گزارش كارآموزی جوشکاری الکتروفیوژن 70 صفحه + doc

گزارش كارآموزی جوشکاری الکتروفیوژن در 70 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: گزارش کارآموزی و کارورزی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 70

حجم فایل: 513 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

گزارش كارآموزی جوشکاری الکتروفیوژن در 70 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست
عنوان صفحه

نكاتی مهم در مورد جوشكاری الكتروفیوژن …………………………………………………………………….. 4

اصول كلی انبار‌داری، نگهداری، حمل و نقل اجناس پلی اتیلن……………………………………… 17

بازرسی و كیفیت جوشكاری ……………………………………………………………………………………………… 27

طریقة تعمیر و جمع‌آوری علمك‌های پلی اتیلن……………………………………………………………… 37

نحوه تعمیرات شبكه‌های پلی اتیلن………………………………………………………………………………….. 45

معرفی دستگاه P2000 …………………………………………………………………………………………………… 72

«نكاتی مهم در مورد جوشكاری الكتروفیوژن»

متن ارائه شده ذیل در ارتباط با مبحث جوشكاری الكتروفیوژن میباشد كه با تكیه بر مشكلات حادث در كارگاههای مختلف و بحث و بررسی پیرامون آنها با كارشناسان داخلی و خارجی نوشته شده است. بنابراین اكیداً توصیه میشود نتایج و مبانی ارائه شده به طور جدی به كار گرفته شود تا قادر باشیم حتی المقدر از هر گونه خلل و نقائص بعدی پیشگیریی كرده باشیم.

بر اساس شواهد موجود و نمونه‌های ارسالی به آزمایشگاه ری و مشكلات عنوان شده از طرف مناطق در تعداد قابل توجهی از جوشهای الكتروفیوژن مواد مذاب به صورت غیرطبیعی از نشانگرهای جوین (WELD INDICATOR) خارج شده و موجب بروز نگرانی راجع به كیفیت جوش گردیده است. خروج غیرطبیعی مواد مذاب غالباً به صور ذیل بوده است:

– از هر دو نشانگر جوش مواد مذاب با حجم زیاد بیشتر از حالت معمول خارج شده‌اند.

– از یكی از نشانگرهای جوش مواد مذاب با حجم زیاد و بیشتر از حالت معمول خارج شده و از نشانگر جوش دیگر مواد مذاب كمتر از حالت طبیعی خارج شده، یا اصلاً خارج نشود.

– از هر دو نشانگر جوش در حد تقریباً طبیعی مواد مذاب خارج شده‌اند وی با هم متفاوت بوده كاملا متقارن نباشند.

در پی بررسی ، تجزیه و تحلیل موارد فوق نتایج ذیل حاصل گردیده كه قابل عنایت و لازم الاجرا است:

الف- انجام عملیات جوشكاری الكتروفیوژن مستلزم رعایت دقیق شرایط آب و هوا و به خصوص دمای محیط میباشد و آگاهی از این نكته حائز اهمیت است كه بویژه دمای بالای محیط میتواند اثرات تخریبی در كیفیت جوش الكتروفیوژن ایجاد نماید چرا كه اصولاً در این نوع جوشكاری. از طریق انرژی الكتریكی ایجاد شده در سیم پیچ حرارتی، مقدار گرمای لازم برای ذوب سطوح مورد جوشكاری بوجود می‌آید و معمولاً مقدار انرژی الكتریكی محاسبه شده مبتنی بر یك دمای متعادل و معمولی محیط میباشد و طبعاً در صورتیكه دمای محیط و به تبع آن دمای قطعات مورد جوشكاری بیش از حد معمول باشد مقدار انرژی محاسبه شدة قبلی بیشتر از نیاز می‌باشد و قادر به ذوب مقدار جرم بیشتری از پلی اتیلن بوده و نهایتاً مواد مذاب بیشتری از نشانگرهای جوش خارج خواهد شد. بنابراین لازم است در شرایطی كه دمای محیط بالا بوده و هوا بیش از حد گرم میباشد انرژی الكتریكی اولیه را كاهش داده و به میزان صحیحی تعدیل شود. چون انرژی الكتریكی مربوطه تابع قانون ژول می‌باشد و از سه كمیت زمان (t) و جریان (I) و مقاومت (R) فقط كمیت زمان (t) در اختیار جوشكار میباشد و كمیتهای جریان (I) و مقاومت (R) از پیش تعیین شده است و مربوط به دستگاه جوشكاری و نوع اتصال است، و مشخصاً میزان كاهش زمان t متأثر از دمای محیط میباشد.

طبق نظر شركت WAVIN محدودة قابل قبول دمای محیط برای جوشكاری الكتروفیوژن از تا است.

البته این محدوده در ارتباط با اتصالات ساخته شده توسط همین شركت مطرح است لذا در مواقعی كه جوشكاری الكتروفیوژن با استفاده از تولیدات این شركت صورت می‌پذیرد محدودة دمایی مزبور كاملاً قابل رعایت است. شركت نامبرده اعتقاد دارد در صورتیكه دمای محیط متجاوز از بشود لازم است به ازای هر درجه سانتیگراد افزایش دما، نیم درصد زمان جوشكاری (FUSION TIME) كاهش یابد یا به عبارت دیگر به ازای هر 10 درجه سانتیگراد افزایش دمای محیط نسبت به حد تعیین شده، 5 درصد (5%) زمان جوشكاری (FUSION TIME) كم شود. به عنوان مثال در صورتیكه مدت زمان جوشكاری در یك اتصال (FUSION TIME) در حد زمان 100 S ذكر شده باشد و دمای محیط باشد بر اساس محاسبه ذیل زمان جوشكاری ده درصد تقلیل می یابد و نتیجتاً 90 S خواهد شد.

افزایش دمای محیط نسبت به حد قابل قبول

تقلیل زمان جوشكاری

درصد زمان جوشكاری

زمان جوشكاری جدید

البته فرمول فوق اختصاصاً مربوط به اتصالات شركت WAVIN میباشد اما به صورت تقریبی در سایر اتصالات الكتروفیوژن نیز قابل استفاده است. لازم بذكر است این رابطه در شرایط دمای سرد محیط (كمتر از ) قابل تعمیم نیست و در چنین شرایطی بایستی با استفاده از چادر مناسب سعی شود كه دمای محیط و قطعات مورد جوشكاری در محدوده قابل قبول دمایی قرار نگیرد. در همین ارتباط لازم بذكر است كه اصولاً جوشكاری الكتروفیوژن بایستی در شرایط آب و هوایی نامناسب همچون باران، برف، طوفان، بادهای تند و غبار با استفاده از چادر مناسب صورت گیرد.

ب- یكی دیگر از عوامل خروج مواد مذاب بطور غیرطبیعی از نشانگرهای جوش، موضوع فاصلة موجود بین لوله و اتصال الكتروفیوژن است (در زمانیكه لوله در داخل اتصال فرورفته است). در بعضی از موارد قطر خارجی لوله بیشتر از حد معمول است و حتی پس از تراشیدن (به منظور برطرف كردن لایة‌ اكسید) به خوی در داخل اتصال فرو نمی رود و پس از فرو رفتن در درون اتصال فاصلة بسیار كمی (كمتر از حد معمول) بین خود و اتصال فرو نمی رود و پس از فرو رفتن در درون اتصال فاصلة بسیار كمی (كمتر از حد معمول) بین خود و اتصال باقی می گذارد كه قهراً در چنین شرایطی و در حین جوشكاری چون فضای كمتری بین لوله و اتصال وجود دارد مواد مذاب بیشتر از حد معمول از نشانگرهای جوش بیرون می زند. برای رفع این مسئله لازم است قطر خارجی لوله را با تراشیدن بیشتر،؟ به حد مناسب برسانیم بطوریكه لوله بدون مشكل وارد اتصال شود. البته دقت لازم بایستی اعمال شود كه تراشیدن بیشتر از حد معمول عمل نشود چون در این صورت اولاً لوله در درون اتصال لق می‌زند و ثانیاً فاصله زیاد بین لوله و اتصال نیز غیر منطقی و نامناسب است و احتمالاً منجر به بیرون زدن مقدار كم مواد مذاب یا اصلاً برون نزدن مواد مذاب از نشانگرهای جوش میشود. بهر حال ملاك عملی در این موضوع این نكته میباشد كه لوله بدون مشكل وارد اتصال شود و ضمناً در درون اتصال لق نزند.

ج- گاهی اوقات لوله در اثر اینكه تحت تأثیر تابش نور مستقیم و یا گرما قرار گیرد دچار انبساط محیطی می‌شود و طبعاً با توجه به ضریب انبساط حرارتی بالای پلی اتیلن قطر خارجی آن بیشتر از حد معمول خواهد شد. در چنین مواردی نیز احتمالاً مشكل اشاره شده در بند (ب) بوجود خواهد آمد و لوله به سختی در درون اتصال وارد می شود و به همین سبب پیشنهاد می‌شود پس از برگشت لوله به دمای عادی و نتیجتاً انقباض محیطی لوله، عمل جوشكاری انجام شود.

د- در بعضی از مواقع لوله به صورت غیریكنواخت و نامناسب در درون اتصال داخل می‌شود. بطوریكه بخشی از سیم پیچ درون اتصال را تحت فشار قرار می‌دهد. تحت فشار قرار گرفتن سیم پیچ تا زمانیكه انرژی حرارتی اعمال نشده است مشكلی را ایجاد نمیكند اما پس از اعمال حرارت و ذوب مطرح جوشكاری، به چسبیدن تعدادی از حلقه های سیم پیچ به یكدیگر خواهد شد چرا كه پلی اتیلن اطراف پیچ پس از ذوب قادر به نگهداری و حفظ سیم پیچ نمی‌باشد و به مجرد ذوب شدن محیط اطراف سیم پیچ، حلقه های آن در صورتیكه تحت فشار باشند متراكم شده و بهم می‌چسبند و این موضوع در كیفیت جوشكاری اثر منفی و مخرب دارد.

عارضه ظاهری در این وضع بدین ترتیب است كه مواد مذاب بیشتر از حد معمول در یكی از نشانگرهای جوش بیرون می‌زند و در نشانگر جوش دیگر مواد مذاب كمتر از حد معمول خارج میشود علت را بدین ترتیب می‌توان توجیه نمود كه اصولاً سیم پیچ در حالت طبیعی دارای مقاومت مشخصی میباشند. حال فرض می كنیم در اثر تنش نامناسب از طرف لوله، تعداد قابل توجهی از حلقه‌های سیم پیچی در حین جوشكاری بهم چسبند. به تبع این موضع مقاومت كل سیم پیچ كم خواهد شد و چون ولتاژ اعمال شده به سیم پیچ از طریق دستگاه جوشكاری ثابت است بنابراین جریان موجود در سیم پیچ به همان نسبت زیاد میشود و به دنبال آن به لحاظ توان دوم جریان انرژی حرارتی ایجاد شده نیز بطور قابل ملاحظه‌ افزایش خواهد یافت. ضمن اینكه این مقدار انرژی حرارتی افزایش یافته در بخشی از اتصال كه دارای سیم پیچ طبیعی و غیر چسبیده است خود را نشان می دهد و در آن قسمت از اتصال كه دارای سیم پیچ بهم چسبیده‌اند بدلیل عبور جریان از یك مسیر مستقیم و كوتاه (ناشی از تماس حلقه‌های سیم پیچ) اثری ندارد و احتمالاً حرارتی تولید نمی‌كند. لذا می‌توانیم این نتیجة كلی را بیان كنیم كه معمولاً در چنین شرایطی اولاً انرژی حرارتی كلی بیشتر میشود و ثانیاً كل انرژی حرارتی بیشتر شده فقط در بخش سالم سیم پیچ خلاصه میشود و از اینرو در همان قسمت مواد مذاب بیشتر از نشانگر جوش تراوش كرده و در بخش متراكم و چسبیدة سیم پیچ مواد مذاب كمتر و یا اصلاً تراوش نمی نماید.

البته این حالت را می توان به سادگی تشخیص داد و روش تشخیص به این صورت است كه با اهم متر مقاومت سیم پیچ درون اتصال را پس از جوشكاری اندازه‌گیری می‌گیریم و با مقاومت سیم پیچ درون یك اتصال سالم مقایسه می‌كنیم. در صورتیكه مقاومت سیم پیچ درون اتصال جوش شده كمتر از سیم پیچ اتصال سالم باشد تشخیص صحیح می‌باشد . لازم بذكر است اگر اختلاف در مقاومت اندازه‌گرفته شده در حدود %5 باشد قابل اغماض است و در صورتیكه اختلاف بیشتر از %5 باشد قابل ملاحظه و توجه است.

به منظور پیشگیری از چنین مواردی و بدلیل رعایت اصول اولیه و زیربنای در جوشكاری الكتروفیوژن استفاده از گیره‌های مخصوص جوشكاری (CLAMPS) مؤكداً توصیه میشود و قابل توجه است كه نه تنها گیره‌های مخصوص جوشكاری ممانعت از بروز چنین مشكلاتی مینماید و به لوله كمك میكند كه به طور مناسب و بدون اعمال تنش‌های نامناسب وارد اتصال گردد بلكه در خاصیت بارز دیگر به شرح ذیل نیز به همراه دارد:

1- كاربرد گیره‌های مناسب در حین جوشكاری الكترویوژن همشرازی اجزاء جوش را تضمین مینماید و آنها را در یك راستا حفظ میكند و بنابراین بدلیل ایجاد توازن، از بوجود آوردن تنش‌های ناشی از انقباض و انبساط در حین جوشكاری و سرد شدن جلوگیری بعمل می‌آورد.

2- استفاده از گیره‌های مخصوص موجب می شود اجزاء جوش در طول مدت جوشكاری و سرد شدن كاملاً ثابت و بی حركت بمانند و بدین لحاظ فرصت كافی به مواد مذاب داده میشود تا در جایگاه خود مجدداً سخت و سفت شوند.

طریقة تعمیر و جمع‌آوری علمك های پلی اتیلن

هر گاه بر اثر صدمات مكانیكی ناشی از حفاریهای بی‌ رویه و بدون هماهنگی و یا به هر دلیل دیگر انشعابات پلی اتیلنی صدمه بینی و دچار نشست گاز شوند در اینصورت بلافاصله بایستی نیست به قطع جریان گاز اقدام نموده قسمت صدمه دیده را مطابق ضوابط ترمیم كرد كه ذیلاً روشهای مربوطه توضیح داده شده است.

الف: جمع‌آوری علمك :

هر گاه لازم باشد تا علمكی را جمع‌آوری كنیم ابتدا از محل «تی سرویس» مربوطه مسیر جریان‌ گاز را مسدود نموده سپس لولة منشعب از تی سرویس را به فاصلة 10 سانتیمتر از نافی تی سرویس بوسیله‌اره با لوله بر برش می‌زنیم بدیهی است قبل از برش و با توجه به بسته بودن مسیر جریان گاز، گاز موجود در علمك از محل شیر قبل از رگولاتور تخلیه خواهد شد.

سپس با احتیاط نسبت به حفاری مسیر انشعاب اقدام نموده نسبت به جمع‌آوری لوله فاقد گاز علمك قدام خواهد شد بدیهی است كه از كشیدن لوله از داخل زمین و یا از داخل غلافی باید پرهیز نمود.

در خاتمه بمنظور حصول اطمینان از عدم نشتی احتمالی گاز از محل نقطة خروجی تی سرویس با استفاده از یك كاپلر و یك عدد كپ با روش الكتروفیوژن نقطة مذكور را مسدود نموده سپس با كف صابون عدم نشتی آن كنترل می‌گردد. پس از حصول اطمینان از عدم نشست در اطراف تی سرویس خاك نرم ریخته شده در فاصلة 30 سانتیمتر از روی لوله و 50 سانتیمتر از «كف تمام شده» نوار زرد اخطار به طول دو متر كشیده شده بطوریكه تی سرویس در وسط این نوار قرار خواهد داشت.

این مهم بدین منظور انجام می‌گیرد كه در صورت حفاری بدون هماهنگی قبلی، زائدة‌ باقیمانده ناشی از جمع‌آوری علمك (تی سرویس بلااستفاده ) در معرض ضربه و صدمه قرار نگیرد.

نكته: در مواردی كه از یك تی سرویس برای چند مصرف كننده استفاده میشود، در این صورت برای جمع‌‌آوری یكی از علمك ها به یكی از و روش زیر عمل میكنیم:

1- الف) وقتی كه SQUEEZER) ) در دسترس نباشد:

در این حالت ابتدا محل تی سرویس مربوطه را حفاری كرده جریان گاز را از محل تی سرویس قطع و گاز موجود در خط انشعاب را از محل علمك تخلیه میكنیم سپس از نزدیكترین قسمت به نقطة انشعاب لوله را برش داده (حداكثر به طول 10 سانتیمتر در امتداد انشعاب مورد نظر لوله باقی بماند. با استفاده از یك كاپلر و یك عدد CAP نسبت به مسدود كردن دائمی مسیر انشعاب اقدام می‌شود. پس از این كار دوباره جریان گاز را ا محل تی سرویس برقرار نموده نقطة حفاری شده را مطابق روش استاندارد دفن میكنیم.

2- الف) وقتی كه (SQUEEZER) در دسترس باشد:

در این صورت بلافاصله پس از نقطة و به فاصلة نصب یك SQUEEZER جریان گاز قطع شده سپس گاز موجود در علمك از محل شیر قبل از رگولاتور تخلیه می‌گردد بقیة‌ مراحل كار مطابق « 1- الف» اقدام خواهد شد.

توجه: در هر یك از بنهای « 1- الف» و «2- الف» قبل از دفن محل قطع انشعاب جریان گاز را برقرار نموده محلهای جوشكاری شده را با كف صابون كنترل میكنیم سپس كف صابون روی لوله را با آب شستشو داده و بعد دفن می‌نمائیم.

اتصال خط انشعاب به خط اصلی

قبل از انجام عملیات سوراخكاری میبایستی خط جدید را به خط قدیم از محل اتصال ویژه انشعاب متصل نمود. این كار با استفاده از قطعات پلی اتیلن نظیر زانو، كاپلر و . . . و یا روش الكتروفیوژن صورت می‌پذیرد.

برقرار كردن جریان گاز

این مرحله شامل بخش‌های زیر است.

سوراخ‌كردن خط لولة‌ اصلی

ابتدا با استفاده از مبدل (ADAPTER) قطر مورد نظر را روی دستگاه p2000 تنظیم میكنیم. سپس دستگاه را طوری روی لوله قرار میدهیم كه روی اتصال ویژه انشعاب قرار گیرد.

ماشین دریل را با نصب تیغة‌ مخصوص خود (از نظر قطر انشعاب كنترل تیغه ضروری است) روی دستگاه می‌بندیم. و پیچ آنرا كاملاً محكم كرده تا در جای خود تثبیت شود.

روی ماشین دریل قطرهای مختلف نوشته این اعداد مربوط به قطر لولة‌ اصلی است و منظور از نوشتن این اعداد كنترل عملیات سوراخكاری است.

به آرامی و با دست شروع به كار كرده بایستی به اندازه دو برابر ضخامت لوله سوراخ شود به محض سوراخ شدن لوله فشار خط لوله روی گیج قابل قرائت است.

وقتی كه روی لوله سوراخ شده دستة ماشین آزاد شده آنرا فشار داده تا روی لوله (داخل جدارة‌ لوله) قرار گیرد مجدداً با اعمال فشار و چرخش دسته لوله را سوراخ كرده و به این ترتیب مسیر حركت گاز به داخل خط لولة جدید باز میشود. ضمناً تراشه‌های پلی اتیلن و لوله‌ بریده شده به داخل تیغه رانده شده پس از خروج تیغه از دستگاه میتوان آنرا خارج نمود.

بدیهی است كه خط انشعاب جدید از نظر آمادگی برای تزریق گاز بایستی كاملاً كنترل گردد.

برداشتن ماشین دریل

برای برداشتن ماشین دریل با دست دستة آنرا از درون ماشین بیرون كشیده تا كاملاً آزاد شود. شیر روی دستگاه P2000 را در حالت بسته قرار می دهیم و از محل شیر تخلیه گاز پشت شیر را تخلیه میكنیم به این ترتیب زیر شیر فشار شبكه و روی آن به فضای آزاد ارتباط دارد. حالا میتوان پنج دستگاه را (ماشین دریل) با دست باز نموده ماشین را از روی دستگاه P2000 خارج كرد

مسدود كردن مسیر جریان گاز از بالا

ماشین ویژه این كار (PLUG SERRING MA) را روی دستگاه P2000 می‌بندیم شیر تخلیه را از حالت باز به حالت بسته گذاشته شیر اصلی دستگاه P2000 را به آرامی باز می‌كنیم دستة مخصوص ماشین را به پائین رانده كپ روی اتصال را می بندیم پس از بستن كپ دستة‌ ماشین آزاد شده آنرا به بالا می‌كشیم شیر را به جهت احتیاط بصورت نیمه بسته قرار داده شیر تخلیه را باز میكنیم تا گاز حبس شده بین كپ و دستگاه تخلیه شود.

دستگاه را به آرامی باز می‌كنیم.

نصب در پوش اتصال ویژه انشعاب

در پوش اتصال را كه دارای O-RING مناسب خود میباشد به آرامی و با دست كاملاً در جای خود محكم میكنیم و برای اطمینان با كف صابون نیز اطراف آنرا كنترل میكنیم تا دارای نشتی نباشد . پس از شستشوی كف صابون مطابق ضوابط آنرا دفن می‌كنیم.

2- اتصال به خط لولة‌ گاز دار

در مواردی كه توسعه شبكه لازم است در صورت نداشتن شیر در انتهای شبكه میتوان با استفاده از دستگاه P2000 نسبت به اتصال شبكة جدید به شبكه گاز دار بدون قطع كار اقدام نمود مراحل انجام كار بشرح ذیل است:

نصب اتصال ویژه قطع گاز (PLUGGING FITTINGS) یا اتصال دو سرپیچ

در محلی كه قرار است قطع گاز صورت پذیرد كانالی به ابعاد 1.2 mx0.8 m حفاری كرده و زیر لوله را نیز به اندازة‌0.5 m خالی كرده اتصال مربوطه به روش الكتروفیوژن و با رعایت ضوابط مربوطه نصب خواهد شد. در اندازه‌های 160 mm 125 mm 110 mm و 200 mm میتوان عمل فوق را انجام داد.

آزمایش مقاومت و نشتی اتصال نصب شده

با استفاده از قطعات مخصوص آزمایش (TEST CAP) و با اعمال فشار 5/1 برابر فشار بهره‌برداری اتصال نصب شده را آزمایش می‌كنیم مدت آزمایش میتواند در حد چند دقیقه باشد بدیهی است كه انجام آزمایش پس از اتمام زمان سرد شدن(COOLING TIME) مدرج روی اتصال به اضافة حداقل 60 دقیقه پس از آن است.

سوراخ كردن خط اصلی

ابتدا با استفاده از مبدل (ADAPTER) قطر مورد نظر را روی دستگاه P2000 تنظیم می‌كنیم سپس دستگاه را طوری روی لوله قرار میدهیم كه روی اتصال قرار داده شود. ماشین دریل را با نصب تیغة مخصوص خود (كنترل تیغه از نظر قطر ضروری است) روی دستگاه می‌بندیم. و پیچ آنرا كاملاً محكم كرده تا در جای خود تثبیت شود. روی ماشین دریل قطرهای مختلف لوله درج گردیده تا به این ترتیب امكان كنترل عملیات سوراخكاری فراهم شود.

با حركت دست و به آرامی لوله را سوراخ نموده و با رعایت كامل احتیاط مانند آنچه كه قبلاً توضیح داده شده است ماشین دریل را برمی‌داریم.

برداشتن ماشین دریل (DRILLING MACHINE)

به لحاظ اهمیت موضوع از نقطه نظر ایمنی این قسمت را كاملاً تشریح می كنیم. یادآوری می‌شود كه در این بخش میخواهیم توسعه شبكه داده و عملیات اتصال به خط گاز دار را انجام دهیم در این حالت CAP ته اتصال ویژه كاملاً مسدود بوده و بالای CAP باز است تا از این طریق بتوان عمل PLUGGING را انجام داد. دسته ماشین دریل را به آرامی به بالا رانده تا كاملاً آزاد شود شیر روی دستگاه P2000 را در حالت بسته قرار داده و از محل شیر تخلیه گاز روی و بالای شیر را تخلیه میكنیم به این ترتیب زیر شیر فشار شبكه موجود است در این حالت میتوان ماشین دریل را برداشت.

قطع جریان گاز

با استفاده از ماشین قطع جریان و متعلقات مربوطه میتوان جریان گاز را قطع نموده د در این حالت ابتدا ماشین را روی دستگاه P2000 نصب كرده و در جای خود تثبیت می‌نمائیم بدیهی است كه تیوب مخصوص قطع جریان روی دستگاه (ماشین مخصوص) قطع جریان رو دستگاه (ماشین مخصوص) قرار گرفته است این تیوپ بایستی بر اساس سایر لوله انتخاب شود.

پس از نصب ماشین شیر مربوطه را به آرامی باز كرده در این حالت گاز در طرفین شیر متعادل خواهد شد. دستة ماشین قطع جریان را فشار داده تا بسته به قطر لولة مورد نظر در جای خود تثبیت گردد. شیلنگ مخصوص را روی ماشین نصب نموده آنرا به خروجی پمپ متصل میكنیم و فشار را تا حدود 12 bar افزایش میدهیم این فشار روی GAGE ماشین قابل قرائت است. به این ترتیب مسیر جریان گاز كاملاً مسدود میگردد. علت مسدود شدن قطعی مسیر جریان گاز انعطاف پذیری تیوب مربوطه است كه حتی اگر دو پهن شدگی در لوله نیز و جود داشته باشد قادر است جریان گاز را كاملاً قطع كند.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” گزارش كارآموزی جوشکاری الکتروفیوژن ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – گزارش كارآموزی جوشکاری الکتروفیوژن – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
گزارش کاراموزی جوشکاری الکتروفیوژن;کاراموزی جوشکاری الکتروفیوژن;کارورزی جوشکاری الکتروفیوژن;دانلود گزارش کارآموزی جوشکاری الکتروفیوژن;بررسی جوشکاری الکتروفیوژن;جوشکاری; الکتروفیوژن

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *