برچسب گذاری توسط: اثرات هوای گرم بر خواص بتن راهکارهای بتن ریزی مطلوب در شرایط نامساعد گرم

بتن ریزی در هوای گرم 29 صفحه + doc

بتن ریزی در شرایط هوای گرم می تواند به بروز مشکلاتی در بتن تازه و سخت شده کمک نماید و معمولا به پائین آمدن کیفیت بتن سخت شده منجر می شود معمولا در چنین...