برچسب گذاری توسط: اسپری رنگی دارای هوای فشرده

تحقیق سبکهای نقاشی 22 صفحه + doc

قدیمی ترین نقاشی ها در دنیا که متعلق به حدود 32000 هزار سال قبل می باشد، در گروته شاوه فرانسه قرار دارد این نقاشی ها که با استفاده از افرای قرمز و رنگ دانه...