دسته: اقتصاد

مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه اقتصادی قرارداد ها در بانکداری اسلامی 63 صفحه + docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه اقتصادی قرارداد ها در بانکداری اسلامی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 63 حجم فایل: 117 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: جزئیات: توضیحات: فصل دوم پژوهش...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رکود تورمی و سیاست های تعدیل اقتصادی 86 صفحه + docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رکود تورمی و سیاست های تعدیل اقتصادی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 86 حجم فایل: 163 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: جزئیات: توضیحات: فصل دوم پژوهش...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر گسترش مالی و تجاری بر رشد اقتصادی کشورها 33 صفحه + docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر گسترش مالی و تجاری بر رشد اقتصادی کشورها فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 33 حجم فایل: 87 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: جزئیات: توضیحات: فصل...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر متغیرهای اقتصادی بر فساد 33 صفحه + docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر متغیرهای اقتصادی بر فساد فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 33 حجم فایل: 73 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: جزئیات: توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تأثیر رشد اقتصادی و شدت انرژی بر انتشار گاز Co2 34 صفحه + docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تأثیر رشد اقتصادی و شدت انرژی بر انتشار گاز Co2 فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 34 حجم فایل: 88 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: جزئیات: توضیحات:...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تغییر واحد پول، الزامات و پیامدهای آن 30 صفحه + docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تغییر واحد پول، الزامات و پیامدهای آن فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 30 حجم فایل: 90 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: جزئیات: توضیحات: فصل دوم پژوهش...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق آثار هدفمندی یارانه ها بر شاخص های فقر 46 صفحه + docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق آثار هدفمندی یارانه ها بر شاخص های فقر فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 46 حجم فایل: 100 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: جزئیات: توضیحات: فصل دوم...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر جهانی شدن اقتصادی بر تورم 52 صفحه + docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر جهانی شدن اقتصادی بر تورم فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 52 حجم فایل: 84 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: جزئیات: توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر جهانی شدن بر شدت انرژی در ایران 47 صفحه + docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر جهانی شدن بر شدت انرژی در ایران فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 47 حجم فایل: 97 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: جزئیات: توضیحات: فصل دوم...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر شوک های نفتی بر رشد اقتصادی کشورها 35 صفحه + docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر شوک های نفتی بر رشد اقتصادی کشورها فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 35 حجم فایل: 108 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: جزئیات: توضیحات: فصل دوم...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثر تكانه های قیمت نفت بر اندازه اقتصادی دولت ها 27 صفحه + docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثر تكانه های قیمت نفت بر اندازه اقتصادی دولت ها فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 27 حجم فایل: 70 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: جزئیات: توضیحات:...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثر توسعه مالی و اقتصادی بر سیاست های زیست محیطی 54 صفحه + docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثر توسعه مالی و اقتصادی بر سیاست های زیست محیطی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 54 حجم فایل: 99 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: جزئیات: توضیحات:...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثر گذاری سیاست های پولی (افزایش عرضه پول) بر تولید، قیمت و نرخ ارز 49 صفحه + docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثر گذاری سیاست های پولی (افزایش عرضه پول) بر تولید، قیمت و نرخ ارز فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 49 حجم فایل: 100 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر صادرات غیر نفتی 51 صفحه + docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر صادرات غیر نفتی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 51 حجم فایل: 235 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: جزئیات: توضیحات: فصل...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثرات اقتصادی جریانات تجاری بر بهره وری 40 صفحه + docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثرات اقتصادی جریانات تجاری بر بهره وری فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 40 حجم فایل: 273 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: جزئیات: توضیحات: فصل دوم پژوهش...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق انحرافات نرخ ارز و ماندگاری تورم 33 صفحه + docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق انحرافات نرخ ارز و ماندگاری تورم فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 33 حجم فایل: 70 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: جزئیات: توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی...

بررسی و تجزیه تحلیل سیستم مالی و کنترل داخلی 77 صفحه + doc

در این تحقیق به بررسی سیستم های كنترل داخلی(حسابداریانبارداریحقوق ودستمزدتولیدوفروش) شركت گلهار به طور خلاصه پرداخته شده است هدف تحقیق شناخت صنعت گوشت وكارایی این صنعت در خصوص بهینه سازی محصولات دامی وكشاورزی شناخت...