برچسب گذاری توسط: اصلاح و تهیه نهال و بذر

گزارش كارآموزی زراعت و اصلاح نباتات ایستگاه تحقیقاتی عراقی محله 20 صفحه + doc

ایستگاه تحقیقاتی عراقی محله در فاصله حدود 5 كیلومتری شمال گرگان در مسیر جادة فرودگاه گرگان واقع گردیده است این ایستگاه در سال 1342 زیر نظر ادارة اصلاح و تهیه نهال و بذر گرگان...