برچسب گذاری توسط: ادله اثبات دعوی كیفری

بررسی ادله اثبات دعوی 76 صفحه + doc

ادله اثبات دعوی مجموعه و سایلی است كه برای اثبات دعوی در مراجع قضائی مورد استفاده قرار می‌گیرد واصل 166 قانون اساسی در این موارد می‌گویند (احكام دادگاهها باید مستند مستدل به مواد قانون...