برچسب گذاری توسط: افتخارات بانک صادرات

کارآموزی حسابداری بانك صادرات 54 صفحه + doc

اقتصاد کنونی جهان اقتصاد پولی است اغلب معاملات و مبادلات با پول صورت می پذیرد پول در فعالیتهای اقتصادی نقش بسیار تعین کننده ای دارد بدون استفاده از آن هزاران معامله گوناگون بازرگانی ،...