برچسب گذاری توسط: اصول قضاوت اخلاقی

بررسی رابطه بین سن و تحول قضاوت اخلاقی دانشجویان 102 صفحه + doc

در عصری زندگی می‌كنیم كه تنظیم روابط اجتماعی بر اساس اصول اخلاقی اهمیتی فوق‌العاده پیدا كرده است زندگی، آسایش و حرمت شخصی هر یك از ما، بیش از پیش، در گرو آن قرار دارد...