بر حسب تغییراتی كه در شرایط كاری ترانس پیش می آید وضعیت رله تنظیم شود.

مثلاً وقتی كه اعمالی در رابطه با سیستم روغن ، مانند فیلتر كردن یا بازیابی آن صورت می گیرد، كنتاكت تریپ رله بوخهلتز باید از مدار خارج شده وفقط كنتاكت مربوط به سیگنال فعال گذارده شود.

لازم به ذكر است كه درخلال سیركولاسیون روغن ممكن است مقداری هوا در تانك ترانسفورماتور نفوذ كرده و رله را برای یك عملكرد نامطلوب تحریك نماید. البته باید توجه داشت كه پس ا زانجام عملیات فوق و وقتی كه از عدم خروج هوا از روغن اطمینان حاصل شد باید كنتاكت تریپ مجدداً د رمدار قرار داده شود.

پس از راه اندازی اولیه ترانسفورماتور و همچنین بعد از تعمیرات اساسی معمولاً مقدار زیادی هوا در داخل روغن باقی مانده و در چند روز اولی كه ترانس زیر بار قرار گرفت بتدریج از داخل روغن متصاعد می گردد.

به همین جهت در این مدت نیز باید كنتاكت تریپ رله بوخهلتز از مدار خارج شود . باید توجه داشت كه موقعی كه اپراتور می خواهد كنتاكت تریپ را د رمدار قرار دهد باید با باز نمودن شیر هوای رله ، هوای موجود درمحفظه آن را تخلیه نماید. اگر به علل نامعلومی رله بوخهلتر عمل نموده و یا در بازدیدهای روتین وجود هوا در محفظه آن مشاهده شود می توان تا انجام بازرسیهای و رفع عیوب احتمالی ، رله را در وضعیت سیگنال قرار داد.

زمین حفاظتی در تجهیزات الكتریكی

اصولاً اتصال زمین حفاشتی در دستگاههای الكتریكی به منظور حفاظت پرسنل در مقابل تماس با قسمتهای فلزی دستگاه كه ممكن است به علت اتصالی فاز تحت ولتاژ قرار گیرند ، ایجاد می گردد.

در این صورت اگر بدنه فلزی دستگاه كه به زمین متصل شده است به عللی تحت ولتاژ قرار گیرد ، مسیر جریان از طریق اتصال زمین كه دارای مقاومت ناچیزی است برقرار گردیده و در این مدار یك وضعیت اتصال كوتاه بوجود می آورد .

پدیده دیگری كه از نظر حفاظتی بسیار حائز اهمیت بوده و در اینجا لازم است بدان اشاره شود ولتاژ گام یا ولتاژ تماس می باشد . در موقع جریان شدیدی كه در واقع اتصال كوتاه از طریق الكترود اتصال زمین به زمین وارد می شود بدلیل شكل خاص گسترش مقاومت اهمی زمین ، افت ولتاژ قابل ملاحظه ای را در نقاط نزدیك به محل اتصالی ایجاد می نماید .

حال اگر در همین زمان دو قسمت از بدن یك شخص (مانند دست و پا) با دو نقفطه مختلف از این منطقه تماس پیدا كند اختلاف پتانسیل بین دو نقطه مذكور روی بدن شخص واقع شده و ممكن است سلامت او را به مخاطره اندازد .

شبكه اتصال زمین از تعداد زیادی میله های مخصوص ، صفحات مسی و یا لوله های گالوانیزه كه در نقاط مختلف زیر زمین قرار داده شده و توسط تسمه های گالوانیزه به هم متصل می گردند ، تشكیل می شود .

بدنه فلزی دستگاهها و كلیه لوازم فلزی دیگری كه باید ارت شوند توسط سیستمهای لخت و یا تسمه های فلزی به این شبكه متصل شده و مقاومت زمین در مورد یك شبكه اتصال زمین بر حسب تعداد الكترودها ، شكل و ابعاد شبكه و همچنین مقاومت مخصوص زمین منطقه معین می شود .

مقاومت زمین غیر یكنواخت می باشد ، بطوریكه در نواحی نزدیك به نقطه اتصالی ، مقادیر آن نسبتاً بالا بوده و در فواصل دور ، مقدار ثابت و ناچیزی پیدا می كند .

لذا در طراحی یك شبكه اتصال زمین این مقاومت و نحوه گسترش آن باید به صورتی باشد كه در موقع بروز حادترین اتصال كوتاه ، ولتاژ گام و یا ولتاژ تماس در نواحی نزدیك به محل اتصالی برای پرسنل ایمن بوده و مخاطره آمیز نباشد . با عنایت به همین نكته است كه موسسه های استاندارد معتبر ، مقدار مقاومت اهمی شبكه اتصال زمین را با توجه به بالاترین سطح اتصال كوتاه ، ولتاژ كاری تجهیزات محل و روشی كه در ارت نمودن نقطه صفر ترانسها و یا ژنراتورهای تاسیسات مربوطه بكار رفته است معین می نمایند .

در این رابطه كلیه تاسیسات و مراكز مختلف قدرت به دسته های زیر تقسیم بندی می شوند :

الف ) تاسیسات الكتریكی با ولات بیش از 1000 ولت و جریان اتصال زمین زیاد (جریان اتصال زمین تكفاز 500 آمپر به بالا )

ب) تاسیسات الكتریكی با ولتاژ بیش از 1000 ولت و جریان اتصال زمین كم (جریان اتصال زمین تكفاز 500 آمپر و كمتر ).

در همین رابطه قوانین استاندارد مقرر می دارد كه در تاسیسات الكتریكی 1000 ولت به بالا ، نقطه صفر شبكه با ولتاژ 110 كیلو ولت و بالاتر از ان باید مستقیماً ارت شده و نقطه صفر شبكه های 20،10،6،3،33 كیلو ولت باید كاملاً از زیمن ایزوله بوده و یا به طور غیر مستقیم (از طریق یك امپدانس ) به زمین وصل گردند ، و در تاسیسات زیر 1000 ولت نیز نقطه صفر شبكه های سه فاز چهار سیمه 127/220 یا 220/380 ولت تكفاز و سیستم جریان مستقیم 440 ولت باید به طور مستقیم زمین شده باشند .

با توجه به مواردی كه ذكر شد مقاومت زمین مجاز برای تاسیسات الكتریكی مختلف به شرح زیر می باشد :

1- حداكثر 5/0 اهم در مراكزی كه دارای ولتاژ بیش از 1000 ولت بوده و جریان اتصال زمین در انها از 500 آمپر متجاوز است .

2- 125 اهم برای شبكه زمینی كه متعلق به تاسیساتی است كه دارای یك قسمت با ولتاژ بیش از 1000 ولت و جریان اتصال زمین كمتر از 500 آمپر و قسمت دیگری با ولتاژ زیر 1000 ولت و 250 اهم برای شبكه اتصال زمینی كه فقط متعلق به تاسیسات الكتریكی تحت ولتاژ 1000 ولت به بالا و جریان اتصال زمین كمتر از 500 آمپر می باشد .

در رابطه های فوق I عبارت است از مقدار نامی جریان اتصال زمین (مقدار ماكزیمم آن ).

3- تعبیر عملی تری از قواعد بالا چنین بیان می دارد كه مقاومت زمین در مورد تاسیسات الكتریكی تا ولتاژ 1000 ولت ، قطع نظر از وضعیت نقطه صفر آن نباید از 4 اهم و در مورد مولد برق با قدرت نامی حداكثر 100KVA نباید از 10 اهم تجاوز نماید .

ضمناً مقاومت هر الكترود اتصال زمین (وقتی كه به تنهایی اندازه گیری شود) در مورد شبكه ارتی كه شامل تعداد زیادی از الكترودهای كذكور است نباید از 30 اهم تجاوز نماید .

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” گزارش كارآموزی باردهی ترانسفورماتور ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – گزارش كارآموزی باردهی ترانسفورماتور – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
گزارش کاراموزی باردهی ترانسفورماتور;کاراموزی باردهی ترانسفورماتور;کارورزی باردهی ترانسفورماتور;دانلود گزارش کارآموزی باردهی ترانسفورماتور;باردهی ترانسفورماتور;باردهی; ترانسفورماتور

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *