گزارش كارآموزی در واحد مهندسی خوردگی خطوط لوله و مخابرات نفت تهران 33 صفحه + doc

گزارش كارآموزی در واحد مهندسی خوردگی خطوط لوله و مخابرات نفت تهران در 33 صفحه ورد قابل ویرایش

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 33

حجم فایل: 32 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

گزارش كارآموزی در واحد مهندسی خوردگی خطوط لوله و مخابرات نفت تهران در 33 صفحه ورد قابل ویرایش

مقدمه:

خوردگی تأسیسات صنعتی یكی از زمینه‌هایی است كه مورد توجه خاص دانش‌پژوهان قرار دارد. در گزارش حاضر سعی شده كه اطلاعاتی در مورد روشها، تجربیات دستگاهها و لوازم مورد نیاز همراه با تئوریهای اصول خوردگی چگونگی آزمایشها، اندازه‌گیریها، ذكر شود.

ابتدا بهتر است كه مفهوم نسبتاً صریحی از خوردگی داشته باشیم تا بتوانیم با روشی بیشتری در مرد طرق مبارزه با آن بحث نمائیم ، خوردگی تعاریف مختلفی دارد. این تعاریف هر كدام در مواردی صحت دارند و هر كدام فقط گوشه‌ای از مطلب را بیان می‌كند ما برای هدفی كه در پیش داریم، در مورد یك لولة مدفون شده در خاك، خوردگی را یك پدیدة الكتروشیمیایی تعریف كرده و وجود اكسیژن را برای ادامة خوردگی ضروری محسوب می‌نماییم. با قبول این مزیت به بیان شرایطی می‌پردازیم كه با واقع شدن آنها یك سل خوردگی می‌تواند فعالیت داشته باشد:

1- یك كاتد و یك آند باید وجود داشته باشد.

2- بین آند و كاتد اختلاف پتانسیل برقرار باشد.

3- یك رابط فلزی بین آند و كاتد وجود داشته باشد.

4- آند و كاتد در یك الكترولیت هادی باشند ، بدین معنی كه مقداری از مولكولهای آب به صورت یون درآمده باشد،

حال برای یك لولة مدفون شده، كاتد كه خود لوله است و آند بیشتر سیلیكون آیرن (silicon Iron) استفاده می‌شود. (شرط 1). برای برقراری اختلاف پتانسیل بین آند و كاتد از قوانین و یكسوكننده استفاده می‌شود. (شرط 1 (شرط 2) برای رابط فلزی خود لوله به صورت رابط فلزی عمل می‌كند و شرط چهارم با توجه به رطوبت خاك فراهم می‌شود.

اختلاف پتانسیل موجود بین آند و كاتد باعث بوجود آمدن جریان الكترونی از طرف آند به كاتد در مدار فلزی بین آند و كاتد خواهد گردید. در آند فلز با از دست دادن الكترون، تولید یون آهن با بار مثبت خواهد كرد كه با OH موجود در آن حوالی تولید هیدروكسید دو ظرفیتی آهن به فرمول خواهد كرد. كه با یك مرحله اكسید شدن به صورت زنگ آهن در خواهد آمد.

در ناحیة كاتدی تعداد الكترون اضافی از طرف آند تأمین شده است، این الكترونها با یونهای مثبت هیدروژن محیط، تولید گاز می‌كنند كه به صورت لایه در اطراف كاتد در خواهد آمد و به قشر پلاریزاسیون موسوم است، با این تبدیل هیدروژن اتمی به هیدروژن گازی مقداری یون اضافی در ناحیه كاتدی بوجود خواهد آمد كه سبب افزایش خاصیت بازی ناحیة كاتدی می‌شود.

چند نكته:

1- جهت جریان الكتریسیته (خلاف جهت حركت الكترونها) در مدار فلزی از كاتد به آند خواهد بود.

2- جهت جریان در داخل الكترولیت از آند به كاتد خواهد بود.

3- خوردگی فلز در آند یعنی قطبی كه جریان از آن به طرف الكترولیت خارج می‌شود اتفاق می‌افتد.

4- فلزی كه جریان از محیط اطراف دریافت می‌كند خورده نمی‌شود.

مقدار كاهش وزن فلز با شدت جریان خوردگی متناسب خواهد بود. یك آمپر جریان مستقیم كه از فولاد به طرف خاك خارج می‌شود، می‌تواند سالانه حدود بیست پوند فولاد را بخورد. البته در مسائل مربوط به خوردگی خط لوله به ندرت با شدت جریان‌های بالا روبرو خواهیم شد و معمولاً شدت جریانها در حدود چند میلی آمپر خواهند بود. ولی باید توجه كرد كه حتی یك میلی آمپر در طول سال اگر فقط از هفت نقطه لوله خارج شود، می‌تواند باعث ایجاد هفت عدد سوراخ به قطر اینچ روی یك لولة دو اینچی با ضخامت استاندارد گردد. البته این نكته كه تعداد نقاط خروج جریان به چند نقطه محدود نگردد، بسیار حائز اهمیت است و بهتر آن است كه جریان در سطح بیشتری توزیع شود تا آنكه قدرت نفوذی آن در لوله كاهش یابد.

تأثیر مقاومت در شدت جریان خوردگی:

مقاومت ظاهری مدار شامل دو قسمت خواهد بود: مقاومت اهلی اجزاء مدار و مقاومت ناشی از لایة پلاریزاسیون در كاتد. هر چه مقاومت كمتر باشد، شدت جریان بیشتر بوده و در نتیجه كاهش وزن زیادتری حاصل خواهد. مقاومت الكترولیت عبارت خواهد بود از مقاومت الكتریكی خاك یا آب كه می‌تواند بشدت متغیر باشد. برای یك الكترولیت با مقاومت الكتریكی معین سطح آند و كاتد فاكتور مهمی خواهد بود. هر چه این سطح كوچكتر باشد، مقاومت زیادی در مدار ایجاد می‌شود. بعضی مواقع محصولات خوردگی نیز می‌تواند مقاومت قابل ملاحظه‌ای در مدار ایجاد كنند ولی این مقاومت در مورد فولاد چندان نخواهد بود.

لایة پلاریزاسیون در كنترل مقدار جریان خوردگی نقش اسامی دارد به طوری كه این لایه به صورت یك لایة‌ عایق عمل كرده و ممكن است افت ولتاژ در این لایه با اختلاف پتانسیل بین آند و كاتد برابر گشته و جریان خوردگی را به سمت صفر سوق دهد.

از گفته‌های بالا می‌توان به این نكته پی برد كه این لایة پلاریزاسیون می‌تواند بخوبی از خورده شدن لوله جلوگیری نماید اما اغلب مواردی وجود دارند كه سبب از بین رفتن این لایه می‌شوند مانند لوله ای كه در درون آب قرار داشته باشد كه در این مورد جریان آب سبب از بین رفتن این لایة هیدروژنی می‌گردد. یا می‌توانند عامل شیمیایی باشد همانند حضور اكسیژن در الكترولیت كه با هیدروژن تركیب شده سبب از بین رفتن لایة پلاریزاسیون می‌گردد و با همچنین در خاكهای میكروبی ، باكتریهای بخصوصی می‌توانند باشند كه سبب از رفتن این لایه گردند.

حال در اینجا سؤالی مطرح می شود كه نقاط آندی و كاتدی در یك لولة زیرزمینی چگونه بوجود می‌آیند. شرایطی وجود دارد كه به تشكیل نقاط آندی و كاتدی منجر می‌شوند كه با آگاهی یافتن از این شرایط می‌توان در مرحلة طراحی و نصب این لوله‌ها اقداماتی را انجام داد كه منجر به خنثی كردن این شرایط و نگهداری بیشتر لوله شود.

انواع پوششها:

1- Enamel كه به دو صورت عمده Asphalt Coal Tar و در حالت گرم اعمال می‌شوند به همین سبب به آنها پوششهای گرم می‌گویند. با این نوع پوششها یك پوشش بیرونی جهت اعمال مقاومت مكانیكی با كار گرفته می شود ضخامت یك لایة از این پوشش حدود اینچ می‌‌باشد. این پوششها از قطران زغال سنگ و ذوب آهن بدست می‌آمدند و این پوششها به علت دارا بودن گوگرد سمی هستند و مدتهاست كه از رده خارج شده‌اند و مورد استفاده قرار نمی‌گیرند نحوه اعمال این پوشش‌ها به صورت زیر بود:

نوار فایبر گلاس ( قیر ( نوار ترموپلاست ( قیر

2- انواع مواد مومی كه شبیه پوشش اول با یك پوشش بیرونی جهت افزایش مقاومت مكانیكی اعمال می شود.

3- گریسها معمولاً به طور دستی و با دستكش روی لوله مالیده می‌شوند و سپس توسط یك لایة پوشش بیرونی مجهز به یك ورقة عایق پوشیده می‌شود.

4- پوششهای مایع كه به طور سرد اعمال می‌شوند این نوع پوششها با تبخیر حلال و یا توسط یك مادة‌ شیمیایی سفت می‌شوند، این نوع پوشش از یك حلال باضافة آسفالت كه ممكن است مشتق نفتی و یا آسفالت طبیعی باشد، كه خاصیت عایق بودنش بیشتر است و یا حلال باضافة قیر زغال تشكیل شده است. به این نوع نیز پوشش بیرونی جهت افزایش مقاومت مكانیكی اعمال می گردد. معمولاً عمل در چند لایة توام با پوشش بیرونی در هر مرحله و با رعایت فاصلة زمانی معین بین دو لایه اجرا می گردد. ضخامت این نوع پوششها حدود 20 هزارم اینچ می‌باشد.

5- انواع نوارهای محافظ از قبیل پلی وینیل كلراید، پلی اتیلن، كه در قسمت پشت دارای چسب هستند و مستقیماً روی لوله زیر پوشش زده شده اعمال می شوند (همان طور كه قبلاً توضیح داده شد). ضخامت آنها حدود 10 الی 30 هزارم اینچ می باشد. نصب این پوششها چون خیلی ساده بوده و به حرارت احتیاج ندارد ارزان تر تمام می‌شوند و به خصوص برای تعمیرات پوشش بسیار مفید است. همچنین نوارهای مخصوصی هستند كه دارای یك زیرسازی آسفالتی می‌‌باشند كه توسط شعله نرم شده و حالت چسبناك به خود گرفته و روی لوله پیچیده می شوند. امروزه این نوع پوششها وسیع‌ترین كاربرد را در لوله های نفتی دارند.

6- پوششهای پلاستیكی در اینكه به صورت نوار نیستند با پوششهای قبلی متفاوت هستند، و بیشتر روی لوله‌های كم قطر، در مرحلة ساخت لوله به توسط اكستروژن روی لوله اعمال می شوند (نظیر كابلهای برق كه پوشش پلاستیكی به طور پیوسته سیمهای مسی را پوشانیده است).

7- پوششهای مكانیكی بیرونی: این نوع پوششها بیشتر از آزبست یا الیاف شیشه‌ای اشباع با قیر تشكیل شده‌اند كه علاوه بر استحكام مكانیكی، خاصیت عایق خوبی هم دارند.

8- پوششهای وزنی: وقتی كه لوله‌ها قرار است زیر آب باشند باید وزن آنها را سنگین‌تر نمود تا تمایل غوطه‌ور شدن در سطح آنها از بین برود. بعضی مواقع این سنگینی را توسط افزودن وزنه‌هایی در فواصلی از لوله از چدن یا بتن تأمین می‌كند و در مواردی مثل پیریت آهن اعمال می‌گردد. این نوع پوششها معمولاً با مفتولهای فولادی تقویت می‌گردند ضخامت لازم بازای وزن مورد نیاز در واحد طول لوله محاسبه می شود و این نوع پوششها از صدمات مكانیكی پوشش اصلی لوله جلوگیری می‌كنند. استفاده از این پوششها در مناطقی كه احتمال صدمه خوردن وجود دارد با توجه به مشكلات زیاد تعمیركاری، ضروری است.

9- پوشش‌های بتنی: اگر چه این پوششها روی لوله چندان معمول نیستند ولی اگر افزودنیهای به خصوصی به این پوشش (سیمان ) اضافه شود، این پوشش برای جلوگیری از خوردگی بسیار مفید خواهد بود. با پوشش دادن سیمانی لولة لخت، فولاد پتانسیل كاتدی به خود می‌گیرد و ضمناً به خوبی پلاریزه شده و از دریافت یا خروج جلوگیری می كند. این پوشش در صورت مرغوب بودن، می‌تواند بدون اعمال حفاظت كاتدی به كار رود. كمترین ضخامت برای این پوشش 2 اینچ می‌باشد.

با در نظر گرفته همة جوانب باید اقتصادی‌ترین و مناسب‌ترین پوشش انتخاب شود. نكات عمده‌ای كه در انتخاب پوشش مؤثر است به صورت زیر است:

1- آیا خاكی كه لوله در آن دفن خواهد شد، عاری از سنگ یا عوامل مكانیكی كه ممكن است به پوشش صدمه بزنند میباشد یا خیر ؟

2- آیا خاك از نوعی است كه نشتهای ناشی از انبساط و انقباض مزاحم پوشش خواهند بود یا نه،

3- آیا لوله در مسیر خود از قسمتهایی عبور می‌كند كه دسترسی به آنها نظیر تقاطع رودخانه‌ها زیر دریا و سایر تأسیسات مشكل باشد؟

4- آیا درجه حرارت سرویس لوله از محیط اطراف یعنی خاك، بسیار بالاتر خواهد بود یا نه،

5- دمای محیط و شرایط جوی در هنگام اعمال پوشش چگونه خواهد بود؟

6- آیا محدودیتی وجود خواهد داشت كه جریان كاتدی را به حداقل مقدار كاهش دهیم؟

ذكر این نكته خالی از لطف نخواهد بود كه در نواحی كه لوله آندی است ، اگر آنرا پوشش كنیم، سبب خوردگی شدید لوله در نواحی كه پوشش ضعیف است خواهد شد، به طوری كه هر گاه پوشش وجود نداشت عمر لوله بیشتر می‌بود. در این موارد بهتر است كه نواحی كاتدی پوشش شوند كه جریان كلی خوردگی كاهش یابد. (همان طور كه قبلاً توضیح داده شد).

پس برای انتخاب مناسب‌ترین پوشش چه از نظر بهره‌‌وری و چه از نظر اقتصادی دو عامل بسیار مهم می‌باشد:

1- اطلاعات گسترده از تمام خواص پوشش و محدودیتهای كاربرد آن برای یك پروژه معین

2- خلاصة كاملی از شرایط كاركرد لوله و شرایط مسیر.

حال با توجه به اتمام پوشش كاری لوله و قرار دادن لوله در بستر زمین برای كنترل بیشتر خوردگی بحث حفاظت كاتدی مطرح خواهد شد، كه با این حفاظت و همچنین با وجود پوشش خوردگی لوله له حداقل ممكن خواهد رسید.

پی پا:

پی‌پا عبارت از موادی است كه آندها را در بستر آندی در برگرفته و سه نوع مادة متداول مشتقات كربنی در این مورد به كار می‌رود.

كك حاصل از زغال سنگ ، كك حاصل از نفت ، گرافیت خرد شده.

پی پای كربنی به دو دلیل در حفرة آندی به كار می‌رود.

1- به منظور افزایش ابعاد آند و در نتیجه كاهش مقاومت حفره نسبت به زمین.

2- شراكت در مصرف به علت تخلیة جریان الكتریكی

جهت رسیدن به هدف دوم مادة پی پا كه اغلب كك می‌باشد، در اطراف آند باید به خوبی فشرده گردد تا اتصال مستقیم كابل برقرار گردد. شدت مصرف مادة‌ پی‌پا نباید به ازای هر آمپر، از دو پوند در سال تجاوز كند. اندازة ذرات كك باید بین 5 تا 25 میلیمتر باشد و میزان خاك آن نباید بیشتر از 10% باشد و ضرب مقاومت الكتریكی آن نباید از 50 اهم – سانتیمتر تجاوز كند.

كابل:

كابلهای به كار رفته در مدار نسبت به زمین در تمام نقاط دارای پتانسیل مثبت می‌باشند. كه اگر كوچكترین صدمه‌ای بر روی عایق كابل بوجود آید، سبب می‌شود تا جریان از این نقطه تخلیه شده و سبب خورده شده و جدا شدن كابل از قسمتهای دیگر در این نقطه شود. لذا عایق كابل‌ها باید از كیفیت عالی برخوردار باشند. اخیراً كابلها با پلی اتیلن پوشش داده می‌شوند كه در محیطهای مختلف نتایج رضایتبخش داشته است.

اتصالات :

از نقاط بسیار حساس مدار شدت جریان اعمالی، نقاط اتصال كابل های اصلی به كابل آندها می‌باشد. این اتصال باید مقاومت ناچیز داشته و دارای عایقی با كیفیت بسیار مقاوم باشد.

از روشهای متداول اتصال كابلهای مسی می‌توان لحیم كاری نرم، جوشكاری با پور لحیم‌كاری سخت (نقره)، و اتصالات مكانیكی را نام برد. تعداد از این اتصالات متالوژیكی هستند كه دارای مقاومت ناچیز می‌باشند. اتصالات مكانیكی اگر بخوبی انجام شوند سپس با عایق مناسبی برای جلوگیری از نفوذ رطوبت و هوا پوشانده شوند، می توانند مورد استفاده قرار گیرند. كیفیت عایق این اتصالات باید با كیفیت عایق كابل اصلی برابر كند. آنچه كه در این مورد اهمیت فوق العاده دارد اینست كه باید توجه داشت این اتصالات باید سالها در محیط خورنده مقاومت كنند و كوچكترین منفذی برای ورود رطوبت و هوا و مواد خورنده نداشته باشند.

حال در این قسمت به طور خلاصه ، در مورد آندهای فدا شونده توضیح داده خواهد شد.

آندهای فداشونده:

منیزیم و روی از متداول ترین‌ آندهای فنا شونده می‌باشند. هنگامی كه یك خط لولة فولادی ، به یكی از این دو فلز، كه در جدول سری الكتروشیمیایی ، بالاتر از آن قرار دارند، وصل شود و هر دو در یك محیط الكترولیت مشترك باشند، منیزیم یا روی كه فلز فعال‌تر هستند خورده خواهند شد و بدین ترتیب خط لوله محافظت خواهد شد.

آندهای فدا شونده در مواردی به كار می‌روند كه شدت جریان مورد نیاز كم بوده و ضریب مقاومت الكتریكی محیط در حدی باشد كه بتوان با تعداد معدودی از آند فدا شونده احتیاجات سیستم را برطرف كرد. یا در خطوط لوله‌ای كه دارای پوشش عالی می‌باشند و روش شدت جریان اعمالی برای حفاظت خط به كار رفته است، امكان دارد كه نقاط جدا افتاده‌ای وجود داشته باشد كه به مقدار بیشتری شدت جریان نیاز دارد. این افزایش نیاز موضعی را بكارگیری آندهای منیزیم یا روی می تواند برطرف گرداند.

نمونه‌هایی از این نقاط عبارتند از : طولهایی از لوله كه در آنها پوشش به سختی صدمه دیده است، نواحی از خط لوله كه در مجاورت موانع الكتریكی قرار گرفته‌اند و توزیع شدت جریان در این نقاط بخوبی انجام می‌گیرد.

برای افزایش كارایی آندهای روی و منیزیم آنها را در مخلوط شیمیایی كه به عنوان پی پا به كاربرده می‌شوند قرار می‌دهند، با قرار دادن آندها در این پی پاها ، بازدهی شدت جریان آنها نیز افزایش می یابد. اگر خاك ناحیه با آند مستقیماً تماس داشته باشد در اینصورت خوردگی‌های موضعی به وقوع پیوسته و در سطح آند روی در مجاورت تركیبات فسفات، كربنات و بی‌كربنات ، لایه‌های پسیو تشكیل می‌شود كه مقاومت مدار كاتدی را به شدت افزایش می‌دهد. این لایه‌های پسیو، بر روی آندهای منیزیم نیز در مجاورت كربنات‌ها و بی‌كربنات ها تشكیل می گردد. اگر یونهای كلر در محیط وجود داشته باشد، باعث خوردگی منیزیم شده و بازدهی شدت جریان آنرا كاهش می‌دهند. پی پای شیمیایی اطراف آند، رطوبت موجود در خاك را جذب كرده و محیط اطراف آند را مرطوب نگه می‌دارد.

در سیستمهای آند فدا شوند، آند روی بیشتر در خاكهایی كه ضریب مقاومت الكتریكی آنها كمتر از 1500 اهم – سانتی متر است و آند منیزیم در خاكهایی كه ضریب مقاومت الكتریكی آنها بیشتر از 1500 اهم – سانتی متر باشد، به كار می‌روند.

آندهای فدا شونده كه نصب می‌شوند باید تطابق اتوماتیك به افزایش شدت جریان مورد نیاز را داشته باشند. اگر پوشش لوله بنا به دلایل مختلف ضعیف گردد. شدت جریان مورد نیاز افزایش خواهد یافت.

چند نكته درباره آندهای روی و منیزیم:

1- در بسترهای آندی كوچك، آند روی طول عمر بیشتری نسبت به منیزیم دارد.

2- شدت جریان خروجی آندهای منیزیم همواره زیادتر از آندهای روی می‌باشد.

3- اگر شدت جریان مورد نیاز خط لوله افزایش یابد. آند منیزیم در خاكهایی با ضریب مقاومت پایین، ظرفیت بیشتری برای تولید جریان الكتریكی دارند.

4- اگر شدت جریان مورد نیاز خط لوله افزایش یابد در خاكهایی با ضریب مقاومت بالا، آندهای روی، ظرفیت بیشتری برای تولید جریان الكتریكی دارد.

5- تنظیم اتوماتیك و ظرفیت آند روی در مواقع افزایش نیاز شدت جریان بهتر از آندمنیزیم می‌باشد.

آندهای فداشونده را می توان هم به موازات خط لوله و یا عمود بر آن در زمین قرار دارد . فاصلة نزدیك‌ترین آندمنیزیم از خط لوله نباید كمتر از 15 فوت باشد و این فاصله را برای آند روی می توان تا 5 فوت نیز كاهش داد. ولی بهتر است فاصلة 10 فوت انتخاب گردد. در طریقة بستر افقی آندهای فداشونده باید دقت كافی در مورد شسته نشدن پی پا از اطراف آند (بویژه در آندهای از پیش بسته بندی شده) مبذول شود. در نواحی كه ضریب مقاومت الكتریكی زمین مناسب بوده و حفاری به سهولت انجام می‌گیرد می‌توان آندها را در كنار خط لوله در عمق لازم دفن كرد. در این طرز نصب گرادیان پتانسیل یكنواخت تر توزیع می شود، تعمیرات فصلی رطوبت زمین تأثیر كمتری در شدت جریان خروجی خواهد داشت و كابل اتصال نیز از صدمه دیدن در اثر حفاریهایی كه برای كارهای دیگر پیش می‌آید، مصون خواهد ماند.

در سیستم آند فدا شونده كابلهای اتصال نیز تحت حفاظت قرار می‌گیرند و مانند روش شدت جریان اعمالی، نقاط لخت شده در خطر خورده شدن و قطع گردیدن از بقیة مدار نیستند. در هر حال برای جلوگیری از اتلاف شدت جریان در نقاط اتصال باید آنها بخوبی عایق شوند. این نقاط به علت وجود دو فلز متفاوت (فولاد و كابل مسی) در خطر خوردگی گالوانیكی قرار دارند، پس باید با موادی كه دارای مقاومت عالی نسبت به خوردگی و رطوبت هستند، پوشانده شوند. اگر كیفیت مادة عایق كننده ضعیف باشد، لوله در اطراف نقطة اتصال خورده خواهد شد.

پس از نصب بستر آندی فداشونده، شدت جریان ماكزیمم در همان ابتدا بدست نمی‌آید. پی پای خشك به آرامی رطوبت زمین را جذب می‌نماید و اگر زمین اطراف مرطوب نباشد، این كار روزها و شاید هفته‌ها به طول انجامد ، در این مواقع بهتر است زمین بالای حفرة آندی مرطوب گردد. ریختن مخلوط آب و پی پا در حفرة آندی هنگام نصب آند روش مناسبی نمی‌باشد، زیرا پس از چندی آب مخلوط از بین می‌رود خلل و فرج فراوان در بستر ایجاد می‌شود. در حالیكه اگر پی پای خشك در حفره ریخته شود و رطوبت زمین را به آرامی بعد از نصب آند جذب كند، موجب افزایش حجم پی پا شده و فشردگی پی با كه آند را پوشانده است بسیار عالی می‌گردد.

ذكر چند نكته در مورد خوردگی:

با توجه به آنچه كه قبلاً گفته شد، چنانچه لوله‌ای پوشش داشته باشد و تحت حفاظت هم قرار بگیرد، قاعدتاً نباید دیگر دچار خوردگی شود، ولی در عمل اینگونه نیست و باز در لوله ها خوردگی مشاهده می‌شود و همان طور كه اشاره شد ، بیش از 90% این خوردگی‌ها، خوردگی‌های خارجی هستند یعنی در جدار خارجی لوله اتفاق افتاده‌اند كه عوامل ایجاد این خوردگی‌ها می توانند: جدایی پوشش از لوله، صدمه دیدن و سوراخ شدن پوشش ، قطع جریان حفاظتی كه می‌تواند به علت خرابی ترانس یا قطع هر یك از كابلها باشد و موارد دیگر باشند.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” گزارش كارآموزی در واحد مهندسی خوردگی خطوط لوله و مخابرات نفت تهران ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – گزارش كارآموزی در واحد مهندسی خوردگی خطوط لوله و مخابرات نفت تهران – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
گزارش کاراموزی در واحد مهندسی خوردگی خطوط لوله و مخابرات نفت تهران;کاراموزی در واحد مهندسی خوردگی خطوط لوله و مخابرات نفت تهران;کارورزی در واحد مهندسی خوردگی خطوط لوله و مخابرات نفت تهران;دانلود گزارش کارآموزی در واحد مهندسی خوردگی خطوط لوله و مخابرات نفت تهران;واحد مهندسی خوردگی خطوط لوله و مخابرات نفت تهران;واحد مهندسی ;خوردگی ;خطوط لوله

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *