برچسب گذاری توسط: اشتغال زایی پرورش زنبور عسل

پژوهش کار آفرینی زنبور داری و پرورش زنبور عسل 29 صفحه + doc

مسائل مربوط به زنبورداری؛ از جمله،ظرفیت تولید عسل توسط هر كندو،عسل شهد یا مخلوط شهد و شربت، قیمت عسل،درآمد زنبوردار و از همه مهمتر «نقش زنبورعسل در افزایش تولید و مرغوبیت محصولات زراعی و...