برچسب گذاری توسط: استاندارد برخی از موارد مهم در كنترل كیفی لوبیا

کارآموزی کارخانه کمپوت وکنسرورضوی 19 صفحه + doc

كارخانه كمپوت و كنسرو ممتاز رضوی زیرمجموعه كارخانه كنسرو و سردخانه رضوی است، كه دارای ظرفیت پائین تری نسبت به كارخانه اصلی می باشد و در محدوده جدایی ازكارخانه اصلی واقع شده فرمت فایل:...