برچسب گذاری توسط: استفاده از آنتی کوکسیدیال در پیشگیری از کوکسیدیوز

دانلود مقاله راهکارهای جدید در پیشگیری و درمان کوکسیدیوز 10 صفحه + doc

با وجود آمدن مرغداری‌های متراکم وصنعتی به شکل امروزی ، کوکسیدیوز نیز به عنوان یکی از بیماریهای مهم از نظر اقتصادی شناخته شدعلیرغم پیشرفت های زیادی که در رابطه با پیشگیری و درمان کوکسیدیوز...