برچسب گذاری توسط: اروپای واحد

بررسی خلاصه ای از تاریخ اتحاد جماهیر شوروی از آغاز تا پایان 147 صفحه + doc

شكی نسیت كه لنین، رهبر بلشویك ها، در انقلاب پیروز شد تاكتیك های پیروزمندانه اش شامل انحلال یكجانبه مجلس نمایندگان، دادن وعده های دروغین، و بالاخره پشت سر گذاشتن مخالفانش بود لنین وعده دموكراسی...