برچسب گذاری توسط: استفاده از کادر fill برای اصلاح و بازبینی رنگها