برچسب گذاری توسط: استفاده از غذای پلت شده در طیور

دانلود مقاله استراتژیهایی جهت حداقل سازی وجود مواد غذایی در مدفوع طیور 6 صفحه + doc

یکی از روشهای کاهش مواد غذایی در جیره طیور ، کاهش مواد غذایی بیهوده در جیره طیور میباشد منظور ما از مواد غذایی بیهوده ، موادی میباشند که در جیره فراهم میشوند اما پرنده...