برچسب گذاری توسط: استراتژی در اقتصاد

استراتژی در اقتصاد 117 صفحه + doc

یك شركت یا سازمان برای بدست آوردن سود از فعالیت اقتصادی خود ، باید هزینه های هنگفت مالی و انسانی را متحمل شود تا بتواند در طی چند سال ( كه البته بسته به...