برچسب گذاری توسط: آجر سبک

دانلود پژوهش آجر سبک 25 صفحه + doc

سبك سازی آجر با 51 درصد فوم پلی استایرن، ضریب هدایت حرارتی را به یك سوم آجر معمولی رسانده است بدین ترتیب كه ضریب هدایت حرارتی را به یك سوم آجر معمولی رسانده است...