برچسب گذاری توسط: اصول كاریك ماشین بافندگی راپیر

بررسی طبقه‌بندی ماشین‌های بافندگی 20 صفحه + doc

ماشینهای بافندگی راپیر ، انعطاف‌پذیرترین ماشینهای موجوددربازارهستند ازآنها می‌توان درتهیه انواع بسیارمتنوع پارچه استفاده كرد سرعت ماشین حدود 600 تا 700 پود دردقیقه است مرهون استفاده ازیك تكنیك ساختاری كاملاً پیشرفته است كه مشخصه...