گزارش كارآموزی در مجتمع فولاد اهواز 33 صفحه + doc

گزارش كارآموزی در مجتمع فولاد اهواز در 33 صفحه ورد قابل ویرایش

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 33

حجم فایل: 24 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

گزارش كارآموزی در مجتمع فولاد اهواز در 33 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان صفحه

پیشگفتار

عیب های مكانیكی موتور

نشت روغن

دود سیاه یا خاكستری تیره

آزمون فشار بخار كارتر

صدای یاتاقان میل لنگ

تجزیه روغن

سیستم سوخت رسانی

ارزیابی كیفیت سوخت

آزمون های سیستم سوخت رسانی

آب

روغن سوزی

پایین بودن میزان كمپرس

آزمون نشت سیلندر

پمپ سه گوش
مدار برگشت سوخت

مدار سوخت پر فشار

سوخت پاشها

پمپ سوخت پاش

سیستم هواكش

توربو شارژ كن

گرفتگی لوله برگشت سوخت

سیستم تخلیه دود

سیستم راه اندازی موتور

بسمه تعالی

برای اطلاعات از وضعیت داخل موتور از گیج روغن ( میل روغن نما ) و درجه فشار روغن ( فشار سنج ) استفاده كنید . روغن الوده را می توان بوكشید و در موارد جدی روغن را نزدیك سینی كارتر بیرون می زند . وقتی گیج روغن را نزدیك منیفولد داغ نگه دارید اگر روغن آب داشته باشد، بخار می شود . اتیلن گلیكول ( ضد یخ ) با روغن واكنش انجام می دهد و مایع قهوه ای رنگ و چسبناكی تولید می كند كه روی گیج روغن مشهود است . فشار روغن به سرعت باید بالا برود و اگر یاتاقانها خوب باشند ، تحت بار نباید تغییر كند.

با اندازه گیری ولتاژباتری در هنگام موتور گردانی می توان عیوب سیستم راه اندازی را به سرعت تشخیص داد . اگر ولتاژ به اندازه 25 درصد یا بیشتر كاهش یابد باید غلظت آب اسید باتری را اندازه گیری كند و در جستجوی خانه ای از باتری باشد كه اتصال كوتاه كرده است . استارت و كابلهای آن را ، بر اساس میزان جریان كشی ، وارسی كنید: اگر استارت بیش از اندازه جریان می كشد نشان دهنده مقاومت مدار است.

بسیاری از وضعیتها از قبیل پایان بودن توان موتور ، دود كردن موتور ، بد كاركردن در دور آ رام ، نرم كارنكردن و بد روشن شدن را می توان به موتور یا سوخت مربوط كرد . اگر با استفاده از سوخت پاش سالم مشكل حل نشد، آزمونهای تراكم و نشت سیلندر را ، به شرحی كه در ادامه مطلب می آید انجام دهید . آزمونهایی كه روی موتور انجام می شود ، از آزمونهایی كه روی سیستم سوخت پاشی انجام می شود آسانترند و می توان آنها را داخل محوطه انجام داد.
عیبهای میكانیكی موتور

عیبهای مكانیكی موتور را می توان به چهار دسته تقسیم كرد:

نشست سیالها

روغن سوزی

پایین بودن میزان كمپرس

سایید گی یاتاقانها

نشست سیالها

در موتور با سه نوع سیال سرو كار داریم ـ سوخت ، روغن وآب ـ كه هر یك از آنها ممكن است از موتور به بیرون نشست كند و یا به صورت داخلی به سیستم دیگری نشست كند
نشست روغن

نشست روغن به ندرت سبب خرابی موتور می شود (امادر صورت وقوع چنین اتفاقی ، پیامد های آن ناگوار خواهد بود ) ، اما مكانیك باید همواره این نشستها را بر طرف كند . متداول ترین محلهای نشست روغن ، تقریباً به ترتیب فراوانی عبارت اند از :

واشر در سوپاپ (قالپاق سوپاپ)

واشر سینی كارتر

واشر سینی جلو موتور

واشر پایه های لوازم جانبی خارجی

كاسه نمدهای عقب و جلو میل لنگ

در پوشهای میل سوپاپ و لوله روغن اصلی

منبع نشستهای جزئی را به دشواری می توان یافت ، زیرا روغن به طرف پایین و عقب ، به پشت موتور حركت می كند استفاده از آشكار ساز نور سیاه یا پودر پاشی ( كه ردی به جا می گذارد) مفید است ، اما روش موثر تحت فشار گذاشتن كارتر است .
دود سیاه یا خاكستری تیره
نشانه

موتورزیر بار، به ویژه در دور بالا و متوسط دود می كند و كم صداتر از حالت عادی است.

موتور زیر با ر، به ویژه در دور پایین و متوسط دود می كند و پر سرو صدا تر از حالت عادی است .

موتور زیر با ر ، در همه دورها دود می كند اما ودو آن در دورهای پایین از متوسط آشكار تر است . ممكن است موتور بد روشن شود .

موتور زیر بار ، به ویژه در دور بالا دود می كند .

موتور زیر بار ، دود می كند و توان آن به شدت كاهش یافته است .

موتور زیر بار ، به ویژه در دور بالا و متوسط ، دود می كند ممكن است توان آن نیز پایین باشد .

توده های دود سیاه ، گاهی همراه با دود آبی ، یا سفید از اگزوز بیرون می آید ممكن است موتور دچار كوبش شده باشد .

دود آبی یا متمایل به سفید در دور بالا و زیر باركم ، به ویژه وقتی موتور سرد است . یا بالا رفتن دما رنگ دود تغییر می كند و سیاه می شود توان موتور ، به ویژه در حالت تخت گاز ، پایین است .

دود آبی یا متمایل به سفید زیر با كم ، وقتی موتور به دمای عادی رسید ه است . ممكن ایت موتور كوبش هم داشته باشد .

دود آبی در همگام گاز داند ، پس از كاركردن در دور آرام به مدت طولانی. ممكن است با تثبیت شدن وضعیت گاز ، موتور دیگر دود نكند.

دود مداوم آبی در همه دورها ، بارها و دماها

دود آبی كم رنگ یا متمایل به سفید در دور بالا و زیر بار كم . بوی تند.

علت احتمالی

پمپ سوخت پاش ریتارد است .

پمپ سوخت پاش آوانس است .

میزان كمپرس سیلندر پایین است .

هواكش گرفتگی دارد .

توربو شارژكن خراب است .

سوخت پاشها (سوزنها ) كثیف اند .

لوله های سوخت رسانی دچار گرفتگی شده اند .

چسبیدن سوخت پاشها

علت احتمالی

پمپ سوخت پاش ریتارد است .

نشست از سوخت پاشها

نشست از كاسه نمد سرسوپاپها

رینگها / سیلندر ه ساییده اند.

موتور سرد است

راه چاره

پمپ سوخت پاش را تنظیم كنید.

پمپ سوخت پاش را تنظیم كنید .

موتور را تعمیر كنید .

فیلتر هوارا تمیز یا تعویض كنید .

فشار هوای خروجی تور بو شارژكن را وارسی كنید .

سوخت پاشها را تمیز یا تعویض كنید .

لوله ها را تمز یا تعویض كنید.

سوخت پاشها را تمیز یا تعویض كنید .

راه چاره

پمپ را تنظیم كنید .

سوخت پاشها را تعمیر یا تعویض كنید .

كاسه نمدها را عوض كنید . ساق / گیت سوپاپ را وارسی كنید.

تعمیر اساسی / نوسازی موتور ترموستات را عوض كنید .

موتور آهسته می گردد و روشن نمی شود .

علت احتمالی

سیستم موتور گردانی خراب است .

میل لنگ سفت شده است .

ویسكوزیته

خرابی سوخت پاشها

دور موتور گردانی منظم نیست ، موتور روشن نمی شود .

علت احتمالی

تنظیم زمانی سوپاپها به هم خورده است .

موتور به حالت عادی می گردد ، اما روش نمی شود.

علت احتمالی

شمعهای گرمكن از كار افتاده اند.

سوخت نامناسب یا آلوده است .

سوخت به سیلندرها نمی رسد .

تنظیم زمانی پمپ درست نیست .

مسیر ورود هوا دچار گرفتگی شده است . مسیر خروج دود دچار گرفتگی شده است . تراكم كم است.

موتور در دور آرام كار می كند

علت احتمالی

تنظیم نبودن دور آرام هوا گرفتگی سیستم سوخت رسانی فیلتر (های ) سوخت گرفتگی دارند .

لوله برگشت سوخت گرفتگی دارد.

سیستم تخلیه دود ( اگزوز ) گرفتگی دارد .

موتور در دورهای پایین در كار می كند .

علت احتمالی

هر یك از عیبهایی كه در بالا شرح داده شده و بر دور آرام اثر می گذارد.

پایین بودن میزان كمپرس یك یا چند سیلندر

توان موتور در حد عادی نیست .
علت احتمالی
نرسیدن سوخت كافی سوخت نامناسب یا آلوده

خطا در تنظیم زمانی سیستم سوخت پاشی گرفتگی سیستم ورود هوا نبود اتصلات توربو شارژكن

خرابی سیستم سوخت رسانی با فشار بالا پایین بودن میزان كمپرس موتور
راه چاره

باتریها ، سركابلها و استارت را وارسی كنید .

با دست گیر موتور را رفع كنید ، اگر سفت به نظر می رسد

روغن موتور و نشست ضد یخ به درون كارتر را ورسی كنید .

فشار باز شدن سوخت پاشاها را وارسی كنید .

راه چاره

تنظیم زمانی سوپاپها را وارسی كنید .

راه چاره

شمهای گرمكن را وارسی و مدار برق آنها را كنترل كنید .

منبع سوخت را ورسی كنید .

مسیر سوخت از باك تا پمپ سه گوش از آنجا ره پمپ سوخت پاش و تا سوخت پاشها و نازلها را وارسی كنید.

تنظیم زمانی پمپ راوارسی كنید .

فیلتر هوا را وارسی كنید .

سیستم را وارسی كنید .

تراكم سیلندر را وارسی كنید .

راه چاره

دور آرام را تنظیم كنید.

سیستم را هوا گیری و اتصالات را سفت كنید .

فیلتر (ها) را عوض كنید .

لوله را باز كنید ، در صورت تاًیید این حدس گرفتگی را رفع كنید .

فیلتر هوا را عوض كنید .

آن را تعمیر كنید .

راه چاره

به همان ترتیب ذكر شده در بالا عمل كنید .

آزمون تراكم سیلندر انجام دهید.

آزمون فشار بخار كارتر (كمپرس رد كردن)

میزان كمپرس رد كردن رینگ ها نشانه خوبی از سایش سیلندر / رینگ است، اما محدودیت‌هایی هم دارد. محدودیت این آزمون از آن روست كه همه سازندگان مشخصات فنی مربوط به دور موتور / كمپرس رد كردن را اعلام نمی كنند. غالباً مكانیك باید در زمان سالم بودن موتور این مشخصات را شخصاً تعیین كند.
پمپ سه گوش

سوخت مورد نیاز پمپ از طریق ظرفی حاوی سوخت دیزل تأویل می شود تا پمپ در معرض گرفتگی های سمت مكش قرار نگیرد. اما غالباً بازرسی چشمی صافی داخل باك و لوله سوخت كفایت می كند و مكانیكی ها به ندرت به دردسر استفاده از یك ظرف سوخت كمكی تن می دهند.

سازنده، علاوه بر فشار خروجی، باید مشخصات حجمی پمپ را، به ویژه در مورد پمپ های دیافراگمی اعلام كند.
مدار برگشت سوخت

لوله برگشت، سوخت مازاد را از پمپ سوخت پاش و سوخت پاش ها به باك بر می گرداند. وجود مانع یا گرفتگی در این مدار سبب افزایش فشار داخلی پمپ، زود باز شدن سوخت پاشها، بد روشن شدن موتور، ریپ زدن و خاموش شدن در هنگام ایجاد شتاب منفی می شود.

بیشتر سازندگان برای وارسی این مدار، آهنگ جریان سوخت را، در دور معین موتور، اندازه گیری می كنند. فورد فشار را در خروجی لوله برگشت سوخت یا در نقطه راحت دیگری در لوله اصلی برگشت، در پایین دست نقطه اتصال مدار سوخت پاش، اندازه گیری می كند.

سوخت برگشتی ابتدا باید از روزنه ای عبور كند كه در زیر اتصال خروجی پمپ قرار دارد. چون این روزنه (اریفیس) كوچك است و ممكن است وجود یك شیر یك طرفه نیز جریان عبوری از این روزنه را محدودتر كند، اولین جایی كه احتمال گرفتگی آن می رود همین روزنه (اریفیس) است. آزمونی كه هم اكنون شرح داده شد نمی تواند وجود گرفتگی در این روزنه را آشكار كند (مگر در حالتی كه روزنه كاملاً گرفته باشد و سوخت اصلاً از آن عبور نكند). وقتی موتور نشانه های گرفتگی لوله برگشت سوخت را بروز می دهد و نتیجه آزمون فشار منفی است، روزنه را برای بازرسی باز كنید..
مدار سوخت پر فشار

عیب هایی كه در این مدار پدید می آید به سه دسته نشت، خرابی سوخت پاش و خرابی پمپ تقسیم می شود.
نشت

در مدار پرفشار موتورهایی كه سوخت پاشهای آنها از پمپ تغذیه می شوند، نشت بیشتر از محل مهره ماسوره های لوله سوخت انجام می شود. این مشكل معمولاً با شل كردن و دوباره سفت كردن مهره ماسوره حل می شود. برای كسب اطلاعات بیشتر به فصل 5 رجوع كنید.

اخطار: هرگز خود را در معرض پاشش سوخت پرفشار قرار ندهید؛ سوخت پرفشار به زیر پوست نفوذ می كند و در صورت برخورد با چشم می تواند سبب كوری شود. برای آشكارسازی نشت در نقاطی كه دیدن آنها دشوار است. از یك تكه مقوا استفاده كنید.

در پمپ های سوخت پاش سری UTDS، APD، BB6، T و Q ، كه روی موتور كامیونهای ماك نصب می شود، تمایل به نشت های جزئی از محل سوپاپ های تحویل سوخت (درست زیر اتصالات لوله سوخت) مشاهده می شود. مسیر نشت ممكن است در دو طرف ارینگ، بین سوپاپ تحویل سوخت و بدنه پمپ، و بین مهره نگهدارنده سوپاپ تحویل سوخت و بدنه پمپ باشد. ارینگ و واشر حلوقی مسی را تعویض كنید. سطوح سنگ خورده را به دقت وارسی كنید كه خش بر نداشته باشد. خش برداشتن این سطوح غالباً نتیجه بیش از اندازه سفت كردن مهره ماسوره بین لوله سوخت / سوپاپ تحویل سوخت است كه سبب پیچیدن سوپاپ و خط افتادن سطوح درگیر می شود.

پمپ های UTDS ، وقتی موتور با حداكثر دور كار می كند، فشاری بیش از 100 مگا پاسكال ایجاد می كنند؛ خودروهایی كه سخت از آنها كار كشیده می شود بیشتر در معرض نشت قرار می گیرند تا خودروهایی كه با احتیاط از آنها استفاده می شود، گرفتگی در لوله سوخت، پاشش بیش از حد سوخت و گرفتگی سوخت پاشها، سبب افزایش بیشتر فشار می شود.
سوخت پاشها

مانند شمع های موتورهای بنزینی، سوخت پاشها را نیز همواره می توان جرم دانست، مگر خلاف آن اثبات شود. خرابی سوخت پاش با نشانه های مختلفی، به شرح زیر همراه است:

دود سیاه یا خاكستری

دود سفید

كوبش

همه این نشانه ها خاص سیلندرند. گاهی در مورد سوخت پاشهایی كه از پمپ تغذیه می شوند، می توان با حس كردن ضربان فشار در لوله ها، سوخت پاش خراب را شناسایی كرد. اگر از این كار نتیجه ای عاید نشد (طولانی بودن لوله ها و وجود خم های زیاد مانع آشكارسازی ضربان فشار می شود)، سوخت پاشها را، یك به یك، از كار بیندازید. هنگامی كه موتور با دور آرام كند كار می‌كند، پیچ هواگیری سوخت پاش یا اتصالات لوله سوخت پرفشار را باز كنید تا فشار سوخت كاهش یابد . برای از كار انداختن یونیت های سوخت پاش باید پیروهای بادامك را با استفاده از اهرم فشار دهید. اثر از كار انداختن سوخت پاشی كه درست كار می كند كاملاً مشهود است: سیلندری كه این سوخت پاش روی آن نصب شده است از كار می افتد و میزان دود و لرزش افزایش می یابد. اگر سوخت پاش كاملاً خراب شده باشد، از كار افتادن آن اثری بر عملكرد موتور ندارد؛ اگر سوخت پاش تا حدودی خراب شده باشد و كم و بیش كار كند، بدكار كردن ناشی از كار آن سیلندر برطرف می شود وقتی در مورد نتیجه تردید دارید، یك سوخت پاش سالم روی سیلندر ببندید.

بیشتر عیب ها از دوده گرفتن دهانه سوخت پاش ناشی می شود؛ در نتیجه دود گرفتن دهانه سوخت پاش الگوی پاشش سوخت تغییر می كند و گاهی ممكن است سوزن سوخت پاش گیر كند. سایر عیب ها را می توان با دستگاه نشان دید. چنانكه قبلاً گفته شد، در هنگام انجام این آزمون ها باید مراقب باشید كه در معرض پاشش سوخت قرار نگیرید.

چهار نوع آزمون استاندارد وجود دارد – الگوی پاشش، فشار باز شدن، درزبندی و صدای سوخت‌پاش.

الگوی پاشش. آزمونگر را مطابق شكل ببندید و با حركات كوتاه و سرعت تلمبه بزنید و الگوی پاشش را تماشا كنید. الگوی پاشش قابل قبول تا حدودی به نوع سوخت پاش بستگی دارد. زبانه و صورت های مختلف سوزنهای زبانه ای باید افشانه‌ای از ذرات ریز با تداوم و نفوذ یكنواخت تولید كنند. پهنای این افشانه، بسته به كاربرد، تغییر می كند. سوزنهای چند سوراخنه الگویی باز تولید می كنند كه افشانه را می توان به سوی یك ورق كاغذ هدایت كرد؛ سپس می توان نقش روی كاغذ را با نقش حاصل از سوزن نو مقایسه كرد.

فشار باز شدن دسته تلمبه را آهسته فشار دهید و بالاترین عددی را كه عقربه نشان می دهد و متناظر با فشار باز شدن سوخت پاش است، بخوانید. این عدد را با مشخصات فنی ذكر شده برای سوخت پاش مورد نظر مقایسه كنید. معمولاً سوخت پاشی كه فشار باز شدن آن در گسترده مشخصات فنی باشد پذیرفتنی است.

اما بعضی موتورها بسیار حساس اند و در دور آرام درست كار نمی كنند مگر آنكه سوخت پاشهای آنها در یك طرف گسترده مشخصات فنی كار كنند و با شیم گذاری یا استفاده از فنرنشین رزوه دار می توان فنر بیشتر سوخت پاشها را سفت كرد.

درزبندی استانداردهای شره كردن، بسته به طرح سوخت پاش و كشش فنر تغییر می كنند. تحت فشاری معادل 80 درصد فشار باز شدن سوخت‌پاش، دست كم تا مدت 10 ثانیه، شره نمی كند. سایر منابع احتمالی نشت را پیدا و نشت را برطرف كنید.

صدای سوخت پاش باز شدن معمولاً با صدای «قارت» تیزی همراه است كه نشان می دهد مجموعه سوزن و فنر به خوبی جمع می شود. با گوش دادن به صدای سوخت پاش در هنگامی كه تلمبه به سرعت كار می كند، نحوه انجام این عمل را وارسی كنید. اما توجه داشته باشید كه ممكن است سوخت پاشی كه نشتی دارد خوب صدا كند و بعضی سوخت پاشهای كاملاً خوب و سالم باز شوند اما صدای «قارت» نكنند، هر چقدر هم ماهرانه تلمبه بزنید.
پمپ سوخت پاش

تعویض پمپ سوخت پاش كار پرهزینه ای است و هزینه آن فقط از هزینه نوسازی موتور كمتر است. پیش از اینكه تصمیم به تعویض پمپ سوخت پاش بگیرید، یقین حاصل كنید كه اجزای مكانیكی پمپ خراب شده است. بسیاری از پمپ ها مكانیسمی برای جبران تغییر ارتفاع دارند كه نسبت هوا / سوخت را تغییر می دهد و ، در بعضی از پمپ ها، زمان سوخت پاشی را تنظیم می كند وجود سوراخی بسیار ریز در دیافراگم (كاترپیلار) یا فانوسی می تواند معرف خرابی اساسی پمپ باشد.

آزمون فشار داخلی این آزمون به بررسی كاركرد اصلی پمپ – یعنی ایجاد فشار در دور و یار مشخص شده موتور – اختصاص دارد و بنابراین بسیار مهم است. اما نباید این آزمون یا هر آزمون میدانی دیگر را قطعی تلقی كرد. اگر پمپ در این آزمون مردود شد، سمت كم فشار سیستم را دوباره وارسی كنید. اگر هیچ عیبی در این سمت پیدا نشد، پمپ را باز كنید و پیش از كنار گذاشتن، آن را كارگاه بیازمایید.

محل دریچه آزمون، بسته به مدل و سازنده پمپ، تغییر می كند، بیشتر پمپ ها، پمپ هایی كه فاقد دریچه آزمون هستند، فشار كامل را در زیر بالغ لوله بازگشت تولید می كنند.

كنترلگرها بعضی از پمپ هایی كه امروزه به كار می روند، یك شیر قطع سولنوئیدی دارند. این شیر در حالت عادی بسته است. وقتی جریان برق به سیم پیچ های سولنوئیدی برسند، شیر باز می شود. برای وارسی سریع میدانی، در پی شنیدن صدای «تیلیك» باشید كه در هنگام برق دار شدن مدار ایجاد می شود.

بخش گاورنر پمپ می تواند شامل انواع پیچ های تنظیم باشد كه بیشتر آنها «سگ های خفته» ای هستند كه بهتر است كاری به كارشان نداشته باشید و خوابشان را آشفته نكنید. دو پیچی كه مكانیك باید درباره آنها اطلاع داشته باشد پیچ هایی هستند كه دور آرام و حداكثر دورگاورنر را، ممولاً با محدود كردن گستره حركت اهرم گاز، تنظیم می كنند. اما در بعضی طرح های پیچیده تر، دور آرام خود به دو گستره تقسیم می شود.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” گزارش كارآموزی در مجتمع فولاد اهواز ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – گزارش كارآموزی در مجتمع فولاد اهواز – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
گزارش کاراموزی در مجتمع فولاد اهواز ;کاراموزی در مجتمع فولاد اهواز ;کارورزی در مجتمع فولاد اهواز ;دانلود گزارش کارآموزی در مجتمع فولاد اهواز ;مجتمع فولاد اهواز ;مجتمع ;فولاد ;اهواز

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *