برچسب گذاری توسط: اساس كار سنسور SG

بررسی طراحی و ساخت برد كنترل جهت اضافه بار و اندازه گیری وزن 41 صفحه + doc

یكی از مهمترین قطعات مورد تاكید در استانداردهای جهانی سیستم‌های آسانسوری، برد كنترل اضافه بار می‌باشد وظیفه این برد اندازه‌گیری بار ورودی به كابین، مقایسة آن با ظرفیت مجاز و ارسال پیامهای مناسب به...