برچسب گذاری توسط: استاندارد بین المللی

استاندارد بین المللی ایزو 14001 45 صفحه + doc

ایزو 14001 استاندادرهای اصلی در استانداردهای سری ایزو 14000 است و تحت عنوان «سیستم های مدیریت زیست محیطی ایزو 14001 ویژگیها و راهنمای استفاده انتشار یافته است شرایط مورد نیاز برای استقرار یك سیستم...