گزارش كارآموزی در نمایندگی مجاز ایران خودرو 26 صفحه + doc

گزارش كارآموزی در نمایندگی مجاز ایران خودرو در 26 صفحه ورد قابل ویرایش

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 26

حجم فایل: 18 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

گزارش كارآموزی در نمایندگی مجاز ایران خودرو در 26 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان صفحه

گیربكس 1

كنترل مقدار روغن 3

شافت اصلی 4

دیفرانسیل از نوع بلبرینگی 6

انتخاب واشر خار دار 12

تعویض دسته دنده و بوشها 16

تعویض كانال هدایت كننده روغن 17

انژكتور 24

انواع نازل یا سوخت پاش 27

انژكتور نوع سوراخ دار 28

سوخت پاشهای زبانه ای یا تنبل 29

آزمایشهای انژكتور 32

تمیز كردن سوخت پاش 37

گیربكس :

این تیپ اتومبیلها دارای گیربكس نوع JB می باشند :

L42-B37-C37-S37-L48-B40-B40-C40-S40-F40

تیپ و پسوند تیپ و شماره ساخت بروی پلاكی كه روی پوسته كلاچ حك شده است .

توجه: بعضی از پلاكها تیپ دوم رنگی هستند . این كد تیپ شافت گیربكس اتومبیل را مشخص می كند.

راهنمای تعویض دنده

سیستم همدور كننده از نوع بورگ وانر می باشد.

گیربكس پنچ دنده

تیپ چهارم: تغییر رزوهای پیچ و انتهای دمنده پنج

در صورتیكه عمق رزوهای و پنج انتهای شافت دوم كاهش یافته باشد باید از یك پنج بطول 27mm استفاده شود.

كنترل مقدار روغن

درپوش فولادی A بدون میله اندازه گیری كه روغن تا قسمت رزوه شده پر می شود.

در پوش پلاستیكی B با میله اندازه را تمیز كنید .

درپوش را مجددا جا بزنید ولی آنرا بپیچانید بطوریكه میله اندازه گیری آن بسمت پائین باشد.درپوش را خارج كنید سطح روغن باید در نقطه 2 باشد.

خصوصیات مهم دیفرانسیل از نوع بلبرینگ

از پایه های به شماره B.ri q50-01 یا Bri q50-02 می بایست جهت تعمیر گیربكس استفاده شود . بطوریكه بتوان در گیربكس های تیپ JB2 JB3 بلبرینگهای دبفرانسیل را براحتی خارج كرد.

دو شاخه كلاچ هنگامی از داخل پوسته خارج می شود كه از بستهای اتصال جدا شده باشد .

قبل از اینكه گیربكس را بپایه اختصاصی به شماره Bri q50-01 یا Bri q50-02 متصل كنید پیچهای اتصال پوسته كلاچ را باز كنید .

بعد از خارج كردن بوشهای راهنما از نقاط C B گیربكس را روی پایه مخصوص قرار دهید .

شافت اصلی :

1-اكر دنده پیچ در نقطه A فاصله ایی نداشته باشد . ابزار مخصوص B.ri 1003 را روی توپی دنده پاج قرار دهید و مجموعه را خارج كنید.

قطعات زیر را بترتیب خارج كنید:

-درب پشت گیربكس

درب پشت گیربكس می بایست بطور افقی و در جهت فلش خارج شود . بطوریكه لوله روغن پوسته بتواند از داخل شافت خارج شود.

گیربكس چهار دنده :

دو خار فنری را از شافتهای اصلی ودوم همراه با واشرهای آنها خارج كنید .

گیربكس پنج دنده :

دنده یك را دسته دنده و دنده پنج را از گیربكس با حركت دنده پنج روی میل ماهك انتخاب كنید .

مهره شافت اصلی و پیچ شافت دوم را در آورید .

شافت میل ماهك را بسمت بیرون نكشید زیرا پین قفل كننده آن داخل گیربكس می افتد.

گیربكس را در حالت خلاص قرار دهید .

یك قطعه چوب بین میل ماهك دنده پنچ و دنده قرار دهید و با استفاده از ابزار Bri 31-01 پین را خارج كنید.

-شافت اصلی قابل تعمیر نبوده و احتیاج به تنظیم ندارد .

در صورتیكه ژیگلور B از قبل داخل شافت نصب شده باشد قابل تعویض و پیاده كردن نمی باشد .

كانال مربوط به دنده پنچ را روی شافت تمیز كنید .بلبرینگ . كاسه نمد لبه دار همیشه با شافت اصلی در تماس هستند .محل نشست بلبرینگ و كاسه نمد را روی شافت محل باز دید و در صورت خوردگی شافت اصلی را تعویض نمائید.

شافت دنده عقب

شافت مخصوص

شافت دنده عقب قتابل تعمیر نمی باشد . شافت دنده عقب و دنده عقب یكپارچه بوده و كامل تعویض می شود . و احتیاج به تنظیم ندارد.

كلیپسها می بایست در هر پیاده و سوار شدن تعویض شوند. هنگام سوار كردن كلیپس ها از دنباریك استفاده كنید مراقب باشید كه به كلیپس ها صدمه نرسد.

خارج كردن دنده ها

شافت را به همراه مجموعه دنده ها یش از انتها به گیره ایی كه دارای فكهای نرم باشد ببندید و دنده ها را بترتیب از راست به چپ از روی شافت خارج سازید.

سوار كردن

برای سوار كردن دنده ها پس از تعویض قطعات مورد لزوم و دوغنكاری بترتیب پیاده كردن آنها را سوار كنید .

بطور صحیح قطعات زیر را سوار كنید :

دنده 1و2و3و4و دنده 5 را همرا با كشویی و مغزی كشویی با لغزانده روی شافت جا بزنید .

فنرهای النگویی می بایست به انتهای كلیپس ها متصل بشوند.

دیفرانسیل از نوع بلبرینگی

عملیات فوق پس از جدا كردن پوسته ها انجام می شود.

پیاده كردن

مجموع دبفرانسیل را بچرخانید و از نحل 45 به یك گیره با فكهای نرم متصل كنید .

كلیپس فنری حلقوی 46 را همراه با واشر خاردار 47 خارج كنید .

دنده پولس 48 را خارج كنید تا بتوانید شافت هوزینگ 49 را خارج نمائید.

در گیربكسهای JB5 JB4

پین استوانه ایی 74 را خارج سازید.

بوش 73 را خارج كنید .

دنده هرز گرد 50 و واشر كردی 51/1 خارج سازید .

مواظب باشید كه واشر ها با هم قاطی نشوند.

انتهای شافت را خارج كنید تا بتوانید دنده كیلومتر شماره 41 را خارج سازید.

خارج كردن

اورینگ 38 را خارج كنید.

كاسه نمد دیفرانسیل 39 را توسط یك سنبه و چكش ابتدا یك پهلو كنید و توسط ضربه چكش و با كمك انبردست آنرا خارج سازید . مواظب باشید كه به هزار خار دنده پلوس صدمه نرسد .

برای خارج كردن كرانویل از پوسته و صدمه دیدن كرانویل با گذاشتن قطعه چوبی زیر دنده كرانویل و با فشار دادن توسط پرس خار قفلی 40 را خارج كنید.

سپس با فشار پرس روی دنده پلوس 52 مجموعه دیفرانسیل را خارج كنید و چنانچه واشر 43 كه پشت واشر 44 قرار دارد در محل باشد آنرا خارج سازید.

جازدن مجدد

جا بزنید :

تیپ اول : قطعه 44 همراه با 41و43

تیپ دوم و سوم : قطعه 44و سپس 41

تیپ چهارم و به ترتیب تعمیرات : قطعه 44 و سپس 43 و 41

توضیح : در تمام تیپها واشر تنظیمی 44 مطابق شكل قرار می گیرد .

دیفرانسیل را در داخل پوسته كلاچ و دیفرانسیل جا بزنید .

توسط پرس :

یك تكه چوب را زیر كرانویل قرار دهید .

-اطمینان حاصل كنید كه ضخامت كلیپس حلقوی برابر شكاف محل نشست أن است . خار فنری را بر روی ابزار B.ri q46 قرار داده و آنرا روی شافت دنده پلوس بگذارید .سپس ابزار مخصوص Bri q46 به شماره 2 را روی ابزار به شماره 1 قرار داده توسط پرس خار فنری را جا بزنید .ابزار مخصوص را خارج كنید و با چرخاندن دنده ها اطمینان حاصل كنید كه دنده كیلومتر شماره براحتی می چرخد.

سوار كردن مجدد

نكات مهم

تیپ اول JB

هنگام سوار كردن می بایست پین 74 تعویض شود .توسط ابزار مخصوص به شماره Bri 31-01 دنده كیلومتر شماره 41 را در محل خود نصب كنید.

توضیح : دقت كنید به هزار خار دنده پلوس صدمه ای نرسد .

با استفاده از ابزار مخصوص به شماره B.r q45 كاسه نمد دیفرانسیل را در محل خود قرار دهید .

توجه : این كاسه نمد بدون اینكه گیربكس پیاده شود قابل تعویض می باشد.

تنظیمها

سفتی بلبرینگ دیفرانسیل

سفتی بلبرینگ كهنه 0 تا1.6 dan

سفتی بلبرینگ نو 1.6 تا 3.2 DAN

این عملیات بعد از پیاده كردن و جدا كردن پوسته دیفرانسیل انجام می شود.

دیفرانسیل از نوع بلبرینگ زاویه دار :

با استفاده از ابزار مخصوص FACOM M50 و كاهش دهنده K232 و S232 مهره دیفرانسیل را خارج كنید .

سوخت پاشهای زبانه ای یا پنتیل

این سوخت پاشهای در موتورهای تزریق غیر مستقیم و یا محفظه مجزا مورد استفاده قرار می گیرد . در این نوع موتورها جریان هوا باندازه كافی آشفته است تا بطور كامل با سوخت مخلوط شود. در سوخت پاش نوع پنتیل قسمت پائین سوپاپ سوزنی (پائین تر از لبه آب بندی كننده) دارای شكل مخصوص (استوانه ای – مخروط ناقص) بوده و نوك آن از داخل یك سوراخ بیرون می آید. شكل و اندازه قسمت نوك سوپاپ سوزنی مشخص كننده شكل و نحوه نفوذ سوخت بداخل اطاق احتراق است.

در بعضی از سوخت پاشها شكل نوك سوزن طوری است كه در شروع پاشش حركت جزئی سوزن بسمت بالا باعث تزریق ابتدائی سوخت بداخل سیلندر شده و تحویل سوخت اصلی قدری بتاخیر بیفتد . با استفاده از ایننازلها فشار در اطاق احتراق بطور تدریجی بالا رفت بنابراین عمل احتراق یكنواختر و ضربه وارد شده بموتور كمتر شده و موتور نرم تر كار می كند.

سوخت پاشهای خنك شونده

در موتورهای دیزل خیلی بزرگ كه از سوخت سنگین استفاده می كنند ممكن است كه بخنك كردن سوخت پاش احتیاج پیدا كنیم. لذا لازم است كه قسمت پائین انژكتور را مطابق شكل دو جداره بسازیم تا بتوانیم مقداری سوخت در داخل این محفظه حركت نموده و حرارت اضافی سوخت پاش را بگیرد . معمولاً سوختی كه از اطراف سوزن انژكتور نشت می كند توسط لوله ای باین محفظه هدایت شده و سپس از طرف دیگر بتانك منتقل می شود.

پنتوكس نازل

در موتور های تزریق غیر مستقیم یا با محفظه احتراق مجزا بالاترین درجه حرارت در شرایط كار موتور (یعنی زمانیكه موتور بدمای نرمال رسیده باشد) در ناحیه چپ اطاق احتراق بوجود می آید.

در موقع سرد بودن موتور موتور و بخصوص هنگام استارت زدن گرمترین نقطه سمت راست اطاق احتراق است. بنابراین اگر در این موتورها از سوخت پاشهای پنتیل نوع معمولی استفاده شود زوشن شدن موتور بسختی صورت می گیرد.

سوخت پاش نوع پنتوكس یك نوع مخصوصی از سوخت پاش نوع پنتیل بوده كه در موقع استارت زدن و روشن كردن موتور در حالت سرد پاشش سوخت جهت مختلف كه بوسیله سرعت بالا رفتن سوپاپ سوزنی كنترل می شود عمل روشن شدن موتور را آسانتر می كند.

سوپاپ سوزنی بفرمی ساخته شده كه وقتی بآهستگی بالا می رود (یعنی در موقع استارت زدن) در حدود 90% سوخت تحویلی بانژكتور قبل از باز شدن كامل سوراخ اصلی از سوراخ مایل عبور می كند. و در ناحیه B اطاق احتراق كه در موقع استارت زدن بخاطر وجود گرم كن داغتر است پاشیده می شود. در سرعتهای نرمال موتور فشار سریعتر در پمپ انژكتور بالا رفته بنابراین سوپاپ سوزن حركت سریعتری دارد و تنها زمان خیلی كوتاه برای تحویل مقدار كمی سوخت برای عبور از سوراخ مورب كمك به كم نمودن فشار ناگهانی در اطاق احتراق و همچنین كم كردن ضربه احتراق و در نتیجه حركت آرام تر موتور را فراهم می آورد .

آزمایشهای انژكتور

قبل از ازمایش یك سوخت پاش باید با مراجعه به كاتالوك تعمیراتی موتور مشخصات و توصیه هائی را كه كارخانه سازنده سوخت پاش برای ازمایش وبازرسی ان بیان نموده یادداشت كنید . هر چند كه ممكن است دستور العمل و روش ازمایش برای تنظیم سوخت پاشهای موتور های مختلف متفاوت باشد ولی هدف اصلی از این ازمایش ها برای اطمینان از اینكه (a ) نشیمنگاه سوپاپ سوزنی كاملا اب بندی است یعنی هیچگونه نشتی اضافی از نوك سورن وجود ندارد (b) فشار تزریق سوخت صحیح است نشتی سوخت اضافی از اطراف سورن انژكتور وجود ندارد (c ) فرم پاشش سوخت از نوك انژكتور بطور صحیح می باشد وقتی كه یك موتور دیزل در حین كار لرزش بیش از اندازه داشته احتمالا اشكال در یك یا چند انژكتور است .برای تشخیص پیچ لوله تحویل سوخت از پمپ به انژكتور رااز روی پمپ بنوبت (یكی یكی ) در حالی كه موتور كار می كند شل كنید ) (مانند اتصال بدنه كردن وایر های شمع در موتور های بنزینی ).انژكتور معیوب ان انژكتور است كه با شل كردن پیچ لوله تحویل ان از روی پمپ فشار قوی هیچ تغییری در دور موتور بوجود نیاورد . انژكتور را ممكن است در روی خود موتور و فقط باباز كردن ان از روی سر سیلندر و یا اینكه در جائیكه دسترسی به دستگاه ازمایش وجود دارد با دستگاه ازمایش انرا ازمایش كرد مسلما روش دوم دقیقتر و صحیحتر است .
آزمایشهای انژكتور در روی موتور

1-لوله های تحویل سوخت رابه منظور پر نشدن سوخت در اطاق احترق از روی پمپ باز كنید (باستثنای لوله انژكتوری كه باید آزمایش شود)

2-انژكتور مورد ازمایش را از روی سر سیلندرباز كنید

3-در حالیكه لوله رابط بین پمپ و انژكتور متصل است موتور را با دست بچرخانید .شكل نحوه پاشش را مشاهده كنید . یك سوخت پاشش خوب در حین عمل تزریق تولید صدای مخصوصی نموده و نحوه پاشش در تمام جهت ها یك شكل و طول تزریق نیز در همه جهات یك شكل و طول تزریق نیز در همه جهات یكسان و نسبت بمحور سوزن متقارن است .معمولی ترین اشكال برای خوب نبودن نحوه پاشش سوخت وجود كثافت یا كربن در روی نشیمنگاه سوپاپ سوزنی می باشد . این عیب را می توان با تعمیر كردن توسط ابزار مخصوص بر طرف نمود .

آزمایشهای انژكتور

همانطوریكه قبلا نیز گفته شد قبل از ازمایش یك سوخت پاش باید با مراجه به كاتالوگ تعمیراتی مشخصات و توصیه های كارخانه سازنده را برای آزمایش پیدا كرد. اما آزمایشها به منظور اطمینان از اینكه a سوپاپ سوزنی و نشیمنگاه آن آب بندی است یعنی هیچگونه نشتی اضافی از نوك سوزن وجود ندارد b فشار تزریق سوخت صحیح است c نشتی اضافی سوخت از اطراف سوزن انژكتور وجود ندارد d فرم پاشش سوخت انژكتور بطور صحیح می باشد انجام می گیرد.

دستگاه آزمایش مطابق شكل شامل یك تانك سوخت كوچك یك فیلتر از نوع كاغذی یك پمپ فشار قوی كه به سیله اهرمی بكار می افتد یك فشار سنج مدرج كه معمولاً بر حسب Psi و اتمسفر مدرج شده است و یك محفظه تزریق كه نحوه پاشش سوخت از نوك انژكتور از خارج به طور كامل مشخص است.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” گزارش كارآموزی در نمایندگی مجاز ایران خودرو ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – گزارش كارآموزی در نمایندگی مجاز ایران خودرو – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
گزارش کاراموزی در نمایندگی مجاز ایران خودرو;کاراموزی در نمایندگی مجاز ایران خودرو;کارورزی در نمایندگی مجاز ایران خودرو;دانلود گزارش کارآموزی در نمایندگی مجاز ایران خودرو;نمایندگی مجاز ایران خودرو;نمایندگی مجاز ;ایران خودرو

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *