گزارش كارآموزی كنترل فرآیند آماری در شركت شتاب كار (ساپكو) 46 صفحه + doc

گزارش كارآموزی كنترل فرآیند آماری (كنترل فرآیند آماری “STATISTICAL–PROCESSCONTROL” “SPC”) در شركت شتاب كار (ساپكو) در 46 صفحه ورد قابل ویرایش

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 46

حجم فایل: 53 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

گزارش كارآموزی كنترل فرآیند آماری در شركت شتاب كار (ساپكو) در 46 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان ردیف

آشنایی با شركت شتاب كار ………………………………………………………………………………………………

تاریخچه پروژه SPC در شركت شتاب كار……………………………………………………………………….

مراحل انجام كار…………………………………………………………………………………………………………………..

1-3 فصل اول ـ مفاهیم كلی…………………………………………………………………………………………….

2-3 فصل دوم ـ مراحل پیاده‌سازی…………………………………………………………………………………..

3-3 فصل سوم ـ‌ نمودارهای كنترلی………………………………………………………………………………..

4-3 فصل چهارم ـ جمع‌بندی ـ نمودار و جدول…………………………………………………………….

نتایج بدست آمده…………………………………………………………………………………………………………………

مقدمه:

اصل بقای هرسازمانی، ارایه محصولات و خدمات با كیفیت، مطابق با استانداردهای جهانی و خواست مشتری است. شركت شتاب كار با بینش جهانی شدن در زمینه تولید قطعات خودرو و ایجاد سازمانی نمونه، پیشرو و تأثیرگذار دراقتصاد ایران یكی از شركت‌هایی است كه كیفیت، رضایت مشتری و بهبود مستمر، پایه تمامی فرآیندهای آن می‌باشد و باتوجه به اینكه اهتمام كلیه كاركنان ارایه محصولات و خدمات با كیفیت است، لذا اجرای پروژه SPC در دستور كار واحدهای تولیدی این شركت قرارگرفته است. دراین راستا شركت شتاب كار كنترل فرآیند آماری (SPC) را درخط استكان تایپت واحد شماره یك خود به صورت آزمایشی اجرا نموده و پس از حصول نتایج موردنظر و با استفاده از تجربیات اكتسابی این ابزار را به سایر خطوط و واحدهای تولیدی خود تعمیم داد.

دراین مقاله سعی گردیده تا ضمن معرفی شركت شتاب كار و بیان تاریخچه اجرای SPC در آن، مراحل اصلی انجام SPC دراین شركت و نتایج حاصله از آن به اختصار بیان گردد. به امید آنكه این نوشتارگامی هرچند كوچك درجهت معرفی و اشاعه فرهنگ استفاده از این ابزار دربین صنایع این مرز و بوم گردد.

انشاء‌الله

1- آشنایی با شركت شتاب كار

شركت شتاب كار با هدف تأمین بخشی از نیازهای صنعت خودروی كشور و با سرمایه‌گذاری صددرصد شركت طراحی مهندسی و تأمین قطعات خودرو داخلی (ساپكو) تأسیس گردیده است. این شركت درسال 1362 با عنوان ساپكو 4 فعالیت خود را ادامه داد و در تاریخ 20/5/76 شركت چدن نشكن (سهامی خاص) به ثبت رسیده و از سال 1375 به شكل رسمی به شركت شتاب كار تغییرنام داد.

فعالیت‌های شركت تولیدی شتاب كار در چهاركارخانه به شرح زیر انجام می‌گیرد:
واحد شماره یك

تولید استكان تایپت، انگشتی(چپ و راست)، پایه انگشتی، میل فرمان كوتاه پیكان دركارخانه شماره یك واقع درجاده آبعلی، خیابان سازمان آب، خیابان خورشید صورت می‌گیرد.
واحد شماره دو

تولید شاتون، پلوس، مونتاژ شاتون و پیستون و پروژه انژكتور و كیت گازسوز دركارخانه شماره دو واقع دركیلومتر 7جاده مخصوص كرج صورت می‌پذیرد.
واحد شماره سه

تولید محفظه آب جلو سرسیلندر پژو و پیستون روی فنر سوپاپ پژو و پیستون روی فنر سوپاپ پژو دركارخانه شماره سه واقع درشهرستان تاكستان انجام می‌شود.
واحد شماره چهار

مونتاژ جعبه فرمان پژو در كارخانه شماره 4 واقع دركیلومتر 17 جاده مخصوص كرج صورت می‌پذیرد.

2- تاریخچه پروژه SPC در شركت شتاب كار

اجرای پروژه SPC در راستای تحقق اهداف زیر از اسفندماه 77 در واحد شماره یك آغاز گردید:

1- كاهش ضایعات و دوباره كاری‌ها

2- كاهش میزان نوسانات محصولات و خدمات

3- فراهم آوردن فرصت برای تمامی كاركنان جهت مشاركت درامر بهبود مستمر

4- كمك به مدیریت و كاركنان درامر اتخاذ تصمیمات اقتصادی درباره فرآیند

دراین پروژه خط تولید استكان تایپت بدلیل داشتنن بیشترین درصد ضایعات و حجم بالای تولید بعنوان خط نمونه انتخاب و كار بر روی آن آغاز گردید تا درصورت مثبت بودن نتایج و تجربیات حاصله به سایرخطوط تسری یابد.

پس از گذشت 4ماه از آغاز پروژه درخط استكان تایپت و دستیابی به نتایج قابل قبول و بكارگیری SPC درسایر خطوط تولید مدنظر قرارگرفت. دراین راستا SPC درخطوط تولیدی انگشتی چپ و راست با هدف كاهش ضایعات تا حد 8/0 درصد آغاز گردید.

با بكارگیری تكنیكهای SPC و ایجاد سیستم‌های انگیزشی مناسب در راستای اهداف SPC ، این پروژه درسایر خطوط نیز به نتیجه مطلوب رسید.

درحال حاضر نیز باتوجه به تجارب كسب شده درواحد شماره یك، استفاده از ابزار SPC به سایر واحدهای تولیدی توسعه داده شده است.

3- مراحل انجام پروژه SPC درشركت شتاب كار

مراحل اصلی انجام پروژه SPC درشركت شتاب كار به شرح ذیل می‌باشد:

1- بررسی نیاز به انجام SPC در سازمان

2- تشكیل كمیته اجرایی

3- انتخاب فرآیندی كه بیشتری ضایعات را داراست (خط استكان تایپت)

4- تهیه زمانبندی اجرای پروژه بمنظور استفاده بهینه از زمان

5- امكان‌سنجی پروژه

6- ایجاد سیستم جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات (شامل ضایعات و دوباره كاریها)

7- آموزش كلیه پرسنل و افراد مرتبط با SPC

8- شناسائی و مستندكردن مراحل انجام كار(رسم OPC و تعیین مشخصه‌های كیفی)

9- ثبت تغییرات و تأثیرات تغییرات درفرآیند

10- تدوین دستورالعملهای لازم در SPC

11- تهیه و تدوین راهنمای استفاده از ابزارهای هفتگانه جهت دستیابی به راه‌حل بهینه

12- تهیه و بررسی آمار ضایعات

13- تهیه نمودار پاراتو وشناسائی مراحل اساسی منجر به ضایعات

14- شناسائی حدود كنترلی مشخصه‌های كیفی و تعیین مشخصه‌های بحرانی

15- مشخص كردن ابزار انداز‌ه‌گیری و حصول اطمینان از دقت ابزار و مهارت مسئول اندازه‌گیری (تست IC)

16- تهیه نمودارهای RUN CHART و اعمال حدود USL و LSL

17- تحلیل نمودار روند و شناسائی اقدامات اصلاحی

18- انجام اقدامات اصلاحی

19- بررسی اثر بخشی اقدامات اصلاحی انجام شده

20- تهیه نمودارهای كنترلی مناسب (XBAR R-CHART P-CHART)

21- تدوین سیستم انگیزشی در راستای اهداف SPC

22- بهبود مستمر

23- اجرای SPC در سایر خطوط

در ادامه مراحل كلی انجام پروژه SPC بصورت شماتیك نشان داده شده است.

3-1- نیاز به انجام پروژه SPC در سازمان:

اعتقاد به بهبود كیفیت مستمر دركیفیت و بهره‌وری در راستای سوددهی سازمانی یك امرحیاتی است. استانداردهای دیروز مانند (AQI) كافی نیستند. برای عرضه محصولات در بازارهای جهانی نیاز به كیفیت برتر درسطح جهانی است مصرف‌كنندگان درجستجوی خرید محصولی با كیفیت برتر و قیمت كمتر هستند. هرسازمانی باید كلیه پرسنل را متعهد به پیروی از روشهای مؤثر درانجام فرآیندهای تولیدی و یا ستادی كند تا بهره‌وری وكیفیت درتولید محصولات رقابتی باشد.

كنترل فرآیند آماری: یك ابزار برای بهبود مستمر كلیه فرآیندهای سازمانی است.

3-2- تشكیل كمیته اجرائی و مهندسی:

هدف: كمیته مهندسی جهت تصمیم‌گیریهای كلان پروژه و تشكیل كمیته اجرائی جهت اجرای تصمیمات گرفته شده و پیگیری امور SPC

اقدامات انجام شده:

– تشكیل كمیته مهندسی

– تشكیل كمیته اجرائی

تشكیل جلسات هفتگی كمیته اجرائی برای اجرای SPC و تصمیم‌گیری درخصوص نحوه ادامه SPC

نتایج بدست آمده:

· بررسی مشكلات و موانع اجرائی و سعی درجهت حل آنها

· تدوین برنامه كاری هفتگی جهت اجرا

· تحلیل اطلاعات جمع‌آوری شده

3-3- انتخاب فرآیندی كه بیشترین ضایعات را داراست:

هدف: تعیین یكی از خطوط تولید برای پیاده‌سازی SPC و كاهش ضایعات ماشینكاری و اطلاع از چگونگی جریان مواد درایستگاههای كاری خط انتخاب شده

اقدامات انجام شده:

– تعریف كل پروژه (اهداف و رویه…)

– شناسائی فعالیتهای لازم برای هرفعالیت و زمان كل پروژهگ

– تهیه برنامه زمانبندی اجرای پروژه وسیله نرم‌افزار M.S.PROJECT

نتایج بدست آمده:

· شناسائی فعالیت بحرانی

· درصد پیشرفت فیزكی پروژه درمقاطع مختلف زمانی

· پیش‌بینی زمان اتمام پروژه باتوجه به فعالیتهای انجام شده درهرمقطع زمانی

3-4 تهیه زمانبندی اجرای پروژه به منظور استفاده بهینه از زمان:

هدف: استفاده بهینه از زمان جهت اجرای پروژه وكنترل روند انجام آن.

اقدامات انجام شده:

تعریف كل پروژه (اهداف و رویه‌ها ….)

ـ شناسایی فعالیتهای لازم جهت انجام پروژه

ـ تهیه زمانهای لازم برای هرفعالیت و زمان كل پروژه

ـ تهیه برگه‌های FMEA جهت تشخیص علل بالقوه بروز عیب

ـ ثبت آثار خرابی بوجود آمده و علل بوجودآورنده آنها در برگه‌های FMEA

ـ ثبت كنترلهائی كه باید جهت جلوگیری از بروز مشكل انجام شود.

ـ تهیه ماتریس CP بعنوان شناسنامه‌ای جهت اقدامات اصلاحی و پیشگیری

نتایج بدست آمده:

درطرح كیفیت آورده شده است.

3-5- امكان‌سنجی اقتصادی پروژه

هدف: اطمینان از اقتصادی بودن انجام و یا ادامه پروژه

اقدامات انجام شده:

– لیست قطعات ورودی و ضایعات ماشینكاری خروجی هرمرحله و تهیه فرمهای موردنیاز

– محاسبه كل هزینه‌های مربوط به هرمرحله

– میزان صرفه‌جوئی در هزینه‌ها جهت دو دوره سه ماهه اجرای SPC

– محاسبه هزینه‌های انجام پروژه

نتایج بدست آمده:

· پروژه ازنظر اقتصادی بودن مقرون به صرفه است.

3-6- ایجاد سیستم جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات

شامل ضایعات برگشتی از مشتری و تعداد مردودیها و دوباره كاریها می‌باشد.

هدف: به صفر رساندن ضایعات و حداقل كردن دوباره كاریها

اقدامات انجام شده:

– دریافت قطعات برگشتی از مشتری و تهیه نظرات كارشناسان مربوطه جهت تهیه دلایل بوجود آمدن عیوب و انجام اقدامات اصلاحی

– طراحی و مكانیزه كردن سیستم ثبت اطلاعات ایستگاههای كاری

نتایج بدست آمده:

· آمار ضایعات طی بهمن و اسفندماه (آغاز پروژه SPC) متوسط 10/81 درصد بوده

· آمار ضایعات پایان تیرماه (پایان فاز اول پروژه) 3/75 درصد بوده است.

3-7- آموزش كلیه پرسنل و افراد مرتبط با SPC

هدف: رسیدن به سطح اطلاعاتی مطلوب پرسنل مرتبط با SPC

اقدامات انجام شده:

– برگزاری كلاسها و جلسات آموزشی برای پرسنل و كارآموزان درگیر با پروژه

– تهیه جزوات و اطلاعات مربوط به SPC

– كنترل و نظارت بركار آموزش پرسنل و كارآموزان

نتایج بدست آمده:

فراگیری پروژه درسطح بالای اطلاعاتی برای پرسنل و كارآموزان SPC

3-8- شناسائی و مستندكردن مراحل انجام كار

هدف: شناسائی و مستندكردن مراحل انجام كار و تفكیك رده‌های مختلف، مشخصه‌های كیفی استكان تایپت و تعیین محدوده پذیرش و اهمیت آنها و مستندسازی این اطلاعات

اقدامات انجام شده:

– تهیه O.P.C. از قطعه خام تا محصول نهائی

– شناسائی و رده‌بندی مشخصه‌های كیفی محصول

نتایج بدست آمده:

مشخص شدن سه رده اولویتی به شرح زیر:

رده A : مشخصه كیفی بسیار مهم دركیفیت محصول

رده B : مشخصه كیفی كه وجودش برای محصول اهمیت دارد و عدم وجود آن باعث معیوب شدن قطعه نهائی می‌شود.

رده C : مشخصه‌های بی‌اهمیت

-2- بررسی اثربخشی اقدامات اصلاحی انجام شده:

هدف: حصول اطمینان از اثر بخشی بودن اقدامات اصلاحی انجام شده

معمولاً پس از انجام اقدامات اصلاحی، مجدداً اقدام به تهیه نمودار روند می‌نمایند تا اثر اقدامات انجام شده را دركاهش نوسانات بررسی نمایند.

19-2- تهیه نمودارهای كنترلی مناسب:

هدف: انتخاب و بكارگیری نمودارهای كنترلی مناسب جهت تحت كنترل داشتن فرآیند و بهبود مستمر آن

انتخاب نوع نمودار كنترلی بستگی به نوع داده (متغیر یا توصیفی)، اندازه نمونه و همچنین انتظار ما ازنمودارهای كنترلی دارد. برای انتخاب نوع نمودار كنترلی می‌توان از شكل شماره 2 كمك گرفت. نحوه ترسیم نمودارهای كنترلی دربخش شماره 3 آورده شده است:

20-2- بررسی تحت كنترل بودن فرآیند:

هدف: حصول اطمینان از تحت كنترل بودن فرآیند و عدم وجود علل خاص ایجاد نوسانات

پس از رسم نقاط بر روی نمودار كنترلی، باید تحت كنترل بودن فرآیند بررسی گردد. برای این منظور موارد ذیل كنترل می‌گردد:

§آیا نقاط خارج حدود كنترلی وجود دارد.

§ آیا درنقاط رسم شده شیفت مشاهده می‌گردد.

§ آیا در بین نقاط رسم شده چرخه‌های مكرر مشاهده می‌گردد.

§ آیا دربین نقاط رسم شده كمبود نوسانات (تمركز نقاط حول مركز) مشاهده می‌گردد.

§ آیا دربین نقاط رسم شده حالات غیرنرمال مشاهده می‌گردد.

درصورتی كه هریك از موارد فوق مشاهده گردد، بیانگر این خواهد بود كه احتمالاً فرآیند از كنترل خارج شده و باید علت آن شناسایی و اقدام اصلاحی موردنیاز انجام گردد. برای كنترل و شناسایی روندهای فوق، می‌توان فاصله بین خط مركزی نموداری كنترلی تا حدود بالایی و پایینی را به سه قمست مساوی تقسیم نموده (هرقسمت معادل یك d)‌ و این قسمت‌ها را از حدود كنترلی به سمت خط مركزی به ترتیب C B A نام گذاری كرده و تست‌های ذیل را چك نمود:

§ وجود نقاطی خارج از محدود كنترلی

§ وجود هفت نقطه متوالی بالا و یا پائین خط مركزی

§ وجود هفت نقطه متوالی كه دریك جهت حركت كنند (بالا و پائین)

§ وجود 14نقطه كه متناوباً‌ افزایش و كاهش یابند

§ وجود 2نقطه از 3نقطه متوالی درناحیه A

§ وجود 4نقطه از 5نقطه متوالی درناحیه B

§ وجود 15نقطه متوالی درناحیه‌های C

§ عدم وجود 8نقطه متوالی درناحیه‌های C

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” گزارش كارآموزی كنترل فرآیند آماری در شركت شتاب كار (ساپكو) ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – گزارش كارآموزی كنترل فرآیند آماری در شركت شتاب كار (ساپكو) – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
گزارش کاراموزی كنترل فرآیند آماری در شركت شتاب كار (ساپكو) ;کاراموزی كنترل فرآیند آماری در شركت شتاب كار (ساپكو) ;کارورزی كنترل فرآیند آماری در شركت شتاب كار (ساپكو) ;دانلود گزارش کارآموزی كنترل فرآیند آماری در شركت شتاب كار (ساپكو) ;كنترل فرآیند آماری در شركت شتاب كار (ساپكو) ;كنترل ;فرآیند آماری ;شركت ;شتاب كار;ساپكو;STATISTICAL;PROCE

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *