برچسب گذاری توسط: استاندارد رنگ ها در محیط دریایی

استاندارد مهندسی برای رنگ ها به همراه ترجمه فارسی 118 صفحه + pdf

حداقل نیاز اولیه برای ساخت و همچنین تعمیر رنگ سطوح فلزات در این استاندارد آمده است ضمنا حداقل نیاز مربوط به آماده ‏سازی سطح و رنگ آمیزی لوله ها، تاسیسات، دستگاهها، مخازن ذخیره، ساختمان...