برچسب گذاری توسط: اصلاحات مربوط به عملیات یك پروژه عمرانی

تحقیق در مورد متره و برآورد 48 صفحه + doc

تعریف متره و برآورد اندازه‌گیری و محاسبه مقادیر مورد نیاز یك پروژه و یا كارهای انجام شده در یك ساختمان را متره می‌گویند افرادی كه این محاسبات را انجام می‌دهند، مترور «Metror» می‌گویند برای...