برچسب گذاری توسط: آثار کمال الملک

تحقیق کمال الملک 40 صفحه + doc

بسیار پیش از آنکه آدمی خط را بیافریند و از این رهگذر، زبان گفتار را به نوشتار درآورد، هنر نقاشی، در سپیده دم تاریخ، از میان سنگ نگاره های بسیار کهن غارها سربرآوردنقاشی هنر...