گزارش کارآموزی بررسی سیستم حسابداری آموزش و پرورش میانه 24 صفحه + doc

حسابداری هم بعنوان رشته ای از دانش و هم بعنوان شغل ، با تمدن بشری همزاد است و همراه و هماهنگ با تحولات و تغییرات و پیشرفتهای اقتصادی و اجتماعی در طول قرون و اعصار متحول شده است 0 حسابداری كه از دیرباز پیشاهنگ وگرداورنده پردازش و اماده سازی اطلاعات برای اتخاذ تصمیمات اگاهانه بوده،اگرچه باكمی سرعت به قافله پیشروان بپیوست ویكی از نخستین رشته هایی بود

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 24

حجم فایل: 167 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه ……………………………………………………………………………………….

فصل اول :آشنایی با مکان کارآموزی ………………………………………..

1- تاریخچه سازمان ………………………………………………………………..

2- نمودار سازمانی و تشکیلاتی ……………………………………….

3- شرح مختصری از فرایند تولید یا خدمات…………………………..

فصل دوم :ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته علمی و عملی کارآموزی……….

1- موقعیت رشته کار آموزی در واحد صنعتی با بررسی جزئیات سازمانی

رشته کارآموزی در واحد صنعتی…………………………………………

2- بررسی شرح وظایف رشته کارآموزی در واحد صنعتی………………

3- امور جاری در دست اقدام…………………………………………….

4- برنامه های آینده………………………………………………………

فصل سوم:نتایج آموخته ها…………………………………………………

1- آزمون آموخته ها و نتایج…………………………………………….

2- نتایج کلی از دوره کارآموزی………………………………………..

مقدمه

با نگرشی صحیح به رشد و وضعیت اقتصادی كشور نیاز جامعه را به حرفه حسابداری متوجه می شویم0

حسابداری هم بعنوان رشته ای از دانش و هم بعنوان شغل ، با تمدن بشری همزاد است و همراه و هماهنگ با تحولات و تغییرات و پیشرفتهای اقتصادی و اجتماعی در طول قرون و اعصار متحول شده است 0 حسابداری كه از دیرباز پیشاهنگ وگرداورنده پردازش و اماده سازی اطلاعات برای اتخاذ تصمیمات اگاهانه بوده،اگرچه باكمی سرعت به قافله پیشروان بپیوست ویكی از نخستین رشته هایی بود كه راه را برورود و كاربرد علم و تكنولوژی های تازه گشود، كامپیوتر را در خدمت سیستم اطلاعات مالی و سیستم اطلاعات مدیریت قرار دارد0

پس از پیدایش حسابداری در كشورهای مختلف جهان لزوم تشكیل انجمن واعضای حرفه ای در یك سازمان و فعالیت انها تحت ضوابط مشخص و معین به منظورارتقای كیفیت و دستیابی به پذیرش اجتماعی احساس می شود0 نیاز گسترده و روزافزون به – اطلاعات مالی برای هرگونه تصمیم گیری لزوم ایجاد تفاهم در روابط بین واحدهای ـــ اداری و اقتصادی و كسانی كه با انها سر و كار دارند ا ز سوی دیگر ضرورت كاربرد مقیاس های مشترك اندازه گیری و مفاهیم هممعنا را تشدید كرده و درنتیجه تدوین اصول و استاندارد های حسابداری در سراسر جهان شتاب گرفت 0 حسابداران بعنوان جزیی از اعضای حرفه های جامعه از ا ین تحولات و تاثیرگذاریهای ا ن دورنیستند وخواه ناخواه ازفراگیری و كاربرد تمام یا برخی از روشهای نو در انجام وظایف خود خواهند بود0

فصل اول: اشنایی با مكان كاراموزی

1- تاریخچه سازمان

2- نمودار سازمانی و تشكیلا تی

3- شرح مختصرازفرایند تولید یا خدمات

1-تاریخچه سازمان

در مورد تاریخچه تشكیل اداره بنا به اظهارات پیشكسوتان فرهنگی این منطقه تا

سال1314 ساختمان مستقل و كادری مستقل و تشكیلات گسترده امروزی در این شهر وجود نداشت 0

تا اینكه در سال 1314 (ه0ش) زمانی كه دبستانی بنام شاپوركه یك مدرسه دولتی محسوب میشد در حیاط استیجاری واقع در چهارراه پایین امروزی و كوچه افتخار دایرشد 0چون این منزل 15 اتاق نشیمن داشت دریكی ازاتاقهای فوقانی همین ساختمان با

كادر سه نفره بعنوان اولین اداره اموزش وپرورش میانه تشكیل یافت0

لازم به توضیح است كه نام وزارت خانه متبوع با عنوان وزارت معارفو اداره معارف و اوقاف ایالت شرقی (اذربایجان شرقی) ودر سال 1329 (ه0ش) به وزارت فرهنگ و اوقاف اذربایجانشرقی و در سال 1330 (ه0ش) كلا به وزارت فرهنگ ودراستانها وشهرستانها به اداره فرهنگ و بعدا به وزارت اموزش وپرورش تغییر نام پیدا میكند0

در سال 1318 تعدادی ازاهالی میانه ازجمله فرهنگیان ازروسای وقت درخواست كردند كه دبیرستانی درمیانه تاسیس شود0دراین زمان ضمن اینكه در همین ساختمان یاد شده؛16 اتاق به دبیرستان ودبستان تا كلاس نهم اختصاص یافت وبقیه اتاقها درطبقه فوقانی به كادر اداری اختصاص داشت ودراین زمان رئیس؛معاون؛حسابدارویك خدمتگذارعوامل كادراداری محسوب می شدند وبنا به اظهارات پیشكسوتان فرهنگی منطقه این محل به مدت 10 سال و با همان امكانات بعنوان محل اداره محسوب میشد0

درسال 1328ساختمان اداری به محل ساختمان فعلی مخابرات واقع درمیدان – ازادی منتقل شد0

درسال1332محل اداره به ساختمان مستقل درخیابان امام خمینی فعلی جنب سینما قدیم درمحل ساختمان كلینیك نصر فعلی وباهمان كادر یاد شده انتقال می یابد0

درسال1338ساختمان اداری به محل دبستان بحری سابق ومدرسه راهنمایی شهید مطهری فعلی انتقال یافت0كادراداری دراین ساختمان عبارت بودند از: رئیس؛ معاون؛ حسابدار؛منشی دفتر(دبیرخانه امروزی) ویك نفرخدمتگزار0

درسال1348یا1349ساختمان اداره به محل دبیرستان زینبیه وشهدای زینبیه فعلی كه دران زمان ساختمان كوچكتربود واز دو قسمت مجزا تشكیل شده بود انتقال یافت0در قسمت بالای محوطه ساختمان دبستان محمدرضاشاه و درقسمت پایین محوطه ؛تقریبا ورودی ساختمان محل اداره دایر بود0

درسال1354محل اداره به ساختمان پیش ساخته كه به ساختمان ایتالیایی هامعروف بود و برای مراكز تربیت معلم در ایران اختصاص یافته بودانتقال یافت0این ساختمان با تشكیلات وتاسیسات نسبتا خوب وكامل و با تعداد زیادی اتاق با گستردگی بسیارتا سال 1378محل اداره محسوب می شد0

در سال 1378 به محل جدید و فعلی اداره با 4طبقه ساختمان و ساخت و نمای زیبا با امكانات بسیار و با تعداد زیادی اتاق كار و سالن اجتماعات ودر طبقه پایین (زیرزمین)كلنیك درمانی فرهنگیان به كار اداری ادامه داده وانشاءالله ادامه خواهد داد 0

2-نمودار سازمانی و تشكیلات

هر وزارتخانه؛سازمان واداره با توجه به بزرگی وگستردگی خود از نمودار مختلفی تشكیل می شود0 نمودارسازمانی اموزش وپرورش نسبت به سایروزارتخانه ها وبا توجه به گستردگی ان در سطح كشور بسیار وسیع می باشد0

هروزیر با عنایت به سمت ومو قعیت وزارتخانه از چند نفر تحت عنوان معاون بهره مند میشود و یك نفر نماینده نیز در سطح استانها دارند0وهریک ازاین نمایندگان در

استانها رییس اداره کل وزارت متبوع در مرکز استانها نامیده و منصوب می شوند0 و همچنین این نماینده ها(رئیس اداره کل) یک نفررا درهر شهرستان در اداره نامبرده منصوب می کنند که رئیس آموزش وپرورش شهرستان محسوب می شوند.

نمودار سازمانی وزارت آموزش و پرورش و اداره آموزش و پرورش در شهرستانها بشکل زیر می باشد.

وزارت آموزش وپرورش

3-شرح مختصری از فرایند تولیدی یا خدماتی

اداره اموزش وپرورش هر منطقه با توجه به ارائه خدماتی كه دران منطقه میدهد ضمن اینكه متنوع ومشابه وگاها هم متفاوت می باشد؛می تواندخدمات خود را طبقه بندی و درجه بندی می كند0

در شهرستان میانه ارائه خدمات فرهنگی ؛اموزشی ؛ علمی وهنری در سطح اداره متبوع بسیار وسیع بوده و انشاءالله خواهد بود. لازم به ذكر است كه ارائه خدمات در آموزش وپرورش پیشرفت شایسته ای داشته است كه ذكر نام تك تك آنها در این گزارش مقدور نمی باشد. اما به این نكته می توان اشاره كرد كه با توجه به اینكه هر رئیس و معاونی كه جابجا شده اند به سهم خود شیوه ای نو در زمینه روش تدریس و ارائه دوره های آموزشی برای كاركنان و كارمندانابداع كردند كه هریك از این ابداعات سهم بسزایی در موفقیت اداره و پرسنل اداره دارد. در این جامن فقط به چند نمونه از این اقدامات اشاره می كنم .

v زمینه ایجاد و احداث ساختمان فعلی اداره آموزش و پرورش

v فیلم برداری از روشهای تدریس معلمین و دبیران موفق

v احداث كارگاه كامپیوتر و مشاركت در جهتراه اندازی وتجهیز كارگاه كامپیوتر

v توسعه و تنوع بخشیدن به رشته های فنی و حرفه ای

v گسترش فضاهای ورزشی علی الخصوص تربیت بدنی دختران

v ایجاد صندوق تعاون وامداد دانش آموزان بی بضاعت

v ایجاد درمانگاه فرهنگیان در طبقه زیر زمین ساختمان اداره

v راه اندازی دولابراتوار زبان در مركز تحقیقات آموزشی در دبیرستان زینبیه

v تاسیس شبانه روزی دخترانه

v

تلاش مستمر در اعزام آزمایشگاه سیار به مدارس روستایی

فصل دوم : ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته علمی وعملی کاراموزی

1- موقعیت رشته کاراموز در واحد صنعتی با بررسی جزئیات سازمانی رشته کاراموزی در واحد صنعتی

2- بررسی شرح وظایف رشته کاراموز در واحد صنعتی

3- امور جاری در دست اقدام

4- برنامه های اینده

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” گزارش کارآموزی بررسی سیستم حسابداری آموزش و پرورش میانه ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – گزارش کارآموزی بررسی سیستم حسابداری آموزش و پرورش میانه – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
سیستم حسابداری آموزش و پرورش;سازمان آموزش و پرورش;برنامه های آینده آموزش و پرورش

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *