برچسب گذاری توسط: اسهال ویروسی گاو

دانلود مقاله اسهال ویروسی گاو 11 صفحه + doc

اسهال ویروسی گاو یكی از بیماریهای عفونی گاو است كه بوسیله Pestivirus از خانواده توگا ویریده ایجاد می شود این بیماری برای اولین بار در سال 1946 در نیویورك مشاهده گردید بیماری عموماً بصورت...