گزارش كارآموزی برق در شركت الكتروتكنیك رازی 33 صفحه + doc

گزارش كارآموزی برق در شركت الكتروتكنیك رازی در 33 صفحه ورد قابل ویرایش

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 33

حجم فایل: 28 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

گزارش كارآموزی برق در شركت الكتروتكنیك رازی در 33 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان صفحه

موتورهای القائی 1

راه اندازی 2

ترمز الكتریكی 3
كنترل سرعت 9

محركه های موتور القایی كنترل شده با فركانس 15

بادهی ترانسفورماتور 21

تنظیم ولتاژ 26

مراقبت و نگهداری از ترانسهای قدرت 30

روشهای خشك كردن ترانسها 35

دژنكتور 36

سكسیونرها 40

ترانسفورماتور های ولتاژ P.T 45

ترانسفورماتورهای جریانCT 47

موتورهای القائی :

موتورهای القایی بخصوص موتورهای قفس سنجابی مزایایی نسبت به موتورهای DC دارند . از مواردی نظیر نیاز به نگهداری كمتری قابلیت اطمینان بالاتر هزینه وزن حجم و اینرسی كمتر راندمان بیشتر قابلیت عملركد در محیط های با گرد و غبار و در محیط های قابل انفجار را می توان نام برد. مشكل اصلی موتورهای DC وجود كموتاتور و جــاروبك است كه نگهداری زیاد و پر هزینه و نامناسب بودن عملكرد موتور در محیط های بار گرد و غبار بالا و قابل انفجار را بدینال دارد. با توجه به مزایای فوق در تمامی كاربردهای موتورهای القایی بطور وسیع بر سایر موتورهای الكتریكی ترجیح داده می شوند . با اینحال تا حدی پیش از موتورهای القایی فقط در كاربردهای سرعت ثابت استفاده شده است . و در كابردهای سرعت متغییر موتورهای DC ترجی داده شده اند. این امر ناشی از آن است كه روشهای مرسوم در كنترل سرعت و موتوهای القایی هم غیر اقتصادی و هم دارای راندمان كم بوده است .

با بهبود در قابلیت ها و كاهش در هزینه تریستورها و اخیراً در ترازیستورهای قدرت و GTO ها امكان ساخت محركه های سرعت متغییر با استفاده از موتورهای القایی بوجود آمده است كه در برخی موارد حتی از نظر هزینه و عملكرد از محركه های با موتور DC نیز پیشی گرفته اند. در نتیجه این پیشرفت ها محركه های موتورهای القایی در برخی كاربردهای سرعت متغییر بجای محركه های DC مورد استفاده قرار گرفته اند . پیش بینی می شود در آینده موتورهای القایی بطور گسترده در محركه های سرعت متغییر مورد استفاده قرار خواهند گرفت .

راه اندازی :

زمانیكه موتور القایی بطور مستقیم به ولتاژ خط متصل می شود . جریان راه اندازی بزرگی را می كشد. در شرایطی كه امپدانس داخلی منبع تغذیه بزرگ و یا ظرفیت جریان خروجی آن محدود باشد و راه اندازی موتور موجب افت ولتاژ خط می شود . در نتیجه سایر بارهای متصل به آن منبع تغذیه دچار اشكال می گردند . لذا لازم است . با استفاده از روشهایی جریان راه اندازی محدود شود . رفتار موتورهای فقس سنجابی در شـــــرایط راه اندازی با توجه به نوع آن (كلاس موتور ) متفاوت می باشد. راه اندازی موتورهای روتور ســـــیم پیــــچی شده با افزایش مقاومت خارجی روتور انجام می شود و جریان راه اندازی نیز محدود می شود . روش های دیگری هم وجود دارد كه هم در مورد موتورهای قفس سنجابی و هم در مورد روتور سیم بندی شده كاربرد دارند . بطور مثال می توان از كاهش ولتاژ تغذیه تغییر فركانس استاتور و یا افزایش امپدانس استاتور نام برد. در موتورهای رتور سیم بندی شده همچنین از تزریق ولتاژ در مدار رتور نیز به منظور كاهش جریان راه اندازی می توان استفاده نمود . از این روشها بجز روش افزایش امپدانس استاتور در كنترل سرعت موتورها نیز استفاده می شود كه در قسمت های بعدی مورد بحث قرار می گیرند . از روشهای متعارف كاهش جریان را اندازی كاهش ولتاژ تغذیه است كه توسط كلیه ستاره ـ مثلث و یا اتوترانس انجام می شود . با تغییر سیم بندی از مثلث به ستاره وجریان و راه اندازی با ضریب 3/1 و گشتاور راه اندازی با ضریب3/1 تقلیل می یابند . موتورهای بزرگ معمولاً با دو سیم بندی در استاتور طراحی می شوند. بطوریكه در حالت عادی معمولاً هر دو سیم بندی بطور موازی در مدار قرار می گیرند و در طی مرحله راه اندازی فقط یكی از سیم بندی در مدار قرار می گیرند . این كار باعث افزایش امپدانس معادل موتور شده و در نتیجه جریان راه اندازی محدود می شود . این روش بنام روش راه اندازی با سیم بندی كسر (PORT WINDING STARTING) نامیده می شود .

ترمز الكتریكی :

در بخش های گذشته ضرورت استفاده از ترمز الكتریكی مورد بررسی قرار گرفت . همانند موتورهای DC روشهای متفاوتی در ترمز الكتریكی موتورهای القایی مورد استفاده قرار می گیرند . كه به سه دسته زیر تقسیم می شوند :

1- ترمز ژنراتوری

2- ترمز با معكوس كردن تغذیه

3- ترمز دینامیكی یا رئوستایی

1- در حالت ترمز ژنراتوری ماشین القایی همانند ژنراتور آسنكرون رفتار مینماید و انرژی مكانیكی ناشی از بار و موتور به انرژی الكتریكی تبدیل می شود. انری فوق به منبع تغذیه باز گردانده می شود كه می توان از آن بطور مفید استفاده نمود. واضع است كه اگر منبع تغذیه امكان جذب انرژی بازگشتی ناشی از ترمز الكتریكی را نداشته باشد عملكرد محركه در حالت ترمز ژنراتوری عملی نخواهد بود . زمانیكه سرعت موتور در بالاتر از سرعت سنكرون قرار می گیرد . سرعت نسبی بین میدان گردان رتور و استاتور منفی است . لذا ولتاژ و جهت جریان رتور عكس حالت موتوری خواهد گردید. بنابراین جهت جریان استاتور نیز عكس می گردد تا تعادل آمپر دور فاصله هوایی حفظ گردد. در نتیجه جهت قدرت الكتریكی نیز تغییر كرده و قدرت از سوی ماشین به منبع تغذیه جاری می شود و موتور همانند یك ژنراتور القایی عمل نماید . جریان مغناطیس كنندگی مورد نیاز برای ایجاد میدان گردان از منبع تغذیه استاتور تامین می شود. لذا عملكرد ژنراتور القایی امكانپذیر نمی باشد . مگر آنكه استاتور به منبع تغذیه متصل باشد برای قرار گرفتن در شرایط ترمز ژنراتوری لازم است سرعت موتور از سرعت سنكرون بیشتر باشد . زمانی كه استاتور به منبع تغذیه با فركانس ثابت متصل باشد . حالت ژنراتوری تنها با افزایش سرعت موتور به بالاتر از سرعت سنكرون امكان پذیر می گردد . ولی درصورتی كه از منبع فركانس متغییر استفاده شود. می توان فركانس منبع را به گونه ای تنظیم نمود كه سرعت میدان گردان همواره از سرعت موتور كوچكتر باشد .بنابراین ترمز ژنراتوری تا سرعت های كم عملی خواهد بود . زمانیكه با استفاده از ترمز ژنراتوری سرعت بارهای فعال ثــابت نــگاه داشته می شود افت كوتاه مدت ولتاژ تغذیه و یا افزایش لحظه ای گشتاور بار ممكن است نقطه كار را به ناحیه ناپایدار ببرد. لذا برای حفظ ایمنی در چنین وضعیتی از ترمز مكانیكی در كنار ترمز ژنراتوری استفاده می شود تا از افزایش شدید سرعت جلوگیری بعمل آید. در روش دیگر از خازن كه با موتور سری می شود استفاده می شود . این عمل باعث می شود گشتاور ترمزی افزایش یابد . اگر از موتور با رتور سیم بندی شده استفاده شود. افزایش مقاومت روتور محدود ناحیه پایدار را افزایش می دهد.

2- در این حالت S>1 می باشد . اگر موتور به تغذیه با توالی مثبت متصل شود . S>1 وقتی بدست می آید كه رتور در جهت عكس میدان استاتور دوران نماید. از آنجایی كه سرعت نسبی میدان گردان روتور و استاتور مثبت است گشـــتاورمــــوتور مثــبت است و موتور قدرت الكتریكی را از منبع جذب می­نماید. چون موتور در جهت عكس دوران می كند یك گشتاور مثبت حالت ترمزی را ایجاد می كند قدرت مكانیكی بار و اینرسی موتور با قدرت الكــتریكتــی تبــدیل شده و همچنین قدرت تغذیه شده توسط منبع در مقاومت های موتور بصورت حرارت تلف می شود . بنابراین در این روش تمامی انرژی ترمزی بصورت حرارتی تلف می شود . لذا این روش یك روش بی بازده است . با ولتاژ توالی منفی وقتی موتور در جهت مثبت دوران كند. تغییر توالی ولتاژ استاتور باعث ایجاد حالت ترمزی می شود. تغییر توالی ولتاژ استاتور با جابجایی دو فاز تغذیه به سادگی انجام می شود. گشتاور موتور در سرعت صفر مخالف صفر است لذا برای توقف كامل موتور. در نزدیكی یا روی سرعت صفر بایستی موتور از تغدیه جدا شود . بنابراین لازم است از عناصر و یا وسایلی برای تشخیص صفر شدن سرعت و قطع موتور از منبع استفاده شود . چرا كه در غیر این صورت موتور در جهت عكس شروع به شتاب گیری می كند . لذا بطور كلی این روش برای حالت توقف كامل مناسب نیست بلكه در جهت عكس شروع به شتاب گیری می كند . لذا بطور كلی این روش برای حالت توقف كامل مناسب نیست بلكه برای تغییر جهت گردش موتور مناسب است .

3- در این روش موتور از منبع تغذیه AC قطع و به منیع تغذیه DC متصل می شود . جریان DC كه در سیم بندی استاتور جاری می شود . میدان مغناطیسی ساكن را در فاصله هوایی ایجاد می كند . اختلاف سرعت میان میدان ساكن استاتور و میدان گردانی ایجاد می كند كه در جهت عكس حركت روتور دوران می نماید تا میدان نتیجه آن نسبت به استاتور ساكن گردد . لذا بواسطه آنكه دو میدان گردان رتور و استاتور ساكن می گردند و جریان رتور معكوس حالت موتوری می باشد لذا در كلیه سرعتهای گشتاور ترمزی ایجاد میگردد در سرعت صفر ( در حالت سكون ) گشتاور ترمزی صفر می گردد . مقدار جریان DC كه در استاتور جاری است به مقاومت استاتور كه دارای مقدار كوچكی بستگی دارد لذا برای محدود ساختن جریان در حد مجاز یك ولتاژ DC كوچك كافی است . برای این منظور از ترانس كاهنده و پل دیودی استفاده می شود . در شرایطی كه گشتاور ترمزی كنترل شده ای مورد نیاز باشد ( گشتاور ترمز متغییر با سرعت ) از پل تریستوری بجای پل دیودی استفاده می شود . در شرایطی كه به ترمز سریع نیاز باشد گشتاور ترمزی بزرگی تولید شود. لذا در این حالت جریان استاتور می تواند تا ده برای جریان نامی نیز برای مدت كوتاه افزایش یابد. اما به محض توقف موتور بایستی منبع قطع شود یا جریان به زیر جریان نامی تقلیل یابد . در غیر اینصورت موتور دچار اضافه حرارت خواهد شد .

اندازه گیری زمان قطع و وصل كلید

كیفیت تنظیم مكانیزم های یك دژنگتور با اندازه گیری سرعت حركت كلید و یا زمان لازم برای قطع و وصل ان ارزیابی می شود . به طور معمول سرعت قطع و وصل كلید در خلال تعمیرات دورهای وكنترل شده وبا توجه به وضیعت فن باز كننده كلید و همچنین لوازم دیگر مكانیزم قطع و وصل علل تاخیر را شناسایی كرده و برطرف
می سازند.

اندازه گیریهای مورد نیاز در این زمینه به كمك ویبراتور میلی ثانیه شمار و یا اسیلوگراف انجام می پذیرد .

اگر مدار وصل دژنگتور عمل نكند علل احتمالی آن ممكن است :

الف ) سوختن سیم پیچ سولنوئید وصل سوختن سیم پیچ یكی از كنتاكت های موثر در این مدار و یا سوختن یك فیوز باشد .

ب ) ممكن است علت عمل نكردن مدار وصل به وجود آمدن قطعی در مدار آن جام كردن محور یك سولنوئید كاهش قدرت الكترومغناطیسی در جذب قطعات مربوطه محكم و خشك شدن بیش از حد فنرها ضعیف شدن كنتاكت های الكتریكی در مدارات مختلف و یا كاهش ولتاژ در باس های قطع و وصل كلید باشد .

اگر سرعت قطع یك دژنگتور روغنی از حد معمول خود افت پیدا كند دو علت می توان برای آن باز شناخت :

الف ) خارج شدن از تنظیم و یا خرابی سولنوئید و لوازم دیگری كه خار قفل فنر را بیرون كشیده و آن را جهت قطع آزاد كلید رها می سازند .

ب ) كاهش ولتاژ عمل كننده در مورد فوق .

اگر یك دژنگتور روغنی فرمان قطع نگیرد علل احتمالی آن عبارتند از :

الف ) سوختن سیم پیچ سولنوئید قطع وجو یك اینترلاك در مدار قطع انحراف محوری بیش از اندازه در سیستم قطع آزاد كلید و یا جام نمودن محور یك كویل به اندازه فرسودگی و خرابی آن .

ب ) خرابی یا ایجاد قطعی در مدار تغذیه باس بارهای جریان مستقیم نیروگاه یا پست كه به علت تخلیه زیاد یا اتصال كوتاه پیش آمده باشد .

سكسیونرها

كلیدهای ایزولاتور یا سكسیونرها قطع كننده هایی هستند كه نقش آن ها جدا نمودن كامل ایمن و قابل رویت تجهیزات مختلف از شبكه قدرت جهت انجام تعمیرات و یا بازرسی ها می باشد علاوه بر این برای قطع و وصل ترانس ها یا خطوط انتقال برق در حالت بی باری نیز می توان از این كلید ها استفاده نمود .

سكسیونرها به انواع مختلف زیر دسته بندی می شوند :

الف ) سكسیونرهای چاقوئی كه در شبكه های 6 تا 10 كیلو وات به كار می روند و در آن ها بازوهای كلید در یك جهت و حول یك محور افقی دوران نموده و مدار را قطع می نمایند .

ب) سكسیونرهای قیچی شكل كه در آن ها بازوهای كلید در سطح افقی و از دو جهت حول محور ایزولاتور ستونی حركت كرده و مدار را قطع می نمایند .

ج ) سكسیونرهایی كه بازوهای آن مدار را حول یك محور افقی قطع كرده و در عین حال می توانند حول محور خود نیز حركت نموده و به راحتی یخ موجود روی كلید را خرد نمایند كه البته این ایزولاتور در مناطق سردسیر كه یخبندان شدید به وجود می آید مورد استفاده واقع می شود .

د ) سكسیونرهای ارت كه جهت متصل نمودن خط به سیستم زمین پس از قطع آن توسط بازوهای اصلی به كار می رود .

در كلید خانه هایی كه در فضای بسته قرار دارند كلیدهای ایزولاتور معمولا به صورت عمودی نصب می شوند تا مكان كمتری را اشغال نمایند .

ضمنا بازو بسته نمودن این كلیدها ممكن است به صورت دستی موتوری و یا به كمك هوای تحت فشار انجام پذیرد كه البته موتوری آن جهت مدارهایی كه جریان نامی آن ها 3000 آمپر به بالا است به كار می روند .

كلیدهای ایزولاتور اعم از قابل قطع زیر بار و غیر قابل قطع زیر بار حداقل سالی یك یا دو مرتبه و نیز پس از بروز حادثه اتصال كوتاه باید بازرسی شده و در صورت لزوم تحت تعمیر قرار گیرند .

در خلال تعمیرات سطوح خارجی این كلیدها را باید با پارچه تمیز آغشته به گازوئیل رقیق تمیز كرده و وضعیت كنتاكت ها را از نظر صاف بودن سطوح و استحكام كنترل نمود .

اگر در سطح كنتاكت اثر سوختگی ناشی از قوس الكتریكی مشاهده شود باید آن را تمیز كرده و یا تعویض نمود . گریس های كهنه باید به كمك نفت سفید پاك شده و به جای آن لایه جدیدی از گریس تازه استعمال شود .پیچ و مهره های شل و لق را باید محكم كرده و عملكرد كلید را با چند مرتبه باز و بسته كردن ان در شرایط بی برقی كنترل نمود .

برای تنظیم قسمت های مكانیكی كلیدهای ایزولاتور سه فاز باید توجه داشت كه اختلاف طولی در لحظه بسته شدن فازها برای ولتاژ های 35 و 110 كیلو ولت به ترتیب نباید از 3 و 5 میلیمتر تجاوز نماید . برای تنظیم همزمانی فازها در كلیدهای ایزولاتور مخصوص فضای بسته موقعیت تیغه های سه فاز را نسبت به یكدیگر تغییر داده و در كلیدهای ایزولاتور مخصوص فضای باز این تنظیم از طریق تغییر محل در قطعه انتهایی كنتاكت های ثابت صورت می گیرد .

كلید ایزولاتور از نظر سهولت و كیفیت درگیری تیغه های آن در داخل كنتاكت ثابت نیز باید كنترل شود . هنگام درگیری كامل كنتاكت ها در هم دیگر فاصله تیغه های كلید از خار استپ موجود در دهانه كنتاكت ثابت نباید كمتر از 3 تا 5 میلیمتر شود . برای این منظور می توان قطعه انتهایی تیغه و یا محل خار استپ را تنظیم نمود .

البته با تغییر محل جزئی مقره ستونی یا قطعه فلزی روی آن كه جهت محافظت كنتاكت ثابت تعبیه شده است نیز هدف فوق حاصل می شود .برای پیشگیری از پیدایش حرارت اضافی كنتاكت ها باید دارای اتصال كامل بوده و محكم باشند .

كنترل این مسئله به وسیله فیلر به ضخامت 5 0/0 میلیمتر و عرض 1 سانتیمتر صورت می گیرد . فنر تیغه های كلید در وضعیت بسته و باز باید بررسی شده سطوح كنتاكت ها با نفت خام كه دارای مقدار كمی گرافیت است آغشته شود و در قسمت هایی كه اصطكاك وجود دارد با استفاده از گریس با نقطه انجماد پائین روغن كاری گردد .

به توصیه كارخانه های سازنده سطح كنتاكت های سكسیونر قابل قطع زیر بار باید با دی سولفات مولیبدن پوشانده شود .

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” گزارش كارآموزی برق در شركت الكتروتكنیك رازی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – گزارش كارآموزی برق در شركت الكتروتكنیك رازی – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
گزارش کاراموزی برق در شركت الكتروتكنیك رازی;کاراموزی برق در شركت الكتروتكنیك رازی;کارورزی برق در شركت الكتروتكنیك رازی;دانلود گزارش کارآموزی برق در شركت الكتروتكنیك رازی;برق;شركت الكتروتكنیك رازی;شركت; الكتروتكنیك; رازی

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *