گزارش كارآموزی عمران و اجزای آن 30 صفحه + doc

با توجه به اینكه كلیه بار ساختمان به وسیله دیوارها یاستونها به زمین منتقل می شود در نتیجه ساختمان باید روی زمینی كه قابل اعتماد بوده و قابلیت تحمل بار ساختمان داشته باشد بنا گردد برای برای دسترسی به چنین زمینی ناچار به ایجاد پی برای ساختمان می باشیم برای محافظت پایه ساختمان وجلوگیری از تاثیر عوامل جوی در پایه ساختمان باید پی سازی كنیم در این صو

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 30

حجم فایل: 2.041 مگا بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

پی كنی :

اصولا پی كنی به دو دلیل انجام می شود .1-دسترسی به زمین بكروبرای محافظت ازپی ساختمان .

با توجه به اینكه كلیه بار ساختمان به وسیله دیوارها یاستونها به زمین منتقل می شود در نتیجه ساختمان باید روی زمینی كه قابل اعتماد بوده و قابلیت تحمل بار ساختمان داشته باشد بنا گردد. برای برای دسترسی به چنین زمینی ناچار به ایجاد پی برای ساختمان می باشیم . برای محافظت پایه ساختمان وجلوگیری از تاثیر عوامل جوی در پایه ساختمان باید پی سازی كنیم در این صورت حتما در بهترین زمینها باید حداقل پی هایی به عمق 40تا50 سانتیمترحفر كنیم.

طول وعرض وعمق پی ها كاملا بستگی به وزن ساختمان وقدرت تحمل خاك محل ساختمان دارد.

در ساختمانهای بزرگ قبل از شروع كاربوسیله ازمایشهای مكانیك خاك قدرت مجاز تحملی زمین را تعیین نموده وازروی ان مهندس محاسب ابعاد پی را تعیین میكند. ولی در ساختمانهای كوچك كه ازمایشات مكانیك خاك در دسترس نیست باید از مقاومت زمین در مقابل بار ساختمان مطمئن شویم.

اغلب مواقع قدرت مجازتحملی زمین برای ساختمانهای كوچك با مشاهده خاك پی ودیدن طبقات ان وطرز قرار گرفتن دانه ها به روی همدیگرو با ضربه زدن بوسیله كلنگ به محل پی قابل تشخیص است.

البته قبل از ان باید مهندس محاسب وزن ساختمان و میزان باری كه ازطرف ساختمان به زمین وارد میشود اگاه باشد.

باید متذكر شد كه نوع پی استفاده شده در این ساختمان پی نواری میباشد. با توجه به تشخیص مهندس محاسب ساختمان وبررسی نوع خاك محل حداقل عمق پی در این پروژه 50 سانتیمتردر نظر گرفته واجرا شد.

البته باید در نظر داشت كه اگر در این عمق به زمین بكرنرسیدیم باید عمق پی را تا زمین بكر ادامه داده ویا از روشهایی دیگراز جمله شمع كوبی ویا تسطیع اقدام به اصلاح مقاومت زمین كرد

كرسی چینی:

معمولا در طبقه همكف ساختمانها سطح اتاقها را چند سانتیمتراز كف حیاط یا كوچه بلندتر میسازند كه به این اختلاف ارتفاع كرسی چینی .

معمولا كرسی چینی به سرعت انجام میشود.هدف از ساخت كرسی در ساختمان این است كه درابتدا از قدیم بشر تمایل بیشتر داشت قدری بلندتر از كف زمین سكونت كند وبدین ترتیب احساس امنیت بیشتری میكرد درثانی ارتفاع طبقه همكف با سطح زمین مانع ورود برف وباران وغیره به داخل اطاقها میگردد. وسوم اینكه چون اغلب زمینهایی كه ما برای ساختمان انتخاب میكنیم كاملا مسطح نبوده ودارای شیب میباشند واز طرفی اتاقها وسالنهای ساختمان باید كاملا در یك سطح ساخته شوند لذا برای مسطح كردن اطاقها قسمتهای پایین را بوسیله كرسی چینی با قسمتهای دیگرهم سطح میكنند. عرض كرسی چینی باید قدری از دیوار اصلی وقدری كمتر از پی زیر ان باشد اگر ارتفاع كرسی چینی فقط در حدود 10الی 15 سانتیمتر باشد میتواند پهنای

ان مساوی دیوار روی ان باشد اماهمیشه بایددر نظر داشت برای كلیه دیوارهای اعم از حمال ویا تیغه ای و پارتیشنها پی سازی و كرسی چینی انجام شود.

نحوه كرسی چینی یا ساخت پی سنگی:

روز قبل از اجرای كرسی چینی چند كمپرسی سنگ معدنی(لاشه) و چند كمپرسی ماسه شسته به دستور مهندس گارگاه به محل آورده شد. پس از اماده شدن ملات سیمان انرا بوسیله فرغون در كنار پی برای شروع اجرای پی میاوردند. ملات ماسه وسیمان را به نسبت 1به4 با پیمانه مخلوط وبه ان اب دادند.اب دادن به این طریق بود كه مخلوط ماسه وسیمان رابصورت

دپو در اوردند سپس شروع به ساختن حوضچه كوچكی با این دپو كردند. بعد از ان اب را به اندازه كافی وبا نظر مهندس كارگاه درون این حوضچه ریختن به این كاردر اصطلاح آبخور كردن میگویند. سپس دو كارگر شروع به مخلوط كردن ان شدند.

پس از ساخت ملات ماسه سیمان برای حمل كردن ان به محل از فرغون استفاده شد وبعد ازاوردن ملات به محل ایجاد پی یك نفر كارگر با بیل ملات را در پی میریخت و استاد كار بوسیله كمچه ملات را درون پی پخش میكرد

وسنگهای لاشه را روی ان میچید. از این ملات هم به عنوان بتن مگر وهم به عنوان ماده چسباننده بین سنگها استفاده میشد در موقع چیدن سنگها اگر سنگی وجود داشت كه نسبتا بزرگ بود یكی از كارگرهابوسیله پتك اقدام به شكستن انها میكرد واز قطعات كوچكترمعمولااستفاده میشد. این كاررادر سرتاسرپی انجام میدادند تااینكه كار بعد از3 روز به پایان رسید.

استاد كارساختمان با وسیله ای بنام شیلنگ ترازسطح پی ها راترازنمود و ریسمان كشی كرد وملات صافی را روی ان كشید. بعد از خشك شدن پی ها تا چند روز سطح پی ها را اب میدادند تا ملات سیراب شود وبه مقاومت خوبی برسد ودر این مدت زمان كه سطح پی ها را اب میدادند كار تعطیل بود.

برش در شناژ :

هنگامی كه در بتن ریزی پی نمی توانیم بتن ریزی را طی یك روز انجام دهیم و بتن ریزی به روز بعد كشیده می شود باید در جایی كه بتن ریزی قطع می شود را تخته ای به صورت عمود بگذاریم . دلیل اینكه به صورت عمود می گذاریم و به صورت مایل یا 45 درجه نمی گذاریم این است كه ترك بتن یا برش در بتن به صورت 45 درجه صورت می گیرد و اگر ما بتن را به صورت 45 درجه رها كنیم و بتن ریزی را در روز بعد انجام دهیم ، هنگامی كه بتن تحت تأثیر بار قرار گیرد راحت برش می خورد ولی اگر به صورت عمود باشد مقاومتر در برابر برش می باشد .

در پی می توان به صورت شكل مقابل بتن ریزی را در دو زمان انجام داد :

1-طبق آئین نامه یك سوم فاصله از آكس ستون .

2-آرماتور حرارتی در جهت عمود بر تیرچه ها می باشد .

سقفهای تیرچه بلوك :

میله گرد فشاری :

صلبیت ایجاد می كند و باعث می شود كه میله گرد را در دهانه قرار دهند (قبل از بتن ریزی )

میله گرد كششی :

برای جلوگیری از خمش به كار می رود .

میله گرد برشی یا زیكزالی :

برای ایجاد صلبیت و تحمل نیروی كششی و برشی به كار می رود .

طبق آئین نامه :

بلوكها را تا 70 سانتیمتر می توان روی سقفهای تیرچه بلوك استفاده كرد (در ایران بلوك 40 سانتیمتر)

تایبیم:

فاصله ای است بین بلوكها در دهانه های بزرگ كه هر 2 متر فاصله ای به اندازة 10 سانتیمتر كه بین این فاصله را میله گرد می گذارند ( Φ 12یا Φ10 ‌‌ )این میله گردها تیرچه ها را به یكدیگر درگیر می نمایند یعنی یكپارچه می نمایند و از خیز جلوگیری می نمایند .

صلبیت سقف را بالا می برند ( در جهت عمود بر تیرچه و به اندازة ضخامت تیرچه )

(میله گردها یكی در پائین یعنی روی میله گرد كششی و یكی در بالا یعنی روی میله گرد فشاری قرار می دهند )

میله گرد حرارتی را در دال فوقانی یعنی در جهت تیرچه (در وسط )ودر جهت عمود بر تیرچه قرار می دهند و از انبساط و انقباض سطح تیرچه جلوگیری می كند (حداقل 15 سانتیمتر در شناژ )

طبق آئین نامه :ضخامت بتنی كه بر روی آن می ریزند حداقل 5 سانتیمتر می باشد .

تعریف سقف و انواع آن :

سقف پوششی است برای جلوگیری از نفوذ عوامل طبیعی به داخل ساختمان .از جمله عوامل طبیعی می توان تابش مستقیم آفتاب ، باد ،باران و برف را نام برد .

همچنین سقف و دیوارها ،ساختمان در مقابل نیروهای وارده از مقاومت بیشتری برخوردار خواهد بود .سقفها از نظر شكل ظاهری عبارتند از سقفهای تخت ،شیبدار و قوسی .

اجرای طاق ضربی :

برای زدن طاق ضربی یكنواخت بنا باید از تجربة كافی برخوردار باشد .

برای آنكه بنا بتواند طاق ضربی را اجرا نماید احتیاج به داربست مناسب دارد ،زیرا ارتفاع مناسب داربست وتسلط بنا بر طاق ،می تواند در یكنواخت زدن مؤثر باشد .

فاصلة مناسب بین داربست و تیر آهن ،برابر قد بنا + 5 سانتیمتر است .قبل از شروع طاق زنی باید تیرآهن 3 رج آجر چیده شود (روی كلاف بتنی كه سر تیرآهن ها بر آن قرار دارد )به این قسمت كه طاق ضربی از آن شروع می شود گلوگاه گفته می شود .

ملات گچ و خاك به قطر 5/1 سانتیمتر بر سطح دیوار (گلوگاه )با دست كشیده می شود (اصطلاحاً كف كش یا كف سوز می شود )و آجری كه آبخور شده با ضربه به روی گچ خاك می چسبد ،به طوری كه آجر ،روی نیمی بال پائین آهن قرار گیرد .

بادست چپ (دست ضعیفتر )آجر اولی نگهداری می شود ،آجر قبلی چسبانده می شود .

وقتی كه آجر ها تا وسط دو تیر آهن (وسط دهانه )رسیدند ،طاق زنی از طرف دیگر شروع می شود تا دو نیمة طاق به یكدیگر ، برسند در وسط دهانه در اینجا برای پر كردن فاصله ای بین دو آجر ،از تكه های كوچك آجر به نام كاربند استفاده می شود .كاربند بستگی به اندازه شان (پولی بند ) (شصتی بند )و(كلوك بند) نام گذاری شده اند .

بعد از اتمام رج ،یك لایه نازك ملات روی آن كشیده شود تا تمام درزها پر شود سپس به قطر 5/1 سانتیمتر ملات گچ وخاك بر روی رج قبلی كشیده می شود و در سراسر كار باید دقت شود ،كه اندازة خیز طاق (3 تا 4 سانتیمتر ) تغییر نكند و تمام رج ها عمود بر تیرآهن ها به صورت یكنواخت بدون پستی و بلندی اجرا شود . در ضمن در آجرها پیوند برقرار گردد .

پس از اتمام طاق زنی ،در غاب گچ بر تمام سطح ریخته می شود تا منافذ (چشمه ها )پر شوند وپوستة نازكی از ملات گچ در سقف به وجود آید .

سقف كاذب :

رابیتس و رابیتس كاری:

یكی از نكات بسیار مهم كه در ساختمان سازی باید به آن توجه شود ،صرفه جویی در مصرف انرژی برای گرم و سرد كردن ساختمان است عوامل متعددی در این صرفه جویی مؤثرند كه یكی از آنها دو جداره كردن سقف است .

با ایجاد سقفی در زیر سقف اصلی (باربر )كه اصطلاحاً به آن سقف كاذب گفته می شود می توان محاسن زیر را به وجود آورد :

– عایق حرارتی مناسب

– عایق صوتی مناسب

– محلی برای عبور كانالهای تاسیساتی بدون اینكه دیده شوند .

– جلوگیری از دید تیرهای باربر مانند خرپاها كه معمولاَ از منظره زیبایی برخوردار نیستند

– كوتاه كردن ارتفاع سقف بعضی قسمتهای ساختمان كه نیاز به سقف بلند ندارند نظیر حمام و توالت .

چون هدف از ساختن سقف كاذب ، خاصیت بلربری آن نیست ، بنابراین هر قدر سبكتر و ظریفتر اجرا شود ، مناسبتر خواهد بود بعضی انواع آن ، بار خود را به دیوارهای كناری منتقل می كنند و نوعی دیگر معلق هستند یعنی وزن آنها را سقف تحمل می كنند این سقفها بسیار متنوع ، با مصالح و شكلهای گوناگون می سازند سقف كاذب آجری ، سقف كاذب چوبی توخالی با اندود گچ ، سقف كاذب با نمای چوب ، سقف كاذب كنیتكس ،سقف كاذب رابیتس ، سقف كاذب با پوشش آكوستیك ، سقف كاذب با پوشش قطعات گچی پیش ساخته ، سقف كاذب با استفاده از آلومینیوم و فایبرگلاس .

استفاده از رابیتس برای اجرای سقفهای كاذب بسیار متداول است . رابیتس عبارت از شبكه ای از ورقهای فلزی گالوانیزه به قطر 2/0تا5/0میلیمتر ، به عرض 60، طول 250 سانتیمتر و مساحت هر ورق آن 5/1متر مربع است . وزن آن سبك و تابع ضخامت ورق است . وزن یك متر مربع آن با ورق 2/0میلیمتر تقریباً 900 گرم و با ورق 5/0میلیمتر تقریباً 5/2 كیلوگرم است با قیچی ورق بر به راحتی برید ه می شود و می توان آنرا به شكلهای مختلف در آورد .

روش اجرای این نوع سقف به این ترتیب است كه ابتدا میلگردهایی را به سقف آویزان می كنند پس به آ ویزها ( میلگردها ) تعدادی سپری جوش می دهند جای این سپرها شبكه اصلی سقف كاذب را تشكیل می دهند . در موقع جوش دادن سپریها با ید به قائم بودن آویزها توجه كرد ، در ضمن تمام سپریها با ید در یك ارتفاع و تراز باشند . در جهت عمود بر سپریها ، شبكه ای از میلگردها بوجود می آورند . برای این منظور تعداد ی میلگرد به فواصل 30سانتیمتر از هم به زیر سپریها جوش می دهند . پس از اجرای شبكه و اطمینان از صحت و استحكام آن ، رابیتس را بوسیله مفتول به میلگردها وصل كرده ، سپس از زیر ، رابیتس را اندود می كند . (نوع اندود بستگی به محل استفاده سقف كاذب دارد ) ، چون مقداری ملات به لای پره های رابیتس می رود ، در گیری خوبی بین آنها ایجاد می شود . فواصل میلگردهای آ ویز در شبكه اصلی ، نمرة میلگردهای شبكه فرعی ، شبكه فرعی نمرة سپری شبكه اصلی و نمرة میلگردهای آویز مشخص شده است .

تعریف دیوار :

دیوار از مهمترین اجزای ساختمان است كه به صورت قائم و پیوسته از مجموعة مصالح پر كننده سنگین یا سبك كه بوسیلة ملات به هم متصل می شو ند ، تشكیل شده است .

هدف از دیوار سازی :

دیوار به منظور تحمل فشرده و جلوگیری از نفوذ عوامل جوی مانند باد وبرف وباران ،سرما وگرما و نیز جلوگیری از انتقال صدا تقسیم فضاهای داخلی ساختمان به فضاها و اتاقهای مختلف و بعضی از دیوارها به منظور نگهداری شیروانی ، خاكریزها و خاكبرداریها ساخته می شود .

انواع دیوارها :

دیوارها از نظر وظیفه ای كه به عهده دارند، به دیوارهای باربر و غیر باربر از نظر مصالح مصرفی به دیوارهای آجری ، بلو كی ، سنگی ، بتونی ، چوبی ، فلزی و گلی تقسیم می شوند .

دیوارهای باربر آجری :

دیواری است كه با آجر فشاری توپر و ملات ساخته می شوند . این دیوار وزن سقف ساختمان و سایر بارهای وارد از ساختمان مانند وزن اشیا و وسایلی كه در فضاهای مختلف قرار می گیرند را تحمل می كنند و این وضع را به كرسی و پی منتقل می كنند . مصالح اصلی این گونه دیوار ها آجر است كه در كشورهای مختلف دارای اندازه های مختلف است .

بعنوان مثال: ابعاد آجر در آلمان 5/6*12*25سانتیمتر ودر ایران 5*10*21یا5*5/10*22سانتیمتر است ولی آجر به هر اندازه به ابعادی كه باشد ، باید طول آن به اندازه 2برابر عرض به اضافه یك سانتیمتر باشد یعنی اگر طول آجری برابر با a و عرض آن برابر با b باشد ، باید از رابطه یر استفاده گردد . a=2b+1

هر چه ابعاد آجر بزرگتر باشد ، مقاومت آجركاری بیشتر است زیرا مقاومت آجر از ملاتها بیشتر است .

ولی اگر اندازة آن از مقدار معین بزرگتر باشد ،كار كردن با آن مشكل است واز نظر اقتصادی نیز مقرون به صرفه نیست .

جنس آجری كه برای دیوار سازی مصرف می شود ،باید مقاوم و مرغوب و مطابق با استانداردهای آجر ایران باشد .

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” گزارش كارآموزی عمران و اجزای آن ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – گزارش كارآموزی عمران و اجزای آن – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
كارآموزی عمران و اجزای آن;پی كنی;كرسی چینی

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *