برچسب گذاری توسط: اصلاح در لغت عرب به چه معناست

اصلاح در لغت عرب به چه معناست 68 صفحه + doc

اصلاح در لغت عرب ضد افساد شمرده و اصلاح شی‌ء بعد از آن افساد آن را به اقامه و برپاداشتن آن معنا كرده‌اند در فرهنگ‌نامه‌ سیاسی و اقتصادی و نیز در لغت‌نامة دهخدا، اصلاحات...