برچسب گذاری توسط: افزایش سرمایه ، ابزاری است در دست سهامداران غالب